zobrazeno: 8875x

Trocha teorie znakového jazyka

zdroj: Gong 05/2006 publikováno: 22/10/2007

Česká komora tlumočníků znakového jazyka pořádala v neděli 2. dubna 2006 další ze seminářů v rámci ČVP (Certifikačního vzdělávacího programu). Tentokrát byl seminář zaměřen na odborné a teoreticko téma s názvem "Kontrastivní lingvistika l -strukturní odlišnosti českého znakového jazyka a Kultura písemného projevu II", lektorkami byly Bc. Radka Nováková a Mgr. Marie Komorná. Na semináři se nás sešlo nezvykle méně, přestože téma semináře bylo velmi zajímavé. V dopolední části Radka Nováková vykládala nejen o odlišnostech českého znakového a českého jazyka, ale i o popisu jazykové struktury obou jazyků. V úvodu jsme se dozvěděli něco o typologii jazyků obecně.

Ty se dělí do čtyř základních skupin. 1) flexivní - jazyk, který skloňuje jména v pádech a ohýbá slova (například čeština), 2) izolační- nepoužívá skloňování ani časování slov (například francouzština), 3) aglutinační - používá předpony a přípony (například turečtina), 4) polysyntetické - používají složeniny (například němčina).

A do které skupiny patří znakový jazyk? Na to jsme si museli počkat až do konce semináře, kdy jsme se na tuto otázku na základě nabytých znalostí pokusili odpovědět sami (pozn. patří do první a třetí skupiny). Dále jsme se zabývali slovními druhy v obou jazycích. Hlavním rozdílem je, že ve znakových jazycích se prakticky nevyskytují příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. Výrazné rozdíly jsou v gramatice. Znakový jazyk vyjadřuje gramatiku v prostoru a nemanuální složce a také je převážně simultánní, narozdíl od mluveného jazyka, který je převážně lineární.

Ve znakovém jazyce se využívá dvou gramatických prostorů. Prvním je tzv. topografický prostor - jde o reálnou organizaci prostoru podle toho, jak jsou jednotlivé objekty, postavy v prostoru ve skutečnosti postavené. Například při vyprávění filmu, který jsme viděli v kině, budou všechny objekty a postavy postavené, tak jak tomu bylo ve filmu. Druhým prostorem je prostor syntaktický. V něm si mluvčí objekty postaví do prostoru podle vlastního uvážení. A jak je to s klasifikátory a specifikátory? Hodně lidí si asi myslí, že ty jsou specifické jen pro znakové jazyky. Není tomu úplně tak. I některé mluvené jazyky používají klasifikátory - například čínština. Klasifikátory zastupují objekty, specifikátory upřesňují jejich tvar a velikost. Toho se využívá hlavně při popisech. A zájmena ve znakovém jazyce? Těch je mnohem více než v českém jazyce a navíc ještě podávají informaci o počtu osob, nebo věcí, a také o které osoby se jedná. Například ze znaku odpovídajícímu zájmenu "MY" lze vyčíst, jestli se mluví o mně a tobě, nebo o nich dvou a podobně. Ukazovací a osobní zájmena jsou ve znakovém jazyce totožná.

Dalším slovním druhem, kterým jsme se zabývali, byla slovesa. Ta dělíme do tří skupin. Prostá, shodová a prostorová. Prostá jsou ta, jejichž tvar je ve všech osobách stejný, shodová se mění podle osoby (například "já se ptám tebe" se ukáže jinak, než "ty se ptáš mně"). Prostorová se váží vždy k nějakému předmětu (například pít, holit se). Čas se ve znakovém jazyce vyjadřuje ve třech hlavních liniích A, B, C. A) odzadu, dopředu (většinou pro|roky, dlouhé časové období, měsíce), B) zleva doprava (hodiny, kratší úseky času, které mají však nějaké trvání) a C) zespoda nahoru (vyhraněné pro dospívání člověka, růst rostlin apod., nikoliv však pro zvířata). Nedokonavost sloves se vyjadřuje nejčastěji pakováním znaku.

Množné číslo také opakováním, udáním počtu, použitím klasifikátoru, inkorporací čísla do znaku, či mimikou. Po polední pauze jsme se s Marií Komornou věnovali kultuře písemného projevu.Původně seminář měl navazovat na "Kulturu písemného projevu l", který proběhl před časem. Vzhledem ke složení účastníků semináře, kdy většina z nich úvodní seminář neabsolvovala, jsme v podstatě udělali krátké opakování pro sjednocení informací, na které jsme pak nabalovali informace podrobnější, nové. Těšíme se na další zajímavé semináře.

Jan Fikejs, ČKTZJ

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 14
celkem: 14
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]