Hluchoslepí

Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci a sociální a funkční interakci a zabraňuje plnému a inklusivnímu (včleňovacímu) zapojení do společnosti.

S hluchoslepotou se setkáváme u všech věkových skupin včetně dětí, cca 50% výskytu je však u seniorů (60 let a výše). Doposud se užíval v praxi termín postižení obou smyslů, který poukazoval na skutečnost, že dotyčná osoba trpí významnou kombinovanou ztrátou zraku a sluchu, přestože netrpí velmi těžkou nedoslýchavostí a není zcela nevidomá. Tato klasifikace je však pro potřeby hluchoslepých osob zcela nedostačující, neboť tito lidé tvoří samostatnou skupinu zdravotně postižených osob se specifickými potřebami a požadavky.

V přístupu k hluchoslepým tedy proto převládala, a bohužel doposud v některých případech převládá, dlouhodobě zavedená a zažitá praxe: hluchoslepý člověk je poměřován z hlediska míry postižení jednotlivých smyslů. Pokud u hluchoslepého převažuje z lékařského hlediska ztráta zraku, byl a je vnímán jako osoba zrakově postižená, převažuje-li sluchová ztráta, pak je to osoba sluchově postižená. V tomto přístupu se však nebere ohled na skutečnost, že se zrakové a sluchové postižení nesčítá, ale násobí. Hluchoslepý člověk si nemůže ztrátu jednoho smyslu kompenzovat druhým smyslem v takové míře, který tento přístup předpokládá, ale naopak souběžné postižení obou smyslů kompenzaci z hlediska sociální rehabilitace ve velké míře oslabuje.

Současné postižení obou smyslů, i když jen lehké, vytváří novou kategorii, která přináší vážnější omezení schopností člověka než v případě samostatné sluchové či zrakové vady. Ještě vážnější omezení schopností člověka nastává, přidá-li se ke smyslové vadě ještě postižení rovnováhy nebo i jen lehká mentální retardace.
převzato z www.lorm.cz
Adresář služeb pro hluchoslepé

lorm.cz

Články o hluchoslepých

lorm.cz

Seznam dostupných článků o hluchoslepých na internetu na stránkách www.lorm.cz

Definice hluchoslepoty

lorm.cz

V českém prostředí se v posledních letech diskutuje o potřebě legislativního uzákonění definice hluchoslepoty. Všechny dosavadní návrhy však doposud vycházely z lékařského vymezení nebo jej alespoň zahrnovaly. Také zcela první definice, která se v českých zákonech objevuje v přílohách č. 2 a č. 5 vyhlášky č. 182/1991 Sb., jíž se provádí zákon o sociálním zabezpečení s platností od 1. 1. 2006 (*), je postavena na výhradně medicínském hledisku. Tento jednostranný přístup je ve světě dávno překonán a v odborných kruzích i mezi samotnými hluchoslepými je již mnoho let upřednostňováno hledisko sociální/funkční, které se zaměřuje na potíže, omezení a specifické problémy způsobené hluchoslepotou:


vysvětlivky: pdf soubor videoklip článek na jiném webu


Jak komunikovat s hluchoslepou osobou

lorm.cz, 10. 8. 2006

Přesná pravidla pro kontakt a komunikaci s hluchoslepou osobou nejsou daná. Záleží především na rozsahu postižení každého hluchoslepého jedince, na jeho schopnostech, aktuálním zdravotním stavu a ochoty pomoci intaktní veřejnosti. Níže uvedená vymezení jsou tedy pouze obecná doporučení.

Komunikační systémy osob s hluchoslepotou

lorm.cz

Způsob komunikace s hluchoslepým člověkem závisí především na rozsahu jeho postižení, nezbytným předpokladem je také doba vzniku postižení. Důležitý vliv na kvalitu komunikace, porozumění a poslech má také prostředí, osvětlení, okolní hluk, počasí, psychický stav, posazení hlasu mluvícího, způsob řeči, forma a složitost vyjadřování. Největší pozornost potřebují lidé s vrozenou hluchoslepotou a získanou totální hluchoslepotou.

LORM - Důležité je abychom nestáli stranou

Gong 4/2004

Lormova abeceda

lorm.cz

Lormova abededa pro hluchoslepé. Česká modifikace německé úpravy původní Lorm Abecedy. Byla provedena českými hluchoslepými osobami při jejich společném setkání na psychorehabilitační akci organizované společností Lorm v červnu 1993. Ke komunikaci používáme dlaňovou stranu nejlépe levé ruky, prsty této ruky držíme poněkud napjaté a mírně roztažené...

Nevidím, neslyším, aneb 10 let LORMu

Gong 10/2001

Výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka

lorm.cz, 27. 6. 2006

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé vydává v těchto dnech výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé. Jedná se o dotykovou variantu českého znakového jazyka, která je přizpůsobena komunikačním možnostem hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou rukou komunikujících, tzv. znakování „ruku v ruce“. Touto formou komunikace se dorozumívají především ti hluchoslepí, kteří si jako první osvojili znakový jazyk a pak, v důsledku zhoršujícího se zrakového vnímání, byli nuceni přejít k jeho dotekové podobě.

Život a perspektivy hluchoslepých

Ivana Řečková, Gong 4/2005

Jsme rodina jako každá jiná. Táta, máma, syn a dcera. Ale dcera se před 16 lety narodila zcela nevidomá a několik let na to jsme zjistili, že má pouze nepatrné zbytky sluchu. Dnes víme, že je hluchoslepá. Někteří hluchoslepí lidé jsou zcela nevidomí a neslyšící, někteří mají zbytky jednoho nebo obou smyslů. Sluchové a zrakové postižení jim působí problémy v přístupu k informacím, v mobilitě, komunikaci, vzdělávání, výrazně ztěžuje orientaci v prostoru a způsobuje poruchy v psychice a sociální oblasti. Všichni hluchoslepí jsou však vzdělavatelní a mají na vzdělání právo.

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

jsme na facebooku 

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 8
celkem: 8
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]