zobrazeno: 5801x

Neslyšící pedagog jako vzor

Osobnost neslyšícího pedagoga

zdroj: PdF MU 2001 publikováno: 28/04/2006

V každé výchovně-vzdělávací práci hraje rozhodující roli osobnost učitele. Vliv osobního působení učitele platí přirozeně ještě více v surdopedii, kde při menším počtu žáků ve třídě dochází k mnohem častějšímu přímému působení a komunikaci mezi učitelem a žáky" (Pulda 1992, s. 70).

"Jedním z nejsilnějších podnětů, které působí na dítě při vstupu do školy, je osobnost učitele. V očích malého žáka ztělesňuje učitel autoritu, moc a moudrost, které znamená škola. Proto je samozřejmé, že si dítě vytváří k učiteli citové vztahy. Učitele obdivuje, respektuje ho a snaží se mu zaimponovat" (Klindová, Rybárová 1981, s. 106).

Z toho je jasné, že na pedagoga se budou klást velké nároky. V  literatuře zabývající  se surdopedickou problematikou, a to jak novější, tak i staršího data, můžeme najít výčet vlastností a osobnostní profil ideálního učitele sluchově postižených. Nikde však nestojí nic o tom, zda toto se týká pedagoga slyšícího nebo sluchově postiženého, snad jenom velmi staré zmínky nás utvrzují, že dříve nebyl zájem o sluchově postiženého pedagoga. A to pouze z toho důvodu, že jejich vzdělání nebylo dostatečné (a nikdo se zřejmě nezabýval tím, co udělat, aby dostatečné bylo), nebo že tento byl sluchově postižený.

Můžeme tedy říci, že požadavky na pedagoga sluchově postižených dětí se neliší v tom, je-li  pedagog slyšící, nebo sluchově postižený. Rozdíly bychom mohli hledat spíše v tom, co který z nich může dětem nabídnout, nebo jaká je příprava toho kterého z nich.

Můžeme například říci, že sluchově postižený učitel bude se stejně postiženými dětmi snáze komunikovat, bude si s nimi lépe rozumět a lépe chápat jejich pocity, na druhou stranu jeho příprava na toto povolání, studium, bude v některých ohledech náročnější, než u slyšícího kolegy. Pokud bychom měli vycházet z ideálního stavu, bylo by nakonec jedno, zda je pedagog slyšící, nebo sluchově postižený.

Co bychom tedy mohli očekávat od neslyšícího pedagoga?
  1. Musí přistupovat k práci s patřičnou motivací, měl by k této práci mít odpovídající vztah, měl by mít zcela jasno, proč tuto práci chce vykonávat.
  2. Musí mít odpovídající erudici, měl by to být člověk zasvěcený do problému. V případě sluchově postižených pedagogů je zde velkou výhodou osobní zkušenost. Dostatečné odborné vzdělání je jednou ze základních podmínek úspěšné práce.
  3. Musí mít schopnost a potřebu se dále vzdělávat a získávat nové informace v oboru. Tím, že vystuduje příslušnou odbornou školu, udělá pouze první krok. S tím souvisí také schopnost měnit své názory a postoje, hledat novou cestu, netrvat stále na jednom a tomtéž, pružně reagovat na nový vývoj a výzkum.
  4. Musí prokázat dobré organizační schopnosti. Měl by se aktivně podílet na organizaci práce a chodu školy.
  5. Musí to být člověk zodpovědný a spolehlivý. Důležité je, zda je to člověk spravedlivý, veselý, optimistický, člověk, ke kterému mají děti důvěru a kterého si přirozeně váží. Pokud má přirozenou autoritu, nebo schopnost si ji nenásilně vytvořit, je to obrovskou výhodou. Platí, že sluchově postižené děti si nejvíce váží těch učitelů, kterým rozumí, s nimiž se snadno a bezproblémově domluví. Učitel by tedy měl mít tuto schopnost, v praxi to znamená především zvládnout na dobré úrovni znakový jazyk. Zde má sluchově postižený učitel značnou výhodu.
Protože učitel je dětem příkladem, je důležitá celá řada kladných vlastností.

Jsou to přímí činitelé vztahu mezi učitelem a žákem a učitelova působení. Důležitá je trpělivost, nutná je značná dávka sebekritičnosti, pedagogického taktu, tolerance, empatie, asertivity a další.

Důležitou, a často opomíjenou vlastností je kontakt s organizacemi sluchově postižených a s dalšími sluchově postiženými dospělými lidmi. I zde to mají sluchově postižení daleko jednodušší.

Důležité jsou také technické znalosti v oblasti kompenzačních pomůcek, měl by mít přehled o nových pomůckách, o současných trendech v této oblasti.

Je tedy vidět, že požadavků je dost, a to nejsou vyjmenovány všechny. V něčem to mají sluchově postižení učitelé snazší, v něčem jiném těžší, důležité však je vědět, že ve školách pro sluchově postižené mají své místo. A že opravdu záleží hlavně    na nich samotných a na ředitelích a slyšících učitelích škol pro sluchově postižené.

Saša Zvonek

 

 
sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Inkluzivní vzdělávání neslyšících v ČR
Historie vdělávání
Vzdělávání dětí
Co Neslyšící potřebují k rovnému přístupu ke vzdělávání
Nebezpečí jménem EKOV?
Pedagogům nejde o vzdělání, snaží se nás donutit mluvit
Príprava nepočujúcich detí na učenie od raného veku
Mají neslyšící v matematice větší potíže než slyšící?
Jednání u kulatého stolu speciálních pedagogů – surdopedů
Neslyšící a současná legislativa v ČR I.
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
První učitelé neslyšících
Dítě s vadou sluchu ve speciální škole pro sluchově postižené
Neslyšící pedagog jako vzor
Vzdělávání neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem
Vzdělávání sluchově postižených
Multikulturní výchova a neslyšící děti
Předpoklady čtení
Mezinárodní konference o vzdělávání sluchově postižených
Vzdělávání neslyšících
Problémy vzdělávání neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 17
celkem: 17
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]