zobrazeno: 2261x

Co Neslyšící potřebují k rovnému přístupu ke vzdělávání

zdroj: www.ceskomluvi.cz publikováno: 26/06/2013

V rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání proběhly  dva workshopy určené příslušníkům jazykové a kulturní minority Neslyších. Brněnský workshop (19. dubna) proběhl za podpory Centra občanského vzdělávání a pražský (3. května) za laskavé podpory Ulicentra.  Workshopy se konaly pod vedením dvou neslyšících lektorek a probíhaly ve znakovém jazyce. Zúčastnila se jich pestrá paleta účastníků: neslyšících rodičů a prarodičů neslyšících dětí, neslyšících seniorů, pedagogů působících na všech stupních škol, studentů učilišť, středních i vysokých škol, vedoucích pracovníků i zástupců  dalších profesí, včetně dělnických.


zvětšit video

Tyto workhopy byly první možností, aby se minorita Neslyšících mohla bezbariérově zapojit do diskuse o vzdělávání. O jeho současné podobě totiž převážně rozhoduje slyšící majorita a to často bez přímé účasti těch, kterých se to bezprostředně týká. Jako nejpalčivější problémy k řešení pojmenovávali účastníci především tyto oblasti:

1. Velmi nízké kompetence většiny učitelů Neslyších v českém znakovém jazyce. Mnoho pedagogů sluchově postižených se se svými žáky plnohodnotně nedomluví a děti tak mají omezené možnosti se ve škole učit.

2. Na školách pro sluchově postižené se výrazně redukuje učivo. Obecně se  snižují požadavky ve školách pro sluchově postižené ve srovnání se školami, které navštěvují slyšící žáci. Účastníci poukazovali na fakt, že jsou Neslyšící, ale mají normální intelekt, tedy nevidí důvody, proč by jim měly být obsahy vzdělávání redukovány  a proč by se toho měli “učit méně”.

3. Kritický nedostatek kvalitních výukových materiálů pro Neslyšící.
Mnoho učebnic a učebních materiálů pro sluchově postižené redukuje obsah vzdělávání. Tvorbu takových materiálů by neměl stát podporovat. Naopak je třeba vytvářet více učebních materiálů, které neredukují obsah, zahrnují  informace i v českém znakovém jazyce a využívají moderních technologií.

4. Nevyhovující metody ve výuce českého jazyka vedou k velmi nízkým kompetencím absolventů škol v psané češtině. Český jazyk se ve školách pro sluchově postižené většinou neučí postupy, které jsou běžné při výuce druhého jazyka a často není vyučován prostřednictvím znakového jazyka. To vede k tomu, že absolventi mnoha škol pro sluchově postižené často opouští školu bez fukční dovednosti čtení a psaní v češtině.

5. Nízké kompetence většiny ředitelů škol pro sluchově postižené ve znakovém jazyce a obecném pochopení a respektu ke komunitě Neslyšících. Diskutující zmiňovali, že role ředitele školy je důležitá pro kvalitní vzdělávání a nízké kompetence ve znakovém jazyce a respektu k minoritě Neslyšících ovlivňují kvalitu školy jako celku.

6. Málo kurzů a podpory výuky českého znakového jazyka pro slyšící rodiče neslyšících dětí. Účastníci, především ti, kteří působí jako učitelé na školách pro sluchově postižené, zdůrazňovali nutnost větší podpory slyšícím rodičům neslyších dětí v oblasti učení se českému znakovému jazyku. Byla zmiňována malá podpora těmto rodičům a nedostatečná dostupnost kurzů.

7. Problémy Speciálně pedagogických center (SPC) pro sluchově postižené.  Účastníci pojmenovávali především nedostatečnou informovanost SPC o Neslyšících, respektu ke kultuře, hodnotám a jazyku Neslyšících. Za závažný problém považují, že v SPC pro sluchově postižené nepracují (nebo s nimi nespolupracují) odborníci z řad Neslyšících, kteří by mohli sloužit jak dětem tak rodičům za jazykový a osobnostní vzor úspěšného  dospělého Neslyšícího. Zároveň byly zmiňovány nízké kompetence mnoha pracovníků SPC v českém znakovém jazyce.

