zobrazeno: 4443x

Nové publikace a pilotní kurzy o problematice neslyšících

zdroj: Gong 6/2007 publikováno: 11/01/2008

Nové publikace a pilotní kurzy v rámci projektu České komory tlumočníků znakového jazyka (Komora) Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.

Jak již všichni víte, Komora realizuje projekt, v jehož průběhu vznikají nejenom nové publikace a DVD materiály, ale pořádají se k nim i pilotní kurzy. S Romanem Vránkem, tlumočníkem znakového jazyka, jsme se minulý měsíc potkali na jednom z našich pilotních kurzů. A co nám k jednomu z pilotních kurzů řekl? „Celý kurz byl zajímavý, přednáška o klasifikátorech a o číslovkách mne velice zaujala. Oba bloky byly pěkně připravené. Navíc přednášky Radky Novákové považuji za velmi poučné, jelikož má velmi pěkný projev a považuji ji za opravdovou profesionálku. Pro ty, kteří se chtějí tomuto oboru profesně věnovat, jsou tyto kurzy určitě velkým přínosem. Já osobně mám neslyšící rodiče, znakový jazyk je mým mateřským jazykem, a přesto mám stále potřebu se i nadále vzdělávat a doplňovat si informace, znalosti a rozšiřovat své zkušenosti.“

Nové publikace a pilotní kurzy v rámci projektu České komory tlumočníků znakového jazyka (Komora) Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.

Jak již všichni víte, Komora realizuje projekt, v jehož průběhu vznikají nejenom nové publikace a DVD materiály, ale pořádají se k nim i pilotní kurzy. S Romanem Vránkem, tlumočníkem znakového jazyka, jsme se minulý měsíc potkali na jednom z našich pilotních kurzů. A co nám k jednomu z pilotních kurzů řekl? „Celý kurz byl zajímavý, přednáška o klasifikátorech a o číslovkách mne velice zaujala. Oba bloky byly pěkně připravené. Navíc přednášky Radky Novákové považuji za velmi poučné, jelikož má velmi pěkný projev a považuji ji za opravdovou profesionálku. Pro ty, kteří se chtějí tomuto oboru profesně věnovat, jsou tyto kurzy určitě velkým přínosem. Já osobně mám neslyšící rodiče, znakový jazyk je mým mateřským jazykem, a přesto mám stále potřebu se i nadále vzdělávat a doplňovat si informace, znalosti a rozšiřovat své zkušenosti.“

I tento měsíc bychom vám rádi představili další materiály, které v našem projektu vznikají:

Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící
Martina Kronusová

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku tlumočení pro neslyšící, zejména těm, kteří se právě chystají vkročit do tlumočnické praxe nebo již hledají zaměstnání jako tlumočníci pro neslyšící (v publikaci jsou tak souhrnně nazýváni vizualizátoři mluvené češtiny, transliterátoři znakované češtiny, tlumočníci znakového jazyka i tlumočníci pro hluchoslepé).

Publikace je rozdělena do tří částí. První se věnuje subjektům, které klienti kontaktují se žádostí o tlumočení a které samy některý z typů tlumočení zajišťují a proplácejí. Do druhé části jsou zahrnuty informace o subjektech, které tlumočníky zaměstnávají. Třetí část se věnuje subjektům, které si tlumočníky najímají vždy, a nebo téměř vždy, přes zprostředkovatele.

Kapitoly jsou doplněny o zajímavé zkušenosti tlumočníků, kteří již mnoho let vykonávají toto povolání. Rovněž jsou zde zachyceny některé situace, do kterých se tlumočník pro neslyšící může v praxi dostat. Publikace je doplněna bohatou přílohou formulářů, s kterými se může tlumočník při své praxi setkat a následně i potýkat.

Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka
Mgr. Kateřina Červinková Houšková

Publikace je určena všem zájemcům o Certifikační vzdělávací program Komory. Autorka čtenáře provede teoretickými východisky Certifikačního vzdělávacího programu i jeho strukturou. Podrobně jsou probírány jednotlivé studijní specializace, podmínky zahájení i ukončení studia. Čtenář je také detailně seznámen s povinnou praxí frekventanta v rámci Certifikačního vzdělávacího programu a  s podmínkami jejího splnění.

Publikace je především praktickým rádcem, který poslouží k orientaci ve studiu. Zájemcům o studium nabízí seznámení s Certifikačním vzdělávacím programem a pomoc při rozhodování, zda do studia nastoupit. Frekventantům Certifikačního vzdělávacího programu poskytuje nezbytnou podporu při tvorbě studijního plánu.

