O komunitě Neslyšících

Být neslyšící a na fakt že člověk neslyší lze pohlížet ze dvou úhlů.

První z nich je často nazýván "medicínský". Lidé nazírající hluchotu z medicínského hlediska považují (N)neslyšící za postižené jedince. Jejich cílem je takto "poškozené" jedince opravit do nejvyšší možné míry a to jak po stránce technické - tj.slyšení (kochleární neuroprotézy, sluchadla?), tak po stránce společensko- kulturní, tj. vštípit těmto jedincům normy většinové společnosti a jazyk většiny (tj. mluvený český jazyk). Cílem je pak dosáhnout pokud možno plné integrace, odlišnosti nejsou žádoucí.

Hluchotu ovšem můžeme chápat i z opačného úhlu pohledu.

Neslyšící přijímáme pak jako jedince s odlišným jazykem a kulturou. Nemáme tendenci je jakýmkoliv způsobem opravovat a cítit se v roli pečovatelů (tj. nesnažíme se vytvářet závislost), nestavíme se do nadřazené role. Snažíme se sami poznávat tuto odlišnou kulturu a případně můžeme nabízet k nahlédnutí kulturu naší (většinové) společnosti.
Kateřina Červinková - Houšková

Chcete-li se dozvědět o neslyšících více, pokračujte níže..

úvod

Než se poprvé pustíte do čtení, zkuste si odpovědět na následujících 12 otázek ANO/NE.
 • Neslyšící lidé nemohou poslouchat hudbu a rádio, proto hodně čtou.
 • Znakový jazyk je mezinárodní.
 • Odezírání se lze naučit a neslyšícím lidem to jde lépe.
 • Znakový jazyk je instinktivní. Vyvine se z primitivních gest, která děti používají, dokonce i bez učení a napodobování.
 • Slyšící se mohu snáze naučit znakový jazyk, než mluvené cizí jazyky.
 • Znakový jazyk nemá gramatiku.
 • Při mluvení lze zároveň produkovat znakový jazyk.
 • Znakový jazyk je konkrétní (mohu vyjádřit pouze myšlenky, které lze nakreslit rukama).
 • Znakový jazyk přenáší informaci mnohem rychleji než mluvené jazyky.
 • Znakový jazyk přenáší informaci mnohem pomaleji než mluvené jazyky.
 • Znakový jazyk nemůže vyjádřit jemné významové odstíny.
 • Bude-li dítě používat znakový jazyk, zabrání se tím rozvoj jeho mluveného jazyka.
  autorem dvanáctera je Andrea Hudáková
Pokud jste na všechny předchozí otázky odpověděli záporně, nemusíte číst dál, protože se v problematice sluchového postižení orientujete zřejmě dobře. Pokud jste však váhali a nevíte si s některými odpověďmi rady, pokračujte ve čtení. Pokusíme se Vám odpovědět na tyto i další otázky.
o komunitě Neslyšících

vysvětlivky: pdf soubor videoklip článek na jiném webu


Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

jsme na facebooku 

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 22
celkem: 22
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]