zobrazeno: 12323x

Sociální příspěvky

zdroj: Unie 5-6/2008 publikováno: 10/09/2008


Štěpána Sirůčková

Dotaz od čtenářky:

Vážená poradno, mám syna, neslyší od narození.Vlastní kartu ZTP/P, ale nevím, jestli mánárok pobírat vzhledem k svému postiženínějaké příspěvky. Já pobírám k mateřské ještěsociální příspěvek. Vozím syna do speciálníškolky pro sluchově postižené, kde pobývácelý týden. Máme nárok na nějaký příspěvekpři péči o osobu blízkou? A pokud ano, kamse mám obrátit? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážená maminko,samozřejmě, že máte ještě další možnosti,které můžete využít jako matka dítětese sluchovou vadou. Níže vypisuji stručnýpřehled a popis všech možných příspěvkůa dávek a kde se o ně žádá. Kromě rodičovskéhopříspěvku nevypisuji obvyklé dávkystátní sociální podpory. Zaměřila jsem sepouze na příspěvky, které se týkají dětí sesluchovou vadou, a to dětí mladšího věku.V případě zájmu Vám zašleme podrobnějšíinformace o příspěvcích nebo se obraťte napříslušný úřad (informace naleznete takéna internetových stránkách MPSV: http://portal.mpsv.cz/soc/).

Štěpána Sirůčková,
Sociální poradna pr oosoby se sluchovýmpostižením a jejich blízké při Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.

Příspěvek na péči

(dříve tzv. POB – příspěvek při péči o osobublízkou)

O příspěvek na péči se žádá na sociálníodboru úřadu obce s rozšířenou působností(většinou bývalá okresní města), který jepříslušný dle Vašeho místa bydliště. O příspěvekžádá přímo osoba se zdravotnímpostižením, vzhledem k věku syna budetežádat Vy jako zákonný zástupce.

Příspěvek je určen osobám, kteří jsoudéle než 1 rok z důvodu nepříznivého zdravotníhostavu závislí na pomoci jiné osoby,a to v oblasti běžné denní péče o vlastníosobu a v soběstačnosti. Závislost se dělído čtyř stupňů, podle kterých se určujei výše příspěvku (u dětí do 18 let od 3000 do11 000 Kč/měsíc). Děti se sluchovou vadoubývají obvykle zařazovány do stupně závislostiI.–II. Příspěvek může být přiznán dítětistaršímu jednoho roku.

Žadatel je povinen podrobit se sociálnímušetření v místě, kde přebývá. (Sociálnípracovník hodnotí, jak osoba se zdravotnímpostižením zvládá patřičné úkonypéče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti.Hodnocené úkony naleznete ve vyhlášceč. 505/2006 Sb.) Dále následuje posouzenízdravotního stavu posudkovým lékařemúřadu práce.

Poté obecní úřad obce s rozšířenoupůsobností rozhodne o stupni závislostia o přiznání/nepřiznání příspěvku a v jakévýši. Příspěvek bude vyplacen zpětněk datu podání žádosti. Příspěvek má sloužitjako náhrada výdajů při zabezpečení pomocia podpory závislé osoby.

Rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek se žádá se na oddělenístátní sociální podpory (úřad prácenebo jednotlivé městské části v Praze)v místě trvalého bydliště. Pokud docházídítě do mateřské školy či jiného zařízení,může maximálně na 4 hodiny denně.

Varianta 1: Pokud nepobírá rodič dítěte příspěvek na péči, může pobírat PLNÝ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK. Od 1. 1. 2008 rodičdítěte, kterému bylo uznáno zdravotní postižení(je nutné posouzení zdravotního stavudítěte pro účely dávek státní sociální podpory),má možnost pobírat příspěvek ve výši 7600 Kč měsíčně až do 7 let věku (to i v případě,že toto dítě není nejmladší v rodině).