Kultura písemného projevu v profesi tlumočníka
Mgr. Marie Komorná

Teoretická část publikace bude věnována písemné formě komunikace, jejím specifikům a roli v životě neslyšících lidí. Budou zde představeny komunikační situace, oficiální i neoficiální, v nichž formu písemné komunikace volíme, a nejdůležitější typy písemností, které se v jednotlivých komunikačních situacích obvykle užívají.

V praktické části budou frekventanti motivováni k vytváření textů, s nimiž se tlumočníci mohou během vykonávání své profese setkat, a k úpravě hotových textů, hledání a odstraňování formálních, stylistických a jazykových nedostatků.

Techniky vizualizace – logopedická část
Mgr. Marie Horáková

V publikaci bude pozornost věnována například produkci řeči, dělení hlásek, artikulaci hlásek, pravidlům výslovnosti, artikulační spodobě atp., dále nácviku vhodného dýchání, ale i otázkám časové prodlevy za mluvčím a střídání rolí jednotlivých účastníků hovoru. Uvedeny budou i  různé informace o pomocných technikách užívaných pro usnadnění odezírání: prstová abeceda, znaky, fonematické symboly. V publikaci budou také popsány metody, stupně a složky odezírání.

Odezírání jako schopnost
Mgr. Věra Strnadová

V úvodní části jsou na pravou míru uvedeny některé mylné názory týkající se odezírání. Hlavní pozornost bude v publikaci soustředěna na technickou a psychickou složku odezírání, zdůrazněna bude funkce jazykových i neverbálních aspektů odezírání. Autorka se bude zabývat také tím, jakým způsobem a do jaké míry je proces odezírání ovlivněn vnějšími podmínkami pro zrakový kontakt (osvětlení, vzdálenost, pozice aj.) a sociálními zkušenostmi konkrétního jedince (role předchozí sluchové zkušenosti s ohledem na věkové aspekty, znalost jazyka, znalost světa, zkušenosti s odezíráním atp.). Závěrečná část publikace bude věnována vlivu zrakových funkcí na odezírání.

Všechny materiály půjdou do tisku začátkem roku 2008.
cktzj

 
autor: cktzj

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
01/06/2019 - Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Být gay je těžší než být neslyšící
09/11/2018 - Michaela Pixová
Deafland III.
06/11/2018 - Česká televize
Finanční gramotnost
05/11/2018 - Česká televize
Emílie Mrzlíková
29/10/2018 - Česká televize
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
25/10/2018 - Česká televize
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
20/10/2018 - Česká televize
Automatický přepis a překlad pro neslyšící
18/10/2018 - Česká televize
Diskriminace neslyšících
15/10/2018 - Česká televize
Projekt Jablíčko
12/10/2018 - Česká televize
Domov pro neslyšící seniory
04/10/2018 - Česká televize
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
29/09/2018 - Česká televize
František Kocourek
25/09/2018 - Česká televize
Neslyšící řidičem kamionu
20/09/2018 - Česká televize
Futsal
15/09/2018 - Česká televize
Mluvící ruce 2017
10/09/2018 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Emílie Mrzlíková
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
Komparace tlumočníků znakového jazyka v terciárním vzdělávání v USA a ČR
Slyšící potomci neslyšících rodičů jako tlumočníci
Kdo je tlumočník, jaká má práva a povinnosti vůči svým klientům?
Rokovanie sekcie občanov so sluchovým postihnutím o zákone o sociálnych službách
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Jak se připravit na tlumočený projev?
Tlumočení pro osoby se sníženou jazykovou kompetencí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Ústa jako zašitá?
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Pravidla týmového tlumočení pro tlumočníky znakového jazyka
Hovory ve světě ticha
Inovativní praktiky v týmovém tlumočení
Úvod do tlumočení znakového jazyka
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Jak se připravit na tlumočený projev?
Příprava tlumočníka na tlumočení
Nové publikace a pilotní kurzy o problematice neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 14
celkem: 14
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Smět se bude jen do práce a na procházku, obcho
Nová opatření proti koronaviru od 12. 10. 2020
Tlumočník pro ČUN Liberec
Nyle DiMarco se stal producentem filmu Deaf Presid
Vzniká dokument i film o neslyšící komunitě d
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchov
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p
Online doučování v českém znakovém jazyce
UčíTelka s tlumočením do ČZJ
Aktuální informace o koronaviru v ČT

RSS kanály 

[CNW:Counter]