zobrazeno: 4969x

Velký tlumočník

Profesionální tlumočení

zdroj: CNES 2003 publikováno: 24/04/2007

Co vše profesionální tlumočník musí vědět, než začne tlumočit? Základním předpokladem pro každého profesionálního tlumočníka je znalost tlumočnického etického kodexu a schopnost tlumočníka pravidla kodexu prakticky naplňovat. Tento kodex chrání tlumočení jako profesi, zahrnuje představy tlumočníků, neslyšících i slyšících lidí. Zároveň kodex seznamuje potenciální klienty s profesí tlumočení neslyšícím a formuje jejich očekávání od tlumočníků (popř. účastníků komunikace). Neslyšící lidé, slyšící lidé, ale i tlumočníci si tak vytvářejí společné zázemí pro porozumění - naplnění dialogu. (Srov. Frishberg 1986, s. 59-72, 195-198) Tlumočnický etický kodex je potřeba smysluplně zavádět do tlumočnické praxe. (Srov. Janeček 2003 - 2004) V následujícím výčtu nastiňuji potřebné dovednosti a znalosti tlumočníka:

Teoretická sebereflexe

Tlumočení klade vysoké nároky na myšlenkové operace. Tlumočník musí odhadovat dopad jednotlivých výpovědí na účastníky komunikace a dovedně vystihnout komunikační záměry každého z nich (viz termíny tlumočení, komunikant a tlumočník ČZJ). Tlumočník musí mít přehled v situaci, kterou tlumočí. Proto by měl vědět, jak komunikanty upozornit, že situace přestává být přehledná pro zajištění tlumočení. Tlumočí tedy tak, aby slyšící i neslyšící komunikant měli přehled o probíhající komunikaci. Každý tlumočník ČZJ musí respektovat jazyk a kulturu Neslyšících i slyšících lidí, proto by se měl stále zdokonalovat v tlumočení i v jazykové a komunikační kompetenci ČZJ a mluvené i psané češtiny.

Důvěrnost

Důvěrný je takový tlumočník, který s lidmi nemluví zejména o tom, komu tlumočil a co bylo předmětem tlumočení. Takové jednání podpoří důvěru neslyšících lidí k tlumočnické profesi, a hluší rodiče tak budou méně využívat k tlumočení své děti.

Blízkost klienta

Tlumočník stojí v komunikační situaci v blízkosti slyšícího komunikanta, aby je mohl neslyšící komunikant oba přehledně sledovat. Zároveň tlumočník respektuje klienta, který si objednal jeho služby, v tom smyslu, že ho provází po celou dobu sjednaného výkonu. Tak se mu lépe podaří zajistit veškerou komunikaci.

Stálý oční kontakt

Tlumočník udržuje s neslyšícím komunikantem stálý oční kontakt, aby mohl pružně reagovat na jeho chování a jazykový projev. Se slyšícím komunikantem má sluchovou kontrolu, proto se na něho nemusí přímo dívat, stačí když ho svým pohledem občas zkontroluje (vzhledem k situaci). Tlumočník stojí v blízkosti slyšícího komunikanta (viz dříve). Tlumočníkovo postavení a pohled očí usnadní oběma komunikantům, aby si uvědomili, že jednání probíhá pouze mezi nimi. Neboli: slyšící komunikant tak může snadno nasměrovat svůj pohled na neslyšícího komunikanta, který stojí před ním.

Vyjadřování v první osobě

Tlumočník používá zájmeno JÁ v obou jazycích.

Průhlednost a neodkladnost tlumočení

V situacích, kdy slyšící komunikant mluví k osobě tlumočníka nebo naopak, nemá neslyšící člověk kontrolu, o čem se oba lidé spolu baví. Baví se o něm? Slyšící komunikant mnohdy dokonce tlumočníka přerušuje ve chvílích, kdy skutečně tlumočí, a např. ho žádá z časových důvodů, aby neslyšícímu komunikantu vše zopakoval ("dovysvětlil") až později, tedy až rozhovor skončí. Totéž by mohl požadovat i neslyšící komunikant. Je jasné, že "potom" už se nemůže neslyšící komunikant informovat přesněji a cokoliv změnit svým rozhodnutím. Zároveň i tlumočník není schopen vše přesně zopakovat. Tlumočník by měl v takovém případě neslyšícího komunikanta upozornit, že mu dodatečně nebude nic vysvětlovat a doporučit mu, aby se obrátil se svými dotazy na odpovídajícího člověka.

