zobrazeno: 12226x

Kalendárium neslyšících

listopad, prosinec

zdroj: Unie 11-12/2005 publikováno: 18/07/2009

následující časové údaje jsou počítané k roku 2005

Listopad

1. 11. 1925 – před 80 lety bylo obnoveno po 6 letech vzdělávání neslyšících dětí v Brně, kdy tam byla zřízena jedna třída ivančického ústavu (původní budova brněnského ústavu byla v r. 1919 zabrána pro čs. Státní dráhy)
2. 11. 1883 – před 122 lety se narodil Tomáš Bečvář, ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Plzni a člen výboru Spolku učitelů hluchoněmých v Čechách

Lumír Graca
2. 11. 1990 – před 15 lety zemřel brněnský básník a kreslíř Lumír Graca (1933 – 1990). Ohluchl po úrazu v sedmi letech.
2. 11. 1997 – před 8 lety zemřel Josef Hruška, dlouholetý učitel a ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Plzni
6. 11. 1885 – před 120 lety se narodil Prof. MUDr. Antonín Přecechtěl, po smrti Dr. Výmoly předseda Spolku pro péči o hluchoněmé a v letech 1938 – 1940 i předseda Ústřední péče o hluchoněmé
8. 11. 1925 – uplynulo 80 let od založení Spolku nedoslýchavých a později ohluchlých Efeta
9.  11. 1955 – před 50 lety se narodil Miloň Potměšil, ředitel Institutu pro neslyšící v Berouně
11.  11. 1770 – před 235 roky se narodil kněz Jan Mücke, v letech 1820 – 1840 ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Praze
12.  11. 1932 – před 73 lety se narodil Stanislav Florián, první ředitel Střední průmyslové školy oděvní pro sluchově postiženou mládež v Brně
12. 11. 1950 – před 55 roky se narodil Miloslav Janeček, ředitel školy pro žáky se sluchovým postižením v Liberci
15. 11. 1670 – před 335 roky zemřel v Amsterodamu veliký český vzdělanec Jan Ámos Komenský (1592 – 1670), „Učitel národů“. Ve své knize „Vševýchova“ se věnoval mj. i vzdělávání zdravotně postižených.

Miloň Potměšil
17.  11. 1912 – před 93 roky se narodil Antonius M. J. van Uden, přední nizozemský oralista a učitel žáků se sluchovým postižením
18. 11. 1745 – před 260 lety se narodil hrabě Kašpar Heřman Künigl (1745 – 1824), předseda Pražské zednářské lóže. Založil Ústav pro hluchoněmé v Praze (dnešní Smíchov) a byl jeho prvním vrchním představeným.
20. 11. 1949 – před 56 lety zrušila KSČ Podpůrný spolek hluchoněmých sv. Františka Saleského v Praze
21. 11. 1910 – uplyne 95 let od narození Bohuslava Ondráčka, ředitele Gymnázia pro mládež s vadami sluchu v Ječné
21. 11. 1926 – velkolepé slavnostní otevření Prvního českého ústavu pro hluchoněmé v Čechách (v Radlicích). Zúčastnilo se jej plno hostů, např. ministr školství Staňek a pražský primátor Baxa. Ředitelem tohoto Výmolova ústavu se stává sám zemský školní inspektor péče o hluchoněmé Viktor Parma
21. 11. 1948 – před 57 roky je založena Zájmová skupina neslyšících motoristů
23. 11. 1872 – před 132 roky se narodil Richard Sedlák (1872 – 1948), dlouholetý učitel Ústavu pro hluchoněmé v Ivančicích a šéfredaktor časopisu Zájmy hluchých
24. 11. 1864 – před 141 roky se narodil Henri de Toulouse-Lautrec (1864 – 1901), francouzský malíř a grafik. Trpěl nedoslýchavostí.
24. (29.?) 11. 1924 – před 71 lety zemřela Amálie Kühnelová (1833 – 1924), první neslyšící žena – učitelka na Ústavu pro hluchoněmé v Praze. Vyučovala ruční práce.
24. 11. 1947 – konaly se v Praze velkolepé oslavy 160. výročí smíchovského ústavu. Zúčastnili se jich mj. Hana Benešová, manželka prezidenta republiky, nebo Josef Beran, arcibiskup pražský.
25. 11. 1712 – před 293 roky se narodil nejslavnější učitel neslyšících, francouzský kněz Charles Michel de l’Epée (1712 – 1789). Založil v Paříži první školu pro neslyšící na světě.
25. 11. 1995 – uplyne 10 let od založení Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené Pipan z iniciativy FRPSP
27. 11. 1975 – uplyne 30 roků od úmrtí Jindřicha Metelky (1896 – 1975), dlouholetého pokladníka Zemské ústřední jednoty hluchoněmých pro Moravu v Brně (v dnešní Vodově ulici)

