zobrazeno: 4047x

Neslyšící pedagog jako vzor

Vzor komunikační

zdroj: PdF MU 2001 publikováno: 28/04/2006

Freeman říká: "Největším problémem neslyšících dětí není ztráta sluchu, ale potíže s vytvořením adekvátního komunikačního systému" (Freeman 1992, s.29). Bez kvalitní komunikace nemůže probíhat v podstatě žádný proces mezilidských vztahů. To se týká i oblasti výchovně-vzdělávací práce.

Kvalitní, plnohodnotná a bezproblémová komunikace mezi učitelem a žákem je základním pilířem celého vzdělávání a výchovy.  Není to tak dávno, co se v odborné literatuře uváděla podobná slova, jako jsou následující: "Neslyšící na cestě za vzděláním překonávají mnohem těžší problémy než nevidomí. Příprava rodičů, kteří mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit rozvoj rozumových schopností dítěte, je až na výjimky nedostatečná. Naše školství pro neslyšící a těžce sluchově postižené děti neposkytuje srovnatelné možnosti se systémem vzdělávání nevidomých. Příčina tkví v tom, že většina učitelů neslyšících neovládá znakový jazyk, že ji ani za řeč nepovažuje a raději hovoří o přirozených posuncích" (In: O totální komunikaci I. 1987, s. 3) .

Ne vždy tedy byla a je komunikace mezi těmito dvěma protagonisty, tedy sluchově postiženým žákem a jeho učitelem, na takové úrovni, aby mohl celý proces výchovy a vzdělávání být naplňován beze zbytku. Záleží na tom, jakým způsobem je komunikace zprostředkována. Dříve, zejména u nás, to bylo především prostřednictvím mluvené řeči a odezírání. Zvládnutí mluvené řeči a odezírání u těžce sluchově postiženého dítěte je však tak náročné, že zabere spoustu času, který by se jinak mohl využít na rozšiřování jeho obecných vědomostí a tím i na rozvoj jeho celkového psychického vývoje. To je hlavní důvod, proč se začíná ve školách více užívat znakový jazyk nebo znakovaná čeština. Aby se tak nenarušil z důvodu nedostatku řeči (jakékoliv řeči) zdravý psychický vývoj dítěte. A danou řeč ovládají nejlépe její uživatelé, tedy v  případě znakového jazyka, samotní sluchově postižení, kteří ji používají ve svém životě. Tím tedy získávají coby učitelé na školách pro sluchově postižené své nezastupitelné místo. Mají ke sluchově postiženým dětem přece jen blíže, než slyšící pedagogové (nemusí to ovšem platit bez výjimky).

Co k tomu říkají uznávaní odborníci? "Dítě se učí své řeči "mateřské" nejen od matky, ale od všech lidí, s nimiž přichází do styku. Nejvíce ovšem od těch, kdo jsou mu nejblíže a k nimž má určitý vztah. Tento vztah je ve vývoji řeči mnohem důležitějším činitelem, než třeba pouhé napodobení" (Matějček 1989, s. 145). "Dítě, které si má v raném dětství spontánně osvojovat znakový jazyk, se musí rozvíjet v prostředí, které mu tuto možnost poskytuje. V mateřské škole se bude dítě setkávat s neslyšícími učitelkami a hrát si s neslyšícími vrstevníky" (Jabůrek 1998, s.14).    "Do výuky je vhodné zapojit dospělé neslyšící" (Ladd 1978; Merrill 1979), "mohou  se stát modely pro děti a naučit je ryzí znakový jazyk" (Freeman 1992, s. 168).

Můžeme si zde uvést jiný příklad, tentokrát z oblasti zrakově postižených:"Na školách pro nevidomé je dnes samozřejmostí, že každý učitel tam působící musí ovládat Braillovo písmo a tyflografiku, bez nichž je vzdělávání nevidomých nemyslitelné. O tomto nepopiratelném předpokladu se svého času pochybovalo. Mnozí učitelé na školách pro nevidomé byli přesvědčeni, že neznalost Braillova písma jim nebrání úspěšně vyučovat. Na těchto školách však působili a působí i nevidomí učitelé. Tak se prokázalo, jak neopodstatněný je tento názor. Stručně řečeno, učitel, který neovládá Braillovo písmo, není schopen dosáhnout srovnatelných výsledků s učitelem, který to umí. Proto je dnes, díky systematickému používání Braillova písma a tyflografiky, pro každého nevidomého u nás míra vzdělání pouze otázkou jeho schopností, píle a morální opory rodiny" (In: O totální komunikaci I. 1987, s. 3).

