zobrazeno: 3367x

Chcete si na chvíli vyzkoušet, co to znamená být tlumočníkem?

Tlumočnická dilemata - otázky a odpovědi

zdroj: Infozpravodaj. 2010, roč. 18, č. 4, s. 15–16. publikováno: 29/05/2013

Kniha Utkat se s realitou. 1.001 scénářů tlumočnických situací je určena pro studenty, kteří se chtějí stát tlumočníky znakového jazyka. Nabízí 1.001 scénářů problematičtějších situací, do kterých se může tlumočník při výkonu svého povolání dostat, a vybízí čtenáře k tomu, aby se sami, popř. na výuce se svým učitelem, snažili najít řešení této situace tak, aby byla v souladu s etickým kodexem tlumočníka. Z této knížky jsme pro Vás vybrali několik situací. Zkuste si na chvíli zahrát na tlumočníky a pokuste se, s tím, co už o tlumočení víte, vyřešit tyto situace správně. Řešení najdete na následující stránce. Tak vzhůru do toho!

Situace: přítel v nouzi

Pracujete na universitě jako tlumočník a právě jste dokončil/a tlumočení při závěrečné zkoušce ze sociologie. Vaše dobrá kamarádka má ten den před sebou tu samou zkoušku a prosí Vás, abyste jí řekl/a, jaké byly otázky v testu. Co uděláte?

Situace: tlumočení za hranicemi vašich schopností

Jste tlumočník, který má za sebou teprve počáteční kurs pro tlumočníky. Jednou v noci Vám volá Váš bratr, který je policistou. Na stanici řeší závažný trestný čin, u kterého je jedním z podezřelých i neslyšící muž. Obvolali všechny možné tlumočníky, ale nikdo bohužel není k dispozici. Prosí Vás, abyste hned přijel/a a tlumočil/a jim, protože věc spěchá. Co uděláte?

Situace: vychytralý student

Při hodině historie na jedné střední škole tlumočíte studentovi, který málokdy dává pozornost a málokdy ví, o čem se zrovna mluví. Učitel mu položí nějakou otázku a student na ni nezná odpověď - aby zamaskoval svou neznalost. řekne učiteli: „Nemohu odpovědět na Vaši otázku, protože mi tlumočník nepřetlumočil všechny informace, které potřebuji." Co by měl v téhle situaci neprávem nařčený tlumočník dělat?

Situace: řečník není slyšet

V kostele, kde pravidelně tlumočíte. jsou jednotlivá čtení z Bible čtena lidmi z farnosti. Někteří z nich jsou nervózní. když mají číst na veřejnosti, nemluví do mikrofonu nebo mluví velice rychle, takže je jejich přednes prakticky nesrozumitelný. Co, jako tlumočník, uděláte?

Situace: netaktní lékař

Tlumočíte při návštěvě lékaře. Zatímco se Váš neslyšící klient svléká, čekáte na něj v předsíni a slyšíte, jak se lékař se sestřičkou Vašemu klientovi posmívají kvůli jeho tloušťce a nazývají ho velry-

bou. Když se spolu s klientem vrátíte do ordinace, vidíte, jak se lékař se sestrou na sebe podívají a smějí se. Neslyšící člověk to zahlédne a zeptá se, co je tu k smíchu.

Situace: příliš emotivní tlumočení

Vaše neslyšící kamarádka Vás požádá, abyste tlumočil/a při pohřbu její tety. Váš otec je velmi nemocný a vypadá to, že nebude žít déle než půl roku. Snažíte se vysvětlit své kamarádce, že tlumočit pohřeb v situaci, ve které se zrovna nacházíte, je pro Vás velice obtížné a že byste to raději nedělal/a, ale ona trvá na tom, že Vás opravdu potřebuje. Co uděláte?

Situace: nedůvěryhodný kolega

Jste na cestě na dohodnuté tlumočení, když se Vám náhle rozbije auto. Hned voláte do agentury, která tlumočení zajišťuje, a informujete je o tom, že za Vás musí najít náhradu. Jediný tlumočník, který je v tomto okamžiku k maní, je osoba, o které víte, že není příliš důvěryhodná. Schůzka, na které byste měl/a tlumočit, je psychoterapeutické setkání a Vy víte, že Váš klient je velmi zranitelný. Ve sluchátku se ozve dotyčný tlumočník a ptá se Vás na informace, které se týkají tlumočení, aby se na něj mohl připravit. Co uděláte?

Situace: neslušný znak

Tlumočíte pro neslyšícího klienta, který byl obžalován z toho, že masturbo-val na veřejnosti. Žalobce používá slovo „masturbovat" velice často a znak, který používáte při tlumočení jeho projevu, je velmi názorný, takže i lidé v publiku, kteří neumí znakový jazyk, pochopí, co zrovna tlumočíte. Smějí se pokaždé, když daný znak použijete. Jak se budete v této situaci chovat?

