zobrazeno: 9593x

Znakový jazyk

Znakosled - pořadí znaků

zdroj: Encyclopedia of Languages publikováno: 16/11/2004

V prvních studiích ASL bylo zaznamenáno, že základním slovosledem - znakosledem v ASL je - SUBJEKT - SLOVESO - OBJEKT (Fisher-ová) 1975). I když bylo provedeno ještě málo výzkumů týkajících se pořádku znaků ve větě, máme důkazy opravňující nás se domnívat, že nejlepším termínem popisující danou oblast je termín Topic- Comment Structure (Deucharová 1983), který používá Li a Thompsonovi kritéria pro identifikaci jazyka s "nápadným tématem" - absence pasivních konstrukcí, absence zástupných subjektů -jako např. "there", "there is"", existence konstrukce "dvojitých subjekt", téma následuje subjekt. Příklad "Žena udeřila muže." ukazuje typický znakosled v BSL. Deucharová spojovala toto preferovaní Topic-Comment (komentování tématu) s tím, že BSL je určeno především k informativní konverzaci. Současná studie italského znakového jazyka a švýcarsko-německého znakového jazyka (od Boyes-Braem 1987) ukazují na to, že italští znakující upřednostňují znakosled SUBJEKT -SLOVESO - OBJEKT, zatímco švýcarští znakující upřednostňují uspořádaní ve výpovědi dle Topic-Comment.

Simultánnost

Diskuse kolem uspořádání znaků ve výpovědi ponechává stranou již pozorovaný fakt -lineární uspořádání není jediným možným rozsahem, ve kterém může syntax působit. Ve znakových jazycích možnost pohybu dvou artikulujících v optickém prostoru, nabízí příležitosti pro konstrukce, které se v mluvených jazycích vyskytovat nemohou - jako simultánní artikulaci podstatného jména jednou rukou a jeho modifikaci rukou druhou - levá ruka - BOY + pravá ruka - SMALL; levá ruka - BORN + pravá ruka DEAF. Možnosti simultánností jsou ale také omezené.

Simultánně jsou vyjadřovány také nemanuální složky znaku - spolu s jednotlivými manuálně provedenými znaky - využívá se především v procesech vytváření otázky či negace. Mohou být také nahlíženy jako paralela pro prozodické aspekty jazyka mluveného -jako důraz, intonace, tón.

Vytváření otázky nemanuálními složkami znaku

V tomto pojednání bylo již zmiňování vytváření Wh-otázek. Ano-ne otázky v BSL jsou mnohem častěji formovány pomocí obličejového vyjádření - bez použití manuálních otázkových markerech. Vyjádření obličeje probíhá simultánně s manuální částí věty. V komplexní větě pevně vyskytuje nemanuální marker otázky jen během zdůraznění větného členu, na který se ptáme - př. viz text

Toto vyjádření obličeje zaujímá hlavní místo nadzdvihnutí obočí. WH-otázky jsou také spojeny se specifickým obličejovým vyjádřením - zamračené obočí. To ale není nijak striktní vymezení. Je velmi důležité,jaké informace jsou otázkou neseny. Where otázky mají např. funkci kontroly již jednou přijímané informace - v tom případě se čelo posune dozadu.

Vytváření negace nemanuálními složkami znaku

Vyskytuje se mnoho vyjádření negace - záporu prostřednictvím znaku: NEVER, NOTHING, NOT, NOT-YET (- tento znak je nejčastěji používán jako vyjádření nedokonavého vidu). Ale zápor je také často vyjádřen přidáním určité nemanuální aktivity - kroucení hlavou - k manuálnímu znaku. Notace viz text

Stejně jako u otázek tak i u vyjádření negace pomocí nemanuální složky znaku se nemanuální aktivita objeví jen u části promluvy, jež je negována.

Jiné nemanuální aktivity

Zatím byly učiněny pouze předběžné průzkumy jiných rolí nemanuálních aktivit Liddel (1980) a Deucharová (1984) uvádí, že kývání hlavy může v ASL a v BSL eventuelně mít funkci prosazovací. Liddel tvrdí, že v ASL existuje nemanuální vytváření (marking) omezujícího vztahu věty. Toto tvrzení je ale Deucharovou (1984) a Thompsonem (1977) zpochybňováno. Domnívají se, ze toto nemanuální chovaní je na úrovni rozmluvy a identifikuje podstatu, kterou si znakující přeje zdůraznit a která byla zmíněná v rozmluvě již dříve nebo byla jinak prezentovaná v kontextu.

V jiné práci o nemanuálních aktivitách se BakerPaddenová (1978) zajímali o ty, které se vyskytují při spojení "if a "then" vět.

Lawson (1983) zkoumal malé množství znaků, které mají povinně a kontrastivně přidán určitou polohu úst. Vogt-Svendsen (1983) prováděl podobný výzkum i v norském znakovém jazyce.


 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 17
celkem: 17
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]