zobrazeno: 6546x

15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu

zdroj: Unie 11-12/2007 publikováno: 03/03/2008


Závěr AGM – Již bývalá rada EFSLI
s narozeninovým dortem: Zane Hema,
Linda Thomson, Maya de Wit, Kit Horlacher,
Karin Arquish, chybí Nigel Cleaver)

Prezidentka EFSLI Maya de Wit z Holandska

Bývalý prezident EFSLI Marco Nardi

Tlumočnice Ioana Farcas z Rumunska
při prezentaci své země na AGM

Přednášející Barbara Gerstbach z Rakouska

Přednášející Zane Hema z Velké Británie,
viceprezident

Tlumočníci převážně se Švýcarska, Německa
a Rakouska na workshopu

Účastníci konference

Ve dnech 14. – 16. září 2007 se konalo v Curychu výroční zasedání organizace EFSLI (Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka) a konference EFSLI, kterou pořádala v hotelu Novotel Švýcarsko-německá asociace tlumočníků znakového jazyka (BGD). Pokud jste četli loňské podzimní číslo Unie (9-10/2006), jistě víte, že Česká komora tlumočníků znakového jazyka měla loni tu čest již jako nová členská organizace ESFLI uspořádat tuto mezinárodní konferenci v Praze.

Letos slavila konference EFSLI 15. narozeniny. Krájení narozeninového dortu se ujala prezidentka EFSLI Maya de Wit z Holandska.

Na letošním ročníku se sešlo z 25 států Evropy více než 150 tlumočníků, neslyšících a dalších zájemců o problematiku „Stanovení standardů kvality“ v tlumočení znakového jazyka. Českou komoru tlumočníků znakového jazyka zde reprezentovaly Barbora Kosinová a Pavlína Mladová.

Účastníci tohoto výročního zasedání a konference EFSLI mohli na workshopu nebo při panelové diskusi debatovat o tom, jakým způsobem je v různých státech zaručena kvalita tlumočnických služeb, jak se hodnotí kvalita tlumočení a kdo ji určuje, jakým způsobem by se měl tlumočník znakového jazyka vzdělávat, zda je pro tlumočníka znakového jazyka důležité, aby se vzdělával po celou dobu své profesní činnosti, jaké vzdělávací systémy existují v různých státech, a mnoho dalších otázek týkajících se kvality tlumočení znakového jazyka.

Na výročním zasedání EFSLI (AGM – Annual General Meeting) představili jednotliví zástupci členských států situaci ohledně standardů kvality tlumočení a vzdělávaní tlumočníků ve své zemi. Situace v jednotlivých státech se ukázaly jako velice různorodé – např. v Německu byly vytvořeny standardy pro tlumočníky znakového jazyka v roce 2002 na Univerzitě v Hamburku a nyní se zde hledá řešení, jak zajistit a udržet kvalitu tlumočení během profese tlumočníka s již ukončeným univerzitním vzděláním. Naproti tomu v Rumunsku nebo Srbsku prozatím bojují o uznání tlumočení znakového jazyka jako profese, o fungování etických kodexů – pokud vůbec existují, a aby nebyli tlumočníci vnímáni jako pomocníci a byli za svou práci náležitě ohodnoceni.

V sobotu a v neděli 15.–16. 9. bylo na programu celkem 5 přednášek. V sobotu dopoledne přednášela Barbara Gerstbach z Rakouska, která pracuje na Univerzitě v Grazu a je od roku 1998 prezidentkou Rakouské Asociace tlumočníků znakového jazyka (ÖGSDV). V této organizaci je sdruženo celkem 68 tlumočníků znakového jazyka, z nichž se převážná většina stále vzdělává, jednu třetinu z celkového počtu členů organizace tvoří tlumočníci CODA.

Druhá přednášející Darja Fiser, prezidentka Slovinské asociace tlumočníků znakového jazyka (ZTSZJ), vyučuje v národním vzdělávacím programu pro budoucí tlumočníky znakového jazyka, její specializací je sociologie, sociologické projekty a utváření pracovních vztahů mezi tlumočníky a klienty. Ve Slovinsku zatím není žádné univerzitní studium pro tlumočníky znakového jazyka, jako mají v Rakousku.

Odpoledne patřilo přednášce Zane Hemy z Velké Británie, viceprezidenta EFSLI, který se zapojil do vzdělávání tlumočníků znakového jazyka nejen ve Velké Británii, ale také v Čechách, Itálii, Malajsii, a na Novém Zélandě. )

V sobotu dopoledne i odpoledne se konaly workshopy. Protože bylo mnoho účastníků, diskutovalo se na dané otázky z oblasti problematiky stanovení standardů kvality ve čtyřech skupinách. Zájemci si mohli vybrat skupinu podle toho, jakým jazykem se zde mluvilo či ukazovalo. Jednacím jazykem konference EFSLI byla angličtina a němčina, ale byly zde přítomny i tlumočnice švýcarsko-německého znakového jazyka a němčiny. Neslyšící účastníci se k dané problematice vyjadřovali velice ochotně – zazněly názory, že by se profesionální tlumočník měl co nejvíce stýkat s komunitou Neslyšících, že by se měli neslyšící lidé podílet na hodnocení kvality tlumočení znakového jazyka, měli by být ovšem v oblasti tlumočení do i ze znakového jazyka náležitě vzděláni. Těchto neslyšících je ale málo. Kvůli zpětné vazbě by proto měli tlumočníci znakového jazyka využívat služeb profesionálního supervizora, který by dohlížel na kvalitu tlumočení a který by byl tlumočníkovi dobrým poradcem, nebo využívat pomoci kolegů tlumočníků. Podle dalších názorů je hlavním úkolem tlumočníka znakového jazyka zodpovídat sám za svou kvalitu tlumočení. K tomu mu má dopomáhat hlavně sebereflexe. Na závěr bylo nutné podotknout, že při diskusi o stanovení kvality tlumočnických služeb nelze zapomenout i na slyšící klienty využívající tlumočnických služeb, a na Neslyšící tlumočníky, kteří se taktéž vzdělávají a potřebují zpětnou vazbu.

