zobrazeno: 5131x

Anketa k "Tříkrálovému setkání" v Divadle ABC

zdroj: Unie 3-4/2007 publikováno: 30/05/2007

V minulé Unii jste se mohli dočíst o akci "Tříkrálové setkání s Jaroslavem Duškem a Dorianem Grayem".

Proběhla 6. ledna v pražském Divadle ABC. Autor článku Petr Pánek vám už popsal, jak vše proběhlo. Já jsem se této akce zúčastnila také a byla jsem nadšená zejména druhou částí večera, která obsahovala tlumočený výběr písní z muzikálu Obraz Doriana Graye. Na tuto akci jsem slyšela z různých stran ohlasy @ jak pozitivní, tak i negativní. Poprosila jsem některé účastníky, aby mi odpověděli na 6 otázek:

1. Jste poprvé na této akci?

2. Jak se vám líbila celková atmosféra večera?

3. Co vás překvapilo / potěšilo?

4. Co bylo cílem této akce?

5. Myslíte si, že se na této akci pamatovalo také na „kulturu Neslyšících“? Pokud ano / ne, jak?

6. Chtěli byste něco dodat?

Pavla Bognerová:

1. Ne, myslím, že už jsem byla 2x nebo 3x.

2. První část mě moc nezaujala, ale ta druhá část, která probíhala v duchu muzikálu Obraz Doriana Graye, mě nadchla. Před výkonem tlumočníků si zaslouží smeknout.

3. Překvapilo mně, že i přes protesty neslyšících opět tlumočil pan Å vagr, to bylo takové „nemilé“ překvapení. A milé překvapení? Že se objevují malé hvězdičky v podobě dětských neslyšících, že vznikají projekty, jaké tam byly prezentovány.

4. Prezentace projektu, benefice pro Bilingvální mateřskou školu. A myslím, že v neposlední řadě i snaha nás pobavit:-).

5. Myslím, že částečně ano... I když podle mých představ to nebylo. První polovina toho byla důkazem. Mnozí neslyšící odcházeli, a vraceli se až na Obraz Doriana Graye. A upřímně, souhlasím s nimi.

6. Bylo by lepší, kdyby se organizátoři zamysleli nad tím, KDO je v publiku. Koncert vážné hudby bez tlumočníka - to je hřích, který by se neměl stát.

K. J.:

1. Ne.

2. První polovina programu nebyla nic moc. Druhá byla super. Komora to zachránila. Jinak celkově docela dobrý.

3. Nastudování zkrácené verze muzikálu. Bylo to super!

4. Do určité míry asi podpora a osvěta kultury Neslyšících a výběr finančních prostředků pro FRPSP.

5. Myslím si, že se o to organizátoři asi snažili, ale moc se jim to nepovedlo. Měli by víc spolupracovat s Komorou, minimálně ohledně tlumočení a výběru programu.

6. Přijde mi, že tahle akce se stále více a více dostává do povědomí lidí sdružujících se nejen kolem Neslyšících. Místo toho, aby se toho využilo k adekvátní osvětě o kultuře Neslyšících a lepšímu propojování světa zvuku a ticha, tak se spousta věcí stále zkresluje a podceňuje. Například příprava programu (první polovina programu). Organizátor by se měl nad tím hlouběji zamyslet a jeho ješitnost by mohla jít alespoň při takovéto akci stranou.

Radek Červinka:

1. Ne, nejsem tu poprvé, byl jsem tu předtím už několikrát.

2. Tlumočení hudby hudba ve ZJ.

3. Překvapilo mě, že jsme měli možnost dozvědět se něco o talentovaných neslyšících dětech. Například, že mezi námi jsou dobří potápěči či herci. Nebo že jsme mohli vidět také nové DVD s porodnickým tématem.

4. Cílem této akce bylo informovat slyšící o světe Neslyšících a finančně podpořit Bilingvální mateřskou školku Pipan.

5. Moc ne, z kultury Neslyšících se objevilo jen „tleskání“ (pozn. autorky: třesoucí se ruce ve vzduchu).

6. Nic mě nenapadá.

Farah Bunniová:

1. Ne, jsem tu již poněkolikáté.

2. Celková atmosféra je každý rok velmi příjemná, ani letošek nebyl výjimkou. Většina diváků už ví přesně, co má očekávat, a na koncert se vždy těší.

3. Neslyšící moderátorka druhé části programu byla příjemným překvapením.

4. Podpora Bilingvální mateřské školky Pipan a Střediska rané péče TamTam.

5. Myslím si, že kultura Neslyšících se během celého večera příliš neprojevila. Jednalo se spíše o akci slyšících lidí pro slyšící publikum. Neslyšící mohli přijít, protože program byl tlumočený do znakového jazyka (s výjimkou poměrně dlouhého vystoupení klarinetového kvarteta).

