zobrazeno: 3160x

Nebezpečí jménem EKOV?

zdroj: www.gong.cz publikováno: 14/04/2013

Zdá se, že v posledních měsících se v některých školách pro sluchově postižené šíří obavy z aktivit nedávno vzniklé expertní komise EKOV.

Pod touto zkratkou se skrývá Expertní komise pro otázky vzdělávání při ASNEP, o níž jsme informovali v minulém čísle Gongu (článek v češtině i v překladu do českého znakového jazyka je vyvěšen na webových stránkách ASNEP: http://www.asnep.cz/ekov/).

EKOV je laické sdružení, jehož členové ani netuší, jak to ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením chodí

Expertní komise pro otázky vzdělávání má osm členů. Všichni se v této oblasti vzdělávání pohybují mnoho let, a to na úrovni předškolního, základního, středního i vysokého školství. Členové EKOV, kteří mají sami sluchové postižení, navíc tímto vzděláváním sami prošli, a tak jej poznali „na vlastní kůži“. Všichni členové EKOV jsou vysokoškolsky vzdělaní v oboru a většinou mají vazby i na zahraniční kolegy. Mezi členy je např. ředitelka jedné z našich největších škol pro sluchově postižené s více než 30letou praxí, z toho 16 let v pozici ředitelky, nebo  zástupce ředitelky jiné školy pro sluchově postižené. Podrobné profesní životopisy všech členů EKOV jsou dostupné na výše uvedených webových stránkách.

Jako jeden ze svých základních cílů vnímá EKOV skutečně rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti, žáky a studenty se sluchovým postižením. EKOV se nesnaží o zrušení škol pro sluchově postižené ani o omezení integrace/inkluze těchto dětí do „běžných škol“. EKOV se snaží o to, aby pro všechny děti, žáky a studenty se sluchovým postižením byly garantovány jasné podmínky, které budou zárukou toho, že budou vzdělávány rovnocenně jako děti bez sluchového postižení.

EKOV chce, aby MŠMT ČR nařídilo všem školám pro sluchově postižené povinně vyučovat v českém znakovém jazyce

Český znakový jazyk ani žádný jiný znakový jazyk nemá psanou podobu. Navíc neslyšící lidé budou vždy ve společnosti menšinou, která musí umět komunikovat s většinou. Proto nikde na světě nemůže výuka neslyšících dětí a žáků (záměrně nyní nemluvíme o dětech a žácích nedoslýchavých a ohluchlých, protože těch se toto netýká) probíhat výlučně ve znakovém jazyce. Součástí všech vzdělávacích programů neslyšících dětí na celém světě je výuka většinového jazyka, u nás češtiny. Jednotlivé koncepce vzdělávání neslyšících dětí a žáků se liší „jen“ v tom, jakým způsobem a za jakým účelem většinový jazyk učí a jakou váhu přikládají tomu, aby jejich neslyšící absolventi uměli komunikovat mluvenou formou většinového jazyka, psanou formou většinového jazyka a dosáhli všeobecného plnohodnotného vzdělání.

EKOV se domnívá, že nikdo nemůže nařizovat škole, jakým způsobem má se svými žáky komunikovat. Zároveň je přesvědčena, že každá škola, která vzdělává žáka se sluchovým postižením, musí státu a zejména žáku samotnému a jeho rodičům garantovat, že se mu dostane stejného vzdělání jako ostatním žákům v ČR. Pokud se tomu vinou neplnohodnotné komunikace nebo nevhodně zvolených forem vzdělávání nestane, je to špatně a stát by měl zajistit rychlou nápravu.

S kvalitou poskytovaného vzdělávání úzce souvisí otázka plošného testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol. Pokud žák základní školy nemá mentální postižení, nesmí u něj být redukováno „učivo“. Jestliže se tedy všichni žáci bez mentálního postižení mají v globálu učit to samé, měly by být stejné nebo podobné jejich vědomosti a dovednosti. Považujeme tedy za přirozené, že v plošném testování by měli být testováni i žáci se sluchovým postižením, stejně jako např. i žáci se zrakovým postižením atd. Každou školu by přece mělo zajímat, jakých výsledků její žáci dosahují, aby mohla popř. optimalizovat svoji práci, aby dosahované výsledky byly třeba ještě lepší. Je zřejmé, že testy pro nevidomé žáky nemohou mít podobu černého tisku na bílém papíře. Stejně tak testy pro žáky s různým stupněm sluchového postižení musejí být formálně (pozor, nemluvíme o redukci obsahu!) upraveny. Tak je tomu už několik let u tzv. státních maturit a není problém tento model převzít a příp. dále vylepšovat.

