zobrazeno: 4211x

Neslyšící pedagog jako vzor

Jeho vzdělání

zdroj: PdF MU 2001 publikováno: 28/04/2006

Otázka vzdělávání sluchově postižených pedagogů je stále otevřená. V současné době stoupají nároky na odbornou způsobilost všech, kdo se profesionálně věnují práci s dětmi.

U těch, kteří pracují s dětmi, které mají specifické potřeby, to pak platí dvojnásob. Hrubý uvádí: "Vzdělávání personálu je třeba považovat za klíčový prvek úspěšného vzdělávacího programu" (Hrubý 1985, s. 22). Každý pedagog, který pracuje s dětmi, by měl mít odpovídající vzdělání. Jsou lidé, kteří mají dar zvládat výchovně-vzdělávací práci ladně a s výbornými výsledky bez patřičných škol, ale přesto si myslím, že mít určité vzdělání je potřeba. Je spousta teoretických znalostí, které mohou být důležité i pro "starého praktika", navíc vývoj jde dopředu, stále se objevují nové věci, které je dobré znát. "Již Marcus Fabius Quintilianus (39 - 95) ve svém díle "O výchově řečníka" žádá, aby učitel byl člověk vysoce vzdělaný, který je svým žákům vzorem a vyniká trpělivostí, sebekázní a láskou k dětem. Řečtí i římští pedagogové již věděli o významu učitele a o důležitosti jeho vzdělanostního a lidského profilu" (Jůva 1994, str. 10). Odbornou erudici si žádá také legislativa. Např.  vyhláška č.139 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 28. května 1997 o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců stanovuje následující odbornou kvalifikaci učitelů speciálních základních, zvláštních a pomocných škol:

 - vysokoškolské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku pro příslušný druh a stupeň speciální školy, nebo - vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 1. - 5. ročník základní školy, popřípadě vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 2.stupeň základní školy, rozšířené studiem speciální pedagogiky, nebo - vysokoškolské vzdělání zaměřené na vychovatelství pro speciální školy, nebo - vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu vychovatelů rozšířené studiem speciální pedagogiky.

Vedení školy sice může udělit výjimku, ale to v praxi znamená, že ředitel dává přednost někomu, kdo nemá patřičnou erudici, před někým, kdo ji naopak má.Je to tedy určité "riziko" pro samotné vedení školy.             V poslední době získalo mnoho sluchově postižených pedagogů své pracovní místo díky své znalosti znakového jazyka. Rychlý nástup nových trendů výchovně-vzdělávací práce si to vyžádal, znalost znakového jazyka měla v ten moment přednost před odbornou erudicí. Byli proto přijímáni přes své nedostatečné vzdělání a tento trend někde trvá stále. Jsou prostě potřeba. Stále jsou však lidé, kteří odmítají, i přes momentální potřebu, přijmout učitele bez odpovídajícího vzdělání. "Ti, kteří odmítají neslyšící učitele bez odpovídajícího vzdělání, argumentují asi tak, že je to totéž, jako kdyby ke kvalifikaci učitele naší běžné školy stačilo umět česky" (Jabůrek 1998, s.14). V reálu je to trochu komplikovanější, neboť čeština se vyučuje jako předmět již dlouho, zatímco znakový jazyk byla silně potlačována a její používání omezováno a soustavnější vzdělávání v tomto jazyku je otázkou několika posledních let. Nicméně touto argumentací se vytváří tlak na sluchově postižené, aby se začali vzdělávat. Tlak v dobrém slova smyslu.

Vzdělávání neslyšících pedagogů v budoucnosti

Škol, na nichž mohou u nás v současné době získat sluchově postižení patřičné pedagogické vzdělání, je poměrně dost. Nejedná se jen o střední školy, ale hlavně o fakulty pedagogické, a ostatní fakulty vysokých škol vůbec, které jim vycházejí vstříc, jak bylo uvedeno v předchozím článku zabývajícím se problematikou vzdělávání sluchově postižených u nás. Často pak stačí udělat si jen pedagogické minimum.
        Spíše se začíná rýsovat opačný problém, kam se všemi absolventy. Ne každý, kdo vystuduje, nebo kdo se vyučí v nějakém oboru, musí nutně tento obor dělat.
Spousta sluchově postižených však jde na pedagogické školy s tím, že v této oblasti bude působit. Kapacita škol je omezená, všichni zájemci-absolventi nemohou získat místo. Většina z nich má zatím vzdělání, které odpovídá profesi vychovatele, nebo pomocného učitele, nikoliv učitele předmětového (o které pravděpodobně ještě bude zájem).
        Je třeba, aby se sluchově postižení stávali také učiteli odborných předmětů, jako jsou např. matematika, český jazyk, dějiny, atd. Někteří již v současné době tato zaměření studují.
       
