zobrazeno: 17579x

Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

zdroj: Unie 1-2/2006 publikováno: 17/11/2009

Základní cíl zákona je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování. Druhy sociálních služeb jsou: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence.

Sociální poradenství – všichni poskytovatelé sociálních služeb poskytují dle zákona základní sociální poradenství zdarma, a to bez ohledu, kdo je o radu požádá; odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny.

Služby sociální prevence

Služby poskytované klientovi zdarma: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová centra, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace.

Služby poskytované klientovi za úhradu: azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity.

Služby sociální péče – služby poskytované klientovi za plnou či částečnou úhradu: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, soc. služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Příspěvek na péči (dříve příspěvek při péči o osobu blízkou – P. O. B.)

Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou především z důvodu dlouhodobě (déle než 1 rok) nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Tato závislost má čtyři stupně, podle kterých se určuje i výše příspěvku. Příspěvek může být přiznán dítěti staršímu jednoho roku.

Výše příspěvku na péči je rozdílná dle stupně míry závislosti a věku:

osoby do 18 let osoby nad 18 let
lehká závislost 3.000Kč 2.000Kč
středně těžká závislost 5.000Kč 4.000Kč
těžká závislost 9.000Kč 8.000Kč
úplná závislost 11.000Kč 11.000Kč

Člověk, který příspěvek obdrží, si může vybrat, jestli mu bude pomáhat někdo z rodiny, nebo poskytovatel sociálních služeb v místě bydliště – pečující osoba. Za pečující osobu v rodině bude i nadále placeno zdravotní a sociální pojištění a doba péče se bude počítat na důchod stejně jako nyní poživatelům příspěvku při péči o osobu blízkou.

Příspěvek na péči není považován za příjem. Z jeho hodnoty se nebude vypočítávat důchod, nezapočítává se ani do příjmu rodiny pro účely výpočtu sociálních dávek ani do výpočtu životního minima rodiny.

Příspěvek na péči lze získat: a) automaticky (automatický přechod, bez nutnosti podat žádost; pečující osoba obdržela rozhodnutí o zrušení p. o. b., poté rozhodnutí o převodu a přidělení příspěvku na péči). Příjemci, kteří získali příspěvek na péči automatickým přechodem, by měli očekávat, že přibližně do dvou let proběhne přezkoumání stupně závislosti a s tím související výše příspěvku na péči. b) podáním žádosti o příspěvek na péči u nových žadatelů.

P o. b. pobírala osoba pečující o osobu se zdravotním postižením, příspěvek na péči bude pobírat přímo osoba se zdravotním postižením, či její zákonný zástupce. P. o. b. vydával úřad s pověřenou působností, příspěvek na péči vydává obec s rozšířenou působností (většinou bývalá okresní města).

Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření v místě, kde přebývá (sociální šetření by mělo být žadateli předem ohlášeno; sociální pracovník kontroluje, jak osoba se zdravotním postižením zvládá patřičné úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti, viz zákon o sociálních službách). Dále následuje posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem úřadu práce. Poté obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o přiznání příspěvku. Maximální délka správního řízení obce s rozšířenou působností je 90 dní. Příspěvek bude vyplacen zpětně k datu podání žádosti.

Znění zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a informace o jeho dopadech v praxi najdete na stránkách www.ligavozic.cz – Informační portál.

S dotazy se můžete obrátit také na Informační linku NRZP ČR
tel.: 266 753 422, e-mail: info@nrzp.cz, www.nrzp.cz (po–pá 8.30 až 16.00).

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

Od 1. 1. 2007 může dojít u dětí do 7 let věku k souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tuto úpravu přinesl zákon č. 585/2006 Sb. Každoroční změny ve výši rodičovského příspěvku se upravují bez nutnosti podat žádost. Rodičovský příspěvek byl pro rok 2007 zvýšen na 7.582 Kč.

1. Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči je možný takto:

  • je-li dítěti přiznán příspěvek na péči ve stupni závislosti II., III. nebo IV. aspoň po část kalendářního měsíce, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku, tj. v roce 2007 ve výši 3.791 Kč.
  • v případě, že dítěti je příspěvek na péči přiznán v I. stupni závislosti, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči, tj. v roce 2007 ve výši 4.582 Kč.

Pokud dochází Vaše dítě do mateřské školy či jiného zařízení, je bohužel nutné řídit se limitujícími podmínkami pro pobírání rodičovského příspěvku. Poskytnutí příspěvku není závislé na příjmu rodiny.

2. Prokazování příspěvku na péči jako příjmu pro účely dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí):

v případě, že bude příjemce příspěvku na péči žádat o příspěvek na živobytí, nebude mu příspěvek na péči započítáván do příjmů, pokud osoba, o kterou je pečováno, poskytne část svého příspěvku osobě pečující, jedná se z hlediska pečující osoby o jiný opakující se příjem. Pečující osoba, která žádá o příspěvek na živobytí, musí sdělit patřičnému orgánu výši tohoto příjmu.

Důležité upozornění: pokud je dítě zařazeno do I. stupně míry závislosti, není doba péče od 4 do 7 let započítávána do důchodového pojištění. Rodiče těchto dětí by měli v tomto období získat jiný titul pro zápočet doby např. pracovním poměrem, byť na částečný úvazek nebo samostatně výdělečnou činností nebo evidencí uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Děti do 7 let nemohou získat IV. stupeň závislosti.

zdroj: WWW.MPSV.CZ, WWW.NRZP.CZ
připravila: Zuzana Silovská

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 17
celkem: 17
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]