zobrazeno: 7111x

Trocha teorie znakového jazyka

zdroj: Gong 05/2006 publikováno: 22/10/2007

Česká komora tlumočníků znakového jazyka pořádala v neděli 2. dubna 2006 další ze seminářů v rámci ČVP (Certifikačního vzdělávacího programu). Tentokrát byl seminář zaměřen na odborné a teoreticko téma s názvem "Kontrastivní lingvistika l -strukturní odlišnosti českého znakového jazyka a Kultura písemného projevu II", lektorkami byly Bc. Radka Nováková a Mgr. Marie Komorná. Na semináři se nás sešlo nezvykle méně, přestože téma semináře bylo velmi zajímavé. V dopolední části Radka Nováková vykládala nejen o odlišnostech českého znakového a českého jazyka, ale i o popisu jazykové struktury obou jazyků. V úvodu jsme se dozvěděli něco o typologii jazyků obecně.

Ty se dělí do čtyř základních skupin. 1) flexivní - jazyk, který skloňuje jména v pádech a ohýbá slova (například čeština), 2) izolační- nepoužívá skloňování ani časování slov (například francouzština), 3) aglutinační - používá předpony a přípony (například turečtina), 4) polysyntetické - používají složeniny (například němčina).

A do které skupiny patří znakový jazyk? Na to jsme si museli počkat až do konce semináře, kdy jsme se na tuto otázku na základě nabytých znalostí pokusili odpovědět sami (pozn. patří do první a třetí skupiny). Dále jsme se zabývali slovními druhy v obou jazycích. Hlavním rozdílem je, že ve znakových jazycích se prakticky nevyskytují příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. Výrazné rozdíly jsou v gramatice. Znakový jazyk vyjadřuje gramatiku v prostoru a nemanuální složce a také je převážně simultánní, narozdíl od mluveného jazyka, který je převážně lineární.

Ve znakovém jazyce se využívá dvou gramatických prostorů. Prvním je tzv. topografický prostor - jde o reálnou organizaci prostoru podle toho, jak jsou jednotlivé objekty, postavy v prostoru ve skutečnosti postavené. Například při vyprávění filmu, který jsme viděli v kině, budou všechny objekty a postavy postavené, tak jak tomu bylo ve filmu. Druhým prostorem je prostor syntaktický. V něm si mluvčí objekty postaví do prostoru podle vlastního uvážení. A jak je to s klasifikátory a specifikátory? Hodně lidí si asi myslí, že ty jsou specifické jen pro znakové jazyky. Není tomu úplně tak. I některé mluvené jazyky používají klasifikátory - například čínština. Klasifikátory zastupují objekty, specifikátory upřesňují jejich tvar a velikost. Toho se využívá hlavně při popisech. A zájmena ve znakovém jazyce? Těch je mnohem více než v českém jazyce a navíc ještě podávají informaci o počtu osob, nebo věcí, a také o které osoby se jedná. Například ze znaku odpovídajícímu zájmenu "MY" lze vyčíst, jestli se mluví o mně a tobě, nebo o nich dvou a podobně. Ukazovací a osobní zájmena jsou ve znakovém jazyce totožná.

Dalším slovním druhem, kterým jsme se zabývali, byla slovesa. Ta dělíme do tří skupin. Prostá, shodová a prostorová. Prostá jsou ta, jejichž tvar je ve všech osobách stejný, shodová se mění podle osoby (například "já se ptám tebe" se ukáže jinak, než "ty se ptáš mně"). Prostorová se váží vždy k nějakému předmětu (například pít, holit se). Čas se ve znakovém jazyce vyjadřuje ve třech hlavních liniích A, B, C. A) odzadu, dopředu (většinou pro|roky, dlouhé časové období, měsíce), B) zleva doprava (hodiny, kratší úseky času, které mají však nějaké trvání) a C) zespoda nahoru (vyhraněné pro dospívání člověka, růst rostlin apod., nikoliv však pro zvířata). Nedokonavost sloves se vyjadřuje nejčastěji pakováním znaku.

Množné číslo také opakováním, udáním počtu, použitím klasifikátoru, inkorporací čísla do znaku, či mimikou. Po polední pauze jsme se s Marií Komornou věnovali kultuře písemného projevu.Původně seminář měl navazovat na "Kulturu písemného projevu l", který proběhl před časem. Vzhledem ke složení účastníků semináře, kdy většina z nich úvodní seminář neabsolvovala, jsme v podstatě udělali krátké opakování pro sjednocení informací, na které jsme pak nabalovali informace podrobnější, nové. Těšíme se na další zajímavé semináře.

Jan Fikejs, ČKTZJ

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
Tichý svět
12/02/2018 - Česká televize
I neslyšící chtějí pracovat
16/11/2017 - Jaroslava Fuksová
230 let škola pro sluchově postižené v Holečkově ulici — Cena Hieronyma Lorma
05/11/2017 - Česká televize
Domácí porody
25/10/2017 - Česká televize
Rezoluce EP o znakovém jazyce
20/10/2017 - Česká televize
Neslyšící řidiči a taxikáři
15/10/2017 - Česká televize
Speciální škola pro sluchově postižené v Radlicích
10/10/2017 - Česká televize
Konference odhalila tajemství znakového jazyka
15/02/2017 - Lucie Křesťanová
Ze zákulisí natáčení pohádky Nepovedený čert
15/01/2017 - Česká televize
Raná péče o neslyšící děti
22/11/2016 - Česká televize
Lékařka Eva Francová
20/11/2016 - Česká televize
Deaf Friendly
15/11/2016 - Tiché zprávy
Základy sexuální výchovy
12/11/2016 - Česká televize
Migrace, kultura, náboženství
10/11/2016 - Česká televize
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž
07/11/2016 - Česká televize
Pracovní příležitosti pro neslyšící
05/11/2016 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Poznáváme český znakový jazyk III.
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 35
celkem: 35
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Aplikace Pexeso – dárek pro neslyšící děti
Chvála sběratelství
EUDY YOUTH CAMP
EUDY JUNIOR CAMP
Poštovní muzeum i pro neslyšící
Festival Colours of Ostrava si nově užijí i ná
15. Pražská muzejní noc i pro neslyšící
Švandovo divadlo zve na představení s českými
Jak ploul strejda František

RSS kanály 

[CNW:Counter]