6. Nic mě nenapadá:-).

Radka Faltínová:

1. Ne, už aspoň potřetí...

2. Příjemná, jako na všech akcích pro Neslyšící. Hodně známých, přátel, rozhovorů a setkání.

3. Negativně mě překvapilo, že tlumočníci ještě stále netlumočí všechno, co se říká. Například když dostal tlumočník od moderátora kytičku s komentářem, pouze převzal kytičku a komentář nepřeložil, takže neslyšící publikum nevědělo, „která bije“ (pozn. autorky: co se děje). Také jinak výborný moderátor by si mohl už po těch letech uvědomit, že jeho improvizace brání spolehlivému překladu. Kdyby probral s tlumočníky svoje gagy (pozn. autorky: vtipné scénky) předem, možná by se vyhnul situacím, kdy se směje pouze polovina sálu (slyšící). Ale chápu, že jeho ostrovtip je na improvizaci založen...

Také jsem si všimla, že nejasnost překladu mátla některé vystupující Neslyšící, kteří byli oceňováni nebo měli něco říct o svých projektech. Protože nevěděli, co přesně se po nich chce, odpovídali mimo kontext a mohli působit i zmateně, nedej bože hloupě, přičemž to rozhodně nebyla jejich vina.

Další negativní věcí pro mě bylo 20 minut jinak úžasného vystoupení té skupiny, která hrála na různé hudební nástroje bez textu, nepamatuji si jméno. Neslyšící těch 20 minut mohli jen tiše sedět a nic z toho neměli. Mělo by se podle mě dbát na výběr vystoupení, aby byla pokud možno bezbariérová.

Pozitivní pro mě bylo oceňování různých Neslyšících, hlavně dětí, protože je to pro ně dobrá motivace do budoucna. Také vystoupení „králíčků“ bylo moc roztomilé. Moderátor byl standardně dobrý, možná trochu moc stejný jako předchozí léta. Co se tlumočení písní týče, je to čím dál tím lepší. Každý rok mě něco překvapí. Na mě osobně nejvíc zapůsobil překlad části muzikálu Dorian Gray, tlumočníci předvedli skvělý výkon. Možná to způsobila i nezvyklá tematika muzikálu (žádní ptáčci, láska, srdce kráčí spolu, svoboda a létání), že tlumočené písně byly opravdu působivé. Bylo to neAnketa k â€žTříkrálovému setkání“ v Divadle ABC obvyklé a výrazné, hlavně skupinové tlumočení refrénů. Jen jsem zaznamenala názory Neslyšících, že měl jeden tlumočník vždy tlumočit jednu postavu, aby v tom nebyl zmatek.

4. Pokud přihlédnu k výše zmíněnému, mám pocit, že cílem bylo potěšit sponzory různých projektů pro Neslyšící, ukázat jim komunitu Neslyšících a také předvést možné způsoby tlumočení slyšící kultury pro Neslyšící. Tzn. dokázat, že vše, co existuje pro slyšící, může být přístupno i Neslyšícím. Ale nejsem si úplně jistá cílem této akce...

5. Myslím, že ne. Kromě těch představených projektů a dětí, ale tam jde spíše o předvedení práce a vzdělávání a volnočasových aktivit Neslyšících než o kulturu...

6. Ani ne.

Martin Handl:

1. Ano, poprvé.

2. Bylo to bezva, jen mě mrzí, že se lidé na takové akci setkávají jen jednou za rok. Rád bych byl, kdyby podobných akcí bylo více. Vím, že je to náročné na organizování a také to záleží na dalších okolnostech, jako jsou finance, časové možnosti na přípravu takové akce, apod.

A co se týká atmosféry? Bylo tam hodně diváků, program byl dobrý, protože bavil celé obecenstvo. I když neslyším, nejvíce mě zaujalo závěrečné vystoupení zpěvačky Báry Basikové a její silný hlas. A hlavně - úžasný výkon podal tým tlumočníků českého znakového jazyka, který přetlumočil hudbu a zpěv.

3. Překvapilo mě, že se akce povedla. Na koncert jsem se dostal na poslední chvíli, protože mě na něj nalákal kamarád. Po divadle jsem měl skvělý pocit a jel jsem domů v dobré náladě.