Winston L. S. Churchil
30. 11. 1837 – před 168 lety zemřel americký průzkumník Erastus „Deaf“ Smith (1787 – 1837), stopař generála Houstona za texaské revoluce v r. 1835. Byl těžce nedoslýchavý.
25. 11. 1883 – před 122 roky se narodil Hubert Synek (1883 – 1951), ředitel Zemského ústavu pro hluchoněmé v Lipníku a propagátor péče o nedoslýchavé a vadně mluvící. Pracoval mj. na daktylologii (prstové abecedě) pro hlu-choslepé.
28. 11. 1991 – před 14 lety je v Praze založen Český klub ohluchlých
30. 11. 1874 – uplyne 131 let od narození vynikajícího britského diplomata, premiéra Winstona L. S. Churchila (1874 – 1965). Ve stáří trpěl rychle se zhoršující nedoslýchavostí.
30. 11. 1990 – před 15 lety byl v Brně založen Sordos – Sdružení pro kulturu neslyšících
listopad 1937 – před 68 roky začal vycházet časopis Československý neslyšící. V roce 1939 však vydávání časopisu zastavili nacisté.

Prosinec

1. 12. 1923 – před 82 lety začal vycházet časopis Revue pro vzdělávání a výchovu hluchoněmých. Jeho vydavatelem byl Svaz spolků učitelů hluchoněmých v RČS.
2. 12. 1923 – před 82 lety byl v Praze založen Ochranný svaz německých nedoslýchavých v Republice československé

Hieronymus Lorm
3.   12. 1902 – před 103 roky zemřel brněnský básník a filozof Hieronymus Lorm (vl. Jménem Jindřich Landesman, 1821 – 1902). Objevitel dotekové abecedy pro hlu-choslepé, která
nese jeho jméno. V 15 letech ohluchl a postupně ztrácel zrak až k úplné slepotě.
3. 12. 1942 – před 62 lety byla rozhodnutím Zemského úřadu založena Baletní škola pro neslyšící dívky Mobi Urbanové
5. 12. 1923 – před 82 roky bylo zrušeno německé oddělení na Ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové a němečtí žáci byli převedeni do Litoměřic
6.  12. 1934 – před 71 roky zemřel Jan Sedláček (1873 – 1934), ředitel Moravského zemského ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí, redaktor Novin pro hluchoněmé a předseda Spolku učitelů hluchoněmých na Moravě a ve Slezsku
7. 12. 1786 – před 219 roky byl slavnostně otevřen Ústav pro hluchoněmé v Praze, dnešní škola pro neslyšící v Holečkově ulici na Smíchově. Nejprve ústav sídlil ve II. patře domu č. 671 naproti Novoměstské radnici a měl na začátku pouze 6 chovanců ve věku 6 až 36 let. Stal se tak pátým nejstarším ústavem pro neslyšící v Evropě.
8. 12. 1805 – před 200 lety se v Německu narodil zastánce orální metody a učitel na Heinickeho institutu v Lipsku Friedrich Moritz Hill (1805 – 1874)
8. 12. 1994 – před 11 roky zemřel Rudolf Grulich (1914 – 1994), učitel neslyšících na několika školách na Slovensku a na Moravě, ředitel školy pro neslyšící v Hořičkách
9.  12. 1975 – před 30 roky zemřel Jan Šantrůček (1902 – 1975), dlouholetý učitel na Výmolově ústavu v Praze a šéfredaktor Efety – časopisu Spolku nedoslýchavých a později ohluchlých
12. 12. 1940 – před 65 lety se narodil Zdeněk Slomek, ředitel školy pro děti se sluchovým postižením v Českých Budějovicích
12.  12. 1949 – před 56 lety se narodil Vojtěch Volejník, předseda Českého svazu neslyšících sportovců a člen (po Jaroslavu Říhovi teprve jako druhý Čech) výboru CISS – Mezinárodního svazu neslyšících sportovců
13. 12. 1816 – před 189 roky se narodil Werner von Siemens (1816 – 1892), německý vynálezce (vynalezl dynamo a elektrickou lokomotivu). V r. 1847 založil světoznámý elektrotechnický koncern. Ohluchl jako dělostřelecký důstojník.
14. 12. 1799 – před 206 lety zemřel zakladatel a první prezident Spojených států amerických George Washington (1732 – 1799). Byl nedoslýchavý.
15. 12. 1826 – před 179 roky se narodil Jan Valíček (1826 – 1916), první český učitel na Moravsko-slezském ústavu pro hluchoněmé v Brně
15. 12. 1924 – před 71 lety zemřel Prof. JUDr. Emanuel Ott, vrchní ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Praze. Prosadil výstavbu nové školní budovy tohoto ústavu v dnešní Holečkově ulici na pražském Smíchově.
15. 12. 1979 – před 26 lety začala Československá televize vysílat zpravodajský pořad pro neslyšící Ozvěny, předchůdce Televizního klubu neslyšících
16.  12. 1770 – před 235 lety se narodil hudební génius, skladatel a virtuózní pianista Ludwig van Beethoven (1770 – 1827). Od svých 33 let trpěl těžkou převodní nedoslýchavostí.

