zobrazeno: 8067x

Tlumočník na školách

Jaké by to bylo s tlumočníkem na základní škole?

zdroj: Gong 11/2003 publikováno: 25/10/2005

Všechny školy pro sluchově postižené usilují o totéž - vzdělat své žáky na takové úrovni, aby se ve svém životě byli schopni úspěšně orientovat ve světe. Dokázali reflektovat prostředí, v němž žijí, naplnit svůj život podle svých představ a schopností.

Hlavní pozornost dnes upínáme k tomu, jakým způsobem děti ve škole vyučovat. Jakou z komunikačních metod zvolit. Jaké vytvořit učební pomůcky, aby sloužily jak učiteli při výkladu látky, tak dětem jako vhodný učební materiál, po kterém je možné kdykoliv sáhnout a své znalosti osvěžit či doplnit o nové.

Děti se však ve škole nepohybují jen ve třídě za zavřenými dveřmi se svými učiteli. Ve škole vytváříme prostředí, které na žáky působí ve svém celku a stejně významnou měrou (po boku řízeného vyučování) rozvíjí jejich osobnost. Děti by se ve škole měly stát svědky nespočetně mnoha komunikačních situací, sledovat, o čem mezi sebou učitelé hovoří, jaké volí způsoby a prostředky komunikace, s jakými problémy se potýkají a jak je řeší. Touto cestou by se bezděčně učily sociálnímu chování a komunikačním normám, které jsou neméně důležitou součástí procesu vzdělávání.

Ve školách pro sluchově postižené vzniká prostředí, ve kterém v těsné blízkosti vedle sebe fungují dva různé jazyky. Měli bychom proto svoji pozornost více věnovat také problematice jazykové politiky školy, konkrétně způsobu komunikace mezi pedagogy a žáky probíhající mimo třídu a samotný proces vyučování - přemýšlejme společně o možnostech, které se nabízejí, a vytvořme postupně ve školách pro sluchově postižené takové komunikační prostředí, jež žáky nebude izolovat, nýbrž obohacovat a rozvíjet jejich sociální dovednosti.

Zkusme se zamyslet také nad tím, máme-li možnost zlepšit komunikaci s našimi neslyšícími kolegy, kteří se dnes stávají nedílnou součástí pedagogického sboru. Jakými způsoby bychom mohli řešit komunikační potřeby obou jazykových skupin, aby se jedna či druhá necítila být v určité situaci izolována, aby mezi členy pedagogického sboru nevznikala zbytečná nedorozumění, aby na škole vládla příjemná atmosféra a vznikaly zde dobré mezilidské vztahy?

Na švédských základních bilingválních školách vládnou určitá jazyková opatření, která dodržují všichni pedagogové a která ulehčují jazykovou situaci ve dvojjazyčném prostředí. Jsou to tato tři základní jazyková pravidla:

  • Ve třídě se vždy používá znakový jazyk.

  • V prostorách, jako jsou například jídelna, chodby, internát, se užívá znakový jazyk v případě, že jsou přítomni také studenti.

  • Učitelé si mohou vybrat, jakým jazykem budou hovořit během přestávek a oběda. Jestliže však jedí za přítomnosti studentů, musí použít znakový jazyk.

Švédští slyšící pedagogové, kteří na škole působí, ovládají znakový jazyk na velmi dobré úrovni. Přesto i jim často v komunikaci s jejich neslyšícími kolegy pomáhá TLUMOČNÁK. Tlumočník je zaměstnancem školy a všichni pedagogové mohou kdykoliv využít jeho služeb. Pořádá semináře pro žáky - učí je, jakým způsobem tlumočnických služeb používat, jak a kde tlumočníka objednat, jak se za jeho přítomnosti v komunikaci se slyšícím chovat. Bývá k dispozici při mimoškolních akcích. Škola se tak může účastnit všech aktivit (přednášek, divadelních a filmových představení) určených primárně běžným školám. Bývá přítomný na všech poradách učitelského sboru.

Všichni pedagogové se snaží dosáhnout stejného cíle - aby byla komunikace ve škole pro všechny zúčastněné strany (pedagogy - slyšící i neslyšící - a žáky) co možná nejkomfortnější, uvolněná, plynulá a plnohodnotná. K tomu jim ve škole v určitých situacích napomáhá tlumočník.

Neslyšící pedagog využívá "školního" tlumočníka například pro účely kurzů, které zvyšují jeho pedagogickou kvalifikaci - škola prostřednictvím tlumočníka nabízí neslyšícímu pedagogovi rovnocenné možnosti srovnatelné s možnostmi ostatních slyšících pedagogů na škole.

Jen málo pedagogů v České republice ovládá znakový jazyk na takové úrovni, aby jím mohlo bez problémů a s pocitem příjemného prožitku komunikovat se svými neslyšícími kolegy. Nelze proto zatím na našich školách pro sluchově postižené operovat s ověřenou jazykovou politikou švédských škol v plném rozsahu. V ničem nám ale nebrání zamyslet se nad tím, co nového by do základních škol přinesl TLUMOČNÍK.

Chápejme ho jako oporu, díky níž se stane náš hovor se žáky a neslyšícími kolegy - pedagogy plnohodnotným a příjemným zážitkem. Nechápejme jeho přítomnost za naši neschopnost dorozumět se v jazyce, jehož osvojení znamená pro každého nelehkou cestu, na niž by však nikdy neměl rezignovat. 

Anna Hronová, ČKTZJ

Anna Hronová, ČKTZJ
(převzato z www.cktzj.com)

 

 
sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Tlumočník z pohledu sluchově postiženého žáka
Tlumočník očima neslyšícího dítěte
Tlumočené pohádky České televize pro neslyšící děti
Tlumočnická profese a neslyšící děti
CODA - slyšící děti neslyšících rodičů
Velký tlumočník /5/
Velký tlumočník /4/
Velký tlumočník /3/
Velký tlumočník /2/
Velký tlumočník
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
CODA - slyšící děti neslyšících rodičů
Velký tlumočník
Tlumočené pohádky České televize pro neslyšící děti
Malý tlumočník
Tlumočnická profese a neslyšící děti
Tlumočník očima neslyšícího dítěte
Tlumočník na školách
Specifika tlumočení pro děti
Tlumočník očima sluchově postiženého dítěte
Tlumočník z pohledu sluchově postiženého žáka

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 16
celkem: 16
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]