zobrazeno: 4545x

14. AGM & EFSLI Konference (Praha 2006)

14. AGM & EFSLI Konference

zdroj: Unie 9-10/2006 publikováno: 02/11/2006

(Unie 9-10/2006)

14. AGM & konference EFSLI se konala v Praze Ve dnech 15. - 17. září 2006 se v Praze sešlo přes 120 tlumočníků ze 23 zemí za cílem účasti na výročním zasedání a mezinárodní konferenci pro tlumočníky znakového jazyka, která se konala pod záštitou Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka (EFSLI = European Forum of Sign Language Interpreters). Česká komora tlumočníků znakového jazyka byla potěšena, že se jí letos dostalo cti hostit tuto konferenci, jež se od založení EFSLI v roce 1993 konala již počtrnácté. Tématem letošní konference byly Inovativní praktiky v týmovém tlumočení. Komise EFSLI vybrala celkem jedenáct zajímavých příspěvků od 13 přednášejících z různých zemí.

EFSLI Marco Nardi, který úvodní věty svého projevu pronesl v češtině:-) Přítomným se také představila předsedkyně Komory Naďa Dingová, která vyjádřila hrdost na to, že se Komoře letos dostalo cti organizovat 14. ročník této mezinárodní konference a připomněla téma, kterým se letos konference zabývá.

Koordinátorka konference Ivana Tetauerová zde uvítala všechny účastníky konference, seznámila je s průběhem příprav konference, představila všech 8 členů realizačního týmu a popřála všem, aby si z pražské konference odnesli nejen užitečné poznatky, ale i příjemné zážitky.

Poté vystoupily Kateřina Červinková Houšková a Andrea Kalců s tlumočenou písní Láska v závějích z muzikálu Tři mušketýři.

Druhý den, v sobotu 16. září 2006 započala samotná konference. Jako první vystoupily přednášející ze Švédska - Katarina Ma rtenson a Gunvor Svensson, které se s námi podělily o své zkušenosti z týmové spolupráce a kooperace především při tlumočení pro hluchoslepé klienty.

Obě přednášející jsou součástí týmu zahrnujících 19 tlumočníků, kteří tlumočí například na vysoké škole přednášky pro neslyšící studenty. Poodhalily nám, jak probíhá kooperace mezi klientem, tlumočníky a koordinátorem.

Poté byly na řadě Maya de Wit a Irma Sluis z Holandska. Obě dámy nás zasvětily do vývoje individuálního a týmového tlumočení a následně do kriterií, která rozhodují o nutnosti vytvořit tlumočnický tým.

Nastínily také různými aspekty rozdíly týmového a individuálního tlumočení. Během svého příspěvku předvedly praktické ukázky, jak může dobrý tým tlumočníků fungovat.

Po přestávce přišla na řadu přednášející z Rumunska a zamýšlela se nejprve nad tím, kdo vlastně tlumočník je. Paní Oana Farcas tvrdí, že "pro vás to může být jen člověk na světě, ale pro hluchoslepého člověka to může být celý svět." Zabývala se též specifickou oblastí - problematikou tlumočení hluchoslepým. Svou přednášku doprovázela krátkým vtipným workshopem, kdy si účastníci mezi sebou přehazovali klubko vlny.

Chycení klubka bylo symbolem vzájemného porozumění, někdy však bylo nutné klubko hledat a sebrat. Ani při skutečném tlumočení v týmu se nelze vyhnout nešvarům, přehmatům a upuštění, a tato hra byla skvělým uvědoměním si všech prvků spolupráce. Na závěr vznikl mezinárodní tým tlumočníků, v kterém nechyběla žádná ze zúčastněných zemí. Bylo to zároveň jakési prolomení ledů mezi účastníky.

Poté vystoupil český přednášející Petr Vysuček, zástupce Komory, který se zaměřil na situaci týmového tlumočení v České republice a postavení neslyšícího tlumočníka v tlumočnickém týmu. Zmínil se o problematické spolupráci tlumočníků v týmu i o nedostatku kvalitních tlumočníků českého znakového jazyka, kteří by pokryli reálnou potřebu tlumočnických služeb pro neslyšící.

Celá situace se stává složitější ještě v případě, je-li tlumočnický tým smíšený (slyšící a neslyšící tlumočníci), neboť neslyšící tlumočníci u nás zatím nejsou vnímáni jako "kolegové" a jejich úloha není plně pochopena.

Další přednášející, paní Angela Jones z USA, se věnovala historii a přehledu týmového tlumočení ve Spojených státech amerických od počátků až dodnes. Zajímavostí je, že ve Spojených státech je forma týmového tlumočení dnes již téměř ustanovenou normou.