Antonín Kovařík
16. 12. 1945 – před 60 lety se v sále Pražského ústavu pro hluchoněmé konala ustavující valná hromada Spolku pražských neslyšících
16. 12. 1965 – před 40 lety zemřel William Somerset Maugham (1874 – 1965), anglický prozaik a dramatik. Trpěl nedoslýchavostí.
17. 12. 1905 – před 100 roky se narodil Augustin Konečný, ředitel Moravského zemského ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí
17. 12. 1953 – před 52 lety se narodila významná autorka několika knih ze života neslyšících Věra Strnadová. Ohluchla v šesti letech.
19. 12. 1928 – před 77 roky se narodila Libuše Tesková, ředitelka Oděvní střední školy pro hluchoněmé v Brně
20. 12. 1942 – uplyne 63 let od narození významného neslyšícího malíře Antonína Kovaříka
22. 12. 1826 – uplyne 179 let od narození Václava Josefa Wilczeka (Vlčka, 1826 -1897), učitele a zakladatele Podpůrného spolku hluchoněmých sv. Františka Saleského v Praze
23. 12. 1932 – před 73 roky se narodil Josef Ruml, ředitel Základní školy pro sluchově postižené v Radlicích
24. 12. 1940 – před 65 lety se narodil význačný český mim, člen PSI Stanislav Kleisner, od narození neslyšící

Karel Čapek
25. 12. 1938 – před 67 lety zemřel nejslavnější český spisovatel Karel Čapek (1890 – 1938). Trpěl převodní nedoslýchavostí.
26. 12. 1890 – před 115 lety zemřel Heinrich Schliemann (1822 – 1890), německý archeolog, objevitel Tróje. Polovinu života trpě silnou nedoslýchavostí.
27. 12. 1585 – před 420 lety zemřel slavný francouzský básník Pierre de Ron-sard (1524 – 1585). Od 16 let byl silně nedoslýchavý.
31. 12. 1928 – před 77 lety se narodila Milada Smutná (1928 – 2004), prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých
31. 12. 1990 – před 15 lety zanikl Svaz invalidů
prosinec 1949 – před 56 lety přestal vycházet časopis Efeta. Efeta vycházela od roku 1926.
prosinec 1971 – před 34 roky začal krátkodobě vycházet časopis Sport neslyšících
prosinec 1992 – před 13 lety začíná vycházet INFO-zpravodaj Informačního centra Národního institutu pro neslyšící

Zdroj: Jaroslav Hrubý: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu

 

 
sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku
22/11/2018 12:32 - Ivous
<a href="http://www.seznam.cz">lehátko</a>  seznam
https://www.seznam.cz/

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Letem tichým světem
Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR
Kalendárium neslyšících /6/
Kalendárium neslyšících /5/
Kalendárium neslyšících /4/
Kalendárium neslyšících /3/
Kalendárium neslyšících /2/
Kalendárium neslyšících
Jak kontaktovat neslyšící
Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Terminologie
Svět neslyšících
Slavné osobnosti v historii Neslyšících
Historie Neslyšících
Neslyšící; jazyková a kulturní menšina vs. hluchota jako postižení
Kalendárium neslyšících
Svět neslyšících III.
Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně
Letem tichým světem
Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 9
celkem: 9
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]