zobrazeno: 4667x

Ke standardizaci znakových jazyků

zdroj: Info-Zpravodaj 2007, roč. 15, č. 2, s. 20. publikováno: 05/03/2008

Proč musí mít znakový jazyk v každém větším městě jiné znaky? Znamená to, že se v Brně s pražskými znaky nedomluvím? A vůbec, nemohl by se český znakový jazyk nějak sjednotit? Takové poznámky jsme zaslechli od slyšících lidí, kteří se učí znakový jazyk, už mockrát. Je něco takového ale vůbec možné? Nad touto otázkou přemýšleli odborníci v Německu – zemi, která je nejen větší než naše republika, ale má také více různých regionálních variant znakového jazyka. Článek, jehož stručný obsah zde přinášíme, jsme převzali z německého časopisu Das Zeichen.  

V červenci 2005 uspořádal Landarbeitsgemeinschaft (LAG) – Zemský pracovní spolek odborníků na znakový jazyk seminář na téma standardizace znakových jazyků. Účastníci diskutovali nad možnými šancemi a riziky, které by mohla standardizace pro neslyšící společnost s sebou přinést.  

Definice standardizace

Jazyková standardizace je proces vzniku všeobecně používané a všeobecně platné jazykové variety v rámci jednoho jazykového společenství. Tato jazyková varieta jako standardní jazyk určuje jazykovou normu v jazykové společnosti a je označována obvykle jako spisovný jazyk. Jazyková standardizace je nepostradatelnou složkou jazykového plánování, tedy cíleně zaměřeného jazykového zásahu do dané jazykové situace (příkladem jazykového plánování může být např. při rozhodování, jaký jazyk se bude používat ve vzdělání, apod.; přitom dochází k ustanovení standardní variety jazyka či jazyků pro tyto situace – pozn.red.). 

Význam standardizace

  • uznání a stanovení nějaké jednotné jazykové komunikace v rámci jazykové společnosti
  • společné měřítko standardizované variety pro sociální instituce
  • podpora sociální integrace rozdílných jazykových společenství s nářečím
  • ukotvení statusu jazykového společenství (členové „německého společenství znakového jazyka“ by užívali jednotný znakový jazyk stejně jako slyšící lidé, kteří se řadí do „německého jazykového společenství“, užívají spisovnou němčinu) 

K objasnění procesu standardizace poukázali účastníci semináře na několik příkladů historie mluvených jazyků, na kterých je vidět jak pozitivní, tak negativní vývoj standardizace jazyka. Pozitivním příkladem je např. zavedení finštiny jako nového jazyka ve Finsku, kde byl nejprve používán jazyk ruský a švédský. Negativně je vnímáno esperanto jakožto umělý jazyk, který se nikdy nerozšířil a který sotva někdo opravdu ovládá a používá. 

lingvistické úlohy při standardizaci znakového jazyka

Úlohou lingvistiky při procesu standardizace je prozkoumat a popsat gramatiku a slovní zásobu rozdílných dialektů národního znakového jazyka. Hlavním úkolem potom bude vypracování souhrnných vzorců gramatické a lexikální struktury výsledného standardizovaného znakového jazyka. V procesu standardizace je důležitá dobrá spolupráce mezi odborníky a tlumočníky znakového jazyka z různých regionů. Nepochybně je žádoucí také kontakt s neslyšícími lingvisty, kteří by měli převzít určité úlohy při zpětném ověřování a reflexi jazyka. Jednou z dalších úloh odborníků by bylo zprostředkování standardizovaného znakového jazyka neslyšícím.

Odborníci dále diskutovali o možných postupech, jakým způsobem vytvořit jednotný znakový jazyk. Všechny postupy jsou bohužel spojené s určitými výhodami a nevýhodami: 

1. Znakový jazyk by mohl být vystavěn úplně nově bez závislosti na původních dialektech znakového jazyka, takže by byl prakticky vytvořen uměle. Výhody by spočívaly v tom, že by tento postup bylo poměrně snadné realizovat a nedošlo by při něm k upřednostňování některého z dialektů. Nevýhody takového přístupu spočívají v tom, že by „spisovným“ (jednotným) znakovým jazykem nebyl v tomto případě přirozený jazyk. Je pravděpodobné, že by přijetí tohoto jazyka bylo nepatrné. 

