zobrazeno: 4935x

Nové publikace a pilotní kurzy o problematice neslyšících

zdroj: Gong 6/2007 publikováno: 11/01/2008

Nové publikace a pilotní kurzy v rámci projektu České komory tlumočníků znakového jazyka (Komora) Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.

Jak již všichni víte, Komora realizuje projekt, v jehož průběhu vznikají nejenom nové publikace a DVD materiály, ale pořádají se k nim i pilotní kurzy. S Romanem Vránkem, tlumočníkem znakového jazyka, jsme se minulý měsíc potkali na jednom z našich pilotních kurzů. A co nám k jednomu z pilotních kurzů řekl? „Celý kurz byl zajímavý, přednáška o klasifikátorech a o číslovkách mne velice zaujala. Oba bloky byly pěkně připravené. Navíc přednášky Radky Novákové považuji za velmi poučné, jelikož má velmi pěkný projev a považuji ji za opravdovou profesionálku. Pro ty, kteří se chtějí tomuto oboru profesně věnovat, jsou tyto kurzy určitě velkým přínosem. Já osobně mám neslyšící rodiče, znakový jazyk je mým mateřským jazykem, a přesto mám stále potřebu se i nadále vzdělávat a doplňovat si informace, znalosti a rozšiřovat své zkušenosti.“

Nové publikace a pilotní kurzy v rámci projektu České komory tlumočníků znakového jazyka (Komora) Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.

Jak již všichni víte, Komora realizuje projekt, v jehož průběhu vznikají nejenom nové publikace a DVD materiály, ale pořádají se k nim i pilotní kurzy. S Romanem Vránkem, tlumočníkem znakového jazyka, jsme se minulý měsíc potkali na jednom z našich pilotních kurzů. A co nám k jednomu z pilotních kurzů řekl? „Celý kurz byl zajímavý, přednáška o klasifikátorech a o číslovkách mne velice zaujala. Oba bloky byly pěkně připravené. Navíc přednášky Radky Novákové považuji za velmi poučné, jelikož má velmi pěkný projev a považuji ji za opravdovou profesionálku. Pro ty, kteří se chtějí tomuto oboru profesně věnovat, jsou tyto kurzy určitě velkým přínosem. Já osobně mám neslyšící rodiče, znakový jazyk je mým mateřským jazykem, a přesto mám stále potřebu se i nadále vzdělávat a doplňovat si informace, znalosti a rozšiřovat své zkušenosti.“

I tento měsíc bychom vám rádi představili další materiály, které v našem projektu vznikají:

Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící
Martina Kronusová

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku tlumočení pro neslyšící, zejména těm, kteří se právě chystají vkročit do tlumočnické praxe nebo již hledají zaměstnání jako tlumočníci pro neslyšící (v publikaci jsou tak souhrnně nazýváni vizualizátoři mluvené češtiny, transliterátoři znakované češtiny, tlumočníci znakového jazyka i tlumočníci pro hluchoslepé).

Publikace je rozdělena do tří částí. První se věnuje subjektům, které klienti kontaktují se žádostí o tlumočení a které samy některý z typů tlumočení zajišťují a proplácejí. Do druhé části jsou zahrnuty informace o subjektech, které tlumočníky zaměstnávají. Třetí část se věnuje subjektům, které si tlumočníky najímají vždy, a nebo téměř vždy, přes zprostředkovatele.

Kapitoly jsou doplněny o zajímavé zkušenosti tlumočníků, kteří již mnoho let vykonávají toto povolání. Rovněž jsou zde zachyceny některé situace, do kterých se tlumočník pro neslyšící může v praxi dostat. Publikace je doplněna bohatou přílohou formulářů, s kterými se může tlumočník při své praxi setkat a následně i potýkat.

Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka
Mgr. Kateřina Červinková Houšková

Publikace je určena všem zájemcům o Certifikační vzdělávací program Komory. Autorka čtenáře provede teoretickými východisky Certifikačního vzdělávacího programu i jeho strukturou. Podrobně jsou probírány jednotlivé studijní specializace, podmínky zahájení i ukončení studia. Čtenář je také detailně seznámen s povinnou praxí frekventanta v rámci Certifikačního vzdělávacího programu a  s podmínkami jejího splnění.

Publikace je především praktickým rádcem, který poslouží k orientaci ve studiu. Zájemcům o studium nabízí seznámení s Certifikačním vzdělávacím programem a pomoc při rozhodování, zda do studia nastoupit. Frekventantům Certifikačního vzdělávacího programu poskytuje nezbytnou podporu při tvorbě studijního plánu.

Kultura písemného projevu v profesi tlumočníka
Mgr. Marie Komorná

Teoretická část publikace bude věnována písemné formě komunikace, jejím specifikům a roli v životě neslyšících lidí. Budou zde představeny komunikační situace, oficiální i neoficiální, v nichž formu písemné komunikace volíme, a nejdůležitější typy písemností, které se v jednotlivých komunikačních situacích obvykle užívají.

V praktické části budou frekventanti motivováni k vytváření textů, s nimiž se tlumočníci mohou během vykonávání své profese setkat, a k úpravě hotových textů, hledání a odstraňování formálních, stylistických a jazykových nedostatků.

Techniky vizualizace – logopedická část
Mgr. Marie Horáková

V publikaci bude pozornost věnována například produkci řeči, dělení hlásek, artikulaci hlásek, pravidlům výslovnosti, artikulační spodobě atp., dále nácviku vhodného dýchání, ale i otázkám časové prodlevy za mluvčím a střídání rolí jednotlivých účastníků hovoru. Uvedeny budou i  různé informace o pomocných technikách užívaných pro usnadnění odezírání: prstová abeceda, znaky, fonematické symboly. V publikaci budou také popsány metody, stupně a složky odezírání.

Odezírání jako schopnost
Mgr. Věra Strnadová

V úvodní části jsou na pravou míru uvedeny některé mylné názory týkající se odezírání. Hlavní pozornost bude v publikaci soustředěna na technickou a psychickou složku odezírání, zdůrazněna bude funkce jazykových i neverbálních aspektů odezírání. Autorka se bude zabývat také tím, jakým způsobem a do jaké míry je proces odezírání ovlivněn vnějšími podmínkami pro zrakový kontakt (osvětlení, vzdálenost, pozice aj.) a sociálními zkušenostmi konkrétního jedince (role předchozí sluchové zkušenosti s ohledem na věkové aspekty, znalost jazyka, znalost světa, zkušenosti s odezíráním atp.). Závěrečná část publikace bude věnována vlivu zrakových funkcí na odezírání.

Všechny materiály půjdou do tisku začátkem roku 2008.
cktzj

 
autor: cktzj

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Emílie Mrzlíková
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
Komparace tlumočníků znakového jazyka v terciárním vzdělávání v USA a ČR
Slyšící potomci neslyšících rodičů jako tlumočníci
Kdo je tlumočník, jaká má práva a povinnosti vůči svým klientům?
Rokovanie sekcie občanov so sluchovým postihnutím o zákone o sociálnych službách
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Jak se připravit na tlumočený projev?
Tlumočení pro osoby se sníženou jazykovou kompetencí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Ústa jako zašitá?
Pravidla týmového tlumočení pro tlumočníky znakového jazyka
Hovory ve světě ticha
Inovativní praktiky v týmovém tlumočení
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Úvod do tlumočení znakového jazyka
Jak se připravit na tlumočený projev?
Příprava tlumočníka na tlumočení
Nové publikace a pilotní kurzy o problematice neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 13
celkem: 13
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]