zobrazeno: 18592x

Příspěvky na kompenzační pomůcky

zdroj: Unie 3-4/2008 publikováno: 11/06/2008

Dotaz od čtenáře:

Vážená poradno, chtěl bych se Vás zeptat, jak postupovat při vyřízení žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku pro neslyšící. Mám na tento příspěvek vůbec má nárok? Jsem neslyšící. Děkuji.

Vážený pane, jedná se o jednorázový příspěvek na opatření zvláštní pomůcky (tzv. příspěvek na kompenzační pomůcku) dle § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění, který je určen pro občany s těžkým zdravotním postižením a který „občané potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení (vyhláška č. 182/1991 Sb., § 33, odst. 1). Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím“ (tamtéž, odst. 4).

Příspěvek se neposkytuje na ty pomůcky, které proplácí zdravotní pojišťovna (např. na sluchadla). Pokud není nějaká pomůcka uvedena v seznamu (např. dnes se již prakticky nepoužívá videorekordér, ale DVD přehrávač), lze požádat o příspěvek na tzv. srovnatelnou kompenzační pomůcku. O příspěvek na stejnou nebo srovnatelnou pomůcku (viz tabulka) může občan požádat jednou za 5 let.

Jak postupovat při vy říze ní žádosti :

1) Vyzvednout si žádost – formulář (žádost) si vyzvednete na sociálním odboru na městském úřadu v místě Vašeho trvalého bydliště (neexistuje jednotný formulář – na různých úřadech mohou požadovat různé údaje pro vyplnění žádosti) a informujetese, co vše je potřeba pro získání příspěvku doložit.

2) Vyplnit žádost – do žádosti se uvádí osobní údaje, údaje o kompenzační pomůcce, některé úřady požadují i čestné prohlášení o Vašich příjmech a majetku, což je plně v jejich pravomoci.

3) Potvrzení od lékaře – v žádosti je kolonka pro lékařskou zprávu od Vašeho ošetřujícího lékaře (praktického nebo foniatra) o Vašem postižení (sluchové ztrátě) a potvrzení, že pomůcka není hrazena ze zdravotního pojištění, některé úřady vyžadují doporučení od organizace, která poskytuje služby osobám se sluchovým postižením.

4) Doklad o zakoupení pomůcky – pokud jste si pomůcku již koupil a dodatečně žádáte o příspěvek, přiložíte kopii dokladu (paragon, faktura). V případě, že se pomůcku teprve chystáte zakoupit, vyžádáte si v obchodě tzv. zálohovou fakturu, předfakturu nebo katalog s cenami pomůcek a to následně předložíte na úřadě. Doporučujeme počkat s koupí pomůcky až po přidělení příspěvku.

5) Podání žádosti – žádost podáte na příslušném sociálním odboru. Doporučujeme osobně se s úředníkem setkat a zeptat se, zda jsou všechny potřebné dokumenty v pořádku a v jaké výši je možné příspěvek očekávat. Zároveň se domluvíte na způsobu platby příspěvku (v případě, že Vám ho přidělí).

6) Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení příspěvku – úřad má 30 dnů na vyřízení žádosti, takže přibližně za měsíc dostanete dopisem rozhodnutí od úřadu o poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku. Proti nepřiznání příspěvku se můžete do 15 dnůod obdržení úředního rozhodnutí odvolat. Pomůcku je třeba zakoupit do 6 měsíců od přidělení příspěvku, doklad o zakoupení (kopii dokladu) zaneste na úřad.

Jak vy padá přidělování příspěvk u v praxi :

Existují velké rozdíly mezi úřady – některý úřad přiděluje příspěvek prakticky každému, kdo o něj požádá (tedy i osobám s menší sluchovou ztrátou), některé úřady vyžadují mnoho potvrzení a příspěvek stejně nakonec neposkytnou (např. zhodnotí, že občan si ze svých příjmů může kompenzační pomůcku bez problémů pořídit atp.).

Také záleží, pro jakou pomůcku o příspěvek žádáte – pokud se jedná např. o signalizační zařízení domovního zvonku, prakticky jsme se nesetkali se zamítnutím příspěvku, navíc příspěvek bývá vyplácen v plné výši, tj. 100%. Naopak u žádostí o příspěvek na počítač bývá nejvíce zamítnutých žádostí.

Dále také záleží na provedení složitosti pomůcky – pokud existuje pomůcka, která funguje stejně dobře a plně by Vám vyhovovalaa je levnější, pravděpodobně se bude úřad řídit cenou levnější pomůcky, cituji:

„Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek podle odstavců 1 až 6 se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti“(vyhláška č. 182/1991 Sb., § 33, odst. 7, zvýraznila Š. S.). V neposlední řadě závisí přidělení příspěvku na tom, kolik financí má patřičný úřad vyčleněno na tento příspěvek, kolik osob se zdravotním postižením na tomto úřadě o příspěvek zažádalo a v jaké výši již byly příspěvky přiděleny.

V případě potřeby můžeme vystavit zde v Sociální poradně doporučení pro úřad, ve kterém doporučíme úřadu příspěvek přidělit. Přeji úspěšné vyřízení žádosti

Štěpána Sirůčková

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké při Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. (kontakt naleznete na www.frpsp.cz)

Tabulka: Seznam rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené dle vyhlášky 182/1991 Sb. a dle Zpravodaje MPSV č. 4/2000, na které poskytuje sociální odbor příspěvek *) Příspěvek lze poskytnout jen na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7 **) Příspěvek lze poskytnout jen na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9
Název pomůcky Výše příspěvku Srovnatelná pomůcka
1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti 100 % nejvýše 3000 Kč Kurz znakové řeči či odezírání na videu či CD-ROM
2. Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace 100 % Komplexní signalizační systém s rozvodem signálu po elektrorozvodné síti nebo s FM – propojením. Pomůcka k signalizaci pláče dítěte.
3. Signalizace telefonního zvonku 100 %
4. Světelný nebo vibrační budík 50 % Vibrační náramkové hodinky nebo minutky.
5. Telefonní přístroj se zesílením včetně světelné indikace zvonění 75 % nejvýše 7000 Kč Přídavný zesilovač k telefonu, adaptér na sluchátko, zesilující zvuk nebo magnetické pole.
6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) 75 % Pager, mobilní telefon s možností přenosu krátkých textových zpráv, osobní počítač
7. Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*) 75 %
8. Fax**) 75 %
9. Faxmodemová karta k počítači a program. vybavení emulující fax**) 75 %
10. Videorekordér 50 % nejvýše 7000 Kč
11. Televizor s teletextem 50 % nejvýše 7000 Kč
12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže 50 %
13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem 75 %
14. Přístroj k nácviku slyšení 50 %
15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku 50 % Náhlavní sluchátka s drátovým připojením k televiznímu přijímači
16. Individuální přenosný naslouchací přístroj (není elektron. sluchadlo) 50 %
17. Individuální indukční smyčka 50 % Zesilovač pro indukční smyčku
18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině 75 %

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 13
celkem: 13
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]