zobrazeno: 8266x

Znakový jazyk

Kontakt s mluveným jazykem

zdroj: Encyclopedia of Languages publikováno: 16/11/2004

Všichni znakující žijí ve společnosti slyšících lidí a je jim mluvený jazyk na určitém stupni přístupným. Tento kontakt se projevuje ve třech oblastech: v používání prstové abecedy, výpůjčky - jejich překlady, ústní vzorec.

Používání prstové abecedy

Většina neslyšící populace v západních zemích používají prstovou abecedu (často veřejnost svým znakovým jazykem matou), která reprezentuje standardní psaný jazyk prostřednictvím skupiny konfiguraci ruky a pohybu. Po celém světě je mnoho různých prstových abeced (a některé slabikové) a jsou v mnohém srovnatelné s jinými symbolickými systémy, které byly odvozeny od psané formy jazyka - jako např. Morseova abeceda, Braillovo písmo. Prstová abeceda může být používána jako soběstačný prostředek komunikace i jako doplněk znakového jazyka. Častost užívání prstové abecedy a její funkce úzce souvisí s mnoha faktory - jako jsou např. věk, pohlaví, sociální kontext, vzdělávací prostředí. Prstová abeceda je častěji užívána jako doplněk znakování pro "cizí" slova jako např. pro jména, názvy míst, nepřeložitelná slova do znaků. Třebaže prstová abeceda zastupuje psanou formu jazyka, projev v prstové abecedě neobsahuje stejné náležitosti jako např. dopis - nemá např. interpunkci či oddělování slov. To je zpříčiněno především pomalou artikulací v porovnání smluvenou řečí nebo znakovým jazykem (asi jen 60 slov za minutu). Vzhledem k rychlosti a toku tvarů ruky pro jednotlivá písmena se více užívá termínu "envelop - obálka" nebo globální obrazec - raději než termínu jednotlivých písmen.

Vztah mezi znakovým jazykem a prstovou abecedou je spatřován v tzv. inicializaci -"přejaté znaky" a vstupně-modifikované znaky. Přejaté znaky jsou odvozeny z formy prstové abecedy, ale jsou tak přeměny, aby vyhovovaly omezením znakové formy.

Při inicializaci je prstová abeceda inkorporována do znaku prostřednictvím změny tvaru ruky korespondujícím s prvním písmenem psaného slova stejného významu. Např. v ASL GROUP, FAMILY, TEAM - jsou rozlišitelné pouze použitým tvarem ruky -vždy koresponduje s tvarem ruky prstové abecedy, jež zastupuje první písmeno v anglickém slově - G, F, T. Tento proces je velmi častý tam, kde se použití jednoruční prstová abeceda.

Modifikace způsobené inicializací jsou běžné v jazycích jako je ve znacích, kde je přidán písmenu prstové abecedy pohyb - např. v BSL znak GOLD - původně byl ukazován jako opakující se G. V moderním znaku je pohyb modifikován tak, že se pohyb podobá pohybu ve znaku BRIGHT.

Z historických důkazů vyplývá, že postupně dochází k redukci forem, které jsou plné prstové abecedy.

Vypůjčené - přejaté znaky

Stranou stojí vypůjčené - přejaté znaky z psaných slov, několik znaků bývá také vypůjčeno cestou překladu ze slov mluvených. Ty se vyskytují zejména u názvů míst a vlastních jmen a často bývají humorně upravovány a slouží tak jako vtipy. Např. Manchester se může legračně ukazovat jako složení dvou znaků MAN (muž) a CHEST (hrudník); Newcastle - jako NEW (nový) CASTLE (zámek). Varianta tohoto procesu se objevuje také v použití znaku PISTOL (pistole) pro název města Bristol. V tomto případě je artikulace slova Bristol podobná slovu pistol.

Mluvní vzorce

Protože většina neslyšících prošla dlouhodobou logopedickou péčí, kde se dostávali do přímého kontaktu s mluvenou řečí, mnoho z nich používá při ukazování tiché pohyby úst - mluvní vzorce. Tyto mluvní obrazce většinou slouží především k tomu, aby se rozlišilo mezi dvěma stejnými znaky. Např. v systému číslovek - historické změny způsobily stírání rozdílu mezi znaky NINE a FOUR. Ty mají stejný tvar ruky, orientaci i pohyb - rozlišit je od sebe můžeme pouze užitím pomocného/přidruženého mluvního vzorce - vyslovování slova nine (volně, nedbale otevřená ústa) nebo vyslovením slova four (zuby se dotýkají spodního rtu a následně dochází k otevření úst). Tento proces se zdá mít vzrůstající tendenci především mezi mladými uživateli znakového jazyka.

Gramatické vlivy

Někteří uživatelé znakového jazyka používají v některých kontextech (jako např. v církevních službách) ve svém znakování vypůjčené gramatické konstrukce z mluveného jazyka v kombinaci s širokým využitím prstové abecedy. Někteří lingvisté znakových jazyků vidí paralelu mezi tímto jevem a diglosií (Deuchar 1978).


 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 12
celkem: 12
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]