Zástupci tlumočníků z Kosova, pan Selman Hoti a paní Versa Selmani, se zmínili o historii tlumočení v Kosovu a také o tom, jak probíhá jejich první školení tlumočníků znakového jazyka, které začalo roku 2005 a mělo by skončit v prosinci letošního roku.

Paní Pirkko Mikkonen z Finska všechny zasvětila do toho, jaké úkoly a jaké dovednosti by měl tlumočník mít. Byly to zejména dovednosti plánovací a organizační, dovednosti sociální, dovednosti praktické a technické a v neposlední řadě také dovednosti hodnotící.

S tématem z "jiného soudku" nás seznámil druhý zástupce Komory - Kateřina Červinková Houšková. Přiblížila úspěšný projekt Komory, projekt "Tracyho tygr - divadelní představení stínově tlumočené do znakového jazyka". Zmínila se o postupech při sestavování tlumočnického týmu a dále také o různých aspektech týmové práce (přípravná, průběžné práce a práce v nestandardních situacích) v tomto v Evropě jedinečném projektu. Na závěr zformulovala obecná pravidla pro týmovou spolupráci při stínovém tlumočení divadelního představení.

První konferenční den byl zakončen bohatým rautem. V osm hodin započal kulturní večer, který byl nabitý až k prasknutí.

Nejdříve se nám představily stepařky Tamara Kováčová a její kolegyně ze skupiny irského tance Kaskáda, diváci vzápětí mohli shlédnout tlumočenou píseň Muerte Amore - duet Kateřiny Červinkové Houškové a Andrey Kalců, a pak opět taneční vystoupení Kaskády.

V rámci kulturního večera se pak konala vtipná módní přehlídka pod vedením paní Heleny Kohoutové, která vlastní salon Magic Helena. Modely byli dobrovolníci, z valné většiny členové Komory.

Z této přehlídky byly pak následně v aukci vydraženy módní doplňky věnované salonem a vybrané upomínkové předměty na konferenci, např. program AGM a konference s autogramy všech přednášejících a organizátorů, plakát konference s logy obou pořádajících organizací s podpisy všech účastníků a těžítko s logy pořádajících organizací a konference. Dále DVD Tracyho tygr a knihy o tlumočení, jež za účelem této akce věnovalo anglické knihkupectví Forest Books. Finanční obnos, který byl na aukci vybrán, putoval na barevnou tiskárnu, kterou Komora již dlouho postrádala. Měli jsme velkou radost, že se účastníci zapojili do aukce s opravdovým nadšením.

V nedělní ráno 17. září 2006 vystoupil se svým příspěvkem Neslyšící pomocníci jako spolupracovníci tlumočníka znakového jazyka pan John A. Hay z Anglie, který je neslyšící a přednášel v britském znakovém jazyce (BSL). Poodhalil nám, kdy je vhodné i z hlediska vyšší kvality tlumočení objednat neslyšícího tlumočníka.

Tento příspěvek doprovázel i workshop, během kterého byli účastníci rozděleni do skupinek, ve kterých na základě svých zkušeností diskutovali o této problematice. Tlumočníci - účastníci konference - se vesměs shodli, že přítomnost neslyšících tlumočníků je v některých situacích pro správné převedení sdělení opravdu nezbytná.

Další příspěvek byl opět od paní Angely Jones z USA, která nás zasvětila do zásadní problematiky tématu konference, a sice, jak by měl vypadat ideální tým kolegů - tlumočníků. Paní Jones je od roku 2003 předsedkyní organizace RID (Registry of Interpreters for the Deaf).

Na závěr konference vystoupil v pořadí již třetí neslyšící přednášející, pan John Walker z Anglie s referátem Od spolupracování k spolu-tlumočení: definice, aplikace a studijní plán. Pan Walker přednášel v BSL a zabýval se definicemi spolupráce a spolu-tlumočení (co-interpreting), demonstroval na příkladech dobrou praxi mezi tlumočníky, Neslyšícími i slyšícími, a představil studijní plán pro školení tlumočníků právě ve spolu-tlumočení.

Při slavnostním závěru konference proběhlo mj. poděkování a věnování malé upomínky na konferenci v České republice všem přednášejícím i realizačnímu týmu konference a slavnostní předání symbolického klíče kolegyni ze švýcarské organizace tlumočníků znakového jazyka BGD (Švýcarsko německá asociace tlumočníků znakového jazyka), která bude pořadatelem příštího, v pořadí již 15. ročníku konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka.

Ta se bude konat ve švýcarském Curychu v termínu 14. - 16. září 2007 a tématem bude Setting quality standards - v překladu Stanovení standardů kvality.


