zobrazeno: 12087x

Jak se nám studuje?

na vysokých školách v Praze

zdroj: Gong 12/2004 publikováno: 18/03/2008

V tomto seriálu bychom chtěli pomoci všem zájemcům o studium na vysoké škole. Jak vypadá podpora sluchově postižených na jednotlivých školách? O tom lépe než oficiální náborové informace napovědí zkušenosti současných neslyšících a nedoslýchavých vysokoškoláků. Chcete i vy studovat na vysoké škole? Nezapomeňte, že přihlášky ke studiu se musí poslat většinou do konce února.

Zeptali jsme se několika sluchové postižených vysokoškoláků, jak se jim na jejich škole studuje. V Hradci Králové jsou dvě univerzity -Univerzita Hradec Králové (UHK) a Univerzita Karlova (UK). Naprostou většinu sluchově postižených hradeckých studentů najdeme na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Mezi neslyšícími je oblíbené především dálkové studium učitelství pro 1. stupeň - speciální pedagogika.

Univerzita Palackého (ÚP) v Olomouci je oblíbenou univerzitou neslyšících sportovců - vysokoškoláků. Čeští reprezentanti na deaflympiádě, Tereza Wagnerová, Lukáš Hošek a František Kocourek, studují aplikovanou tělesnou výchovu na Fakultě tělesné kultury ÚP. Na prstech jedné ruky spočítáte sluchově postižené studenty Pedagogické fakulty ÚP.

Hradec Králové

Veronika Pavlíková, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, obor farmacie
Vyplatila se mi účast na přípravném kurzu před přijímacími zkouškami na VŠ, nikoli z hlediska učebního, spíš 7 hlediska organizačního. Mohla jsem se seznámil s prostředím VŠ a zvyknout si na slyšící kolektiv. Při studiu mi velmi pomáhá FM systém. Přednášky bývají velmi náročné, máme je často celý den. Když se střídají předměty a vyučující, tak to jde, ale nevydržím poslouchat víc než 3 hodiny v kuse jeden předmět. A vzhledem k FM systému nemohu jednoduše odejít ze třídy, to bych musela napřed vyrušit vyučujícího a zabavit mu mikrofon. Nemám v oblibě přednášky se zpětnou vazbou, kdy vyučující položí otázku a někdo z posluchačů odpoví. Já z toho neslyším vůbec nic a často se nic nedozvím, FM systém mě izoluje od okolí. Mám spoustu nových kamarádů, jediný a asi už věčný zádrhel je v komunikaci ve větší společnosti, ale to je myslím obecný problém sluchově postižených.

Jitka Šobáňová, Pedagogická fakulta UHK, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika
Studium na VS jsem nikdy neplánovala. Pak jsem ale začala pracovat jako vychovatelka v Hradci Králové a tam mi dali na vybranou – buď si doplním vzdělání, nebo skončím. Tak jsem začala studovat dálkový obor. Studuje se mi v pohodě, ale mám toho moc, protože kromě studia jesle chodím do práce. Náročné to není, jen mít čas. Jsem ohluchlá, takže mám výhodu v tom, že jsem se do 20 let pohybovala mezi slyšícími, nemám problémy s českým jazykem. Tlumočníka potřebuji, protože odezírání je velmi únavné. Jediné, co je u nás sluchově postižených při studiu jiné, je tlumočník. Když není tlumočení, musíme si kopírovat poznámky spolužáků. Protože je nás ve 4. ročníku víc neslyšících, má naše skupina zajištěné tlumočení zdarma. Máme štěstí. Neslyšící spolužáci z jiných ročníků tlumočení nemají, protože na to nejsou peníze. U zkoušek tlumočníka nepotřebuji, umím se uhájit vlastní řečí. Přála bych si, aby naše škola měla placeného tlumočníka a centrum pro neslyšící studenty, kde by se řešily jejich problémy.

David Wagner, Pedagogická fakulta UHK, obor učitelství pro 1. stupen ZŠ - speciální pedagogika
Jsem ve 2. ročníku dálkového studia jediný neslyšící. Přednášky v Hradci mám jednou za 14 dnů v pátek a v sobotu. Z důvodu nedostatku financí mi univerzita nemůže proplácet tlumočení. Tlumočení si vždycky objednávám přes CZTN v Praze a platím si je sám. Někdy se nepodaří sehnat tlumočníka. Spolužáci mí pomáhají se zapisováním přednášek. Ale hlavně se učím L knih, které si většinou musím vyhledat v knihovně. Profesoři mi také posílají texty e-mailem.

