zobrazeno: 8930x

Kalendárium neslyšících

březen, duben

zdroj: Unie 3-4/2007 publikováno: 18/07/2009

časové údaje v této části jsou počítané k roku 2007

Březen

1. 3. 1919 – před 88 lety se ředitelem Moravského zemského ústavu pro hluchoněmé v Šumperku stal Antonín Czapka
1. 3. 1931 – před 76 lety byl v Praze v Radlické ulici zřízen Domov pro neslyšící učně
2. 3. 1824 – před 183 lety se narodil Bedřich Smetana (1824-1884), jeden z největších českých hudebních skladatelů (Má vlast, Prodaná nevěsta, Libuše,…). Ohluchl nejprve na pravé ucho a v noci z 20. na 21. října 1874 ohluchl úplně.
4. 3. 1996 – před 11 lety vznikla Česká společnost tlumočníků znakového jazyka, předsedkyní se stává Jana Kubicová
5. 3. 1869 – před 137 lety se narodil Josef Rozsypal, učitel z Ivančic a ředitel Moravského zemského ústavu pro hluchoněmé v Lipníku (1911-1930)
5. 3. 1935 – před 72 roky se narodila česká básnířka Ladislava Buberlová, ohluchla ve dvou letech
5. 3. 1942 – před 65 lety zemřel Josef Kolář (1864 – 1942), ředitel ústavu v Ivančicích a později i Výmolova ústavu v Praze, dlouholetý kronikář Zemského spolku o péči o hluchoněmé a redaktor časopisu Obzor hluchoněmých. Podle jeho požadavků byla postavena v roce 1926 škola v Radlicích.
6.  3. 1938 – před 67 lety byl založen Podpůrný spolek pro hluchoněmé v Lipníku nad Bečvou
7. 3. 1903 – před 104 roky zemřel kněz František Husar (1861 – 1903), od roku 1894 ředitel Diecézního ústavu pro hluchoněmé v Českých Budějovicích
8. 3. 1949 – před 58 lety zemřel páter Václav Měšťan (1881-1949), ředitel Diecézního ústavu pro hluchoněmé v Českých Budějovicích
9. 3. 1902 – před 105 roky se narodil ve Vídni J. T. Auředníček, první předseda Ústřední jednoty invalidů
14. 3. 1991 – před 16 lety byl založen v Praze Klub šelestářů, prvním předsedou se stává Oldřich Jend-rulek
15. 3. 1919 – před 88 se začalo po válce znovu vyučovat v Moravském zemském ústavu pro hluchoněmé v Ivančicích (za 1. světové války byl přeměněn na vojenskou nemocnici)
15. 3. 1929 – před 78 lety začala Zemská ústřední jednota hluchoněmých pro Moravu v Brně vydávat časopis Přítel. Prvním redaktorem byl ohluchlý literát Pravoslav Jasan, který také téměř celý časopis sám psal.
16. 3. 1962 – před 45 lety zemřel zubní lékař František Svátek (1868 – 1962), spoluzakladatel a pozdější předseda Efety. Byl prvním zcela ohluchlým absolventem Univerzity Karlovy.
21. 3. 1888 – před 119 lety se narodila Marrietta Šagiňanová (1888-1982), přední sovětská spisovatelka, od 13 let nedoslýchavá
23. 3. 1903 – před 104 roky se narodil Josef V. Pivoňka (1903-1975). Byl jednatelem v Efetě, vedl ABC neslyšících a založil mutační vydání Zpravodaje čs. invalidů. Podílel se na vzniku Divadla neslyšících.
23. 3. 1930 – před 77 lety vznikl reorganizací Podpůrného a vzdělávacího spolku hluchoněmých ve Valašském Meziříčí Středomoravský podpůrný a vzdělávací spolek hluchoněmých
23.  3. 1919 – před 88 roky byla založena v Brně Zemská ústřední jednota hluchoněmých pro Moravu
24. 3. 1870 – před 137 lety se narodil Johann Karresch (1870-1925), dlouholetý neslyšící učitel kreslení na Pražském ústavu pro hluchoněmé
26. 3. 1843 – před 164 roky zemřel Josef Dietmann, rytíř z Traubenburku (1761-1843), vrchní rada Zemského soudu v Brně. V roce 1829 založil Moravsko-slezský ústav pro hluchoněmé v Brně.
26. 3. 1990 – před 17 lety se konala ustavující valná hromada Československé rady pro humanitární spolupráci. Prvním předsedou je zvolen ing. Jaroslav Hrubý, CSc.
28. 3. 1592 – před 415 lety se narodil veliký český vzdělanec Jan Ámos Komenský (1592 – 1670), „Učitel národů“. Ve své knize „Vševýchova“ se věnoval mj. i vzdělávání zdravotně postižených.
28. 3. 1882 – před 125 lety byl ve Francii vydán zákon o bezplatném vyučování neslyšících a nevidomých
29. 3. 1867 – před 140 lety se narodil Otokar Kutvirt (1867-1929), univerzitní profesor a lékař pro nemoci ušní-nosní-krční, zakladatel Čs. otorinolaryn-gologické společnosti. Byl místopředsedou Zemského spolku pro péči o hluchoněmé, autor knihy O dětech hluchoněmých.
30. 3. 1746 – před 261 lety se narodil Francisco José de Goya y Lucientes (1746 – 1828), světoznámý španělský malíř a grafik u dvora krále Karla I V. Autor světově proslulých Caprichos. Ohluchl ve 47 letech.
31. 3. 1906 – před 101 lety bylo v Praze na Střeleckém ostrově uspořádáno první u nás známé divadelní vystoupení neslyšících. Zúčastnilo se jej 400 slyšících i neslyšících návštěvníků.

