zobrazeno: 7455x

Historické zmeny formy posunkov

Historické změny formy znaků

zdroj: Infonep 7-8/2009, s. 33-34. ISSN 1337-5679. publikováno: 21/08/2009


Posunkový priestor
(prevzaté z KUCHAŘOVÁ, L. (Ed.),
2005, s. 21)
Každý prirodzený jazyk sa vyvíja a mení, nezostáva stále rovnaký. Podobne v slovenskom posunkovom jazyku (SPJ) ako prirodzenom jazyku sa vyvíjali a menili formy posunkov. Môžeme sledovať rozdiely posunkov v SPJ medzi staršími a mladšími generáciami – používateľmi SPJ, týka sa to obmedzenia foriem posunkov a fonologických procesov (ako sa zmenia tieto komponenty posunkov – tvar ruky, pohyb ruky v priestore a umiestnenie posunku v priestore).

Woll ([online], cit. 13. 4. 2007) zaznamenáva 3 historické zmeny formy posunkov:

 • posuny posunkov od okrajovej oblasti posunkového priestoru do centra posunkového priestoru (posunkový priestor je ohraničený zhruba rozpaženými lakťami, temenom hlavy a pásom);
 • redukovanie formy dvojručných posunkov na jednoručné posunky,
 • posuny posunkov od ikoničnosti k arbitrárnosti. Ikoničnosť znamená, že vzťah medzi slovom a vecou má súvislosť, podobnosť, napríklad slovo/posunok LOPTA je obrazne rovnaký ako skutočná lopta. Arbitrárnosť znamená, že vzťah medzi slovom/posunkom a vecou nemá žiadnu súvislosť, podobnosť, napríklad posunky PRAVDA, NEŠŤASTIE, a pod.

 • posunok: LOPTA,                                             vec: lopta
    (ikoničnosť)                                                        (ikoničnosť)

  posunok: Pravda,                                             vec (abstraktný jev): pravda
     arbitrárnosť)                                                        (arbitrárnosť)

Ku vymenovaným historickým zmenám formy posunkov môžeme zaradiť ďalšiu zmenu – redukovanie formy posunku v centre posunkového priestoru.

Uvedieme príklady 4 historických zmien formy posunkov v SPJ:

 • posuny posunkov od okrajovej oblasti posunkového priestoru do centra posunkového priestoru - tieto zmeny môžeme vidieť napríklad u posunkoch:
  • DOLNÝ KUBÍN - vtedy sa posunkovalo pohybom ruky cez pozdĺž temena hlavy od čela, čiže artikulácia priestoru bola nad hlavou, v súčasnosti posunok sa nachádza na čele, už je zmenená artikulácia priestoru i pohyb ruky a posunok už sa zapadá do posunkového priestoru;
  • ŠUNKA - vtedy mal tento posunok na mieste artikulácie u nohy na stehne, v súčasnosti sa posunok nachádza na artikulácii priestoru - na bokoch. Tento posunok zapadá do posunkového priestoru;

 • DOLNÝ KUBÍN (pôvodný posunok),            (zmenený posunok)

  ŠUNKA (pôvodný posunok),                     (zmenený posunok)
 • redukovanie formy dvojručných posunkov na jednoručné posunky - zmena nastala vtedy, keď boli ešte dve ruky aktívne alebo jedna ruka aktívna a druhá pasívna, v súčasnosti už len jedna ruka, napríklad:
  • LUČENEC - vtedy bola jedna ruka aktívna a druhá pasívna, u mladej generácii vidieť len jednu ruku aktívnu;
  • ZÁKLADNÁ (ŠKOLA), RIADITEĽ - vtedy bola jedna ruka aktívna a druhá pasívna, v súčasnosti vidieť len jednu ruku aktívnu;
  • RÝCHLE - podľa Frekvenčného slovníka posunkovej reči (1986, s. 212) bola jedna ruka aktívna a druhá pasívna, v súčasnosti vidieť len jednu ruku aktívnu;
  • SLABÝ - podľa Frekvenčného slovníka posunkovej reči (1986, s. 218) boli dve ruky aktívne, v súčasnosti vidieť len jednu ruku aktívnu;
  • TÝŽDEŇ - podľa Frekvenčného slovníka posunkovej reči (1986, s. 253) bola jedna ruka aktívna a druhá pasívna, v súčasnosti vidieť len jednu ruku aktívnu;

 • SLABÝ (pôvodný posunok),                       (zmenený posunok)

  TÝŽDEŇ (pôvodný posunok),                                  (zmenený posunok)
 • redukovanie formy posunku v centre posunkového priestoru - redukovanie pohybu ruky i zmena artikulácie priestoru, napríklad u posunkoch:
  • PREDSEDA - podľa Frekvenčného slovníka posunkovej reči (1986, s. 188) sa posunkovalo z hrude ku pásu, v súčasnosti sa posunkuje na mieste pása;
  • BLBEC - vtedy sa tento posunok posunkoval od čela ku pred telom, v súčasnosti je pred telom;

 • PREDSEDA (pôvodný posunok),                 (zmenený posunok)

  BLBEC (pôvodný posunok),                       (zmenený posunok)
 • posuny posunkov od ikoničnosti k arbitrárnosti - keď sa vytvárajú nové posunky, používatelia SPJ väčšinou vytvárali na základe obrazotvornosti - ikoničnosti, potom priebehom niekoľkých mesiacov, ba i rokov sa tieto posunky zmenili k ľubovoľnosti - arbitrárnosti, čiže posunky už nemajú žiadnu súvislosť s objektom, napríklad u posunkoch:
  • KOŠICE - vtedy sa posunkovalo Košice podľa slova, kalku - kôš;
  • BRATISLAVA - vtedy sa posunkovalo podľa rozhľadne Ufo na Novom moste (alebo na Moste SNP), v súčasnosti sa mení len tvar ruky;
  • ÚLOHA - podľa Frekvenčného slovníka posunkovej reči (1986, s. 255) bol posunok znázornený možno podľa riadkov zadaných úloh;

  Košice (pôvodný posunok),                       (zmenený posunok)

  Úloha (pôvodný posunok),                       (zmenený posunok)

Tieto zaznamenávané súčasné posunky nemusia platiť u každého používateľa SPJ, nájde sa zopár mladých používateľov, ktorý používa tieto pôvodné posunky od tých používateľov staršej generácie. Skúmať, zmapovať škálu historických zmien formy posunku by bola najzaujímavejšia pre teóriu SPJ.

Použitá literatúra:

CSONKA, Š. - MISTRÍK, J. - UBÁR. L. Frekvenčný slovník posunkovej reči. Bratislava : SPN 1986.
KUCHAŘOVÁ, L. (Ed.) Jazyk Neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom méli védét o českém znakovém jazyce. [online]. [cit. 16. 3. 2009]. Praha, ÚČJTK FF UK, 2005. Dostupné na WWW: <http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/downloads/jazyk neslysicich.pdf>
WOLL, B. - KYLE. J. G. Sign Language. In ASHER, R. E., SIMPSON, J. M. Y. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 7. 1. vyd. Oxford : Pergamon Press, 1994, s. 3890-3912. ISBN 0-08-035943-4. Český překlad: Znakový jazyk. [online]. [cit. 13. 4. 2007]. Dostupný z WWW: <http://ruce.cz/clanky/7>


 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 12
celkem: 12
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]