Varianta 2: Pokud bude rodič pobírat zároveňna dítě i příspěvek na péči, může pobíratČÁST RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU.Je-li dítěti přiznán příspěvek na péči aspoňpo část kalendářního měsíce, náleží rodičirodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovskéhopříspěvku, (prakticky se to vztahujena stupeň závislosti II., III. nebo IV.)Je li příspěvek na péči nižší než polovinarodičovského příspěvku (prakticky seto vztahuje na I. stupeň závislosti), náležírodiči rodičovský příspěvek nejméně vevýši rozdílu mezi rodičovským příspěvkema příspěvkem na péči.

Průkaz ZTP, ZTP/P

O průkaz mimořádných výhod se žádá napředepsaném formuláři u sociálního odboru(úřad obce s rozšířenou působností). Dožádosti uvádíte základní informace a jménoVašeho obvodního lékaře. Posudkový lékařsi pak vyžádá zdravotní dokumentaci odVašeho lékaře, případně Vás vyzve k osobnínávštěvě. Do 30 dnů byste měli obdržet rozhodnutíod úřadu o přiznání či nepřiznání průkazu, průkaz si pak vyzvednete na úřadě.

Dětem do 15 let bývá většinou přiznánprůkaz ZTP/P (závisí na závažnosti zdravotníhostavu). Lze s ním uplatnit různévýhody (slevy v hromadné dopravě, na telefon,na plyn, na vstup do divadel, rodičuplatní na dítě se ZTP nebo ZTP/P slevuna dani z příjmu apod.), doporučujeme sevždy předem optat.

Označení vozidel zdravotně postižených osob

(značka O1, tzv. vozík)
Označení vydává soc. odbor (úřaduobce s rozšířenou působností). Označení jeurčeno mj. dětem se sluchovou vadou, kterýmbyl přiznán průkaz ZTP/P. Umožňujeparkovat na parkovacích místech označenýchstejnou značkou aj. výhody.


Příspěvek na provoz motorového vozidla

Žádá se na soc. odboru v místě trvaléhobydliště (obecní úřad s rozšířenou působností).V případě, že dítě pravidelně vozíte(do školy, k lékaři na vyšetření, na logopediiapod.) a dítě vlastní průkaz ZTP/P, můžetezískat příspěvek ve výši 9900 Kč/rok.

Příspěvek na sluchadla

Zdravotní pojišťovny přispívají na sluchadlojednou za 5 let, vše je vyřizováno přesORL lékaře, který přiděluje sluchadla. Výšepříspěvku je stanovena aktuálním číselníkemVšeobecné zdravotní pojišťovnya závisí na velikosti sluchové ztráty, typusluchové vady a věku. Doplatek, tj. rozdílmezi prodejní cenou sluchadla a příspěvkempojišťovny (příspěvek od pojišťovnyvětšinou neuhradí celé sluchadlo) se hradíu lékaře, který sluchadlo vydává. Finančníprostředky na doplatek je možné získat odnadací (např. nadace Konto bariéry, Zvukticha, Nadace jistota, Vize 99).

Příspěvek na kompenzační pomůcky

(jednorázový příspěvek na opatření zvláštnípomůcky) Osoby se sluchovou ztrátou používajíspeciální pomůcky jako je vibrační budík,světelná signalizace, naslouchací zařízeníatd. O příspěvek na tyto pomůcky se žádána soc. odboru v místě trvalého bydliště(obecní úřad s rozšířenou působností). Postup při podávání žádosti a seznam pomůcekjsme podrobně popsali v časopisu UNIE, č. 3–4/2008.

Sleva na telefon či internet

Žádost o slevu (tj. státní příspěvek) ve výši200 Kč/měsíc (někteří operátoři nabízí slevuvyšší) se podává u Vašeho telefonníhooperátora a mohou ji uplatnit:držitelé průkazů ZTP/P, držitelé průkazůZTP z důvodu praktické nebo úplnéhluchoty, osoby pobírající příspěvek napéči, osoby s nízkými příjmy a se zvláštnímisociálními potřebami, tzn. osoby, kterénepřetržitě alespoň šest měsíců byly a stálejsou příjemci dávky sociální péče.

Štěpána Sirůčková

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 12
celkem: 12
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]