zobrazeno: 22366x

Učíme se českou znakovou řeč

recenze

zdroj: ČDS, 2002 publikováno: 13/07/2006

RŮŽIČKOVÁ, Marie. Učíme se českou znakovou řeč. Společná učebnice pro děti předškolního veku a jejich rodiče.
Praha: Septima, 1997. 128 s.

Učebnice je rozdělena tematicky do jednadvaceti kapitol (např. rodina; co chceš dělat? - slovesa; dopravní prostředky; v koupelně; zdraví - nemoc; dětské hřiště), které obsahují základní slovní zásobu tříletého zdravého dítěte a také pojmy, které potřebuje dospělý k tomu, aby si tematický okruh dobře osvojil (s. 6). Každá kapitola je uvedena vstupním obrázkem, který odpovídá náplni kapitoly a který mohou rodiče využít při didakticky zaměřené hře se svým dítětem. Poté následují obrázky, které představují jednotlivé znaky.

Většinu obrázků doprovází krátký komentář, který slovně popisuje pohyb, jakým je znak vytvářen. V popisku je často možné nalézt i vysvětlení znaku odkazem na znak (např. ZÁCHOD - ruka dělá na žaludku krouživý pohyb; odvozeno od znaku pro STŘEVO) či na reálnou skutečnost (např. LOĎ - ruce znázorní houpavý pohyb lodi dopředu), kterými byly stávající znaky motivovány. Někdy však vysvětlení podoby znaku neodpovídá skutečnosti a popis znaku je spíše mnemotechnickou pomůckou pro rodiče, aby si znak lépe zapamatovali (např. znak DĚLAT - ruce se otáčejí jedna přes druhou jako při hře „Šiju boty“).

Každou kapitolu uzavírají cvičení pro rodiče i děti a slovníček nově nabytých znaků. Cvičení, která rodičům poskytují možnosti pro vlastní procvičení jazyka, a také cvičení pro děti však nemají žádný klíč, v němž by si mohli rodiče ověřit, plní-li zadávané úkoly správně. Problém by šlo však jednoduše vyřešit tím, že učebnice bude opatřena videokazetou se správnými odpověďmi.

Na několika místech v učebnici jsou rodiče nabádáni, aby co nejdříve znakovali ve větách a nepoužívali pouze jednotlivé znaky, protože tak podpoří rozvoj myšlení svého dítěte (s. 16). V okamžiku, kdy se zaměříme na výklad gramatiky znakového jazyka, objevíme ale zásadní problém této učebnice. Ačkoliv autorka proklamuje, že rodiče v učebnici najdou základní mluvnická pravidla znakového jazyka, naleznou zde pouze tvrzení, která je od znakového jazyka „na hony“ vzdálí.

Popisky znaků, které jsou umístěny pod obrázky, jsou sice dobrou pomůckou pro rodiče, mohou v nich ale vzbudit dojem, že všechny znaky jsou motivovány skutečností (tzn. jsou ikonické). Tak tomu ovšem není, ikonické znaky (vizuálně motivované) tvoří asi polovinu znakové zásoby, ostatní znaky jsou arbitrární. Také rozdělení znaků na ikonické, umělé a moderní neodpovídá skutečnosti. Úloha nemanuálního chování (např. mimiky) v gramatice znakového jazyka je podána vágně a z vysvětlení vyplývá, že v podstatě záleží na libovůli mluvčího.

Další poučky o gramatice znakového jazyka pak jen dále odrážejí autorčinu neznalost tohoto jazyka a její neschopnost odpoutat se od pohledu na jeden jazyk skrze jazyk jiný. Autorka totiž představuje znakový jazyk rodičům skrze český jazyk a jeho strukturu. Je nutné si uvědomit, že v tomto případě vedle sebe stojí dva jazyky, které mají odlišný způsob existence (mluvená forma českého jazyka je vytvářena hlasem a vnímána sluchem; český znakový jazyk je vytvářen rukama a tělem a je vnímán očima). Tvrzení, že v českém znakovém jazyce se neskloňují a nečasují lexikální jednotky a že se nerozeznávají slovní druhy, potom lehce čtenáře přivede k dojmu, že český znakový jazyk je agramatický. Pravda je ale taková, že znakové jazyky mají jen vlastní gramatická pravidla, která vycházejí z odlišného způsobu jejich existence. Český znakový jazyk je rodičům v učebnici představen tak, že v nich může snadno vzniknout představa, že jde o něco velmi jednoduchého.

Autorka na jedné straně podává tvrzení, která se týkají českého znakového jazyka, byť jsou zkreslená (např. tvrzení o neexistenci slovních druhů ve znakovém jazyce), na straně druhé však nabízí pro téměř každé slovo českého jazyka ekvivalent z českého jazyka znakového. Neprotiřečí si tedy? Odpověď je nasnadě: autorka učebnice sice mluví o českém znakovém jazyce, ve skutečnosti rodičům podává popis znakované češtiny. Ačkoliv v úvodní pasáži učebnice najdeme stručně a výstižně vyjádřený rozdíl mezi znakovým jazykem a znakovanou češtinou, v praxi se pod autorčiným vedením tento rozdíl stírá (znakový jazyk je přirozený jazyk s vlastní slovní zásobou a gramatikou, zatímco znakovaná čeština představuje uměle vytvořený útvar, využívající lexikálních jednotek znakového jazyka, které zasazuje do syntaktické struktury českého jazyka).

Rodiče se tedy o českém znakovém jazyce dozvědí jen málo, protože učebnice představuje především zásobárnu znaků. Stejně u jakéhokoliv cizího jazyka však znalost lexikálních jednotek nestačí. Musíme znát také pravidla, jimiž se tyto jednotky spojují ve vyšší celky, tedy pravidla gramatická. Pokud budeme v jakémkoliv cizím jazyce hledat pouze prvky svého mateřského jazyka, nikdy cizí jazyk nemůžeme pochopit a naučit se ho. Pokud budeme v českém znakovém jazyce hledat prvky jazyka českého, dopadneme stejně.

Jitka Motejzíková, Lenka Okrouhlíková

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Slovník pojmů znakového jazyka - pro oblast historie
Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika
Alan Ptáček: Humor neslyšících
Tlumočení pro neslyšící a související legislativa
Radka Faltínová - Osobni vlastní jména v českém znakovém jazyce
Mezinárodní znakový systém a šestijazyčný překladový slovník základních frází
Richterová Klára - Představy neslyšících o tlumočnických službách
Petr Vysuček, Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení (DVD)
Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce
Grafický design periodik pro SP Gongu a Unie
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Učíme se českou znakovou řeč
Znakování pro každý den
Všeobecný slovník českého znakového jazyka, A-N
Malý slovník abstraktních pojmů
Slovník křesťanských znaků pro neslyšící
Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce
Všeobecný slovník českého znakového jazyka, O-Ž
Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu ...
Nová knížka neslyšících autorů
Dívej se, povídám

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 11
celkem: 11
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]