zobrazeno: 6154x

Neslyšící v Norsku

Odkazy na norské stránky

publikováno: 10/04/2006

 Tento článek má
   více stran:


  » Neslyšící v Nor...
  » Odkazy na norské s...

Stadped
Stadped - Státní systém podpory speciální pedagogiky. Statped disponuje rozpočtovými financemi na provoz organizací osob s postižením a na vzdělávací úkoly, tedy i pro organizace osob se sluchovým postižením.

Møller kompetansesenter
Firma, která funguje pod hlavičkou Statped, sídlí v norském městě Trondheim, ale pobočky jsou rozmístěny po celém Norsku. Centrum je zaměřeno na různé služby osobám s různým postižením, tedy i sluchovým. Důležitou oblastí centra je poradenství. V centru lze zakoupit různé kompenzační pomůcky jako jsou sluchadla, ale i pomůcky pro uživatele kochleárního implantátu. Nachází se zde i odborná knihovna, lze zakoupit řadu výukových materiálů, také k výuce norského znakového jazyka. Pod odkazem http://www.mamut.no/moller se nachází informace o nabídce internetového obchodu tohoto centra (Nettbutikk). Kromě obchodu jsou zde "nejatraktivnější" produkty podrobněji popsány a představeny. Tak lze například shlédnout i videoukázky či prezentace nabízeného zboží (videoknihy, výukové materiály, divadlo, aj., velmi poutavé).

V online obchodu lze objednat různé výukové materiály k výuce norského znakového jazyka, slovník norského znakového jazyka, videokazety z různých kulturních akcí Neslyšících (Dny kultury, festivaly, aj.) a mnoho dalších. Většina CD-ROMů stojí 200 NOK/ks, videokazety 100 - 200 NOK/ks. K dispozici jsou např:
TegnRom1 - 4 (CD-ROM) - program pro posilování a učení se komunikaci ve znakovém jazyce, určeno pro neslyšící děti a děti s těžkým poškozením sluchu ve věku 4-6 let a pro jejich rodiče
TegnStart 1 - 2 - interaktivní PC program pro výuku norského znakového jazyka (čerstvá letošní novinka). Tyto CD-ROMy jsou určeny pro samostudium začátečníků a navazují na výukový projekt "Se mitt språk!" pro rodiče neslyšících a těžce nedoslýchavých dětí. Pod odkazem http://www.acm.no/tegnstart je tento program a jeho fuknce blíže představen, bohužel opět v norštině, ale s velmi názornými obrazovými ukázkami. Jako "bonus" jsou zde informace o norském znakovém jazyce, kde je možné navštěvovat kurs znakového jazyka a také různé odkazy na strany organizací neslyšících.

Norská prstová abeceda
Na straně firmy Møller kompetansesenter http://www.mamut.no/moller lze pod sekcí "Materiell til gratis nedlasting" zdarma stáhnout norskou a laponskou (samskou) prstovou abecedu (nejen).
http://www.acm.no/materiell/handalfabet/1hands.html - norská jednoruční abeceda
http://www.acm.no/materiell/handalfabet/2hands.html - norská dvouruční abeceda
http://www.acm.no/materiell/handalfabet/samhands.html - laponská jednoruční abeceda

Norský slovník znakového jazyka
http://www.acm.no/TegnViserFlash/ Pod tímto odkazem se skrývá zkušební (a také zmenšená) online verze norského slovníku znakového jazyka (Tegnordbok). Kliknutím na odkaz se spustí program slovníku, ve kterém můžete vyhledávat jednotlivé pojmy. Je zde seznam pojmů, abecedně řazených, samozřejmě opět pouze v norštině. I tak jsou některé pojmy srozumitelné i tomu, kdo zná trochu německy či anglicky. A naopak, někdy lze velmi snadno podle ukázaného znaku odhadnout jeho význam ve vašem rodném jazyce [srovnej např. výraz bror (bratr), arbeid (práce), gutt (chlapec), ja (ano), nei (ne), regne (pršet), vinter (zima)]. Některé pojmy mají uvedeny až 3 varianty znaku. Znak lze při přehrávání zpomalit nebo nechat znovu opakovat. Tato verze není plnou verzí slovníku (některé pojmy proto nelze spustit), ale slovník lze objednat na http://www.mamut.no/moller . Podrobné informace o slovníku na http://www.tegnordbok.no/ .