Zde vám, čtenářům, přinášíme i dotazy, které položila vybraným lidem členka realizačního týmu konference Milena Najmanová:

Ivana Tetauerová - koordinátorka konference EFSLI

M. N.: Jaké bylo plánování a organizování konference? Narazila jsi na některé problémy? Konference je za námi, jak ji hodnotíš z pohledu koordinátorky?

Konferenci jsme připravovali přes půl roku, od začátku jara. Vybrala jsem do realizačního týmu ty, které jsem znala například ze školy (FFUK) nebo z organizace Komory, se kterými jsem byla v kontaktu a věřila, že se svého úkolu dobře zhostí. Prakticky pro všechny bylo organizování mezinárodní konference první zkušeností, ale všichni jsme se snažili využít svých schopností a dovedností a dát do příprav své maximum. Při přípravách jsme nabyli mnohých zkušeností, které se nám všem budou v budoucnu jistě hodit. Mně jako neslyšící se během příprav konference a hledání sponzorů, které jsem oslovovala e-mailem, například několikrát stalo, že se oslovení chtěli spojit spíše telefonicky nebo byla s nimi komunikace přes e-maily zdlouhavá a neodpovídali rychle, jak bych potřebovala. Od ostatních slyšících z realizačního týmu vím, že slyšící preferují rychlejší a pro ně i snazší komunikaci přes telefon. Ale byla to pro ně i pro mne zkušenost a i tak jsme se museli s tím vypořádat.

Konference je nyní úspěšně za námi a mohu s radostí konstatovat, že se výsledek naší práce dostavil, žádné větší problémy se během konference nevyskytly, a vše probíhalo dobře díky bezvadné práci týmu podle plánu.

Na konferenci se sešlo celkem 120 lidí ze 23 zemí (z nich nejvzdálenější až z Austrálie) a 13 přednášejících i mimo Evropu. Výhodou byla také pozice Prahy a tím i České republiky, která leží v samotném srdci Evropy. Tak se zde mohli sejít tlumočníci jak z východní, tak i ze západní Evropy a vyměňovat si navzájem své poznatky a zkušenosti. Dle ohlasů všech zúčastněných měla naše konference velký úspěch, a neustále při každé příležitosti našemu týmu děkovali.

Touto cestou bych proto za náš tým ráda poděkovala i dobrovolníkům, kteří se podíleli na kulturních večerech. Také bych ráda poděkovala především tlumočnicím AJ/ČJ paní Šárce Rubkové a Sylvii Marinovové a tlumočnicím ČJ/ČZJ Nadě Dingové a Aleně Procházkové. Poděkování patří i moderátorkám konference - Radce Horákové a Kateřině Červinkové Houškové a fotografu Jakubovi Malíkovi. Setkali jsme se i s příjemnou spoluprací s hotelem Olympik**** - s panem Markem Řičařem a s hotelovým personálem.

Zásluhu na tom, že jsme mohli pořádat tuto úspěšnou konferenci, má především náš hlavní sponzor, Britská ambasáda v Praze, dále pak Konfes - Jiří Pick - pronájem kongresové techniky, I.T.C. Jan Žižka - komplexní překladatelské a tlumočnické služby, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Prostavo - Dana Rolečková, Úřad městské části Praha 8 a ti, kteří přispěli nějakým darem - anglické knihkupectví Forest Books, Magic Helena s.r.o., Katsudo - In Prague, zastoupení Evropské komise v ČR.

Tímto však pro nás vše zdaleka nekončí. Naopak nás čeká téměř to nejdůležitější - výstup z konference v podobě sborníku, který si pak budou moci zájemci zakoupit jak v českém, tak anglickém jazyce. Čtenáře budeme ještě o tomto informovat.

Petr Vysuček - přednášející, model a účastník konference

M. N.: Jak jsi vnímal konferenci?

Byl jsem mile překvapený. Konference byla výborně zorganizovaná. Musím říci, že Komora připravila nejen vše potřebné k přednáškám, ale i bezvadný kulturní program, který se povedl.

O tom, že program neměl chybu, jsem se dozvěděl nezávisle od několika cizích účastníků. Musím vzdát čest Komoře, protože udělala velký kus kvalitní práce, a jsem hrdý, že jsem Čech a členem Komory.

Jen mě mrzí, že na tuto konferenci nepřišlo více českých tlumočníků. Nechápu to, tlumočníci měli možnost získat cenné informace ze světa, podělit se o své zkušenosti. A měli to, jak se říká, za humny. Takovou příležitost už nemusí mít...

