zobrazeno: 2700x

10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu

pro Jáchymka a jeho rodinu

publikováno: 01/06/2019

Ve chvíli, kdy se novopečení rodiče dozví, že jejich dítě bude mít sluchová omezení nebo mu bude tento smysl scházet úplně, první otázky většinou vedou k tomu, jak nejlépe podpořit dítě v rozvoji řeči a dalších důležitých součástí gramotnosti. Tento článek není psán odborníky a nemá být odborným podkladem pro rodiče, ani pacienty. Má být spíše doplňkem takových dokumentů, zaměřuje se na popis českých aplikací pro rozvoj gramotnosti a budování efektivních komunikačních dovedností u dětí se sluchovým omezením a členů jejich rodiny.

Slyšíme našimi mozky, ne ušima

Začněme možná překvapivou, ale zásadní věcí, kterou tvrdí Carol Flexer, jedna z nejvýznamnějších odbornic na audiologii: „Slyšíme našimi mozky, ne ušima. Uši jsou jen cestou, jak dostat zvuk dovnitř, aby jej mohl mozek zpracovat.“ Více než 95% dětí se ztrátou sluchu se rodí slyšícím rodinám. Je proto velmi pravděpodobné, že většina takových rodin má velký zájem na rozvoji slyšení, mluvení a výsledné gramotnosti svých dětí. Pro tyto účely, říká Carol Flexer, musíme pracovat s řečovými strategiemi, dotekem a spoléhat na tzv. neuroplasticitu. Největší plasticita mozku – tedy nejefektivnější učení a přizpůsobování se svému okolí – je u lidských jedinců většinou ohraničena věkem 3 až 3,5 roku. Pokud je požadovaným výsledkem mluvená komunikace a gramotnost, pak slyšením rozumíme vývoj tzv. sluchového mozku. A nejlépe v tom nejranějším věku. Je zřejmé, že v mozku není žádný ohraničený uzel, na němž by bylo napsáno sluch, sluchová tkáň se nachází v celém mozku. Všechny tyto oblasti potřebují stimulaci, aby se rozvinuly, a nemohou být stimulovány, pokud nemáme technologii vedoucí fyzický zvuk do mozku. Pokud je to tedy alespoň trochu možné, dítě by mělo denně alespoň po nějakou bdělou dobu nosit sluchové kompenzační pomůcky. V klidném prostředí s kvalitní interakcí např. s rodičem lze tak výšit možnost učení komunikace a sociálních návyků. Některé studie také ukazují, že děti, které nebyly z komunikace v rodině vynechány a členové domácnosti s nimi znakovali, či jinak koherentně komunikovali, měly vyšší IQ a gramotnost.

Trénik a domácí analýza sluchu

Pokud má dítě alespoň nějaké zbytky sluchu, nebo může (i omezeně) používat zařízení, které zvuky zprostředkovávají, je vhodné tento sluchový mozek co nejvíce trénovat. K přesně tomuto účelu je např. určena aplikace Heroes, interaktivní platforma pro osoby s kochleárními implantáty a sluchovými pomůckami, jež je seznamuje s různými zvuky a slovní zásobou. V rámci aplikace lze vybrat mnoho tematických okruhů z běžného života a dále poznávat a určovat zvukovou reprezentaci příslušných věcí či událostí.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Games4Hearoes.G4H Podobný mechanismus nabízí i aplikace What’s That Sound?
https://itunes.apple.com/us/app/whats-that-sound/id414716186?mt=8