4. Cílem bylo získat nějaké finance pro organizaci TamTam.

5. Nevím, na co se ptáš.

6. Ano, přál bych si, aby na tuto akci přijeli nejen lidé z Prahy, ale také z ostatních měst. Je potřeba svět Neslyšících propagovat a dělat mu reklamu a slyšící veřejnost takto více informovat. Byla by velká škoda, kdyby unikání vystoupení Obrazy Doriana Greye nebylo zpřístupněno pro sluchově postižené občany. Jinak doporučuji všem, ať se přijedou příští rok podívat.

Ivana Tetauerová:

1. Koncertu v divadle ABC jsem se zúčastnila již v jeho předešlých ročnících. Na minulém benefičním koncertě jsem však na tlumočníka dobře neviděla, neboť jsem seděla bohužel až úplně vzadu. I když jsem si jako neslyšící objednala lístky, pokud možno co nejvíce dopředu, tak jsem z tlumočení téměř nic neměla. Také jsem si všimla, že se z vtipů zde pronesených bavili spíše slyšící než my neslyšící, i když ti vepředu na tlumočníka krásně viděli, což byla veliká škoda, a mrzelo mne to.

2. Atmosféra na koncertu se mi vždycky líbí, protože se zde mají možnost sejít neslyšící i slyšící lidé, ať již spolupracovníci, studenti, přátelé, učitelé nebo rodiče neslyšících dětí nejen z Prahy a věřím, že si tuto možnost nechá ujít jen málokdo.

3. Moc se mi zde líbí prezentace projektů – letos na téma porod, s ukázkami, jak vypadá takováto situace neslyšící maminky za přítomnosti tlumočníka. A také, jak rozvíjet u neslyšícího dítka znakovou zásobu. Velmi mne nadchly tlumočené úryvky z muzikálu Obraz Doriana Graye. Vystoupení tlumočníků bylo skutečně úchvatné a tlumočení měli perfektně připravené. Věřím, že si jejich interpretaci muzikálu do českého znakového jazyka všichni neslyšící diváci užili maximálně jaksepatří.

4. Cílem tohoto benefičního koncertu bývá získat finanční přínos ve prospěch bilingvální mateřské školy Pipan a střediska rané péče TamTam, jejichž zřizovatelem je FRPSP. Na akci oceňuji možnost prezentovat zde různé projekty, které podporují vzdělávání a osvětu problematiky neslyšících. O naší kultuře a aktivitách se tak dovědí i ti, kteří o Neslyšících vědí jen málo.

5. Co se týká tlumočení zpěvu, muzikálů, apod., byla jsem vždy s tlumočníky do českého znakového jazyka spokojená. Ale pokud bych měla hodnotit tlumočení výroků známého moderátora Jaroslava Duška, o němž téměř každý ví, že je populárním a skvělým bavičem, jsem zklamaná. Slyšící moderátor zde samozřejmě používá humor typický pro slyšící. Tlumočení jeho slov není dostatečně přizpůsobené kultuře Neslyšících, neboť je to mnohdy přetlumočeno právě ve smyslu kultury a humoru slyšících. A pak se stává, že neslyšící diváci Duškův humor mnohdy nepochopí, což je samozřejmě veliká škoda. Jsme o tuto zábavu prostě ochuzeni. Jsem si vědoma toho, že je humor slyšících obtížně přeložitelný tak, aby odpovídal kultuře Neslyšících. Například jde-li o humor založený na tzv. slovních hříčkách, intonaci v hlasu apod. Tomu se dá částečně předejít důkladnou přípravou, ale pokud jde o improvizaci, není čas si adekvátní překlad nacvičit a tlumočník musí reagovat pohotově.

Vím, že tlumočení není za těchto podmínek obzvlášť jednoduchou záležitostí a je jen velmi obtížné, pokud vůbec možné, humor a kulturu slyšících představit neslyšícím divákům tak, aby je pochopili a zasmáli se tomu i oni.

6. Jak je tradicí, tento koncert se vždy koná na Tři krále. A letos v den konání koncertu - 6. ledna, právě na Tři krále - měl jubilejní 30. narozeniny i předseda České unie neslyšících Praha, Martin Novák. ohužel nám k naší lítosti nebylo z organizačních důvodů umožněno mu na koncertě veřejně popřát, ačkoliv nám to bylo zpočátku nabídnuto. Byla by to perfektní příležitost. Proto bych mu za všechny, kdož ho znají a spolupracují s ním, ráda touto cestou dodatečně popřála k jeho krásnému jubileu hodně energie a trpělivosti, tolik potřebné při vedení oblastní organizace Praha a řízení různých projektů a mnoho úspěchů jak v pracovním, tak soukromém životě!