Situace: nevhodné oblečení

Právě se nacházíte v posilovně, když Vás volají z místní nemocnice k velmi

urgentnímu tlumočení. Řeknete jim, že v nemocnici budete za malou chvíli. ale hned jak skončíte hovor, zjistíte, že jste celý zpocený a nemáte s sebou oblečení na převlečení. Když pojedete domů a budete se převlékat, ztratíte tím drahocenný čas. Jak se zachováte?

Situace: ošklivé pomluvy

Jste na večeři se svými slyšícími a neslyšícími přáteli, která se koná pravidelně jednou týdně. Někdo se zmíní o jedné neslyšící ženě. která také chodí na tyto pravidelné večeře, ale celý minulý měsíc na žádnou nepřišla. Někdo k tomu jízlivě podotkne: „Asi si myslí, že je pro nás až moc dobrá, když teď pracuje v té právnické firmě." Ale Vy víte, že tato žena svou práci před nedávném ztratila, protože jste jí na tlumočil/a na několika pracovních pohovorech. Také víte, že jediným důvodem, proč s vámi nechodí na večeři, je to, že si to nemůže dovolit. Zastanete se jí?

Situace: body piercing

Vždycky se Vám líbil body piercing. Po několika skleničkách se v hospodě necháte přemluvit svým kamarádem a on Vám udělá piercing jazyka. Druhý den ale máte tlumočení. Neslyšící klient si určitě všimne, že se Vám na jazyku pohybuje stříbrná kulička sem a tam, a to ho může rušit, když budete při tlumočení otvírat ústa. Co s tím?

Situace: zvědavá maminka

Vaše maminka se vždy zajímá o to, co děláte. Jste u ní na návštěvě a ona se Vás zeptá na Vaši práci. Nechce žádné konkrétní informace o Vašich klientech, chce pouze vědět, jaký typ situací tlumočíte. Vaše maminka vůbec nemá nic společného s tlumočením a nezná žádného neslyšícího člověka. Budete jí vyprávět o své práci?

Odpovědi na to, jak řešit jednotlivé situace, najdete níže.

Zkusili jste si vyřešit dané situace, do kterých se může tlumočník dostat a které pro něj mohou být a jsou problematické? Zajímá Vás, jestli jste při řešení těchto scénářů postupovali správně? Tady Vám nabízíme správná řešení těchto situací tak, jak je vidí profesionální tlumočník či neslyšící klient, který tlumočnické služby využívá.

Situace: přítel v nouzi

(pohled neslyšícího klienta): Vysvětlete své kamarádce, že Vaše role při hodině byla tlumočit a že informace, které jste se přitom dozvěděl/a, opravdu nemůžete nikomu sdělovat.

Situace: tlumočení za hranicemi vašich schopností

(pohled profesionálního tlumočníka): Tato situace je právní situací a vyžaduje někoho, kdo má zkušenost v tlumočení v této oblasti. Nenechte se přinutit k tomu. abyste tento úkol vzal a nedbejte na výroky typu: „To určitě zvládneš." nebo „Nemáme nikoho jiného." Vaše snaha vyjít bratrovi vstříc by mohla celé věci, a zvláště neslyšícímu klientovi, uškodit. Také by se Vám mohlo stát, že výpověď Vašeho klienta bude později u soudu uznána neplatnou z důvodu nedostatku tlumočnické praxe a znalostí Vaší osoby. Každopádně se ale neobracejte k bratrovi zády a vyjděte mu vstříc při hledání adekvátního tlumočníka.

Situace: vychytralý student

(pohled profesionálního tlumočníka): Tlumočník musí tlumočit vše, mnohdy i nepříjemné, nepravdivé věci, které se dokonce týkají i jeho osoby. Měl by tlumočit a situaci nehodnotit. Neměl by se k situaci vyjadřovat ani po vyučování. Určitě by neměl iniciovat rozhovor se studentem, na přímý dotaz učitele ale může reagovat. Neměl by sám projevovat snahu uvést věci na pravou míru. Tlumočník opravdu jen zprostředkovává komunikaci. Aktivně do ní nevstupuje.

Situace: řečník není slyšet

(pohled profesionálního tlumočníka): Když nerozumíte Vy, jako tlumočník, je pravděpodobné, že nerozumí ani ostatní lidé v kostele. Měl/a byste tlumočit: „Řečníkův projev není srozumitelný". Také bych navrhoval, abyste o tomto problému informoval/a kněze. Ten může vždy dopředu čtenáře upozornit před začátkem mše, aby četli nahlas a pomalu.

Situace: netaktní lékař

(pohled profesionálního tlumočníka): Přetlumočte klientovu otázku a nechtě lékaře, ať si s celou situací poradí sám. Do situace nijak nezasahujte.

