zobrazeno: 10113x

Seznam kompenzačních pomůcek pro SP

na Slovensku

publikováno: 15/10/2005

 Tento článek má
   více stran:


  » Seznam kompenzačn...
  » na Slovensku

Kompenzačné pomôcky:

Na základe zákona č 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci majú zdravotne postihnutí občania možnosť požiadať o príspevok na kompenzačné pomôcky a služby. 
Špecifickou skupinou sú kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých. Nakoľko týchto pomôcok existuje veľké množstvo, pokúsime sa zhrnúť ich do niekoľkých základných skupín a v nich uvedieme základné pomôcky so stručným popisom. V praxi spôsobuje dosť veľké problémy pri posudzovaní vhodnosti kompenzačnej pomôcky fakt, že niektoré kompenzačné pomôcky môžu bez problémov slúžiť aj občanom, ktorí nemajú zdravotné postihnutie, preto uvedieme aj účel ich využitia pre sluchovo postihnutých

A. Komunikačné kompenzačné pomôcky:

 1. počítač so špeciálnymi výukovými, komunikačnými a informačnými programami
 2. telefón s faxom
 3. mobilný telefón v vibračným zvonením a programom písanej komunikácie SMS
 4. písací telefón
 5. videotelefón
 6. pager
 7. FM audiotechnika 

B. Informačné kompenzačné pomôcky:

 1. mikroport FM
 2. infraport
 3. videorekordér
 4. internetové pripojenie
 5. diktafón
 6. výkonový zosilňovač s indukčnou cievkou
 7. televízor s teletexom

C. Signalizačné a orientačné kompenzačné pomôcky:

 • svetelná (vibračná) signalizácia zvonenia bytového zvončeka
 • svetelná (vibračná) signalizácia zvonenia telefónu
 • svetelný systém alarmov (plač dieťaťa, silný hluk, únik plynu, nebezpečné situácie - domový alarm, únik vody ai)
 • vibračný (svetelný) budík

D. Príspevky na opravu kompenzačných pomôcok  

E. Asistencia (tlmočenie do posunkovej reči) tiež konzultovať 

F. Príspevok na zvýšené náklady na prevádzku kompenzačných pomôcok (špeciálne batérie do naslúchadiel, el. energia na prevádzku kompenzačných pomôcok)

G. Príspevok na úpravu bytu za účelom inštalovania kompenzačných pomôcok.

H. Príspevok na zaobstaranie druhého - náhradného naslúchadla

* * *

podrobný popis:

 - Počítač so špeciálnymi výukovými, komunikačnými a informačnými programami - ide dnes o takmer nepostrádateľnú pomôcku. Pre sluchovo postihnutého je rýchle získanie aktuálnej informácie nevyhnutné a vzhľadom na kombináciu obrazovej informácie a písaného textu aj najkomplexnejšie. Umožňuje mu efektívnu možnosť vzdelávania pri všetkých formách štúdia. Rozšírením o internetové pripojenie je zároveň možno získať aktuálne obrazové a textové informácie prípadne vzájomne písomne komunikovať v reálnom čase.
  
- Telefón s faxom - je to kompenzačná pomôcka, ktorá umožňuje písomnú komunikáciu v úradnom, pracovnom a v osobnom živote. Väčšine sluchovo postihnutých sluchová strata nedovoľuje bez problémov komunikovať cez telefón orálne ani s použitím individuálneho naslúchadla. Preto je prirodzené využiť vzájomnú písanú komunikáciu.

 - Mobilný telefón s vibračným zvonením a programom písanej komunikácie SMS - je veľmi obľúbeným, praktickým a hlavne efektívnym prostriedkom modernej komunikácie. Ani pre sluchovo postihnutých to nie je žiaden osobný luxus. Distribútori mobilných telefónov poskytujú špeciálne programy výhodné pre sluchovo postihnutých, kde umožňujú písanú komunikáciu formou SMS správ, odoslanie SMS správy formou faxu, možnosť pripojenia na internet, bankový styk atč. V osobnom živote mobilný telefón umožní okamžitú komunikáciu s rodičmi, príbuznými, zavolať pomoc, požiadať o okamžitú písomnú informáciu atč. Dôležité je, aby mobilný telefón bol vybavený možnosťou vibračného zvonenia, ktoré sluchovo postihnutého bezpečne upozorní na prichádzajúcu správu resp. hovor.

- Písací telefón- je v zahraničí bežnou pomôckou sluchovo postihnutých. U nás na Slovensku zatiaľ sieť písacích telefónov neexistuje. Preto je v súčasnej situácii jeho praktické využitie problematické, nakoľko modernými písacími telefónmi nie sú vybavené ani pracoviská, kde priamo prichádzajú do styku so sluchovo postihnutými. 

- Videotelefón -je perspektívnou a veľmi cennou pomôckou pre sluchovo postihnutých. Umožňuje napríklad veľmi dobre odzerať z úst hovoriaceho. V budúcnosti ho pravdepodobne nahradia počítače s kamerami a dnes už bežným pripojením na telefónnu sieť.