Závěrečné panelové diskuse, která shrnovala otázky a závěry z workshopů, se účastnili všichni tři přednášející, Isabella Thuner a Neslyšící Christa Notter ze Švýcarska. Shodli se na tom, že není možné vytvořit společné standardy kvality tlumočení znakového jazyka pro všechny evropské státy, neboť každý stát má jinou kulturu, ve které by jednotné standardy nemusely fungovat.

V sobotu večer se účastníci konference sešli u kulatých stolů v prostorách Technoparku a byli příjemně pohoštěni za hudby švýcarských alpských rohů, na které se pokusili hrát i tlumočníci z Německa a Skotska. Během večera byla vyhlášena soutěž v dojení „pravé“ švýcarské krávy. Podmínkou byla týmová spolupráce čtyř soutěžících, kteří se v dojení střídali. Za 1 minutu zvládlo nadojit vítězné družstvo (jak jinak než ze Švýcarska) přes 2 litry mléka.

V neděli představili organizátoři projektu EUMASLI pod vedením jeho koordinátora Jense Hessmanna z Německa tento mezinárodní projekt, který umožňuje zájemcům o profesi tlumočení znakového jazyka studovat tento obor v rámci programu Evropské unie Sokrates/Erasmus na univerzitách v Edinburghu (Velká Británie), v Helsinkách (Finsko) a v Magdeburku (Německo).

Ve stejný čas se konala přednáška Corinne Staub ze Švýcarska na téma, které nepatřilo přímo k tématu tlumočení – jak se vhodně obléknout pro různé příležitosti (na pracovní jednání, do společnosti, na večírek), abychom na své okolí zapůsobili co nejlepším dojmem, a jaké barvy oblečení zvolit pro které situace.

Závěr konference patřil oficiálnímu rozloučení s odstupujícími členkami rady EFSLI (Lindou Thomson ze Skotska, Kit Horlacher z Dánska a Karin Arquish ze Švýcarska), představili se noví členové rady EFSLI (Gabriel Sicilia ze Španělska, Marinella Salami z Itálie, Elke Mutschlechner z Rakouska a Zane Hema z Velké Británie) a prezidentka EFSLI Maya de Wit poděkovala Švýcarsko-německé asociaci tlumočníků znakového jazyka za vynikající organizaci AGM a celé konference EFSLI.

Příští již 16. ročník AGM a konference EFSLI se bude konat v Holandsku ve městě Voorschoten a téma se bude týkat „Third Language Interpreting“ (Tlumočení třetího jazyka). Jistě toto téma bude zajímat i tlumočníky českého znakového jazyka.

text: Barbora Kosinová, foto: Pavlína Mladová

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
01/06/2019 - Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Být gay je těžší než být neslyšící
09/11/2018 - Michaela Pixová
Deafland III.
06/11/2018 - Česká televize
Finanční gramotnost
05/11/2018 - Česká televize
Emílie Mrzlíková
29/10/2018 - Česká televize
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
25/10/2018 - Česká televize
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
20/10/2018 - Česká televize
Automatický přepis a překlad pro neslyšící
18/10/2018 - Česká televize
Diskriminace neslyšících
15/10/2018 - Česká televize
Projekt Jablíčko
12/10/2018 - Česká televize
Domov pro neslyšící seniory
04/10/2018 - Česká televize
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
29/09/2018 - Česká televize
František Kocourek
25/09/2018 - Česká televize
Neslyšící řidičem kamionu
20/09/2018 - Česká televize
Futsal
15/09/2018 - Česká televize
Mluvící ruce 2017
10/09/2018 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Emílie Mrzlíková
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
Komparace tlumočníků znakového jazyka v terciárním vzdělávání v USA a ČR
Slyšící potomci neslyšících rodičů jako tlumočníci
Kdo je tlumočník, jaká má práva a povinnosti vůči svým klientům?
Rokovanie sekcie občanov so sluchovým postihnutím o zákone o sociálnych službách
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Jak se připravit na tlumočený projev?
Tlumočení pro osoby se sníženou jazykovou kompetencí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Ústa jako zašitá?
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Pravidla týmového tlumočení pro tlumočníky znakového jazyka
Hovory ve světě ticha
Inovativní praktiky v týmovém tlumočení
Úvod do tlumočení znakového jazyka
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Jak se připravit na tlumočený projev?
Příprava tlumočníka na tlumočení
Nové publikace a pilotní kurzy o problematice neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 14
celkem: 14
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Smět se bude jen do práce a na procházku, obcho
Nová opatření proti koronaviru od 12. 10. 2020
Tlumočník pro ČUN Liberec
Nyle DiMarco se stal producentem filmu Deaf Presid
Vzniká dokument i film o neslyšící komunitě d
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchov
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p
Online doučování v českém znakovém jazyce
UčíTelka s tlumočením do ČZJ
Aktuální informace o koronaviru v ČT

RSS kanály 

[CNW:Counter]