EKOV posílá do škol pro sluchové postižené neslyšící inspektory, aby kontrolovali, jak umějí pedagogové český znakový jazyk

EKOV iniciovala zapojení náležitě vzdělaných a erudovaných neslyšících osob, uživatelů českého znakového jazyka, do inspekční činnosti ve školách pro sluchově postižené. Při inspekci mají postavení tzv. osoby přizvané. Považujeme tento krok za logický. Předpokládáme, že pokud ve škole probíhá komunikace v českém znakovém jazyce, běžný inspektor vůbec nemůže posoudit, co se při vyučování ve třídě děje. Je to podobné, jako kdyby český inspektor, který neumí německy, prováděl inspekci ve škole v Rakousku. Domníváme se, že v takovém případě by tento český inspektor také nemohl kvalifikovaně posoudit práci školy a nutně by musel spolupracovat se svými rakouskými kolegy a tlumočníkem.

Však EKOV to školám pro sluchově postižené spočítá a udělají pořádek!

EKOV proti nikomu nebojuje. EKOV velmi stojí o spolupráci se všemi zainteresovanými stranami: rodiči; žáky; studenty; pedagogickou, akademickou i laickou veřejností; ministerstvem; zřizovateli…To hlavní, oč nám všem docela určitě jde, je zlepšení podmínek v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, neustálé zvyšování jejich znalostí a dovedností atd. Prostor pro pozitivní posun je zde stále veliký.

Expertní komise pro otázky vzdělávání.

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku
11/06/2013 10:35 - Jeanie
V části odstavce je uvedený chybně odkaz:

Pod touto zkratkou se skrývá Expertní komise pro otázky vzdělávání při ASNEP, o níž jsme informovali v minulém čísle Gongu (článek v češtině i v překladu do českého znakového jazyka je vyvěšen na webových stránkách ASNEP: http://www.asnep.cz/ekov/).

Odkaz má být správně takto: http://www.asnep.cz/rubriky/komise/ekov/

Děkuji za pochopení.

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
01/06/2019 - Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Být gay je těžší než být neslyšící
09/11/2018 - Michaela Pixová
Deafland III.
06/11/2018 - Česká televize
Finanční gramotnost
05/11/2018 - Česká televize
Emílie Mrzlíková
29/10/2018 - Česká televize
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
25/10/2018 - Česká televize
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
20/10/2018 - Česká televize
Automatický přepis a překlad pro neslyšící
18/10/2018 - Česká televize
Diskriminace neslyšících
15/10/2018 - Česká televize
Projekt Jablíčko
12/10/2018 - Česká televize
Domov pro neslyšící seniory
04/10/2018 - Česká televize
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
29/09/2018 - Česká televize
František Kocourek
25/09/2018 - Česká televize
Neslyšící řidičem kamionu
20/09/2018 - Česká televize
Futsal
15/09/2018 - Česká televize
Mluvící ruce 2017
10/09/2018 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Inkluzivní vzdělávání neslyšících v ČR
Historie vdělávání
Vzdělávání dětí
Co Neslyšící potřebují k rovnému přístupu ke vzdělávání
Nebezpečí jménem EKOV?
Pedagogům nejde o vzdělání, snaží se nás donutit mluvit
Príprava nepočujúcich detí na učenie od raného veku
Mají neslyšící v matematice větší potíže než slyšící?
Jednání u kulatého stolu speciálních pedagogů – surdopedů
Neslyšící a současná legislativa v ČR I.
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
První učitelé neslyšících
Dítě s vadou sluchu ve speciální škole pro sluchově postižené
Neslyšící pedagog jako vzor
Vzdělávání neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem
Vzdělávání sluchově postižených
Multikulturní výchova a neslyšící děti
Předpoklady čtení
Mezinárodní konference o vzdělávání sluchově postižených
Problémy vzdělávání neslyšících
Vzdělávání neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 12
celkem: 12
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Tlumočník pro ČUN Liberec
Nyle DiMarco se stal producentem filmu Deaf Presid
Vzniká dokument i film o neslyšící komunitě d
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchov
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p
Online doučování v českém znakovém jazyce
UčíTelka s tlumočením do ČZJ
Aktuální informace o koronaviru v ČT
Co je to koronavirus?
Přehled změn u příspěvků na kompenzační po

RSS kanály 

[CNW:Counter]