zobrazeno: 4495x

Znakový jazyk

Historické změny ve formě znaku

zdroj: Encyclopedia of Languages publikováno: 16/11/2004

Několik studií o historických změnách ve formách znaků byly provedeny pro ASL, Francouzský znakový jazyk a BSL. Tyto studie vnášejí světlo na fonologické operace, které se týkají omezení forem znaků a fonologických procesů, a také nám poskytují informace o ikoničnosti. Woll (1985) popsal systematické změny ve fonologii BSL, které se v BSL během posledních 150 let staly. Když se vytváří nový znak, znakující často využívá principů ikoničnosti, ale tyto nové znaky brzy asimilují do již zmíněných omezeních forem znaků, které jsou danému znakovému jazyku vlastní. Např. znak BSL MOTORCYCLE má svůj původ v zastupování držení se řidítek motorky a otáčení pedálu plynu. To porušovalo podmínku symetrie - pohybovala se pouze pravá ruka. Proto se znak změnil, takže se hýbají ruce obě, avšak směr pohybu ruky v zápěstí byl pozměněn, aby se rovnal směru pohybu ruky v zápěstí, který je shodný s používaným pohybem v BSL. Efekt těchto změn redukoval původní spojení pantomimické vyjádření motocyklu.

Jinou běžnou změnou v BSL je přemístění artikulace znaků z okraje znakovacího prostoru do jeho středu. Tuto změnu můžeme vidět při normálním informativním rozhovoru - např. znak KING, jež má v citátové formě místo artikulace nad hlavou, je často znakován v úrovni uší. Tato změna je příčinou úpravy znaku i v jeho samotné citátové formě. Znaky, které měly místo artikulace formálně na vrchu hlavy, jsou v současné době artikulován v prostoru před tělem; znaky, které byly umístěné na horní části paže, se nyní artikulují na předloktí a znaky, které byly artikulovány na předloktí jsou dnes umístěné na zápěstí (TROUBLE, POLICE, BLUE).

Třetí změnou ve znacích je redukce formy dvojručních znaků na znaky jednoruční. Občas se tato změna týkala znaků, kde byly obě ruce aktivní (SCHOOL, FISH, LIVE) ; změna byla pozorována obvykle také v případech, kdy se jedna ruka stala pasivním místem artikulace pro tu druhou aktivní ruku (TRUE, WRON).

Přizpůsobení omezeních, které ve znakovém jazyce ovlivňují formu znaku, jsou pozorovány ve složených znacích. Ty jsou složeny ze dvou nebo tří morfémů vyskytujících se pohromadě. Výzkumníci švédského znakového jazyka (Wallin 1983) rozlišují mezi složeninami cizími - pocházejícími ze švédštiny, Oni tyto složeniny (v Anglii nazývané "glosy") obecně zahrnují do znakových složenin - např. THINK-EMPTY (zapomenout), SEE-BORROW (napodobovat), rozhodující je jejich umístění v horní části znakovacího prostoru.

Složeniny obvykle hrají v BSL dvě základní úlohy: a) označují termín "kategorie" -složenina dvou jejich exemplárů - členů např. (MATHER-FATHER -rodiče, TABLE-CHAIR - nábytek); b) označující určité abstraktní koncepty (THINK-TRUE - věřit, SAY-KEEP - slíbit). V kontrastu vyskytujících se dvou jinak samostatných znaků ve složeninách vzniká řada přizpůsobeni pohybu, tvaru ruky a místa artikulace. Nejběžnějším faktor je časové trvání artikulace prvního znaku -je obvykle redukována v porovnání s artikulací samotně stojícího znaku. Když porovnáme formy moderních znaků se záznamem znaků starých, ukazuje se nám přizpůsobení formálních parametrů znaku. V některých případech je toto přizpůsobení je tak velké, že moderní formy jsou mnohem kratší - starší formy představovaly spíše složeniny - např. NAME -dřívější podoba znaku THINK-WRITE. Pozdější ilustrace tohoto znaku ukazují přizpůsobení místa artikulace druhého znaku do výšky hlavy, přizpůsobení tvaru ruky ve znaku THINK do toho, co je ve znaku WRITE a rovněž došlo ke ztrátě pasivní ruky ve znaku WRITE.


 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 11
celkem: 11
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]