O komunitě Neslyšících

Být neslyšící a na fakt že člověk neslyší lze pohlížet ze dvou úhlů.

První z nich je často nazýván "medicínský". Lidé nazírající hluchotu z medicínského hlediska považují (N)neslyšící za postižené jedince. Jejich cílem je takto "poškozené" jedince opravit do nejvyšší možné míry a to jak po stránce technické - tj.slyšení (kochleární neuroprotézy, sluchadla?), tak po stránce společensko- kulturní, tj. vštípit těmto jedincům normy většinové společnosti a jazyk většiny (tj. mluvený český jazyk). Cílem je pak dosáhnout pokud možno plné integrace, odlišnosti nejsou žádoucí.

Hluchotu ovšem můžeme chápat i z opačného úhlu pohledu.

Neslyšící přijímáme pak jako jedince s odlišným jazykem a kulturou. Nemáme tendenci je jakýmkoliv způsobem opravovat a cítit se v roli pečovatelů (tj. nesnažíme se vytvářet závislost), nestavíme se do nadřazené role. Snažíme se sami poznávat tuto odlišnou kulturu a případně můžeme nabízet k nahlédnutí kulturu naší (většinové) společnosti.
Kateřina Červinková - Houšková

Chcete-li se dozvědět o neslyšících více, pokračujte níže..

úvod

Než se poprvé pustíte do čtení, zkuste si odpovědět na následujících 12 otázek ANO/NE.
 • Neslyšící lidé nemohou poslouchat hudbu a rádio, proto hodně čtou.
 • Znakový jazyk je mezinárodní.
 • Odezírání se lze naučit a neslyšícím lidem to jde lépe.
 • Znakový jazyk je instinktivní. Vyvine se z primitivních gest, která děti používají, dokonce i bez učení a napodobování.
 • Slyšící se mohu snáze naučit znakový jazyk, než mluvené cizí jazyky.
 • Znakový jazyk nemá gramatiku.
 • Při mluvení lze zároveň produkovat znakový jazyk.
 • Znakový jazyk je konkrétní (mohu vyjádřit pouze myšlenky, které lze nakreslit rukama).
 • Znakový jazyk přenáší informaci mnohem rychleji než mluvené jazyky.
 • Znakový jazyk přenáší informaci mnohem pomaleji než mluvené jazyky.
 • Znakový jazyk nemůže vyjádřit jemné významové odstíny.
 • Bude-li dítě používat znakový jazyk, zabrání se tím rozvoj jeho mluveného jazyka.
  autorem dvanáctera je Andrea Hudáková
Pokud jste na všechny předchozí otázky odpověděli záporně, nemusíte číst dál, protože se v problematice sluchového postižení orientujete zřejmě dobře. Pokud jste však váhali a nevíte si s některými odpověďmi rady, pokračujte ve čtení. Pokusíme se Vám odpovědět na tyto i další otázky.
o komunitě Neslyšících

vysvětlivky: pdf soubor videoklip článek na jiném webu


Nové články a videa
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
08/04/2018 - Česká televize
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka
08/04/2018 - Česká televize
Týden diverzity
12/04/2018 - Česká televize
Mezinárodní festival pantomimy Otevřeno 2017
04/04/2018 - Česká televize
Bobista Jakub Nosek
30/03/2018 - Česká televize
Problémy s otěhotněním
24/03/2018 - Česká televize
Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé
18/03/2018 - Česká televize
Středisko Augustin na Univerzitě Hradec Králové
10/03/2018 - Česká televize
Vícegenerační neslyšící rodiny
01/03/2018 - Česká televize
Tichý svět
12/02/2018 - Česká televize
I neslyšící chtějí pracovat
16/11/2017 - Jaroslava Fuksová
Škola pro sluchově postižené v Holečkově ulici slaví 230 let — Cena Hieronyma Lorma
05/11/2017 - Česká televize
Domácí porody
25/10/2017 - Česká televize
Rezoluce EP o znakovém jazyce
20/10/2017 - Česká televize
Neslyšící řidiči a taxikáři
15/10/2017 - Česká televize
Speciální škola pro sluchově postižené v Radlicích
10/10/2017 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

jsme na facebooku 

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 20
celkem: 20
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Královská cesta pro neslyšící
Pražský výběr zpřístupňuje hudbu i neslyš
Hledáme přednášející na konferenci INSPO 201
14.ročník Praha Open v tenise neslyšících mu
Jak se stát úspěšným neslyšícím
Jak připravit neslyšící na budoucnost?
Manželské vraždění - tlumočené představen
Pražská muzejní noc - přihláška
Aplikace Pexeso – dárek pro neslyšící děti
Chvála sběratelství

RSS kanály 

[CNW:Counter]