Lucie Půlpánová:

1. Ne, jsem tu už po čtvrté.

2. Ano, atmosféra se mi líbila, ale loni mi přišla mnohem živější. Bylo to asi tím, že byl lepší program. Letos se nepovedlo zejména vystoupení jazzové skupiny, které nebylo tlumočené, a proto z toho neslyšící nic neměli.

3. Překvapilo mě, že součástí programu bylo představení úspěšných neslyšících dětí - potápěčů, herců apod. Také se mi líbila připravená videoprojekce, zejména ukázky ze seriálu, která byla spojená i s přítomností samotného režiséra, pana Pelanta.

4. Jak jsem už řekla, byla to ta jazzová hudba bez tlumočení. Ale dá se říci, že z 80 % se tu pamatovalo na kulturu Neslyšících. Vše bylo tlumočené, také muzikál, což bylo skvělé! Do kultury patří i šíření informací o úspěšných lidech, zde mladých žáků, což mi přišlo hezké. Tak trošku je škoda, že se kultura Neslyšících neprojeví nijak v seriálu, tam to bude asi o integraci.

5. Jasným cílem bylo získat penízky pro mateřskou školu PIPAN. A taky, což je skvělý nápad, podpořit úspěšné mladé neslyšící lidi a kulturu Neslyšících.

6. Nic mě nenapadá.

Barbora Housová:

1. Ne.

2. Líbila.

3. Nejvíce se mi líbila ukázka z muzikálu Obraz Doriana Graye, fascinovalo mě vystoupení herců-zpěváků i tlumočníků ZJ současně. Trochu mě mátlo střídání tlumočníků u každé role, ale chápu náročnost přípravy tlumočení určitých rolí. Bylo to skvělé.

4. Nevím přesně, ale myslím si, že stěžejním bodem bylo seznámit obecenstvo s činností dětí, které absolvovaly bilingvální mateřskou školu Pipan a s výsledky práce Střediska rané péče TamTam.

5. Samozřejmě, vždyť to bylo celé o tom.

6. Možná jen k tlumočení projevu Jaroslava Duška ve chvílích, kdy si utahoval z tlumočníka Jaroslava Å vagra. Nic proti žertíkům, ale chvílemi jsem měla pocit, že mi cosi utíká právě v momentě, kdy sálem zazněly ovace smíchu... Možná by bylo dobré do příště „vypilovat“ tyto situace, kdy si řečník do svého monologu či „vícelogu“ zapojí i tlumočníka. Ale jinak to bylo fajn. Díky.

Když bych sama za sebe měla hodnotit tuto akci, řekla bych, že byla povedená jen napůl. Jsem ráda, že existují lidé, kteří chtějí něco udělat pro druhé, ale zase na druhou stranu, pokud chceme prezentovat svět Neslyšících, neměli bychom zapomínat prezentovat i kulturu světa Neslyšících. A to je to, co se mi na této akci jeví jako nepovedené. Součástí programu byla asi dvacetiminutová hudební vložka. Pro slyšící lidi velmi inspirativní, ale pro neslyšící, kteří hudbu nemohli vnímat ani vibracemi, to bylo bez tlumočení velmi nudné. A to je škoda.

Dále se mi jako velký nedostatek jevili tlumočníci, kteří tlumočili mluvčího (zejména moderátora Duška). Ti by se nad sebou měli zamyslet a konečně vysvětlit moderátorovi, že když tlumočí, nemůže jim klást otázky či se s nimi kamarádsky bavit. Vždyť to je nefér k neslyšícím, protože touto cestou jim uniklo tolik informací.

Na druhou stranu se povedla prezentace kultury Neslyšících v podání tlumočníků – zpěváků. Jejich interpretace písní mě nadchla i pobavila. Moc jim za tento večer děkuji.

text: Milena Najmanová, členka Komory, foto: archiv dotázaných

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Divadlo beze slov
Mluvící ruce 2017
Pohybové divadlo a pantomima
Divadlo Aréna v Bratislave ponúká predstavenie s titulky + Noví členovia športovej federácie
Tiché iskry pripravuje predstavenie Rómeo a Zuzana
Populárný mím ponúka svoj pohľad na Andyho Warhola
Největší poklad
Být sám
U výčepu - divadelní zkouška a rozhovory
O divadelní hře „U výčepu“
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Mluvící ruce podeváté
Mluvící ruce poosmé
Divadlo Neslyším v Remeši
Dům hluchého
Národní divadlo otevřelo náruč neslyšícím
Reportáž z divadelního představení Racek
Mluvící ruce 2004
Porušení tabu
Rok s ČernoBílou
O divadelní hře „U výčepu“

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 10
celkem: 10
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]