Norský svaz neslyšících
www.deafnet.no Strana Norského svazu neslyšících (Norges Døveforbund), kde získáte informace o norském znakovém jazyce, o komunitě Neslyšících, aktuální novinky ze světa Neslyšících (kultura, sport, mezinárodní konference…) a také různé odkazy na školy pro neslyšící,na zahraniční strany o neslyšících a mmoho dalších odkazů.

http://www.tegnwebben.no/. Stránka, která má i svou švédskou verzi http://www.teckenwebben.se/, která samozřejmě nabízí informace ze Švédska a ve švédštině a tváří se, že nabízí více informací. Norská stránka je opět zdrojem různých odkazů na webstránky. Je tedy např. možné shlédnout Zprávy v norském znakovém jazyce (z TV-programu NDF), seriál na pokračování, dokumenty o neslyšících osobnostech, informace o vzdělávání - to vše v norském znakovém jazyce.

Divadlo Manu - Norské divadlo znakového jazyka
Teater Manu - Norsk Tegnspråkteater www.tegnsprogteatret.no
Strany mají norskou a anglickou verzi.
Divadlo Manu je norským divadlem znakového jazyka, herci tedy hrají v norském znakovém jazyce. Divadlo bylo založeno po těžkém vyjednávání s úřady v roce 1999. Dvěma hlavními důvody pro vývoj profesionálního divadla znakového jazyka byly: nabídka kvalitních představení pro neslyšící a nechat každého zakusit kulturu neslyšících. Proto bylo divadlo založeno s třemi hlavními cíly: vzdělávat neslyšící herce na profesionální úrovni, budovat široký repertoár her a pořádat turné po Norsku a nabízet představení neslyšícím lidem, tam kde žijí.
Divadlo bylo nejprve otevřeno jako tříletý projekt podporovaný Ministerstvem kultury a církevních záležitostí - Kultur- og Kirkedepartementet (KKD). V roce 2002 se z divadla stala nezávislá instituce v čele s šéfkou Mirou Zuckermann. Bylo projednáno, že ministerstvo bude podporovat provoz divadla jako nadace. Nadace byla založena 1. ledna 2003 Norským svazem neslyšících (Norges Døveforbund). Divadlo Manu ve spolupráci se Státní vysokou divadelní školou v Oslo vypracovalo program vzdělávání neslyšících herců (neslyšící neměli šanci dokončit obvyklé herecké vzdělání). Na jaře 2004 divadlo změnilo svůj název na Divadlo Manu - norské divadlo znakového jazyka, slovo "manu" znamená v latině ruce a neslyšící svoje ruce používají ke komunikaci (více informací viz webstránka).
Divadlo nabízí ke shlédnutí různé hry, v současnosti bude u příležitosti "Ibsenova roku", tj. rok 2006 je zasvěcen Ibsenovi, 16. 3. 2006 premiéra hry Henryka Ibsena Peer Gynt. Divadlo hraje své hry po celém Norsku i v zahraničí, např. hru Peer Gynt bude hrát i na 20. severském festivalu kultury Neslyšících

Historie
Norsk døvehistorisk museum (Norské muzeum historie neslyšících) http://museumsnett.no/NDM/. Informace jsou dostupné také na videozáznamu v norském znakovém jazyce. Muzeum je oddělením Sverresborg - Trøndelalag Folkemuseum (národního muzea) v Trondheimu. Stránky seznamují s historií: muzea, norských škol pro neslyšící a vzděláváním neslyšících v Norsku, norského znakového jazyka, Norského svazu neslyšících, kochleárních implantátů v Norsku aj. Na stránce je umístěno mnoho dobových fotografií (pro ty, kdo si v norštině moc nepočtou:

