zobrazeno: 26183x

Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem

zdroj: Gong 10-11/2008 publikováno: 16/12/2008

Také v tomto čísle časopisu Gong bych ráda pokračovala v našem malém seriálu o dávkách a příspěvcích pro osoby se sluchovým handicapem. Tentokrát se zaměřím na částečný a plný invalidní důchod a na to, za jakých podmínek a komu jsou důchody přiznávány.

Podle zákona č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění je:

Plně invalidní ten, komu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo
b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek (Poznámka: tento typ plného invalidního důchodu dostávají především osoby s těžkým postižením zraku a zároveň s těžkou nedoslýchavostí, popřípadě úplnou nebo praktickou hluchotou).

Částečně invalidní ten, komu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %.„

Tolik tedy říká zákon. Možná vám může připadat trochu zvláštní posuzovat schopnost člověka pracovat podle nějakých procent. To jsou však pravidla nastavená zákonem a nám nezbývá než je respektovat.

V prováděcí vyhlášce (č. 284/1995 sb.,) k tomuto zákonu, je uveden přehled zdravotních omezení vč. procentního „ohodnocení“. U každé diagnózy je určité procentní rozpětí, které nechává prostor posudkovému lékaři. Když se na přehled podíváte (viz tabulka), snadno zjistíte jak si při které diagnóze zhruba „stojíte“. Většina sluchových vad je ohodnocena tak, že není možné získat plný invalidní důchod.

Výjimku tvoří pouze situace, kdy se vada sluchu pojí ještě s nějakou další závažnou diagnózou např. sociální dizentegrací, závratěmi apod. (viz tabulka) nebo v případě, že se jedná o kombinované postižení sluchu a zraku, tedy o hluchoslepou.

Pozor! Zdravotní postižení se při posuzování invalidity nesčítají! Říká se „stokrát nic umořilo osla“, v tomto případě však není možné sečíst sto různých drobných zdravotních neduhů a očekávat, že dostanete plný invalidní důchod. Trpíte-li např. některým závažným onemocněním a ještě k tomu jste neslyšící, posudkový lékař vybere to zdravotní omezení, které je nejzávažnější a podle něj určí zda máte na invalidní důchod nárok nebo ne.

Výplata invalidního důchodu

Mnoho lidí si myslí „jsem zdravotně postižený, mám ztížené podmínky pro práci tak ať mi stát platí“. Tak jednoduché to však není. Můžete být uznáni částečně nebo plně invalidními avšak bez nároku na výplatu důchodu. Jak je to možné?

Výplata důchodu se odvíjí od počtu odpracovaných (pojištěných) let. Nestačí tedy neslyšet, ještě je třeba mít odpracované roky a v těch odpracovaných letech mít zaplacené tzv. sociální pojištění. Za odpracované roky se však považuje i doba studia, péče o dítě a ještě několik dalších. Já však v tomto krátkém článku nechci však zabíhat do velkých detailů, proto je zde nebudu všechny vypisovat.

Počty odpracovaných (pojištěných) let

Opět nahlédneme do zákona o důchodovém pojištění a zjistíme, že potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků.

Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem plné invalidity.

Výjimku tvoří pouze tzv. invalidé z mládí, tzn. osoby, jejichž zdravotní postižení vzniklo ještě před 18. rokem (např. vrozená vada sluchu apod.). U těchto osob se k počtu odpracovaných let nepřihlíží.

Příjem ze zaměstnání a invalidní důchod

1) Zaměstnání a částečný invalidní důchod – zde je situace nejednodušší. K částečnému invalidnímu důchodu si od roku 2006 můžete přivydělat zcela neomezeně.

2) Zaměstnání a plný invalidní důchod podle zákona 155/1995 sb., pís. b (viz popis na začátku článku) – i zde není příjem omezen. Předpokládá se totiž, že tento důchod je opravdu přiznáván jen osobám, které jsou schopny soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Když si práci v takových podmínkách najdou, mohou mít příjem libovolně vysoký.

3) Zaměstnání a plný invalidní důchod podle zákona 155/1995 sb., pís. a – zde je situace naopak nejobtížnější. Jelikož se jedná o invalidní důchod „ohodnocený %“, nemají všichni stejné podmínky pro zaměstnávání. V tomto případě je tedy třeba obrátit se na pobočku ČSSZ v místě trvalého bydliště a zároveň vše konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo se závodním lékařem firmy, ve které chcete pracovat.

