zobrazeno: 12783x

Maturitní obory na středních školách pro sluchově postižené

zdroj: Unie 5-6/2006 publikováno: 11/01/2007

V našem miniseriálu o vzdělávání dětí s vadou sluchu jsme se zatím věnovali výběru školy (v Unii 9-10/2005), individuální a skupinové integraci dětí s vadou sluchu do běžných škol (11-12/2005)vzdělávání v mateřských a základních školách pro sluchově postižené (1-2/2006). V letním čísle Unie se zamyslíme nad komunikací ve školách pro sluchově postižené a nad školními vzdělávacími programy. Naším dnešním tématem budou maturitní obory na středních školách pro sluchově postižené.

Připomeňme si, že ještě před dvaceti lety bylo téměř nemožné, aby dítě s těžkou prelingvální vadou sluchu dosáhlo středního vzdělání s maturitou. V celém Československu existovaly pouze dvě střední školy pro sluchově postižené zakončené maturitní zkouškou: gymnázium v Praze a střední průmyslová škola oděvní ve slovenské Kremnici. Na těchto školách studovali převážně žáci nedoslýchaví a žáci s postlingválnírni vadami sluchu.

Absolventi základních škol pro žáky se zbytky sluchu a základních škol pro neslyšící mohli ve vzdělávání pokračovat jen na středním odborném učilišti pro sluchově postiženou mládež v Praze na Smíchově nebo v Brně. Chlapci se mohli vyučit klempířem, krejčím, obuvníkem, čalouníkem a strojním mechanikem, dívky krejčovou, obuvnicí a čalounicí.

Po roce 1989 se situace radikálně změnila. Ke studiu na středních školách zakončených maturitní zkouškou se najednou mohli začít hlásit žáci se všemi typy a stupni sluchových vad. Během poměrně krátké doby se podařilo otevřít k stávajícím dvěma školám další školy a obory, v nichž mohli žáci s vadou sluchu, kteří nechtěli nebo nemohli studovat tzv. v integraci, získat maturitní vysvědčení; všechny nové obory byly pětileté.

Ruku v ruce se vzrůstající nabídkou maturitních studijních oborů se rozrůstala i nabídka oborů studia nematuritního. Není a nemůže být totožná jako pro žáky bez vady sluchu, ale oproti situaci před zhruba dvaceti lety je ohromující. My však dnes zůstaneme u středních škol zakončených maturitou.

Ve školním roce 1991-92 byla ve Valašském Meziříčí otevřena Střední průmyslová škola elektrotechnická pro sluchově postižené, v roce 1992-1993 v Hradci Králové Střední pedagogická škola pro sluchově postižené, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a v Brně Střední průmyslová škola oděvní pro sluchově postižené. O dva roky později, v roce 1994-95, zahájila svou činnost Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně, obor Zubní technik (v roce 2003 se škola přestěhovala a stala se součástí Speciálních škol pro sluchově postižené v Pra-ze-Radlicích). Několik let fungovala v brněnském Biskupském gymnáziu specializovaná třída pro žáky s vadou sluchu, ale dnes je už zrušena.

V současné době jsme svědky jakési druhé vlny přeměny a obohacování struktury maturitních oborů pro žáky s vadou sluchu. K 1. 9. 2005 bylo ve Speciálních školách pro sluchově postižené v Praze-Holečkově ulici otevřeno dvouleté nástavbové studium v oboru Společné stravování a 1. 9. 2006 nastoupí na tutéž školu první studenti čtyřletého maturitního oboru Hotelnictví a turismus.

Na 1. 9. 2006 je ve Středním odborném učilišti pro sluchově postižené v Hradci Králové plánováno otevření dalšího nástavbového studia - tentokrát tříletého: Dřevařská a nábytkářská výroba. Ve Střední zdravotnické škole pro sluchově postižené v Praze-Radlicích budou žáci od l. 9. 2006 studovat obor Asistent zubního technika a škola se snaží o otevření studia ve vyšší zdravotnické škole v oboru Zubní technik (tato změna souvisí s celkovou transformací zdravotnického školství v ČR).

Taktéž od 1. 9. 2006 budou moci ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti v Brně žáci s vadou sluchu studovat kromě oboru Oděvnictví (k 1. 9. 2005 byl původně pětiletý obor zkrácen na čtyřletý; obdobně byl ke stejnému datu z pětiletého na čtyřletý zkrácen obor Elektronické počítačové systémy ve Valašském Meziříčí) také čtyřletý obor Informatika v ekonomice.

Za pozornost - dokonce ze tří důvodů - stojí Dvouletá střední škola pro sluchově postižené v Praze. Škola byla založena v roce 1992 s cílem umožnit absolventům základních škol pro neslyšící a pro žáky se zbytky sluchu doplnit si vědomosti a dovednosti na úroveň absolventů základní školy. Ve škole vystudovaly dva ročníky studentů a od roku 1997-98 byla škola transformována na Střední odbornou školu pro sluchově postižené. V současné době nese název Střední odborné učiliště pro sluchově postižené a žáky vzdělává v oboru Administrativní pracovník. Druhou zajímavostí je, že škola je od založení školou soukromou, jejím zřizovatelem je FRPSP. A třetí pozoruhodnost? Od září 2004 pokračovala skupina absolventek této školy v dvouletém nástavbovém studiu na Střední škole technické v Praze Letňanech, v oboru Podnikání. Dnes už najdeme studentky s vadou sluchu v obou ročnících nástavbového studia. Dívky nemají vlastní třídu, studují společně se spolužáky bez vady sluchu, ale požádaly si zřizovatele školy - Magistrát hl. m. Prahy -o poskytování tlumočnických služeb při vyučování a bylo jim vyhověno na maturitní předměty.

