zobrazeno: 4899x

Změny v poskytování sociálních dávek od ledna 2012

zdroj: FRPSP publikováno: 28/02/2012

Od 1. 1. 2012 platí nový zákon č. 329/2011 Sb., který upravuje poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zcela se ruší vyhláška č. 182/1991 Sb., která umožňovala pobírat dávky jako: Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, Příspěvek na úpravu bytu, Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, Příspěvek na provoz motorového vozidla, Příspěvek na individuální dopravu, Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže atd.)

Tyto všechny dávky se ruší a nový zákon upravuje pouze dvě a to jsou:

 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

Dnes si povíme o příspěvku na mobilitu, protože u této dávky je důležité, abyste si o ní zažádali již teď, v lednu, pokud chcete, aby se vám od ledna vyplácela. Pokud požádáte později, dávku dostanete pouze za měsíc, ve kterém žádost podáte, a měsíce následující. Ročně podává klient jednu žádost.

Příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách. Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.
Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok). O dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM). Kde je vaše kontaktní pobočka Úřadu práce se můžete podívat zde: http://portal.mpsv.cz/upcr/

Co s sebou, když si chci žádat:
Žádost je třeba podat na ministerstvem předepsaném formuláři.
Formulář si můžete prohlídnout či stáhnout a vytisknout ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome (http://portal.mpsv.cz/forms)

Zdravotní podklady, které budou sloužit k posouzení zdravotního stavu. Při žádosti o příspěvek na mobilitu je stejný postup posuzování jako při posuzování pro účely příspěvku na péči. V těchto případech požádá krajská pobočka Úřadu práce okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
- Pokud bylo již dítě posuzováno dřív za účelem Příspěvku na Péči, Úřad práce vychází z posudku pro Příspěvek na péči
- U osob, které mají kartu TP, ZTP nebo ZTP/P považuje ÚP posuzování za splněné, takže stačí vzít kartičku sebou.

Příspěvek vyplacen nižší nebo přiznán později:
Jestliže dávka byla přiznána nebo je vyplácena v nižší částce nebo byla přiznána později, dávka se zvýší nebo přizná a dlužná částka se doplatí, a to ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení náleží. Nejvýše však 3 roky nazpět ode dne uplatnění nároku.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

S novým zákonem 329/2011 Sb. přichází změna příspěvku na kompenzační pomůcku.

Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým mentálním postižením, těžkým zrakovým nebo v našem případě těžkým sluchovým postižením.

Kdo má na příspěvek nárok?

Jsou to osoby, které mají:

a) oboustrannou úplnou hluchotou, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,

b) oboustrannou praktickou hluchotu, ztrátu sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %; sluchově postižený člověk je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %) i přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,

c) těžkou formu hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu 56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02).

Na které pomůcky si mohou sluchově postižení zažádat o příspěvek?

Podle vyhlášky 388/2011 Sb. to je:

 • signalizace bytového/domovního zvonku, včetně instalace,
 • signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
 • speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakového jazyka,
 • individuální indukční smyčka,
 • elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
 • elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.
 • zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
 • signalizace telefonního zvonění,
 • telefonní zesilovač.

Jak se posuzuje přidělení příspěvku a na jakou výši je nárok?

Pokud je cena pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24.000 Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny.

Pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce, s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.

Maximální výše příspěvku je 350.000 Kč.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 5 letech po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000 Kč.

V jakém případě musí být příspěvek vrácen?

Pokud příspěvek nebyl využit na pořízení zvláštní pomůcky do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky.

Pokud nebyl příspěvek použit v plné výši na pořízení zvláštní pomůcky do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce.

Pokud osoba, která má na příspěvek nárok, přestane v období do 5 let od pořízení pomůcku užívat.


Kde si mohu zažádat a na jakém formuláři?

Zažádat lze na formuláři „Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku“ a je možné ho vyzvednout na krajské pobočce Úřadu práce ČR, kde ji můžete posléze i podat.

Stejně tak je i ke stažení na stránkách Úřadu práce ČR: http://portal.mpsv.cz/forms

 
autor: FRPSP

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 21
celkem: 21
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]