zobrazeno: 5766x

Rozhodnutí 15. Světového kongresu Světové federace neslyšících (WFD)

zdroj: Unie 9-10/2007 publikováno: 30/11/2007

WFD klade důraz na respekt dětí a mladých; hluchoslepých; neslyšících s postižením; imigrantů; původních obyvatel; lesbiček, gayů, lidí se změnou pohlaví a bisexuálů; lidí z venkova; náboženské minority; starších občanů; a všech neslyšících jako občanů společnosti se stejnými právy a závazky, jako mají ostatní občané.

WFD (Světová federace neslyšících) dává důraz, že přijetím pozitivních činů bude rychlejší rovnoprávnost mezi všemi.

WFD zdůrazňuje, že znakový jazyk je lidské právo pro všechny členy komunity Neslyšících, včetně těch, kdo používají pomocné přístroje a implantáty.

WFD ujišťuje, že vícejazyčné vzdělávání ve znakovém jazyce dává neslyšícím a nedoslýchavým nejlepší příležitost k dosažení plného občanství a požitek všech lidských práv.

WFD souhlasí, že Světová federace neslyšících (WFD) a její členové:

 • Mají povinnost společně pracovat na hájení práv vládou ratifikovanýchsmluva implementovat (uskutečnit) konvenci (úmluvu) OSN „o právech osob se zdravotním postižením“, a tím zajistit neslyšícím plné dosažení všech lidských práv na spravedlivém přístupu s ostatními občany.
 • Musí pracovat společně jako kolektiv a ti z rozvinutých zemí musí pracovat v úzké spolupráci s těmi z rozvojových zemí.
 • Musí přijmout měřítka ke vzdělávání a vnímat komunitu Neslyšících s odlišnou rozmanitostí lidí a kultury uvnitř velké kultury Neslyšících.
 • Musí hájit programy rovného pohlaví a politiku k ochraně plného rozvoje a zplnomocnění žen a adoptovat měřítka, která potírají násilí a zneužití proti neslyšícím ženám.
 • Mají povinnost důkladně spolupracovat se školami a vzdělávacími orgány, aby hájily zájmy práv neslyšících dětí k získání vícejazykového/multikulturního vzdělání a realizovat vzdělávací programy k rozvinutí prospěšné identity pro všechny neslyšící dětí, jejich rodiny a CODA děti.
 • Měly by také chránit práva dětí s kochleárními implantáty a dalších smyslových modifikovanýchtechnologiívevzděláníveznakovém jazyce.
 • Jsou zodpovědní za prosazování zaměstnání neslyšících profesionálů na všech pracovištích a tím ovlivňovat dopad na životy neslyšících lidí.
 • Musí podporovat rozvoj vhodných výukových programů a kvalifikacíprotlumočníky znakového jazyka a následovat WFD zásady spolupráce s tlumočníky.
 • Musí začlenit pravidla pevné aplikace (použití) universálních plánů s technologickou inovací (obnovením) nových produktů a služeb.
 • Musí formulovat prohlášení záležitostí a stanovit priority o bioetice Neslyšících a kvality léčby a chirurgického zákroku neslyšících lidí, založený na lidských právech a principech.
 • Mají povinnost podporovat nové vedoucí a vytvářet programy pro mladé neslyšící a zahrnout je aktivně do politického rozhodování a realizace.
 • Mají zodpovědnost podporovat zaměstnání a soběstačnost Neslyšících použitím ekonomického zplnomocnění.
 • Jsou zodpovědní k podpoře rovného přístupu ke službám duševního zdraví pro všechny neslyšící lidi.
 • Programy a činy schválené WFD a jejími řádnými členy musí počítat se všemi neslyšícími lidmi. Speciální pozornost by měla být věnována vzdělání v obou - rozvinutých a rozvojových - zemích za účelem eliminovat další nevýhody, které způsobují následek nezaměstnanosti, chudoby, bídného zdraví a nedostatek sebeurčení.
 • Vzdělání pro neslyšící, především v rozvojových zemích, musí být a počáteční iniciativa neslyšících osob za účelem zahrnout a poskytnout jim národní znakový jazyk/jazyky a kulturu.
 • Jazyková a kulturní práva neslyšících imigrantů musí být respektována stejně tak, jako podpora zajištění ve vzdělání jazyka a kultury své nové země.
 • Tlumočníci znakového jazyka jsou podstatný zdroj k dosažení lidských práv a plnohodnotného přístupu. Termín tlumočník znakového jazyka je pojem zahrnující nejenom slyšící tlumočníky znakového jazyka, ale také neslyšící tlumočníky znakového jazyka a tlumočníky provázející hluchoslepé lidi.
 • Technologie a e-learning nabízející přístup k informacím jsou důležité pro uspořádání a podporu nezávislosti. Principy universálního plánu zabezpečí plnohodnotný komunikační přístup a naplnění lidských práv neslyšících osob.
 • Rovný a náležitý přístup k službám duševního zdraví za použití znakového jazyka a kultury Neslyšících a zajištěné profesionálním sborem Neslyšících je základní lidské právo neslyšících lidí.
 • S poukazem na vzrůstající demografiistárnutí populace, musí být věnována pozornost programům a službám pro neslyšící důchodce.
 • Znakový jazyk slouží jako zásadní nástroj k zprostředkování kultury a znalostí. Status a uznání znakového jazyka na celém světě je posilována jazykovou politikou, výzkumem, uchováním a výukou znakových jazyků. Znakový jazyk by měl být částí všech národních školních osnov. Světová federace neslyšících (WFD), její členové a účastníci 15.

Světového kongresu Světové federace neslyšících souhlasí s napomáháním a implementací tohoto rozhodnutí kongresu všem vládám a úřadům, požadujíce respektování a plnění LIDSKÝCH PRÁV ZNAKOVÝMI JAZYKY.

překlad: Martin Novák

Přečtěte si také:


 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Fowlerovo hodnocení ztráty sluchu
Identita a osobnost člověka
Hluchý táta
Ze života nedoslýchavého
10 obvyklých omylů o ohluchlých osobách
Neslyšící pamětníci (TKN)
Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii
Slyšet je snad právo? Úvodní díl seriálu
S akými problémami zápasia SP? (TKN - SK)
Neslyšící "ajznboňáci"
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Fowlerovo hodnocení ztráty sluchu
Identita a osobnost člověka
Aktuální problémy komunikace, kultury a vzdělávání neslyšících
Neslyšící jako členové jazykové a kulturní menšiny
Identita - jak ji prožívají nedoslýchaví lidé
Nedoslýchaví dospívající lidé - tvorba jejich identity
Neslyšící - Jako cizinci ve vlastní zemi
Dalších 10 předsudků o neslyšících
Neslyšící svět nejen neslyšícíma očima
Jak vypadá život N/neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 22
celkem: 22
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován
Festival Open House Worldwide
TICHÉ ZPRÁVY hledají MODERÁTORA.
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchov
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p

RSS kanály 

[CNW:Counter]