Nabídka maturitního vzdělání ve středních školách pro sluchově postižené je oproti minulosti nevídaná. Dnes máme jak čtyřleté a pětileté obory pro absolventy základních škol, tak nástavby pro absolventy jiných středních škol bez maturity. Co na našem maturitním trhu chybí? Určitě možnost kombinovaného (večerního, dálkového, distančního) maturitního studia ve škole pro sluchově postižené. Nezapomínejme, že doba, kdy bylo většině žáků s těžkou vadou sluchu studium zakončené maturitou odepíráno, není tak vzdálená. Máme hodně vyučených lidí s vadou sluchu ve středním a vyšším věku, kteří by o maturitu velmi stáli. Povinnosti v zaměstnání a starost o rodinu jim však nedovolují nastoupit do denního studia.

Andrea Hudáková

Použité zdroje:

Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha : FRPSP, 2005.
HRUBÁ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 1. dfl. 2. vyd. Praha: FRPSP, 1999.
ŠIMÙNKOVÁ, V. Školy pro sluchově postižené - součást škol pro mládež vyžadující zvláštní péči. In SOVÁK, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. 2. upr. vyd. Praha: SPN, 1987, s. 45-60.
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, [cit. 30.3. 2006]. Dostupné z <http://www.frps.cz>.; 2006-03-30
Mateřská, základní a střední skok pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí; Středoškolské vzdělání, [dt. 27.3. 2006]. Dostupné z <http://www.val-mez.cz/stredoskolske-vzdelani-pro-neslysici.htm>.
Speciální školy pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5. [cit. 21. 4. 2006]. Dostupné z <http://www-mujweb.cz/skolstvi/skoly.sp>.
Střední škola pro sluchové postižené a Odborné učiliště, Gellnerova l, Brno - }unárov. [dt. 8.1.2006]. Dostupné z <http://spsobrno.webz.ez/2/start.php?-page=ss-pro-sp#od>.
Střední skok technická, Beranových 695, Praha 9 - Letňany. [cit. 21. 4. 2006], Dostupné z <http://-www.isstcop-praha.cz/obory.htm>.
Střední škola, základní škola a mateřská škola. [dt. 21.4. 2006]. Dostupné z <http://www.neslhk.com/cz/-indexcz.html>
Televizní klub neslyšících vysílaný v premiéře 25.3.2006 v 9.00 na ČT1. [cit. 21. 4. 2006]. Dostupné z <http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1096066178-televizni-klub-neslysidch/20204.html>
.

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
I neslyšící chtějí pracovat
16/11/2017 - Jaroslava Fuksová
230 let škola pro sluchově postižené v Holečkově ulici — Cena Hieronyma Lorma
05/11/2017 - Česká televize
Domácí porody
25/10/2017 - Česká televize
Rezoluce EP o znakovém jazyce
20/10/2017 - Česká televize
Neslyšící řidiči a taxikáři
15/10/2017 - Česká televize
Speciální škola pro sluchově postižené v Radlicích
10/10/2017 - Česká televize
Konference odhalila tajemství znakového jazyka
15/02/2017 - Lucie Křesťanová
Ze zákulisí natáčení pohádky Nepovedený čert
15/01/2017 - Česká televize
Raná péče o neslyšící děti
22/11/2016 - Česká televize
Lékařka Eva Francová
20/11/2016 - Česká televize
Deaf Friendly
15/11/2016 - Tiché zprávy
Základy sexuální výchovy
12/11/2016 - Česká televize
Migrace, kultura, náboženství
10/11/2016 - Česká televize
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž
07/11/2016 - Česká televize
Pracovní příležitosti pro neslyšící
05/11/2016 - Česká televize
Profesorka Alena Macurová
02/11/2016 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
230 let škola pro sluchově postižené v Holečkově ulici — Cena Hieronyma Lorma
Speciální škola pro sluchově postižené v Radlicích
Dívčí katolická škola
Neslyšící a právo na vzdělání I.
Expertní komise pro otázky vzdělávání a inspekční činnost ve školách
Historie školství neslyšících
Povědomí slyšících pedagogů ZŠ pro SP v ČR o kultuře Neslyšících
Vždy se snažíme respektovat přání rodičů
Hotelnictví a turismus pro neslyšící
Nové formy vzdelávánia v Levoči
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Maturitní obory na středních školách pro sluchově postižené
Nematuritní obory na středních školách pro sluchově postižené
Výmolův ústav
Dítě s vadou sluchu v běžné škole
Radlice: už 80 let
Smíchov: 220 let od založení školy
Internátní výchova v Praze Radlicích
Dobré a špatné školy
Osm škol v jedmom balení
Exkurze po školách pro sluchově postižené v Bratislavě

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 58
celkem: 58
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Den otevřených dveří oboru Čeština v komuni
Začala registrace na konferenci INSPO 2018
Kdo zvítězí ve čtrnáctém ročníku literárn
O Koblížkovi a O Budulínkovi /vhodné pro děti
Podpora veřejně účelných aktivit spolků ZP
Oranžové schody pro rok 2018
Augustin pomáhá studentům se specifickými pot
Pozvánka na Galavečer 2018
Spolek nadšenců začal provozovat web s přehled
Cena Nadace Vodafone Rafael: 200 000 korun pro nez

RSS kanály 

[CNW:Counter]