zobrazeno: 5140x

Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!

Je znakový jazyk soutava gest? Ne!

zdroj: Infonep, 2008, roč. II., č. 7-8, s. 37-39. publikováno: 03/05/2011

Druhý z mýtov o posunkovom jazyku, ktorý bežne stretávame medzi ľuďmi, laikmi, nezainteresovanými odborníkmi, je, že posunkový jazyk je súbor, sústava gest. Je to tak? Naša odpoveď je nie!!!

Môžeme povedať, že človek v hovorenom jazyku svoj verbálny prejav sprevádza alebo nahrádza neverbálnym prejavom. Medzi neverbálnymi prejavmi patria výrazy tváre, postoje tela a používanie gest.


Gesto jemnej rozvážnosti

Víťazné gesto

Pri používaní gest a používaní posunkov v slovenskom posunkovom jazyku sa zapájajú ruky, mimika, pohyby a pozície tela, preto sú také navonok totožné, zhodné.

Gesto sa od posunkového jazyka líši. Gesto môžeme charakterizovať ako spontánny pohyb či pohyby rukou a tela, ktorými viac či menej uvedomele sprevádzame či nahradíme svoj verbálny prejav. Pre vytváranie a produkciu gest neexistujú žiadne pravidlá. Každý človek gestikuluje svojim vlastným spôsobom, a to v závislosti na svojom temperamente a tiež na kultúre, v ktorej vyrastá (určite si spomeniete ako príklad výraznej gestikulácie Talianov). Mnohé gestá sú medzinárodne zdieľané a zrozumiteľné (Kohutová – Kuchařová, 2005, s. 20).

Rozdiely medzi posunkovým jazykom a gest:

Posunkový jazyk (PJ) Gestá
posunkový jazyk je verbálny jazyk, ale nevokálny (=nezvukový) jazyk gestá patria do neverbálnej komunikácie
používateľ PJ posunkuje pri svojom posunkovom priestore. Je to priestor, ktorý je ohraničený zhruba rozpaženými lakťami, temenom hlavy a pásom pri gestikulácii nie je neobmedzený priestor
posunok má svoju vnútornú štruktúru, je možné rozdeliť na menšie jednotky – tzv. komponenty posunku gesto nemá vnútornú štruktúru, nemôže rozdeliť na menšie jednotky

Ako sme hore uviedli o komponentoch posunku, medzi ne patria tvar ruky, miesto artikulácie v priestore a pohyb ruky v priestore.

Ukážeme jeden príklad posunku „biely“ v slovenskom znakovom jazyku:


Posunok „biely“

Tvar ruky – palec

Miesto artikulácie
horné prsia

Pohyb ruky – dolu,
krátky, opakovaný

Komponenty posunku:

 • tvar ruky – to je tvar, aký zaujíma ruka pri posunkovaní - prsty, dlaň a zápästie. Dlaň môže byť otvorená, zovretá v päsť, prsty narovnané, zohnuté, prípadne jeden narovnaný, iné zovreté;
 • miesto artikulácie v priestore– je to oblasť, v ktorej sa vykonávajú takmer všetky pohyby posunkového jazyka - posunkový priestor
 • pohyb ruky v priestore – môžeme rozlišovať pohyby prstov, zápästia, smerovanie posunkov – zhora nadol, zdola nahor, nabok od seba a k sebe, krúživé pohyby a pod.

Jednotlivé komponenty posunku (tvar ruky, miesto artikulácie a pohyb ruky) sami o sebe význam nenesú, ale sú schopné ich rozlíšiť. Najprv vysvetlíme na situácii v slovenskom jazyku. V slovenskom jazyku sú jednotlivé slová zložené z menších jednotiek – hlások tzv. fonémov. Tie sami o sebe význam nemajú, ale rozlišujú ich. Napríklad v slovenčine máme tieto slová:

Podobné to platí aj v posunkovom jazyku. V slovenskom posunkovom jazyku môžeme nájsť dvojice, výnimočne i trojice posunkov, ktoré sú v manuálnej zložke jazyka (je to zložka jazyka sprevádzaná rukami, posunkami) sa líši len jedným komponentom a majú dosť odlišné významy, napríklad:

 • komponenty sa odlišujú v tvare ruky

 • zabávať sa

  robiť
 • komponenty sa odlišujú v mieste artikulácie v priestore

 • Trenčín

  izba

  alkohol
 • komponenty sa odlišujú v pohybe ruky v priestore

 • zdravý

  štvrtok

Najmenšie jednotky jazyka - hlásky, ktoré dokážu zmeniť význam celého slova, platí to i v posunkovom jazyku – komponenty. Oproti tomu gesto nedokáže rozdeliť na menšie jednotky jazyka, čiže nemá vnútornú štruktúru.

Simultánne pri posunkovaní (manuálna zložka jazyka) sa prejavujú aj nemanuálne zložky jazyka – mimika, pohyby a pozícia hlavy a hornej časti trupu. Podľa Vysučka (2008, s. 13) mimikou „sa rozlišuje napríklad typy slovesného spôsobu, t.j, rozkaz, podmienka alebo druhy otázok, doplňovací či zisťovací. Nemanuálne prvky tiež zastupuje v hovorenom jazyku napríklad intonáciu, ktorá je schopná niesť a modifikovať význam.“

Ale ako počujúci i rovnako nepočujúci používajú svoj prejav i neverbálne, napríklad prekvapenie, strach, hnev, šťastie, smútok,...

Zdroj

 • KOHUTOVA, J. – KUCHAŘOVA, L. Gesto a znak. In Kuchařová, L. Jazyk neslyšících. [interný materiál]. Praha : UCJTK FF UK, 2005, s. 20-25.
 • MACUROVÁ, A. Nepublikovaná prednáška na FF UK v Prahe. [predmet Štruktúra a fungovanie znakového jazyka, 22.2.2008].
 • VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-54-3.

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 19
celkem: 19
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]