Těžká je pro mě čeština. Mám problémy při psaní a čtení. Často nerozumím významu slov a vět. Musím někoho poprosit, aby mi to přeložil do ZJ, a naopak. Při studiu mi to zabírá hodně času.

Hana Rossnerová, Pedagogická fakulta UHK, obor učitelství mateřských škol
Jsem v 1. ročníku bakalářského studia. Tlumočníka nemám. Mám spoustu kamarádek, které mi pomáhají s látkou i s dopisováním. Studium není přizpůsobeno pro sluchově postižené, nedá se nic dělat. Ale zatím to zvládám. S kolektivem jsem spokojená, hezky mě přijali a snaží se.

Michaela Hnátková, Pedagogická fakulta UHK, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené
Tento obor zaměřený na surdopedii a tyflopedii je jediný v ČR. Líbí se mi, že je nás v ročníku maximálně 20 lidí a kontakt s profesory je tedy bližší. Teď se učíme Braillovo písmo, ohromně mě to baví. Mám nevidomého spolužáka, díky němu jsem pochopila spoustu věcí ze světa nevidomých a skvěle si rozumíme. Odezírání je pro mne životní nezbytností, hodně mi pomáhá FM systém, ale ne u každého přednášejícího. Záleží na zřetelnosti hlasu. Velmi by mi pomohl tlumočník, ale jako jediné sluchově postižené v tomto oboru mi na něj škola nemůže přispět. Chcete-li tlumočníka, musíte si podat žádost na ministerstvo školství. V aule je zavedena indukční smyčka pro sluchově postižené. Na naší univerzitě je celkem l1 sluchově postižených. Většina studuje dálkově učitelství pro l. stupeň. Společně chodíme na angličtinu pro neslyšící, kterou vede Mgr. Machová. Na naší fakultě mi chybí centrum pro SP. Mohlo by se pořádat víc přednášek o neslyšících, informovanost je malá. Usnadnila by se i vzájemná komunikace. Já mám obrovské štěstí na spolužáky. Jako skupina máme společný e-mail, kam si posíláme vypracované práce, přednášející nám tam posílají své poznámky. Nevím, jestli bych bez pomoci spolužáků studium zvládla. Prozradím jedno tajemství: zamilovala jsem se do města plného studentů. Nikde jinde ve velkých městech v ČR se tolik navzájem nepotkáváte a nezdravíte jako v Hradci Králové!

Olomouc

Markéta Spilková, Fakulta tělesné kultury ÚP, obor aplikovaná tělesná výchova
V letošním roce jsem v rozšiřujícím ročníku oboru tělesná výchova pro střední školy. Během šestiletého studia jsem neměla žádné problémy. Měli jsme velké štěstí, že jsme se dostali do velmi ochotné třídy, kde se nám obětaví spolužáci snažili se vším pomoct. Půjčovali nám sešity, tlumočili nám (nejdříve artikulováním, později se některé holky naučily znakovou řeč), upozorňovali učitele na nás neslyšící studentky a popřípadě jim vysvětlili či poradili, jak s námi mají mluvit a pracovat... Zkoušky jsem dělala vždy ústní formou, žádné úlevy nebyly. Chtěla jsem, aby se mnou jednali rovnocenně jako s ostatními slyšícími studenty. Od děkanátu FTK dostáváme každý rok stipendium na kopírování zapůjčených sešitů a materiálů. Na závěr bych chtěla dodat, že je velmi důležité se nebát navázat kontakty a přátelství se slyšícími spolužáky, tím se docílí bezproblémové komunikace z obou stran.

Tereza Wagnerová, Fakulta tělesné kultury ÚP, obor aplikovaná tělesná výchova

Indukční smyčka je pouze v jedné učebně, ale často jsme byli jinde, takže jsem ji vůbec nepoužívala. Jsem nedoslýchavá. Stačí mi, aby hlas přednášejícího byl vyšší a hlasitý a žádné řvaní! Ale raději čtu či něco vidím, než poslouchám. Tlumočníka jsem moc nepotřebovala, když jsem seděla blízko přednášejícího. Mrzí mě, že si nás učitelé v první etapě moc nevšímali a nerespektovali nás. Často mluvili rychle a potichu nebo nám nechtěli dát materiály. Hodné jsme si musely půjčit od holek, které si však nezapisovaly všechno. Samy jsme si často musely vyhledávat v literatuře. To je dost časově náročné. To nejhorší mám za sebou, zvládla jsem krizovou situaci, kdy jsem mela šílenou chuť vzdát studium. Je pravda, že některé předměty jsou zbytečné a nudné.