Klesáte na mysli? Že vaše dítě nemá zbytky sluchu? Častá praxe rodičů a lékařů potvrzuje, že sluch se v dětství vyvíjí, stejně jako metody jeho analýzy a nápravy. Kromě medicínské nebo invazivní diagnostiky můžete využít i např. hravou platformu Kids Hearing Game, která jednoduše napomáhá v domácím prostředí identifikovat jednostrannou nebo oboustrannou sluchovou vadu u předškoláků. Stejně tak lze aplikaci vzužít podobně, jako ty předchozí k samotnému tréninku poslechu. Dítě má v této jednoduché hře chytat světlušky. Světlušky se ale objevují jen ve chvíli, kdy dědeček na břehu jezera zahraje na flétnu. Jakmile dítě uslyší flétnu, dotkne se kdekoliv obrazovky, a chytne tak světlušku. Na konci hry se zobrazí celkové sluchové skóre. Hra trvá jen několik minut a lze jí opakovat, kolikrát si přejete. Právě pravidelné hraní hry může trénovat sluch dítěte.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kidshearing.app
https://itunes.apple.com/us/app/kids-hearing-game/id1193370040?mt=8

Nácvik řeči a modulace hlasu

Pro nácvik řečových dovedností pak dobře posluží vizuálně jednoduše krásná aplikace Bla Bla | Bla určená těm nejmladším (0-3 let), autistickým pacientům a pacientům po mozkové mrtvici. Minimalistické animace se pohybují s hlasem a pomáhají trénovat modulaci a ovládání hlasu. Citlivost hlasitosti lze měnit podle potřeby uživatele. https://itunes.apple.com/us/app/bla-bla-bla/id430815432|

Mluvit spolu

Obecně lze říci, že jakýkoliv způsob komunikace v rodině je dobrý. Ať už je to znaková řeč, podpora odezírání, rozvoj mluvené řeči, zkrátka cokoliv, co podporuje rozvoj mozkových center běžně spojených se slyšením a komunikací, je skvělým začátkem. Je tedy důležité se co nejdříve rozhodnout, jaký způsob komunikace zvolíte a striktně toto pravidlo dodržovat. A to na úrovni celé rodiny. Učení tedy čeká všechny členy rodiny. Kromě klasických kurzů, které jsou po celé republice, jsou pro děti, ale i dospělé k dispozici i moc pěkné aplikace pro rozvoj základní slovní zásoby. Pexeso – Znakujte s TamTamem je klasickým pexesem s překladem do znakového jazyka. Tyto části jsou nahrány na video a mohou být podle potřeby přehrány několikrát za sebou. Zábavná herní forma naláká jistě i ty nejotrlejší odpůrce učení.

Medvěd - Znakujte s TamTamem je aplikací určenou pro děti do 8mi let. Aplikace je rozdělena do dvou částí. V první medvídek Čumáček hledá různé předměty ze tří oblastí – domácnosti, dopravy a školy. S hledáním potřebuje od dětí pomoci a po každém nalezení správného předmětu se k němu přehraje znakovací video. Ve druhé, čistě zábavní kategorii, se děti o medvídka starají – čistí mu zoubky, převlékají ho, ukládají ke spánku, atp.
https://itunes.apple.com/us/app/medv%C4%9Bd-znakujte-s-tamtamem/id1398925158

Pro starší děti, nebo ty odhodlanější, je pak skvělá rozsáhlá aplikace Znakujte s TamTamem. Obsahuje slovník s téměř 1500 slovíček a vět a snadným vyhledáváním; výuku členěnou do tematických lekcí s různými stupni obtížnosti a kvízy s vyhodnocením pro testování znalostí.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.frpsp.znakovka.android