Duben

1. 4. 1926 – před 81 lety vyšlo první číslo časopisu Svépomoc hluchoněmých, který vydával Svaz spolků hluchoněmých v Republice československé
1. 4. 1951 – před 56 lety se narodila Eliška Vyorálková, česká básnířka, ohluchla ve školním věku
2. 4. 1935 – před 72 lety zemřela Ludmila Grossmannová-Brodská (1859-1935), významná česká spisovatelka, napsala více než 80 knih, např. Opuštěná. Ohluchla v pěti letech po spále.
2. 4. 1946 – před 61 lety přijal prezident republiky dr. Edvard Beneš s chotí devatenáctičlennou delegaci čsl. neslyšících
5. 4. 1990 – před 17 lety se konal ustavující sjezd Českého svazu sluchově postižených. Jeho prvním předsedou byl zvolen Luděk Lauermann
8. 4. 1930 – před 77 lety začal v Brně vycházet časopis Zájmy hluchých. Redaktorem byl jednatel Zemské ústřední jednoty František Kopřiva.
10. 4. 1727 – před 280 lety se narodil Samuel Heinicke (1727-1790), přední německý učitel neslyšících, tvrdý zastánce oralismu (tvůrce německé orální metody). V roce 1778 založil ústav pro neslyšící v Lipsku, teprve druhý v Evropě.
11. 4. 1806 – před 201 lety zemřel páter Karel Berger (1743 – 1806), první ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé, založeného v roce 1786
11. 4. 1920 – před 87 lety se narodil Robert Weitbrecht (1920-1983), americký ohluchlý inženýr, v roce 1964 vynalezl psací telefon pro neslyšící
11. 4. 1969 – před 38 lety se konal v Praze ustavující sjezd Českého svazu sluchově postižených, prvním předsedou byl Čeněk Rendl
11.  4. 1970 – před 37 lety zemřel Jan Myška (1902-1970), vydavatel časopisu Československý neslyšící a redaktor časopisu Svépomoc Neslyšících
12. 4. 1922 – před 85 roky byl v pražské kavárně U černého orla založen Sportovní kroužek neslyšících, v srpnu téhož roku přejmenovaný na I. Pražský sportovní klub hluchoněmých (dnešní I. PSKN). Prvním předsedou se stal Jaroslav Říha.
14. 4. 1866 – před 141 lety se narodila Anne Mansfield Sullivanová (1866-1936), obětavá učitelka Heleny Kellerové. Ač sama nevidomá, naučila ji vše podstatné.
16. 4. 1913 – před 94 roky zemřel kněz Karel Kmoch (1839 – 1913), dlouholetý ředitel (1876 – 1912) Pražského ústavu pro hluchoněmé. Neslyšícími žáky byl nazýván otcem a byl skutečným „umělcem znakového jazyka“.
16. 4. 1948 – před 59 lety zemřela Jitka Haunerová-Staňková (1880-1948), slyšící matka neslyšícího syna Viléma B. Haunera. Byla hlavní organizátorkou veleúspěšného Mezinárodního sjezdu hluchoněmých v Praze (1928).
17. 4. 1895 – před 112 lety se narodil Rudolf Jakubka (1985-1960), ředitel Moravsko-slezského ústavu pro hluchoněmé v Brně
17. 4. 1939 – před 68 lety zemřel Henri Gaillard (1866-1939), generální sekretář všech pařížských spolků, byl nazýván „konzulem hluchoněmých“. Redigoval několik časopisů pro neslyšící i slyšící. Ohluchl v osmi letech a i když výborně mluvil a byl vynikajícím spisovatelem, byl rozhodným zastáncem znakového jazyka. Žádal například odstranění diskriminačního zákona, který znemožňoval emigraci hluchoněmých do USA.
18. 4. 1935 – před 72 lety zemřel Karel Závodský (1873-1935), předseda Podpůrného spolku hluchoněmých SFS v Praze, později předseda Východočeského spolku hluchoněmých v Hradci Králové a místopředseda Svazu spolků hluchoněmých
