Hluchoslepí

Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci a sociální a funkční interakci a zabraňuje plnému a inklusivnímu (včleňovacímu) zapojení do společnosti.

S hluchoslepotou se setkáváme u všech věkových skupin včetně dětí, cca 50% výskytu je však u seniorů (60 let a výše). Doposud se užíval v praxi termín postižení obou smyslů, který poukazoval na skutečnost, že dotyčná osoba trpí významnou kombinovanou ztrátou zraku a sluchu, přestože netrpí velmi těžkou nedoslýchavostí a není zcela nevidomá. Tato klasifikace je však pro potřeby hluchoslepých osob zcela nedostačující, neboť tito lidé tvoří samostatnou skupinu zdravotně postižených osob se specifickými potřebami a požadavky.

V přístupu k hluchoslepým tedy proto převládala, a bohužel doposud v některých případech převládá, dlouhodobě zavedená a zažitá praxe: hluchoslepý člověk je poměřován z hlediska míry postižení jednotlivých smyslů. Pokud u hluchoslepého převažuje z lékařského hlediska ztráta zraku, byl a je vnímán jako osoba zrakově postižená, převažuje-li sluchová ztráta, pak je to osoba sluchově postižená. V tomto přístupu se však nebere ohled na skutečnost, že se zrakové a sluchové postižení nesčítá, ale násobí. Hluchoslepý člověk si nemůže ztrátu jednoho smyslu kompenzovat druhým smyslem v takové míře, který tento přístup předpokládá, ale naopak souběžné postižení obou smyslů kompenzaci z hlediska sociální rehabilitace ve velké míře oslabuje.

Současné postižení obou smyslů, i když jen lehké, vytváří novou kategorii, která přináší vážnější omezení schopností člověka než v případě samostatné sluchové či zrakové vady. Ještě vážnější omezení schopností člověka nastává, přidá-li se ke smyslové vadě ještě postižení rovnováhy nebo i jen lehká mentální retardace.
převzato z www.lorm.cz
Adresář služeb pro hluchoslepé

lorm.cz

Články o hluchoslepých

lorm.cz

Seznam dostupných článků o hluchoslepých na internetu na stránkách www.lorm.cz

Definice hluchoslepoty

lorm.cz

V českém prostředí se v posledních letech diskutuje o potřebě legislativního uzákonění definice hluchoslepoty. Všechny dosavadní návrhy však doposud vycházely z lékařského vymezení nebo jej alespoň zahrnovaly. Také zcela první definice, která se v českých zákonech objevuje v přílohách č. 2 a č. 5 vyhlášky č. 182/1991 Sb., jíž se provádí zákon o sociálním zabezpečení s platností od 1. 1. 2006 (*), je postavena na výhradně medicínském hledisku. Tento jednostranný přístup je ve světě dávno překonán a v odborných kruzích i mezi samotnými hluchoslepými je již mnoho let upřednostňováno hledisko sociální/funkční, které se zaměřuje na potíže, omezení a specifické problémy způsobené hluchoslepotou:


vysvětlivky: pdf soubor videoklip článek na jiném webu


Jak komunikovat s hluchoslepou osobou

lorm.cz, 10. 8. 2006

Přesná pravidla pro kontakt a komunikaci s hluchoslepou osobou nejsou daná. Záleží především na rozsahu postižení každého hluchoslepého jedince, na jeho schopnostech, aktuálním zdravotním stavu a ochoty pomoci intaktní veřejnosti. Níže uvedená vymezení jsou tedy pouze obecná doporučení.

Komunikační systémy osob s hluchoslepotou

lorm.cz

Způsob komunikace s hluchoslepým člověkem závisí především na rozsahu jeho postižení, nezbytným předpokladem je také doba vzniku postižení. Důležitý vliv na kvalitu komunikace, porozumění a poslech má také prostředí, osvětlení, okolní hluk, počasí, psychický stav, posazení hlasu mluvícího, způsob řeči, forma a složitost vyjadřování. Největší pozornost potřebují lidé s vrozenou hluchoslepotou a získanou totální hluchoslepotou.

LORM - Důležité je abychom nestáli stranou

Gong 4/2004

Lormova abeceda

lorm.cz

Lormova abededa pro hluchoslepé. Česká modifikace německé úpravy původní Lorm Abecedy. Byla provedena českými hluchoslepými osobami při jejich společném setkání na psychorehabilitační akci organizované společností Lorm v červnu 1993. Ke komunikaci používáme dlaňovou stranu nejlépe levé ruky, prsty této ruky držíme poněkud napjaté a mírně roztažené...

Nevidím, neslyším, aneb 10 let LORMu

Gong 10/2001

Výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka

lorm.cz, 27. 6. 2006

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé vydává v těchto dnech výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé. Jedná se o dotykovou variantu českého znakového jazyka, která je přizpůsobena komunikačním možnostem hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou rukou komunikujících, tzv. znakování „ruku v ruce“. Touto formou komunikace se dorozumívají především ti hluchoslepí, kteří si jako první osvojili znakový jazyk a pak, v důsledku zhoršujícího se zrakového vnímání, byli nuceni přejít k jeho dotekové podobě.

Život a perspektivy hluchoslepých

Ivana Řečková, Gong 4/2005

Jsme rodina jako každá jiná. Táta, máma, syn a dcera. Ale dcera se před 16 lety narodila zcela nevidomá a několik let na to jsme zjistili, že má pouze nepatrné zbytky sluchu. Dnes víme, že je hluchoslepá. Někteří hluchoslepí lidé jsou zcela nevidomí a neslyšící, někteří mají zbytky jednoho nebo obou smyslů. Sluchové a zrakové postižení jim působí problémy v přístupu k informacím, v mobilitě, komunikaci, vzdělávání, výrazně ztěžuje orientaci v prostoru a způsobuje poruchy v psychice a sociální oblasti. Všichni hluchoslepí jsou však vzdělavatelní a mají na vzdělání právo.

Nové články a videa
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
01/06/2019 - Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Být gay je těžší než být neslyšící
09/11/2018 - Michaela Pixová
Deafland III.
06/11/2018 - Česká televize
Finanční gramotnost
05/11/2018 - Česká televize
Emílie Mrzlíková
29/10/2018 - Česká televize
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
25/10/2018 - Česká televize
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
20/10/2018 - Česká televize
Automatický přepis a překlad pro neslyšící
18/10/2018 - Česká televize
Diskriminace neslyšících
15/10/2018 - Česká televize
Projekt Jablíčko
12/10/2018 - Česká televize
Domov pro neslyšící seniory
04/10/2018 - Česká televize
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
29/09/2018 - Česká televize
František Kocourek
25/09/2018 - Česká televize
Neslyšící řidičem kamionu
20/09/2018 - Česká televize
Futsal
15/09/2018 - Česká televize
Mluvící ruce 2017
10/09/2018 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

jsme na facebooku 

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 16
celkem: 16
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Tlumočník pro ČUN Liberec
Nyle DiMarco se stal producentem filmu Deaf Presid
Vzniká dokument i film o neslyšící komunitě d
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchov
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p
Online doučování v českém znakovém jazyce
UčíTelka s tlumočením do ČZJ
Aktuální informace o koronaviru v ČT
Co je to koronavirus?
Přehled změn u příspěvků na kompenzační po

RSS kanály 

[CNW:Counter]