zobrazeno: 5379x

Grafický design periodik pro SP Gongu a Unie

zdroj: Unie 5-6/2008 publikováno: 11/09/2008

Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili bakalářskou prácistudentky Marty Kounkové. Marta Kounková (rozhovor s ní přinášímena straně 10) je neslyšící studentkou na Fakultě informatikyMasarykovy univerzity v Brně, obor Aplikovaná informatikase specializací Grafický design a výtvarná informatika. Studiumby měla zakončit státní zkouškou nyní v červnu.

Její bakalářská práce se jmenuje Grafický design periodik pro sluchověpostižené Gongu a Unie. Cílem této práce je porovnat grafickouúpravu časopisů Gong a Unie a podat návrh na zefektivnění grafickýcha typografických prvků v těchto časopisech. Dát časopisůmpro sluchově postižené možnost pozvednout se na vyšší úroveň.

První část bakalářské práce obsahuje pojednání o základníchpojmech týkajících se sluchového postižení, tj. o klasifikaci sluchovýchvad a komunikačních formách sluchově postižených. Prácevěnuje pozornost časopisům Gong a Unie a jednotlivým cílovýmskupinám obou časopisů.

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku typografickýcha grafických prvků a typ písma.

Třetí část bakalářské práce je zaměřena na komparaci rozdílůmezi časopisem Gong a Unií v jejich základních grafických a typografickýchprvcích.

Ve čtvrté části bakalářské práce se zabývá vyhodnocením dotazníkůčtenářů o úrovni obou časopisů.

V páté části bakalářské práce předkládá návrh vzorku titulníchstran Gongu i Unie a také několik návrhů ke zpracování obsahu obou časopisů.

Na úvod své práce si stanovila tři základní hypotézy:
  1. Neslyšícím čtenářům vyhovuje více časopis Unie než Gong.
  2. otografie, rozsah textů a typ písma je v časopise Unie na lepší úrovní než v časopise Gong.
  3. Gong má lepší vzhled titulní stránky než Unie.

Tyto své hypotézy ověřuje na základě metody dotazníku. Výzkumbyl zaměřen nejen na čtenáře se sluchovým postižením. Dotazníktvořilo celkem 15 otázek, na které odpovědělo 54 respondentů.

Přinášíme Vám nyní ukázku z její bakalářské práce (poznámkaredakce: zkoumané vzorky u časopisu Unie se vztahují k Uniím, které vyšly před změnou grafického vzhledu, tj. do čísla Unie 7–8/07) :

Otázka č. 6: Vyhovuje Vám více časopis Gong nebo Unie?

Výsledek ukazuje, že časopis Gong převažuje nad časopisemUnie, neboť Gong preferuje 40 % respondentů a Unii preferuje10 % respondentů. Oba časopisy současně volilo 21 % respondentůa 29 % respondentů uvedlo, že nechce nebo nemůže časopisyporovnávat.

Otázka č. 7: Jste spokojeni s obsahem a formou níže uvedených časopisů?

S obsahem a formou časopisu Unie je spokojeno 50 % respondentů,42 % respondentů je spíše spokojeno, spíše nespokojeno je8 % a nespokojen nebyl nikdo.

S obsahem a formou časopisu Gong je spokojeno 42 % respondentů,55 % respondentů je spíše spokojeno, spíše nespokojeni jsou 3 %a nespokojen není nikdo.

Otázka č. 8: Jste spokojeni s uspořádáním fotografií v níže uvedených časopisech?

S uspořádáním fotografií v časopise Unie je 29 % respondentůvelmi spokojeno, 63 % je spíše spokojeno, 4 % je spíše nespokojenoa 4 % vůbec není spokojeno.

S uspořádáním fotografií v časopise Gong je 14 % respondentůvelmi spokojeno, 75 % je spíše spokojeno, 6 % je spíše nespokojenoa 5 % vůbec není spokojeno.

Otázka č. 9: Líbí se Vám vzhled titulní strany v níže uvedených časopisech?

Výsledek ukazuje, že obliba vzhledu i grafického uspořádání titulnístrany dominuje u časopisu Unie, kde 42 % čtenářů vyjadřujecelkovou spokojenost, než u časopisu Gong, kde celkovou spokojenostvyjádřilo 29 % čtenářů.