Vzdělávání
Studium na vysoké škole
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for larer- og tolkeutdanning, http://www.alt.hist.no/ (Vysoká škola v Sør-Trøndelag, Fakulta pro vzdělávání učitelů a tlumočníků, Trondheim). Fakulta mimo jiné nabízí roční studium znakového jazyka pro slyšící (http://www.hist.no/studier/studietilbud/tegn/), kde se studenti teoreticky a prakticky seznámí s norským znakovým jazykem, nebo tříletý bakálářský obor Znakový jazyk a tlumočení (http://www.hist.no/studier/studietilbud/tegntolk/), které vzdělává profesionální tlumočníky (nejen) z/do norského znakového jazyka. http://tegntolk.alt.hist.no/lurt/
Projekt, který byl vytvořen na Høgskolen v Sør-Trøndelagu. Má sloužit jako pomocný výukový materiál při výuce norského znakového jazyka pro slyšící studenty - začátečníky. Obsahuje i gramatiku znakového jazyka.

Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, http://www.isp.uio.no/ (Univerzita v Oslu, Fakulta pro vědu a vzdělávání, Katedra speciální pedagogiky) nabízí tříletý bakalářský studijní obor Znakový jazyk a tlumočení a Det Humanistiske fakultet, Institutt for lingvistiske og nordiske studier http://www.hf.uio.no/iln/studier/studietilbud/ (Humanistická fakulta, Institut lingvistických a nordistických studií) navazující dvouletý magisterský lingvistický obor Jazyk, studijní zaměření Znakový jazyk.

Studium pro neslyšící
Ål folkehøyskole og kurssenter for døvehttp://www.al.fhs.no/ (Ålská vyšší lidová škola a vzdělávací centrum pro neslyšící). Centrum leží v místě Ål mezi Bergenem a Oslem a jsou v něm nabízeny různé aktivity. Mezi ně patří různé kurzy norského znakového jazyka, ale také kurzy vzdělávací a zájmové. Účastníci kurzu nonrského znakového jazyka se dozví také i informace z kultury a historie neslyšících. Další nabídkou je roční studium pro neslyšící, kde studenti studují v hlavním oboru tyto předměty: Informatika (práce s počítačem), Sport a turistika, Móda a design, Fotografování a filmovaní, výuka norštiny a norského znakového jazyka (pro slyšící). Velký výběr mají i ve vedlejších předmětech (filozofie, míčové hry, textilní práce…). Škola a centrum jsou velmi dobře vybaveny - je zde samozřejmě ubytovací zařízení, kantýna s internetovou kavárnou, plavecký bazén, tělocvična, zážitková dráha, zahrada (dům) na hraní určená dětem do 6 let. Mnoho odkazů na další internetové strany.

Štěpána Sirůčková

 

 
sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Slovenští neslyšící u nás
Německý domov pro neslyšící
Program W.I.P
Život mezi indiány
Zajímavosti ze světa neslyšících 1-3/2012
Pracovala jsem jako dobrovolnice v Guatemale
Pevnonews 4/11 Zajímavosti ze světa neslyšících
Indie okem neslyšícího Čecha
Zeptám se boha, zda by ze mě neudělal hvězdu
Nigerijská svatba má svá pravidla
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Martha's Vineyard - ostrov neslyšících
Café signes - kavárna pro neslyšící v Paříži
Genocida Neslyšících?
Neslyšící v Německu
Zkušenosti z Norska
Finské muzeum Neslyšících
Neslyšící v Norsku
Neslyšící v Anglii
Zajděte na vynikající pizzu!… aneb Integrační pub „DWIE DŁONIE“
O Gallaudetově Univerzitě a Deaf Way

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 9
celkem: 9
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]