Situace: příliš emotivní tlumočení

(pohled profesionálního tlumočníka): Měl/a byste diplomaticky odmítnout a navrhnout jiného tlumočníka, který by mohl při pohřbu kamarádči-ny tety tlumočit. Zmatek, který byste cítil/a, kdybyste v této situaci tlumočil/a a přitom věděl/a, že Váš vlastní tatínek už nebude žít dlouho, by byl opravdu příliš pro každého. Tlumočníci nejsou superlidé. Vaše neslyšící kamarádka by měla mít tlumočníka, který se bude plně soustředit na tlumočení pohřbu její tety, u Vás by tomu tak nebylo.

Situace: nedůvěryhodný kolega

(pohled profesionálního tlumočníka): Pokud bych opravdu cítil, že právo neslyšícího klienta na důvěryhodnost je ohroženo, neřekl bych tomu tlumočníkovi nic a poprosil bych agenturu, aby domluvila jiný termín setkání. Integrita terapeutického setkání je příliš důležitá na to, aby byla ohrožena tím, že do ní vstoupí nespolehlivý tlumočník.

Situace: neslušný znak

(pohled neslyšícího klienta): Posmívání si nevšímejte a nechtě na soudci. ať zjedná v místnosti klid. Pokud klient ovládá prstovou abecedu, mohl byste slovo m-a-s-t-u-r-b-o-v-a-t vždy vypís-menkovat nebo použít neutrální znak místo toho názorného znaku. Nejlepší je ale se před jednáním klienta zeptat, jaký znak bude v tomto případě preferovat.

Situace: nevhodné oblečení

(pohled profesionálního tlumočníka): Zdravotnický personál má pochopení pro různé akutní situace, jděte tlumočit přímo a na místě se omluvte za své nevhodné oblečení. Naštěstí

budete mít celou dobu při tlumočení na sobě hygienický plášť. Od této chvíle však s sebou vždy mějte v autě vhodné oblečení pro tlumočení.

Situace: ošklivé pomluvy

(pohled profesionálního tlumočníka): Neříkejte nic. Nemáte právo odhalovat takové informace, ať už jde o kamarády nebo ne. Vaší povinností je být zticha.

Situace: body piercing

(pohled profesionálního tlumočníka): Jakákoliv změna Vašeho vzhledu může ovlivnit výkon Vašeho povolání. Musíte se zamyslet nad tím, jestli bude Váš piercing Vašeho klienta při tlumočení rušit. Pokud zjistíte, že ano. budete si muset za sebe najít jiného tlumočníka nebo odstranit piercing z jazyka. Vždy plánujte v předstihu. Pokud si budete chtít udělat tak výrazný piercing, udělejte to v době, kdy netlumo-číte, abyste měl/a poté čas na to, abyste piercing odstranil/a a Váš jazyk se mohl zahojit.

Situace: zvědavá maminka

(pohled profesionálního tlumočníka): V této situaci bych vysvětlil, že tlumočím v různorodých situacích. např. při pohřbech, u lékaře, u soudu, umělecká představení, atd. a jak každé takové tlumočení vypadá. Mluvil bych ale pouze obecně, nic konkrétního, tak se vyhnu tomu, abych byl v rozporu s etickým kodexem. Také bych vysvětlil, že má práce vyžaduje velkou dávku důvěryhodnosti a že musím chránit své klienty a nemluvit o podrobnostech, které se ke každému tlumočení váží. Mí klienti pocházejí z malé komunity, a tak by bylo možné se z těchto informací dopátrat, ke komu se tyto informace vztahují.

Cartwright, B.M.: Encounters With Reality. 1,001 Interpreter Scenarios. Alexandria: R1D Press, 1999. Sign.: A 1098.34.

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Nová Vyšší odborná škola pro tlumočníky znakového jazyka
Počátky tlumočení pro neslyšící v českých zemích /2/
Počátky tlumočení pro neslyšící v českých zemích
Podle průzkumu šetří online tlumočení neslyšícím čas a nabízí jistotu a nezávislost
Nové technologie pro právní tlumočníky znakového jazyka
Chcete si na chvíli vyzkoušet, co to znamená být tlumočníkem?
Tlumočení znakového jazyka v oblasti vzdělávání - otázky a odpovědi
Neslyšící a právo na tlumočníka III
Neslyšící a právo na tlumočníka II.
Shrnutí závěrečné zprávy z výzkumu spokojenosti neslyšících klientů s tlum. službami
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Tlumočení
Neslyšící tlumočník
Etický kodex tlumočníka znakového jazyka
Když nevychovaný lékař neumí ani znak
Komunitní tlumočení pro neslyšící
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
Tlumočení u soudu
Zvláštnosti tlumočení pro neslyšící
CODA tlumočníci
Služby Centra zprotředkování tlumočníků pro neslyšící

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 15
celkem: 15
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]