zobrazeno: 8585x

Posunkový jazyk je medzinárodný? Nie!

Znakový jazyk je mezinárodní? Ne!

zdroj: Infonep, 2008, roč. II, č. 11, s. 29-30. ISSN 1337-5679. publikováno: 10/01/2009

Raz som sa opýtal mojej mamky, či posunkový jazyk je medzinárodný a mamka mi odpovedala, že áno. Opýtal som sa jej, že prečo. Ona mi odpovedala, že často chodím do sveta na akcie nepočujúcich a bez problémov komunikujem s nepočujúcimi. Na jednej strane mamka mala pravdu, že chodím do sveta na rôzne akcie nepočujúcich, ale na druhej strane si neuvedomila, že vďaka akciám nepočujúcich som sa naučil medzinárodné posunkovanie, ktoré je odlišné od slovenského posunkového jazyka. Napríklad to platí u počujúcich, ktorí chodia do zahraničia na brigádu, pracujú ako au-pair,..., a naučia sa tam cudzí jazyk.

Posunkový jazyk nie je univerzálny, nie je medzinárodný. Je to mýtus.

Dokonca ani americký posunkový jazyk nie je rovnaký s britským posunkovým jazykom. Pre príklad uvádzame, že americkí nepočujúci používajú jednoručnú prstovú abecedu a britskí nepočujúci obojručnú prstovú abecedu.

Každý štát má svoj národný posunkový jazyk, napríklad na Slovensku je to slovenský posunkový jazyk, v Čechách je český znakový jazyk, v Nemecku je to nemecký, v ďalších štátoch americký, britský, fínsky atď. V každom štáte je iný posunkový jazyk, nie je univerzálny. Avšak niektoré posunkové jazyky sú podobné, či príbuzné. Môžeme to porovnať u hovorených jazykov, napríklad ak hovoríme po slovensky, rozumieme alebo vieme čítať po česky. Napriek tomu, poznanie slovenčiny a češtiny nám vôbec nepomôže pri čítaní maďarského jazyka alebo nemeckého jazyka. Maďarčine by sme rozumeli azda každé sté slovo, napríklad v maďarčine existujú také slová, ktoré my určite rozumieme: kultúra, technológia, pulóver, kabát, sál (v slovenčine šál), blúz (v slovenčine blúzka), paprika,... Táto rovnaká charakteristika platí pre posunkové jazyky na celom svete.

Uvádzame rôzne príklady posunkov:


BUDAPEŠŤ – slovenský
posunkový jazyk
(variant 1)

BUDAPEŠŤ – slovenský posunkový jazyk
(variant 2)

BUDAPEŠŤ – medzinárodné
posunkovanie

BUDAPEŠŤ – maďarský
posunkový jazyk


PREČO? - slovenský
posunkový jazyk

PREČO? – medzinárodné
posunkovanie

PREČO? – český znakový
jazyk

VYSVETLIŤ - slovenský
posunkový jazyk

VYSVETLIŤ – americký
posunkový jazyk

VYSVETLIŤ – medzinárodné
posunkovanie

Niekedy sa stane, že pri jednom národnom posunkovom jazyku sú rovnaké komponenty posunku aj v druhom národnom posunkovom jazyku, ale význam posunku je iný. Uvádzame príklady:


VYMÝŠĽAŤ - slovenský
posunkový jazyk

CHÁPAŤ, ROZUMIEŤ -
medzinárodné posunkovanie

ŠTVRTOK - slovenský
posunkový jazyk

PITTSBURGH - americký
posunkový jazyk

NEMÔCŤ – slovenský
posunkový jazyk

KAPOŠVÁR (mesto) –
maďarský posunkový
jazyk

Gramatika posunkových jazykov je podobná na celom svete. Podľa skúsenosti Novákovej (2008, in Tetauerová, 2008, s. 26) spoločné vlastnosti v gramatikách národných posunkových jazykov patria: trojrozmerný priestor (posunkový priestor, ktorý je ohraničený zhruba rozpaženými lakťami, temenom hlavy a pásom), simultánnosť (osoba v posunkovom jazyku dokáže vyjadriť naraz dve a viac informácií nad sebou, nie za sebou), používanie klasifikátorov (je to tvar ruky, ktorý popisuje a prezentuje skupiny objektov – najčastejšie podľa materiálu, tvaru, veľkosti, umiestnenia, usporiadania, množstva osôb a daného javu), nemanuálna zložka jazyka (mimika, pohyby hlavy, očí, úst a pohyby hornej časti trupu) a základné pravidlá slovosledu (poradie slov vo vete).

Naopak, každý národný posunkový jazyk má svoju zásobu posunkov – slov, ktoré nie sú vo väčšinou rovnaké.

Existuje aj umelo vytvorený systém posunkov - medzinárodné posunkovanie (International Sign). Používa sa hlavne na medzinárodných podujatiach nepočujúcich. Nepočujúci by si na týchto podujatiach nevystačili len s národným posunkovým jazykom, pretože vzájomné porozumenie by bolo sťažené a  dochádzalo by k  omylom.

Medzinárodné posunkovanie nie je však jazyk. Je to len systém posunkov v medzinárodnom posunkovaní, ktoré pochádzajú častejšie zo slovníka amerického posunkového jazyka. Medzinárodné posunkovanie je závislé na tvorivosti jednotlivých nepočujúcich a je originálne. Pri posunkovaní týmto spôsobom dochádza k miešaniu viacerých posunkových jazykov.

Zdroj: TETAUEROVÁ, I.Mezinárodní znakový systém. Praha : ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87218-25-9.

slovensko - český slovníček

posunkový jazyk = znakový jazyk
posunok = znak
medzinárodné posunkovanie = mezinárodní znaky (mezinárodní znakový systém)
 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 120
celkem: 120
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]