Čtení, mnohem těžší úkol, než se na první pohled zdá

Středobodem gramotnosti je pak pro neslyšící a nedoslychavé čtení, přičemž aktuální výzkum potvrzuje, že čtení je multi-senzorická aktivita, jejímž základem je právě sluchový vývoj, tedy vývoj sluchových neurálních center. Zatímco jako lidské bytosti jsme biologicky navrženi k tomu, abychom poslouchali a mluvili, nejsme přirozeně vybaveni ke čtení. Jinými slovy, náš mozek nemá žádná speciální centra, která by se spínala pouze pro čtení. Čtení je jakýmsi cvičením v neuroplasticitě a v rozvoji propojení různých částí mozku dítěte s klíčovými sluchovými centry. Proto je pro mnoho slyšících často překvapením zjištění, že psaná čeština je pro tyto osoby něco jako cizí jazyk. Avšak i v případě, že celková sluchová porucha je tak velká, že nelze zvuk k mozku dopravit, existuje mnoho možností a efektivních nástrojů, jak gramotnost rozvíjet. Přeskočme ty sofistikované, které Vám vysvětlí lékaři a upozorněme na hravé a motivační aplikace pro děti: Krásným počinem je české Tableto. Jde o interaktivní pohádkovou edici pro rozvoj čtenářství u dětí se speciálními potřebami: u dětí neslyšících, s odlišným mateřským jazykem, s dyslexií, s poruchou pozornosti nebo s autismem. Vyprávění kombinuje text, mluvené slovo, video ve znakovém jazyce, animaci a hry. Se čtením dětem pomohou tři zvířecí hrdinové: pes Emil, kočka Týna a papoušek Pepa, kteří se vydají na cestu kolem světa. Jde o aplikaci ve vývoji a v současné době nabízí čtenářům a čtenářkám první tři kapitoly pohádky.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolworks.tabletopro
https://itunes.apple.com/us/app/tableto/id1064674303?ls=1&mt=8

Aby se neslyšící a nedoslýchaví domlluvili všude

A co v situacích mimo domov, jak zajistit, aby se neslyšící a nedoslýchaví domluvili všude a se všemi? Skvělým produktem je např. ryze česká aplikace Tlumočník do kapsy, která v reálném čase automaticky přepisuje mluvené slovo do textu.
https://itunes.apple.com/cz/app/tlumo%C4%8Dn%C3%ADk-do-kapsy/id1069003657?mt=8
Dále pak Tichá linka umožňující rezervaci online tlumočení českého znakového jazyka profesionálními tlumočníky pomocí videohovoru a online přepisu českého jazyka pomocí chatu v reálném čase. V neposlední řadě poskytuje 24/7 možnost nouzového spojení s tlumočníkem non-stop pro urgentní zavolání záchranné služby, policie či hasičů.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tichalinka.app

V těchto dnech také v rámci malého českého startupu probíhají práce na tvorbě aplikace Signslate nabízející jedinečnou možnost využít tlumočení v reálném čase. Přes chytrý telefon se budete moci připojit k dostupným tlumočníkům, kteří Vám pomohou vyřešit třeba i neplánovanou situaci nebo spor, což je zásadní nedostatek online služeb objednávání si tlumočníků na přesné místo, datum a čas.


Zdoje:
Anderson, K.L. (2012). Brain Development & Hearing Loss.

Flexer, C. (2011). The Auditory Brain: Conversations for Pediatric Audiologists.
https://www.audiologyonline.com/articles/auditory-brain-conversations-for-pediatric-817
Vicars, W. (2000) Language Deprivation and its Relationship to the Social and Intellectual
Development of Deaf Children. http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/languagedeprivation.htm
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. - http://www.infocentrum-sluch.cz
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - http://www.detskysluch.cz/, http://www.idetskysluch.cz

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu
Metodický průvodce na pomoc studentům a učitelům při výuce anglického jazyka
SignOnOne – online kurzy angličtiny pro neslyšící evropské začátečníky
Možnosti zvýšení čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků
Největší pozitivum nové maturity vidím v tom, že se koncepce češtiny jako cizího jazyka
Trendy ve výuce cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením
Jak zvládají neslyšící a nedoslýchavé děti výuku cizích jazyků (TKN)
Jak učit neslyšící český jazyk
Čeština přes e-mail
Nová státní maturita z češtiny (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Psaná čeština a čeští neslyšící
Úprava textů pro čtení s porozuměním
Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící - 3. pád
Slovotvorná terninologie v učebnicích ČJ
Český jazyk pro neslyšící I.
Jak učit neslyšící český jazyk
Angličtina pro neslyšící
Sociolingvistické a pragmatické aspekty výuky češtiny jako cizího jazyka
Helena nechce hada
Text, jenž slyší

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 11
celkem: 11
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]