2. Další možností je vybrat jeden určitý dialekt za všeobecný znakový jazyk. Výhodou je snadná realizace tohoto procesu, protože by se v podstatě převzal už existující, hotový, jazykový model. Nevýhodou je jistě diskriminace všech ostatních dialektů a subjektivita výběru „toho pravého“ dialektu určeného ke standardizaci. 

3. Spisovný jazyk by se mohl také vytvořit syntézou všech platných dialektů. Výhody by spočívaly v tom, že by vládla absolutní spravedlnost – při tvorbě této standardizované variety by byl využit potenciál všech dialektů znakových jazyků. Nevýhody spočívají v tom, že je tento model těžko uskutečnitelný. 

výsledek

Standardizovaný znakový jazyk je podle účastníků semináře smysluplný a žádoucí. Mohl by být využit např. ve škole při vzdělávání dětí se sluchovým postižením, při vzdělávání tlumočníků, a to celoregionálně. Do škol by mohl být snadněji zaveden vyučovací předmět znakový jazyk...

Zároveň však může jazyk standardizovaný nadále existovat v běžném užívání rovnoprávně vedle sebe s regionálními dialekty.

Otázkou zůstává, jaký vliv by měla standardizace znakového jazyka na kulturu Neslyšících. Vytvoření jedné, standardizované - „spisovné“ - podoby znakového jazyka může vyvolat ve společenství uživatelů znakového jazyka konflikty a rozdílné názory. Může se stát, že daná podoba znakového jazyka nebude podporována, každý bude považovat svůj dialekt za jediný správný. Může dojít také ke konfliktu mezi starší a mladší generací lidí se sluchovým postižením. Pro mnoho starších neslyšících může být tento standardizovaný jazyk problematický, protože vyrůstali v určitém nářečí a zvykat si na novou formu jazyka by pro ně bylo těžké. Zůstává otázkou, jakou by měla standardizace všeobecně šanci se prosadit, zda by nedošlo k tomu, že se vytvoří jednotný jazyk, který se ale nebude používat.  

Brandhoff, E.: Zur Standardisierung von Gebärdensprachen. Die Rolle der Linguistik bei der Ausformung einer Gebärden-Hochsprache. Das Zeichen 2005, č. 71, s. 448-453. 
Zpracovala Pavlína Mladová
autorka článku pracuje v Informačním centru o hluchotě FRPSP

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
01/06/2019 - Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Být gay je těžší než být neslyšící
09/11/2018 - Michaela Pixová
Deafland III.
06/11/2018 - Česká televize
Finanční gramotnost
05/11/2018 - Česká televize
Emílie Mrzlíková
29/10/2018 - Česká televize
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
25/10/2018 - Česká televize
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
20/10/2018 - Česká televize
Automatický přepis a překlad pro neslyšící
18/10/2018 - Česká televize
Diskriminace neslyšících
15/10/2018 - Česká televize
Projekt Jablíčko
12/10/2018 - Česká televize
Domov pro neslyšící seniory
04/10/2018 - Česká televize
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
29/09/2018 - Česká televize
František Kocourek
25/09/2018 - Česká televize
Neslyšící řidičem kamionu
20/09/2018 - Česká televize
Futsal
15/09/2018 - Česká televize
Mluvící ruce 2017
10/09/2018 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Rezoluce EP o znakovém jazyce
Konference odhalila tajemství znakového jazyka
Neslyšící a právo na vlastní jazyk I.
Po stopách znakového jazyka
Využití SignWritingu v České republice (bakalářská práce)
Neslyšící se vrací k přirozenému jazyku
Jazyk nejsou jen slova
Praktické rady pre ženy + Špecifické posunky
Bruselská deklarace EU o znakových jazycích
Vývoj posunkového jazyka na Slovensku mal svoje opodstatnenie?
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Co je znakový jazyk, znakovaná čeština..
Co je SignWriting
Historie Českého znakového jazyka
Historie znakového jazyka ve světě
SignWriting - Číst a psát znakový jazyk
Psaná přání ve znakovém jazyce
Neslyšící lidé a znakový jazyk v komiksové tvorbě
Jazyk neslyšících, znakový jazyk
Jazyk znakový, jazyk přirozený
Český znakový jazyk je jazyk přirozený...

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 16
celkem: 16
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p
Online doučování v českém znakovém jazyce
UčíTelka s tlumočením do ČZJ
Aktuální informace o koronaviru v ČT
Co je to koronavirus?
Přehled změn u příspěvků na kompenzační po
Festival Jeden svět bude opět přístupný pro d

RSS kanály 

[CNW:Counter]