zobrazeno: 6478x

Nové trendy ve vzdělávání sluchově postižených na Slovensku

zdroj: Unie 7-8/2007 publikováno: 06/11/2007

Nové trendy ve vzdělávání sluchově postižených, tak byl nazván cyklus přednášek a následných workshopových prací, kterou organizovala Evropská kulturní společnost v Bratislavě od 22. do 25. března 2007.

>Čtvrteční přednáška na rakouském velvyslanectví v Bratislavě seznámila veřejnost s novými projekty zaměstnanosti, e-learningu, organizacemi věnující se sluchově postiženým, projektem slovníku znakového jazyka apod.

Úderem půl jedenácté zahájila Barbara Gindlová cyklus přednášek. První blok byl nazván informačním a týkal se především informací o možnostech čerpání grantů na vzdělávání sluchově postižených na Slovensku.

Operačný program Vzdelávanie - podobně jako v ČR připravuje Ministerstvo školství Slovenské republiky – Operační program EU Vzdělávání na rok 2007–2013. Cílem je především uskutečnit reformu vzdělávání na ZŠ a SŠ a podpořit zvyšování kvality vzdělávání na VŠ a zaměřit se na celoživotní vzdělávání.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Ministersvo práce, sociálních věcí a rodiny SR bude řídit operační program EU Zaměstnanost a sociální inkluze. Cílem je využít nástroje k vytvoření rovnováhy na trhu práce, posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

EUD&Prioritní programy pro roky 2007 až 2013 – výkonný ředitel Evropské unie neslyšících Mark Wheatley představil EUD. Vznikla v roce 1985, v současné době má 32 členů, všichni členové jsou národní asociace a mají rovná práva volby. Jakým způsobem ovlivňuje EUD sociální politiku? Šířením informací pro členské organizace, podporu členům v oblasti obhajoby práv neslyšících a postižených lidí. Současnými prioritami je obhajoba práv na znakový jazyk, přístup k informacím zlepšením komunikace a podpora vzdělávání a zaměstnání. EUD nabízí zapojení do projektu Seventh Research Framework Programe (FP7). Cílem je podpořit technologický výzkum a povzbudit mezinárodní kooperaci na tomto poli.

Proběhla diskuze a po hodinové přestávce následoval další blok prezentací pod názvem Úvod k prezentaci modelů využívající zmíněné nástroje ve vzdělání sluchově postižených (návaznost na předchozí operační programy).

Barbara Gindlová z Evropské kulturní společnosti představila projekty zaměřené na zvyšování počítačové gramotnosti sluchově postižených, POINT – nový pracovní nástroj pro sluchově postižené, Akademie bez bariér – tvorba vzdělávací sítě SP, Kariéra bez bariér – podpora dalšího vzdělávaní sluchově postižených, DEAFART – mobilní kreativní dílna, Nové trendy a metody vzdělávání mladých sluchově postižených, Městská samospráva a sluchově postižení – projekt prosazení SP na úrovni územní samosprávy.

Lektorské pohĺady v oblasti počítačového kurzu pre sluchovo postihnutých – Michal Hefty seznámil posluchače ve znakovém jazyce s vlastními zkušenostmi výuky počítačového kurzu. Výhody spočívají v možnosti dál se vzdělávat, blízkým citem k počítači, ulehčená komunikace znakového jazyka, výhoda bezplatnosti kurzu a zvýšení postavení sebevědomosti. Negativní zkušenostmi jsou poměrné krátký čas kurzu, málo zájemců (silná reakce počáteční nezájmu), pro lidi nad 50 let je vzdělání nedostupné a ne všechny učebny jsou napojeny na internet. Vyhláška č. 151/1988 Sb. o kompenzačních pomůckách nezabezpečuje možnost zakoupení počítače pro sociálně slabé, to je velká nevýhoda.

Center for Sign Language and Deaf Communication, Wien – Centrum znakového jazyka a komunikace neslyšících se zabývá výzkumem rakouského znakového jazyka, postavením neslyšících (nedoslýchavých) a lingvistikou (typologií) znakových jazyků. Součástí prezentace byly ukázky projektů. Za zmínku stojí například prezentace bariér sluchově postižených na internetu, elektronický překlad do rakouského znakového jazyka, rakouské překladové on-line centrum (prozatím ještě nedokončené) - Relay Center Austria. Dále centrum spolupracuje na projektech DEAFVOC, Sign On! a GSLA (například kurzy znakového jazyka pro učitele včetně kurzů psané němčiny).

Návrh a sestava materiálů evropského řidičáku na počítače pro neslyšící a nedoslýchavé EDCL – tento projekt představila Slovinská universita z Mariboru. Autoři si kladli na začátku otázku – mohou být e-learningové speciální materiály pro vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých užitečné? Bylo využito videoukázek s tlumočníkem, speciálních ikonek na videu, titulků, uživatelské prostředí přizpůsobené sluchově postiženému. Materiály byly rozděleny na základní a rozšířenou část. Do projektu bylo zapojeno celkem 337 nezaměstnaných, z toho 22 neslyšících a nedoslýchavých. Upravené a neupravené materiály byly přístupné všem účastníkům. Byly porovnány výsledky sluchově postižených a účastníků bez speciálních potřeb před kurzem a po kurzu potvrzující zvýšení znalostí u sluchově postižených průměrně až o 25,5% a u účastníků bez speciálních potřeb skutečnost, že před vstupem už některé z těchto znalostí ovládali a nárůst znalostí nebyl tak velký jako u sluchově postižených.