Co z toho vyvodit? "Slyšící učitelé se jen stěží stanou dobrými příklady pro své žáky, když se s nimi dobře nedomluví a nerozumějí tomu, jak slyšící dítě vidí svět. Neslyšící děti obvykle milují své neslyšící učitele. Považujeme to za přirozené a nevyhnutelné" (Freeman 1992, s. 253). Pulda uvádí: "Rovněž v procesu výchovy    a výuky ve škole nebývá komunikace mezi žáky a pedagogy vždy úspěšná, což je hlavní příčinou neuspokojivých výsledků. Překonávání komunikačních potíží a dosahování dorozumění při všech formách komunikace v rodině, ve škole a nakonec i na pracovišti, je tedy kardinálním problémem a současně i základní podmínkou pro rozvoj osobnosti i pro výchovu a vzdělávání sluchově postižených dětí" (Pulda 1992, s. 32). Právě tento kardinální problém pomáhají sluchově postižení pedagogové úspěšně překonávat.

Jiný pohled na stejný problém se stejným požadavkem vznášejí samotní sluchově postižení. Říkají, že děti musí být seznámeny se znakovým jazykem z toho důvodu, že budou žít také ve společnosti neslyšících. A právě jedním ze závěrů konference o lidských právech v Helsinkách je: "Neslyšící děti mají právo být seznámeny se znakovým jazykem". A opět, kdo jiný, než samotní neslyšící (sluchově postižení), by jim ho tedy měl nejlépe zprostředkovat?! Vždyť mnohde se bere jako samozřejmé, že angličtinu učí rodilí mluvčí, němčinu taktéž, se znakovým jazykem by to tedy mělo být také tak, protože je dosaženo největšího efektu. Je samozřejmé, že existují slyšící lidé, kteří bezvadně ovládají znakový jazyk, stejně tak jako existují např. Češi, kteří bezvadně ovládají angličtinu, nicméně rodilý mluvčí je nezastupitelný.

Saša Zvonek

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
01/06/2019 - Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Být gay je těžší než být neslyšící
09/11/2018 - Michaela Pixová
Deafland III.
06/11/2018 - Česká televize
Finanční gramotnost
05/11/2018 - Česká televize
Emílie Mrzlíková
29/10/2018 - Česká televize
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
25/10/2018 - Česká televize
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
20/10/2018 - Česká televize
Automatický přepis a překlad pro neslyšící
18/10/2018 - Česká televize
Diskriminace neslyšících
15/10/2018 - Česká televize
Projekt Jablíčko
12/10/2018 - Česká televize
Domov pro neslyšící seniory
04/10/2018 - Česká televize
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
29/09/2018 - Česká televize
František Kocourek
25/09/2018 - Česká televize
Neslyšící řidičem kamionu
20/09/2018 - Česká televize
Futsal
15/09/2018 - Česká televize
Mluvící ruce 2017
10/09/2018 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Inkluzivní vzdělávání neslyšících v ČR
Historie vdělávání
Vzdělávání dětí
Co Neslyšící potřebují k rovnému přístupu ke vzdělávání
Nebezpečí jménem EKOV?
Pedagogům nejde o vzdělání, snaží se nás donutit mluvit
Príprava nepočujúcich detí na učenie od raného veku
Mají neslyšící v matematice větší potíže než slyšící?
Jednání u kulatého stolu speciálních pedagogů – surdopedů
Neslyšící a současná legislativa v ČR I.
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
První učitelé neslyšících
Dítě s vadou sluchu ve speciální škole pro sluchově postižené
Neslyšící pedagog jako vzor
Vzdělávání neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem
Vzdělávání sluchově postižených
Multikulturní výchova a neslyšící děti
Předpoklady čtení
Mezinárodní konference o vzdělávání sluchově postižených
Vzdělávání neslyšících
Problémy vzdělávání neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 11
celkem: 11
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován
Festival Open House Worldwide
TICHÉ ZPRÁVY hledají MODERÁTORA.
Smět se bude jen do práce a na procházku, obcho
Nová opatření proti koronaviru od 12. 10. 2020
Tlumočník pro ČUN Liberec
Nyle DiMarco se stal producentem filmu Deaf Presid
Vzniká dokument i film o neslyšící komunitě d
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchov
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p

RSS kanály 

[CNW:Counter]