Ve škole jsem získala hodně zkušeností o lidech a dětech nejen se sluchovým postižením, ale i s jiným postižením. Vyzkoušela jsem si všechna praktická sportovní cvičení, jako učitelka tělesné výchovy jsem připravená.

Eva Liberdová, Pedagogická fakulta ÚP, obor pedagogika-sociální práce

Mám kochleární implantát, ale ten stačí jen na přednášky. Co se děje v seminářích nestíhám sledovat, proto mám formu studia „distančně prezenční". Záleží na dohodě s vyučujícími, zda na semináře chodím, nebo je vynechávám, a plním individuální úkoly. Problém domluvit se s vyučujícími nemám. Tlumočení do znakového jazyka nevyužívám, protože ho neumím, ale používám FM systém ke kochleárnímu implantátu. Zkoušela jsem i diktafon, ale je to náročné na čas k přepisování. Na škole mi chybí možnost zapisovatelské služby přednášek pro ty, kteří nepotřebují tlumočení do ZJ. Přednášky mi píše kamarádka přes kopírák. Mohu se na ni spolehnout, také se od ní dozvím o všech organizačních změnách. Na školu jsem přešla z obchodné podnikatelské fakulty Slezské univerzity, kam jsem se přihlásila jako první uchazeč se sluchovým postižením na obor sociální management. Ale vedení fakulty mi nevytvořilo dobré podmínky pro studium.

Martin Chupík, Fakulta tělesné kultury ÚP, obor aplikovaná tělesná výchova

Ve škole máme tlumočníky (většinou jsou to spolužáci, studenti vyšších ročníků, kteří částečně ovládají ZJ). Tlumočení zařídila paní Mgr. Panská, které za pomoc moc děkuji. Tlumočníky mám zdarma. Kopírování nemám zdarma. Zkoušky dělám v plném rozsahu jako ostatní studenti.

Problémem při mém studiu je komunikace s profesorem. Nevýhodou je, že dostávám málo materiálů, musím si je většinou půjčit od spolužáků na kopírování. Kdybych dostával písemné materiály od profesorů, bylo by studium pro mě podstatně jednodušší. Tato situace je složitá a nelíbí se mi. Chtěl bych, aby se to změnilo. Líbilo by se mi, kdybych dostával na papíře před hodinou alespoň základní informace o tématu, který budeme probírat.

František Kocourek, Fakulta tělesné kultury ÚP, obor aplikovaná tělesná výchova
Studuji bakalářské studium, jsem ve druhém ročníku. Zatím nemám vše hotové z prvního ročníku. Mám individuální studium, protože mam časově náročné tréninky. Do školy chodím 3-4krát týdně. Co se týče studia, tak trochu pokulhávám s pamětí a občas mě to dost vytáčí. Jinak s úrovní FTK jsem velmi spokojen a nemám co dodat. Učitelé jsou ochotní. Myslím si, že nebýt těchto učitelů, tak bych nemohl být tam, kde jsem teď.

Tomáš Zdařil, Pedagogická fakulta ÚP, obor učitelství pro 2. stupeň speciálních škol: speciální pedagogika - technická a informační výchova

Občas potřebuji tlumočníka na přednášky i na zkoušky, kopírování ve škole mám zdarma. Cítím se mezi slyšícími normálně, rozumíme si. Mám dobré kamarády a kamarádky, jsem spokojený i s tlumočením.


 

 
sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
Středisko Augustin na Univerzitě Hradec Králové
Studentka práv Jana Havlová
Neslyšící a právo na vzdělání II.
Který amatér to kontroloval?
Stredisko pre pomoc študentov so špecifickými požadavkami MU
Znakový jazyk, tlumočnictví a vizualizace na vysokých školách z pohledu Masarykovy univerzity
Centra pro pomoc studentům: Pyramida a Slunečnice
Manuál základních postupů jednání při kontaktu se studentem se sluchovým postižením na VŠ
Študenti so sluchovým postihnutím na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Jak se nám studuje?
Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škole
Středisko Teiresiás I.
Středisko Teiresiás II.
Historie a perspektivy oboru "Čeština v komunikaci neslyšících"
Divadlo jako životní potřeba i způsob seberealizace
Masarykova univerzita – škola bez bariér
Neslyšící s vysokoškolským vzděláním (TKN)
18 let výchovné dramatiky neslyšícíh na JAMU v Brně
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Teiresiás (TKN)

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 13
celkem: 13
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]