Stav a situácia vo vzdelávání sluchovo postihnutých v Maďarsku (SINOSZ) – viceprezidentka Evelin Orbán představila svou organizaci. Organizace věnuje velkou pozornost vzdělávání. V Maďarsku je sedm základních škol pro neslyšící. V těchto školách neustále klesá počet neslyšících. Zvyšuje se podíl dětí s problémy řeči, fyzickým postižením a násobným postižením. Oficiálním jazykem neslyšících je maďarský jazyk. Vzdělávání je stále orální metodou. Znakový jazyk je vyučován pouze v 7. až 8. třídě (ve věku 13-14 let) jako nepovinný předmět. Cílem organizace je navázání spolupráce se středními školami a boj o širší uplatnění znakového jazyka a zavedení bilingválního vzdělávání jak jen to bude možné. Dále uznání práva na znakový jazyk a kultury Neslyšících.

Inovativní trendy a vzdělávání sluchově postižených v Bulharsku (IFHOHYP) – Světlana Saeva představila knížku se slovníkem bulharského znakového jazyka specializovaného na oblast Člověk, přírodní fyziku a astronomii. Dále multimediální cédéčko slovníku bulharského znakového jazyka čítající 776 znaků pro 387 termínů.

Via Lucis – Podpora přístupu študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na vysoké školy – (Pedagogická fakulta University Komenského) – cílem projektu Via Lucis v koordinaci profesorky Dariny Tarcsiové má za cíl vytváření podmínek pro lepší přístup studentů se speciálními potřebami na vysoké škole a jejich uplatnění ve vysokoškolském prostředí. Bylo zřízeno Centrum pomoci studentům se speciálními pedagogickými potřebami. Součástí je příprava studijních materiálů, identifikacespeciálněpedagogickýchpotřeb, vypracování modelu dalšího vzdělávání pracovníků a poskytování poradenské podpory. Výsledkem je zvyšování poznatků učitelů středních a vysokých škol, kooperace odborníků a pomoc 100 účastníkům ze strany studentů.

Špeciálizovany tréning sluchovo postihnutých v autoškolách (SABIA) – koordinátor Andrej Buday poukázal na problém výuky neslyšících v autoškolách. Ve spolupráci s Belgii, Holandskem a Švédskem je mapována současná problematika identifikacehlavníchproblémůa jejich příčin. Jsou organizovány workshopy za účelem přípravy 12ti instruktorů v autoškolách na Slovensku. Výstupem jsou speciálně upravené texty, video (jak komunikovat…) a CD (znakový jazyk pro instruktory v autoškolách…).

Nastal čas na půlhodinovou přestávku a přípravu dalšího bloku, tentokrát na téma zaměstnání.

Eurosigns (ANS) – prezidentka Asociace neslyšících Slovensko Maria Benková představila projekt Eurosigns zlepšující jazykovou zručnost neslyšících a lidí pracujících s neslyšícími. Specifikoujezásoba znaků z oblasti pracovního trhu a porovnání znaků z partnerských krajin. Dále seznam adres zodpovědných státních institucí a neziskových organizací na území každého partnera. Výstupem bude také vytvoření evropského interaktivního kurzu znakového jazyka (Česká republika, Francie, Bulharsko, Itálie, Řecko, Slovenská republika a Španělsko). Centrum sociálno-rehabilitačných a informačných služieb pre sluchovo postihnutých (SPPN) – společnost Spoločnosť pre pomoc nepočujácim se zaměřuje na poradenské služby pro sluchově postižené. Nabízí možnost uplatnění na trhu práce a vytvoření podmínek pro lehčí přístup občanů se sluchovým postižením k získání „na míru šitých“ informací o možnostech pracovního uplatnění.

Projekt se skládá ze dvou částí, jehož první částí je vybudování informační databáze, modelových tréninků, on-line slovníku a navrhnutí funkčního modelu diagnostiky sluchově postižených ve vztahu k zaměstnaní a práci. Druhá část je vše vyzkoušet v praxi, tedy poradenské služeby a umožnění integračních vzdělávacích modulů pro uplatnění na trhu práce.

Aktivné občianstvo a SP (KCNS) – Křesťanské centrum nepočujúcích na Slovensku nabízí podobný projekt. Poukazuje na důležitost setkání s pracovníkem na úřadu práce nácviku pracovního pohovoru, vyplňování formulářů na úřadech, odbourání strachu z nové a neznámé etapy života, zvýšení jistoty a sebevědomí při hledání práce. Součástí jsou i diskuze, rozhovory v rámci vlastních skupin, nácviky reálných životních zkušeností, které mladí lidé prožijí na úřadech.

Následující dva dny byly vyhrazeny workshopům na témata, která zazněla na konferenci. Řešily se konkrétní návrhy projektů, mapovaly oblasti, kde je třeba provádět výzkum apod. Řešitelé také seznámili ostatní s projekty které sami v současné době řeší.

text a foto: Martin Novák

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Inkluzivní vzdělávání neslyšících v ČR
Historie vdělávání
Vzdělávání dětí
Co Neslyšící potřebují k rovnému přístupu ke vzdělávání
Nebezpečí jménem EKOV?
Pedagogům nejde o vzdělání, snaží se nás donutit mluvit
Príprava nepočujúcich detí na učenie od raného veku
Mají neslyšící v matematice větší potíže než slyšící?
Jednání u kulatého stolu speciálních pedagogů – surdopedů
Neslyšící a současná legislativa v ČR I.
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
První učitelé neslyšících
Dítě s vadou sluchu ve speciální škole pro sluchově postižené
Neslyšící pedagog jako vzor
Vzdělávání neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem
Vzdělávání sluchově postižených
Multikulturní výchova a neslyšící děti
Předpoklady čtení
Mezinárodní konference o vzdělávání sluchově postižených
Vzdělávání neslyšících
Problémy vzdělávání neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 9
celkem: 9
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]