Nevíte-li jaký typ invalidního důchodu vám posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) přiznal, zjistíte to nejlépe tím, že nahlédnete do svého rozhodnutí o přiznání důchodu. Máte-li však rozhodnutí starší než z roku 1995, důchod vám byl přiznán podle jiného zákona. V tom případě doporučuji obrátit se pro informace na některou z poboček ČSSZ (kontakty uvádím na konci článku) a nebo využít služeb naší poradny.

Kdy je možné žádat o invalidní důchod?

Nejdříve v roce, kdy dovršíte 18 let. Nebo tehdy (např. po úrazu), kdy je jasné, že váš zdravotní stav je neměnný.

Jak žádat o invalidní důchod?

Formuláře k žádosti o invalidní důchod najdete na www.cssz.cz. Na těchto webových stránkách najdete také kontakty na všechna pracoviště ČSSZ v ČR. Obracejte se na pracoviště v místě vašeho trvalého bydliště.

Nemáte-li přístup na internet, využijte služeb naší poradny. Ráda vám pomohu.
Kontakt na mě:
Jitka Vrchotová, DiS., sociální pracovnice a tlumočnice do znakového jazyka
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
(Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory)
Adresa: Partyzánská 7 (budova Pražské teplárenské – 3. patro), Praha 7,
e-mail: j.vrchotova@nrzp.cz, tel.: 266 753 427, tel.(SMS): 736 105 585

Druh sluchového postižení Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti v %
Oboustranná úplná hluchota 35-60
Oboustranná praktická hluchota 35-60
Oboustranná úplná nebo praktická hluchota, s těžkým porušením komunikačních schopností v mluvené řeči a sociální dezintegrací 70-80
Oboustranná těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 56 až 70 dB; ztráta slyšení 65 - 85 %) 30-40
Oboustranná středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 41 až 55 dB; ztráta slyšení 40 - 65 %) 20-25
Oboustranná lehká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 20 až 40 dB; ztráta slyšení 10 - 40 %) 10
Objektivizovatelné poruchy rovnováhy (poruchy vestibulárního ústrojí) a) s lehkými následky, lehká nejistota, nepatrné projevy závratí při celodenním zatížení, silnější nejistota a projevy závratí při vyšších zatíženích psychických a fyzických 5-15
b) s následky středního stupně, silnější nejistota a projevy závratí už při celodenních zatíženích nebo opakované prudké závratě s vegetativními jevy, případně s nevolností, zvracením při vyšších zatíženích psychických a fyzických 15-25
c) s těžkými následky, prudké závratě, značná nejistota a těžkosti už při chůzi, stání a jiných fyziologických zátěžích, případně při neschopnosti bez opory jít nebo stát 70-80
Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku a) vleklé záněty, s často recidivujícím výtokem, chronická perilymfatická píštěl, mírná porucha sluchu 20-40
b) stavy po operaci s otevřenou trepanační dutinou, s trvalým výtokem vzdorujícím léčbě, podle rozsahu komplikací 40-60
Maligní tumory v oblasti hlavy a krku (hrtanu, mandlí, slinných žláz, jazyka, hltanu a rtu) Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, klinického stádia, typu nádoru, lokalizace, průběhu a výsledku léčby, prognostických kritérií a reziduálních funkčních následků, zejména v oblasti řeči, přijímání potravy a znetvoření obličeje.
a) po odstranění nádoru, při probíhajícím onkologickém léčení
80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech od ukončení léčby), s lehčími funkčními následky 30-40
c) po dosažení stabilizace, se závažnými funkčními následky v oblasti řeči, přijímání potravy, znetvořením a nepříznivými psychickými poruchami 60-70
d) nepříznivé formy, progredující, recidivující 90
Komplikace provázející ušní onemocnění jako je těžký tinitus, úporné závratě, úporná cefalea, porucha sluchu, trvalý výtok 30-50

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku
04/04/2011 16:36 - kitovka
dobry den. mam syna ktry je neslišici.ted je mu 18 a žada o ducod. socialni pracovnice řekla že až mu ducod přiznaji bude mu zpětně vyplacen od 16 let doposud.když jsem to řekla pani doktorce na posudkovou komise, tak mi řekla,že narok na duchod bude mit od zaři 2010 protože ukončil povini skolny dochazky a nastoupoil teprve na středny. jak to doopravdy je? děkuji
05/05/2011 22:01 - webmaster
dobrý den, na tuto otázku neumíme přesně odpovědět, ale zde: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr.html
najdete kontakt na autorku tohoto článku, která Vám jistě ráda odpoví.

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 27
celkem: 27
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]