Gordon Hay - registrace & webové stránky konference

M. N.: To, že konference proběhla bez komplikací, bylo hlavně i díky Tvým zkušenostem a skvělé přípravě. V sobotu jsi mi řekl, že už máš bohaté zkušenosti s organizováním podobných konferencí. Kolikátá je tato? A v kolika letech jsi začal?:-)

První zkušenost s organizováním mezinárodní konference jsem získal před deseti lety, kdy jsem zastával pozici spolu-koordinátora. To mi bylo 14 let. Do dnešní doby mám na svém kontě tři velké konference a několik menších seminářů. Na této pražské konferenci jsem mluvil s jednou Italkou, která se před těmi 10 lety zúčastnila mezinárodní konference Historie neslyšících, kterou organizoval ve skotském Edinburghu můj otec (John A. Hay - pozn. redakce). Řekla mi, že jdu v jeho šlépějích a že tato konference byla skutečně skvělá. A to mne samozřejmě velice potěšilo.

Barbora Komárková - vedoucí odborné komise, koordinátor a zástupce Komory na AGM

M. N.: Měla jsi na starosti AGM, toto setkání se konalo v pátek. Co bylo jeho cílem? Kolik se jej zúčastnilo lidí?

Cílem AGM je setkání všech členů EFSLI a předání základních informací o tom, co se v organizaci děje. Každá organizace by měla mít své zástupce, ale vždy tak tomu není. Na letošním zasedání se prezentovalo 18 států. Představily, jak v jejich zemi funguje týmové tlumočení. Naši zemi jsem prezentovala já, podklady mi poskytla Naďa Dingová, Lucie Šůchová a Jindřich Mareš.

Součástí programu bylo schválení čerpání rozpočtu za minulý rok a schválení rozpočtu pro rok následující. Obě částky se pohybovaly v rozmezí od 12.000 - 16.000 Euro. Poté jsme se seznámili s prací členů Rady EFSLI, každý z nich řekl, co se událo nového. EFSLI bude mít nové webové stránky, chce také vyrobit propagační batohy. Na zasedání se diskutovalo nad možným znovu-vydáním CD se znaky států, dále se mluvilo o podskupině SAF (Special Attendance Funds), která má na starosti speciální fond, kde se vybírají peníze, které podporují přítomnost zástupců jiných států. Vrcholem dne byla volba nového prezidenta. Všemi hlasy byla zvolena Maya de Wit z organizace NBTG z Holandska. Ve funkci nahradila Marca Nardiho. Po celodenním programu byla tombola, jejíž výtěžek byl věnován právě fondu SAF. Celý den byli kromě zástupců států a Rady EFSLI přítomni i diváci a zástupci jiných organizací, ti však neměli hlasovací právo.

Naďa Dingová - předsedkyně Komory, koordinátor kulturní části programu

M. N.: Jak jsi vnímala průběh konference? Byl tam nějaký problém?

V průběhu konference již nebyly žádné problémy. Když nebudu počítat to, že jsem se nestihla nalíčit a upravit, abych byla "koukatelná" nebo to, že došla nekontrolovatelně káva v kávovaru, že při kulturním programu Tamara už měla být na jevišti a zrovna si někam odběhla, tak jsme museli prohlásit, že je asi ve sprše, a udělat improvizovanou změnu ve scénáři. Tu ostatní vnímali jako plánovanou. Díky realizačnímu týmu, který byl připraven opravdu na vše, žádný problém nenastal.

Konferenci natáčela také Česká televize. Momenty z konference proto budete mít možnost shlédnout v Televizním klubu neslyšících (TKN), jehož premiéra se odvysílá dne 19. října 2006 v 17.30 na ČT2. V případě, že byste toto vysílání TKN zameškali, doporučujeme shlédnout díl věnovaný konferenci na webových stránkách České televize: http://www.ceskate-levize.cz/vysilani/ Pro zájemce - webové stránky konference: www.cktzj.com/efsli2006

Text: Ivana Tetauerová, koordinátorka konference EFSLI
Dotazy: Milena Najmanová, členka realizačního týmu konference

Přečtěte si také:


 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Emílie Mrzlíková
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
Komparace tlumočníků znakového jazyka v terciárním vzdělávání v USA a ČR
Slyšící potomci neslyšících rodičů jako tlumočníci
Kdo je tlumočník, jaká má práva a povinnosti vůči svým klientům?
Rokovanie sekcie občanov so sluchovým postihnutím o zákone o sociálnych službách
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Jak se připravit na tlumočený projev?
Tlumočení pro osoby se sníženou jazykovou kompetencí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Ústa jako zašitá?
Pravidla týmového tlumočení pro tlumočníky znakového jazyka
Hovory ve světě ticha
Inovativní praktiky v týmovém tlumočení
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Úvod do tlumočení znakového jazyka
Jak se připravit na tlumočený projev?
Příprava tlumočníka na tlumočení
Nové publikace a pilotní kurzy o problematice neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 18
celkem: 18
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]