Neutralita

Svým názorem tlumočník neovlivňuje žádného z komunikantů, neupřednostňuje výpovědi ani jednoho z nich a žádného z komunikantů v rozhovoru neřídí. Komunikanty taktně upozorňuje na moment, kdy je vhodná chvíle převzít slovo v rozhovoru nebo vznést námitku apod. Tlumočník tlumočí vše, co oba komunikanté říkají, popř. obě strany komunikace na to předem upozorní, aby nedocházelo k nedorozumění z nepříjemných a neočekávaných situací.

Vhodné vystupování

Tlumočník by neměl svým vystupováním poškozovat ani jednoho z klientů (i jeho oblečení tvoří důležitou součást tlumočení).

Finanční ohodnocení

Tlumočení ČZJ je stejně obtížné jako tlumočení jakéhokoliv mluveného jazyka, vyžaduje dlouholetou praxi, než dochází k jisté úrovni profesionality. Z tohoto důvodu by mělo být i stejně finančně ohodnoceno. Především se jedná o profesionální službu lidem - slyšícím i Neslyšícím (popř. neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým i hluchoslepým). Nemělo by se tedy jednat o dobrodiní slyšících lidí, kteří "náhodou" komunikují ČZJ. Takové jednání v důsledku poškozuje samotnou tlumočnickou profesi.


 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
I neslyšící chtějí pracovat
16/11/2017 - Jaroslava Fuksová
230 let škola pro sluchově postižené v Holečkově ulici — Cena Hieronyma Lorma
05/11/2017 - Česká televize
Domácí porody
25/10/2017 - Česká televize
Rezoluce EP o znakovém jazyce
20/10/2017 - Česká televize
Neslyšící řidiči a taxikáři
15/10/2017 - Česká televize
Speciální škola pro sluchově postižené v Radlicích
10/10/2017 - Česká televize
Konference odhalila tajemství znakového jazyka
15/02/2017 - Lucie Křesťanová
Ze zákulisí natáčení pohádky Nepovedený čert
15/01/2017 - Česká televize
Raná péče o neslyšící děti
22/11/2016 - Česká televize
Lékařka Eva Francová
20/11/2016 - Česká televize
Deaf Friendly
15/11/2016 - Tiché zprávy
Základy sexuální výchovy
12/11/2016 - Česká televize
Migrace, kultura, náboženství
10/11/2016 - Česká televize
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž
07/11/2016 - Česká televize
Pracovní příležitosti pro neslyšící
05/11/2016 - Česká televize
Profesorka Alena Macurová
02/11/2016 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Tlumočník z pohledu sluchově postiženého žáka
Tlumočník očima neslyšícího dítěte
Tlumočené pohádky České televize pro neslyšící děti
Tlumočnická profese a neslyšící děti
CODA - slyšící děti neslyšících rodičů
Velký tlumočník /5/
Velký tlumočník /4/
Velký tlumočník /3/
Velký tlumočník /2/
Velký tlumočník
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
CODA - slyšící děti neslyšících rodičů
Velký tlumočník
Tlumočené pohádky České televize pro neslyšící děti
Malý tlumočník
Tlumočnická profese a neslyšící děti
Tlumočník na školách
Tlumočník očima neslyšícího dítěte
Specifika tlumočení pro děti
Tlumočník očima sluchově postiženého dítěte
Tlumočník z pohledu sluchově postiženého žáka

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 52
celkem: 52
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Den otevřených dveří oboru Čeština v komuni
Začala registrace na konferenci INSPO 2018
Kdo zvítězí ve čtrnáctém ročníku literárn
O Koblížkovi a O Budulínkovi /vhodné pro děti
Podpora veřejně účelných aktivit spolků ZP
Oranžové schody pro rok 2018
Augustin pomáhá studentům se specifickými pot
Pozvánka na Galavečer 2018
Spolek nadšenců začal provozovat web s přehled
Cena Nadace Vodafone Rafael: 200 000 korun pro nez

RSS kanály 

[CNW:Counter]