- Pagery - umožňujú poslať alebo získať rýchlu písomnú informáciu alebo niekedy životne dôležité upozornenie na nebezpečenú situáciu (alarmy, únik vody,plynu ai) napríklad formou vibrácie.

- Komunikačná technika na báze FM prenosu je dnes bežne využívanou vo vzdelávacom procese sluchovo postihnutých a umožňuje dokonalé snímanie informácie napr. od učiteľa, rodiča pri neobmedzenom pohybe učiteľa i žiaka. Je možné k nej pripojiť aj iné zdroje zvuku a opäť tak v kombinácii s individuálnymi naslúchadlami získať kvalitnú a vhodne zosilnenú zvukovú informáciu. 
Do tejto skupiny patria hlavne mikroporty.

- Mikroport FM -je komunikačný komplet vysielač (učiteľ, rodič) - prijímač (žiak, sluchovo postihnuté dieťa). Zvuková informácia sa vo vysielači spracuje a prostredníctvom FM (rádiových) vĺn sa prenesie do prijímača. Tu sa zosilní a pomocou slúchadiel alebo indukčnej cievky sa odovzdá sluchovo postihnutému. Výhodou je vysoká kvalita zvuku a priestorovo neobmedzený pohyb učiteľa, rodiča i sluchovo postihnutého. Dosah prenášaného signálu je obmedzený konštrukčnými parametrami mikroportu FM.

- Infraport - pracuje na podobnom princípe ako FM mikroport. Prenos informácie sa robí pomocou infračervených vĺn a preto je pohyb učiteľa, rodiča i sluchovo postihnutého obmedzený na miestnosť, kde je práve inštalovaný vysielač. televízor atč.

- Videorekordér - je bežnou súčasťou dnešného života. Pre sluchovo postihnutého umožňuje nahrať si resp. sledovať špeciálne upravené dokumentárne, náučné a filmové nahrávky. Najvhodnejšie sú programy titulkované alebo tlmočené do posunkovej reči. Možnosť viacnásobného opakovania zabezpečuje dokonalé pochopenie nahraného programu napr. pri výuke posunkovej reči, odzerania ai.

- Internetové pripojenie - už bolo spomenuté v súvislosti s osobnými počítačmi

- Diktafón - je veľmi dobre využiteľný pre sluchovo postihnutých napr. pri výuke. Umožňuje mu nahrať si výklad učiteľa, prednášky, zaujmavú besedu ai. Neskôr mu umožňuje nahranú informáciu vhodnou formou reprodukovať a v kľude sa sústrediť na jej obsah.

- Výkonový zosilňovač s indukčnou cievkou - je aj dnes dobre využiteľný hlavne vo väčších miestnostiach. Pomocou indukčnej väzby zabezpečuje kvalitný príjem zvukovej informácie. Vyžaduje inštaláciu indukčnej slučky v miestnosti a dostatočne výkonný zosilňovač. Informáciu sníma sluchovo postihnutý pomocou svojich individuálnych naslúchadiel v režime "T".

- Televízor s teletexom- je dnes najbežnejšou pomôckou pre sluchovo postihnutých. Umožňuje sledovať televízne programy hlavne v titulkovanej verzii, prípadne so skrytými titulkami alebo tlmočené do posunkovej reči. 

 

Signalizačné a orientačné kompenzačné pomôcky:

     Je to veľmi dôležitá skupina kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých. Umožňuje im lepšie sa zaradiť do bežného života a ľahšie sa orientovať v životných situáciách.
V princípe je u týchto kompenzačných pomôcok vždy nahradená resp. doplnená zvuková informácia o informáciu svetelnú alebo vibračnú. Oba tieto druhy indikácie sú pre sluchovo postihnutých dobre vnímateľné. Medzi základné kompenzačné pomôcky v tejto skupine patria:

 1. svetelná (vibračná) signalizácia zvonenia bytového zvončeka
 2. svetelná (vibračná) signalizácia zvonenia telefónu
 3. svetelný systém alarmov (plač dieťaťa, silný hluk, únik plynu, nebezpečné situácie - domový alarm, únik vody ai)
 4. vibračný (svetelný) budík

Vyhotovenie jednotlivých zariadení môže byť rôzne, v závislosti na využití, potreby mobility, potreby napájacích zdrojov atč. 
 Body D,E,F,G,H uvedené v tomto prehľade nie sú už priamo kompenzačnými pomôckymi z technického pohľadu. Všetky sú však pre sluchovo postihnutých dôležité. Ich využitie je väčšinou závislé od individuálnych podmienok a potrieb. V prípade potreby odporúčame tieto vopred konzultovať s kompetentnými pracovníkmi na sociálnom odbore príslušného Krajského úradu, prípadne s odbornými pracovníkmi organizácií sluchovo postihnutých (SZSP) a až potom prikročiť k ich praktickej realizácii. 
Je dobré, ak ich má sluchovo postihnutý na základe svojich potrieb uvedené vo svojom posudku, čo mu môže podstatne zjednodušiť ich prípadné získanie.


 
autor:

 Související články:


 
sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 8
celkem: 8
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]