19. 4. 1927 – před 80 lety poprvé v Praze vystoupila vynikající neslyšící tanečnice Mobi Urbanová (1914-1988)
20. 4. 1924 – před 83 lety je ustaven Podpůrný spolek pro hluchoněmé se sídlem v Kutné Hoře.
20. 4. 1975 – před 32 roky zemřel Jiljí Hůlek (1894 – 1975), dlouholetý a oblíbený ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové
20. 4. 1914 – před 93 lety byl v Českých Budějovicích založen Podpůrný spolek hluchoněmých „Jirsík“ (nazván po biskupovi, který založil Ústav pro hluchoněmé v Českých Budějovicích)
20. 4. 1919 – před 88 roky byl založen Podpůrný spolek hluchoněmých v Moravské (Velké) Ostravě
21. 4. 1948 – před 59 lety byly zestátněny všechny školy, tedy i školy pro neslyšící. Školy pro zdravotně postižené byly nazvány „školy pro mládež vyžadující zvláštní péči“.
22. 4. 1932 – před 75 lety zemřel Leopold Parma (1886-1932), předseda Spolku učitelů hluchoněmých na Moravě a ve Slezsku, ředitel ústavu v Ivančicích
22. 4. 1934 – před 73 lety byl založen Sportovní klub hluchoněmých v Brně
22. 4. 1936 – před 71 lety se narodil Jaroslav Paur, spoluzakladatel časopisu Gong a současný prezident Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
23. 4. 1816 – před 191 lety se narodil Thomas Arnold (1816-1897), hlavní propagátor oralismu v Anglii. Založil školu pro neslyšící v Northamptonu, která se později stala první střední školou pro neslyšící v Anglii. Napsal několik knih o vzdělávání neslyšících.
23. 4. 1945 – před 62 lety zemřel Jaroslav Pouzar (1899-1945), učitel na Prvním českém ústavu pro hluchoněmé v Praze – Kateřinské ulici, předseda Spolku učitelů hluchoněmých v Čechách, byl zakladatelem Efety (1925) a prvním redaktorem stejnojmenného časopisu. Za 2. světové války se zúčastnil protinacistického odboje, byl zatčen a zemřel v německé vězeňské nemocnici, jen několik dní před osvobozením.
25. 4. 1945 – před 62 lety zahynul při bombardování Plzně Karel Kaska, brankář sportovního klubu hluchoněmých v Plzni
28. 4. 1824 – před 183 roky zemřel hrabě Kašpar Heřman Künigl (1745 – 1824), předseda Pražské zednářské lóže. Založil Ústav pro hluchoněmé v Praze (dnešní Smíchov) a byl jeho prvním vrchním představeným.

Zdroj: Jaroslav Hrubý: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku
22/11/2018 12:32 - Ivous
<a href="http://www.seznam.cz">lehátko</a>  seznam
https://www.seznam.cz/

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Letem tichým světem
Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR
Kalendárium neslyšících /6/
Kalendárium neslyšících /5/
Kalendárium neslyšících /4/
Kalendárium neslyšících /3/
Kalendárium neslyšících /2/
Kalendárium neslyšících
Jak kontaktovat neslyšící
Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Terminologie
Svět neslyšících
Slavné osobnosti v historii Neslyšících
Historie Neslyšících
Neslyšící; jazyková a kulturní menšina vs. hluchota jako postižení
Kalendárium neslyšících
Svět neslyšících III.
Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně
Letem tichým světem
Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 14
celkem: 14
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]