Spíše spokojeno s časopisem Gong je 57 % čtenářů a spíše nespokojeno14 % čtenářů. S časopisem Unie je spíše spokojeno 46 % čtenářůa spíše nespokojeno 12 % čtenářů.

Shrnutí

…S obsahem a formou časopisu Unie bylovíce spokojeno 50 % respondentů, u časopisuGong je spokojeno 42 % respondentů.Bylo zjištěno, že respondenti u časopisuGong nejsou spokojení s velkým množstvímtextů a u Unie jsou uvedené informace opakující se a ze starších dat.

S uspořádáním fotografií v časopise Unie je29 % respondentů velmi spokojeno, v časopiseGong jen 14%. Spíše spokojeno u Unie bylo63 % respondentů a u Gongu 75 %. U oboučasopisů respondenti nebyli spokojení kvůlimalému množství fotografií, jejich černobílémuzpracování, snížené kvalitě a viditelnosti,málo barev, u fotografií chybí krátké titulky.

Obliba vzhledu i grafického uspořádánítitulní strany dominuje u časopisu Unie,kde 42 % čtenářů vyjadřuje celkovou spokojenost,než u časopisu Gong, kde celkovouspokojenost vyjádřilo 29 % čtenářů.Titulní strana časopisu Unie byla pozitivněhodnocena jako přijatelná a je obsaženastejně výrazně jako u Gongu, má hezkéfotografie s výbornými nápady týkajícíchse jejich úprav. Negativní hodnocení časopisuUnie se týkalo nečitelných textůu některých fotografií, neprofesionálnězpracované a nepromyšlené titulní strany.Negativem časopisu Gong je malý obsahfotografií, uvedené jsou málo zvýrazněné,chybí tam více nápadů a barev.

Petr Pánek

Použité materiály: bakalářská práce Marty Kounkové (citace částí její práce se svolením autorky)

Slovníček

aplikovaný – přeneseně použitý
design – vzhled, grafická podoba
typografie – technika tisku knih, časopisů a novin
komparace – srovnávat, porovnávat
hypotéza – předpoklad, domněnka
respondent – dotazovaný člověk, účastník ankety
preferovat – dávat přednost
dominovat – převládat, převažovat
 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
01/06/2019 - Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Být gay je těžší než být neslyšící
09/11/2018 - Michaela Pixová
Deafland III.
06/11/2018 - Česká televize
Finanční gramotnost
05/11/2018 - Česká televize
Emílie Mrzlíková
29/10/2018 - Česká televize
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
25/10/2018 - Česká televize
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
20/10/2018 - Česká televize
Automatický přepis a překlad pro neslyšící
18/10/2018 - Česká televize
Diskriminace neslyšících
15/10/2018 - Česká televize
Projekt Jablíčko
12/10/2018 - Česká televize
Domov pro neslyšící seniory
04/10/2018 - Česká televize
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
29/09/2018 - Česká televize
František Kocourek
25/09/2018 - Česká televize
Neslyšící řidičem kamionu
20/09/2018 - Česká televize
Futsal
15/09/2018 - Česká televize
Mluvící ruce 2017
10/09/2018 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Slovník pojmů znakového jazyka - pro oblast historie
Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika
Alan Ptáček: Humor neslyšících
Tlumočení pro neslyšící a související legislativa
Radka Faltínová - Osobni vlastní jména v českém znakovém jazyce
Mezinárodní znakový systém a šestijazyčný překladový slovník základních frází
Richterová Klára - Představy neslyšících o tlumočnických službách
Petr Vysuček, Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení (DVD)
Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce
Grafický design periodik pro SP Gongu a Unie
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Učíme se českou znakovou řeč
Znakování pro každý den
Všeobecný slovník českého znakového jazyka, A-N
Malý slovník abstraktních pojmů
Slovník křesťanských znaků pro neslyšící
Všeobecný slovník českého znakového jazyka, O-Ž
Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce
Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu ...
Nová knížka neslyšících autorů
Dívej se, povídám

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 22
celkem: 22
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p
Online doučování v českém znakovém jazyce
UčíTelka s tlumočením do ČZJ
Aktuální informace o koronaviru v ČT
Co je to koronavirus?
Přehled změn u příspěvků na kompenzační po
Festival Jeden svět bude opět přístupný pro d

RSS kanály 

[CNW:Counter]