        Podíváme-li se ještě dále do budoucna, koncepce Bílé knihy vzdělávání a výchovy počítá s omezením počtu speciálních škol a s větší integrací zdravotně postižených dětí do škol běžného typu v místě bydliště. To je jistě ve prospěch dětí samotných v obecném měřítku dobrý tah, ale najdou pak sluchově postižení pedagogové uplatnění? Myslím si, že nejschopnější ano (např. jako soukromí pedagogové, nebo asistenti ve školách běžného typu, kde budou integrovány sluchově postižené děti), ale bude to pro ně těžká zkouška.

Již dříve několikrát zmíňovaný Teacher Training Programe of Sign Language Users  (program pedagogického vzdělávání pro uživatele znakového jazyka, o kterém již také byla řeč) je otevřen od zimního semestru roku 1998/1999 na univerzitě Jyvaskyle. Zajímavé na tom je to, , že tento program není zaměřen na vzdělávání učitelů neslyšících, ale jakýchkoliv učitelů, kteří jsou uživateli znakového jazyka. To v praxi znamená,  že pokud je jak neslyšící, tak slyšící osoba schopna se vzdělávat prostřednictvím znakového jazyka, může studovat tento obor.

Takový učitel (po ukončení studia) pokud přijde do školy pro neslyšící, užívá vlastní jazyk dětí. Není pak speciální pedagog, ale pedagog!(Makku Jokinen, záznam semináře o bilingvální výchově ve Finsku, 1998).
        Nebude se stejným směrem ubírat i vzdělávání u nás?
Sluchově postižený, který učí stejně postižené děti je vlastně jako normální, tedy zde chápáno jako zdravý učitel učící normální (zdravé) děti. Děti zde tedy nejsou v postavení, které by je mohlo označovat jako postižené.
Saša Zvonek

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
01/06/2019 - Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Být gay je těžší než být neslyšící
09/11/2018 - Michaela Pixová
Deafland III.
06/11/2018 - Česká televize
Finanční gramotnost
05/11/2018 - Česká televize
Emílie Mrzlíková
29/10/2018 - Česká televize
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
25/10/2018 - Česká televize
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
20/10/2018 - Česká televize
Automatický přepis a překlad pro neslyšící
18/10/2018 - Česká televize
Diskriminace neslyšících
15/10/2018 - Česká televize
Projekt Jablíčko
12/10/2018 - Česká televize
Domov pro neslyšící seniory
04/10/2018 - Česká televize
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
29/09/2018 - Česká televize
František Kocourek
25/09/2018 - Česká televize
Neslyšící řidičem kamionu
20/09/2018 - Česká televize
Futsal
15/09/2018 - Česká televize
Mluvící ruce 2017
10/09/2018 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Inkluzivní vzdělávání neslyšících v ČR
Historie vdělávání
Vzdělávání dětí
Co Neslyšící potřebují k rovnému přístupu ke vzdělávání
Nebezpečí jménem EKOV?
Pedagogům nejde o vzdělání, snaží se nás donutit mluvit
Príprava nepočujúcich detí na učenie od raného veku
Mají neslyšící v matematice větší potíže než slyšící?
Jednání u kulatého stolu speciálních pedagogů – surdopedů
Neslyšící a současná legislativa v ČR I.
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
První učitelé neslyšících
Dítě s vadou sluchu ve speciální škole pro sluchově postižené
Neslyšící pedagog jako vzor
Vzdělávání neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem
Vzdělávání sluchově postižených
Multikulturní výchova a neslyšící děti
Předpoklady čtení
Mezinárodní konference o vzdělávání sluchově postižených
Vzdělávání neslyšících
Problémy vzdělávání neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 17
celkem: 17
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován
Festival Open House Worldwide
TICHÉ ZPRÁVY hledají MODERÁTORA.
Smět se bude jen do práce a na procházku, obcho
Nová opatření proti koronaviru od 12. 10. 2020
Tlumočník pro ČUN Liberec
Nyle DiMarco se stal producentem filmu Deaf Presid
Vzniká dokument i film o neslyšící komunitě d
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchov
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p

RSS kanály 

[CNW:Counter]