8. Neslyšící a inkluzivní vzdělávání Účastníci reflektovali nedostatky při naplňování vzdělávacích potřeb  v rámci individuální integrace neslyšícího dítěte ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Především v nenaplňování komunikačních a sociálních potřeb dítěte.

Poznámky:

Vhodné vzdělávací prostředí pro uživatele znakového jazyka musí splňovat tyto podmínky:

a)     je plně dostupná plnohodnotná komunikace mezi učitelem a žákem a mezi žáky mezi sebou,

b)     jsou k dispozici dospělí Neslyšící pedagogové, kteří mohou sloužit jako osobnostní a jazykové vzory,

c)      obsahy vzdělávání nejsou redukovány,

d)     jsou dostupné vzdělávací materiály, které odpovídají jazykovým potřebám dítěte,

e)     je podporována identita neslyšícího dítěte, jako plnohodnotné osobnosti s vlastním jazykem a kulturou.

Citace:

Lenka, účastnice worskhopu a matka neslyšících dětí, řekla: “Myslím, že vzdělávání je jako kolo. Můžete na něj naskočit a jet, kam chcete a potřebujete. Dává vám svobodu. Vzdělávání pro Neslyšící je zatím jako kolo, které je přikurtované ke sloupu.

Poselství:

Neslyšící účastníci si přejí, aby tyto podněty byly reflektovány na všech místech, kde se spolurozhoduje o vzdělávání Neslyšících, a byly vyřešeny v rámci změn českého vzdělávacího systému tak, aby i Neslyšící v České republice měli skutečně rovný přístup ke vzdělávání.


 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
I neslyšící chtějí pracovat
16/11/2017 - Jaroslava Fuksová
230 let škola pro sluchově postižené v Holečkově ulici — Cena Hieronyma Lorma
05/11/2017 - Česká televize
Domácí porody
25/10/2017 - Česká televize
Rezoluce EP o znakovém jazyce
20/10/2017 - Česká televize
Neslyšící řidiči a taxikáři
15/10/2017 - Česká televize
Speciální škola pro sluchově postižené v Radlicích
10/10/2017 - Česká televize
Konference odhalila tajemství znakového jazyka
15/02/2017 - Lucie Křesťanová
Ze zákulisí natáčení pohádky Nepovedený čert
15/01/2017 - Česká televize
Raná péče o neslyšící děti
22/11/2016 - Česká televize
Lékařka Eva Francová
20/11/2016 - Česká televize
Deaf Friendly
15/11/2016 - Tiché zprávy
Základy sexuální výchovy
12/11/2016 - Česká televize
Migrace, kultura, náboženství
10/11/2016 - Česká televize
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž
07/11/2016 - Česká televize
Pracovní příležitosti pro neslyšící
05/11/2016 - Česká televize
Profesorka Alena Macurová
02/11/2016 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Inkluzivní vzdělávání neslyšících v ČR
Historie vdělávání
Vzdělávání dětí
Co Neslyšící potřebují k rovnému přístupu ke vzdělávání
Nebezpečí jménem EKOV?
Pedagogům nejde o vzdělání, snaží se nás donutit mluvit
Príprava nepočujúcich detí na učenie od raného veku
Mají neslyšící v matematice větší potíže než slyšící?
Jednání u kulatého stolu speciálních pedagogů – surdopedů
Neslyšící a současná legislativa v ČR I.
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dítě s vadou sluchu ve speciální škole pro sluchově postižené
První učitelé neslyšících
Neslyšící pedagog jako vzor
Vzdělávání neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem
Vzdělávání sluchově postižených
Předpoklady čtení
Mezinárodní konference o vzdělávání sluchově postižených
Multikulturní výchova a neslyšící děti
Problémy vzdělávání neslyšících
Co a proč by se měly učit neslyšící děti?

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 63
celkem: 63
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Den otevřených dveří oboru Čeština v komuni
Začala registrace na konferenci INSPO 2018
Kdo zvítězí ve čtrnáctém ročníku literárn
O Koblížkovi a O Budulínkovi /vhodné pro děti
Podpora veřejně účelných aktivit spolků ZP
Oranžové schody pro rok 2018
Augustin pomáhá studentům se specifickými pot
Pozvánka na Galavečer 2018
Spolek nadšenců začal provozovat web s přehled
Cena Nadace Vodafone Rafael: 200 000 korun pro nez

RSS kanály 

[CNW:Counter]