zobrazeno: 14309x

Kalendárium neslyšících

leden, únor

zdroj: Unie 1/2006 publikováno: 18/07/2009

časové údaje v této části jsou počítané k roku 2006

Leden

1. 1. 1894 – před 112 lety se narodil Jiljí Hůlek (1894 – 1975), dlouholetý a oblíbený ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové
1. 1. 1921 – před 85 lety byl založen Podpůrný a vzdělávací spolek hluchoněmých ve Valašském Meziříčí. Prvním předsedou se stal Josef Zátorský.
1. 1. 1932 – před 74 lety se ředitelem ústavu v Holečkově ulici stal kněz Alois Novák, který ve škole zakázal používat znakový jazyk
1. 1. 1932 – před 74 lety je založen tenisový klub neslyšících LATECH (Lawn Tenis Club Hluchých v Praze)
2. 1. 1911 – před 95 lety bylo zahájeno vyučování na Moravském zemském ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí
3. 1. 1888 – před 118 lety se narodil Melichar Bednářík, první ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Plzni
3. 1. 1991 – před 15 lety byla částečně otevřena nová budova školy pro neslyšící v Hradci Králové ve Štefánikově ulici. Začalo v ní chodit 23 dětí do mateřské a 80 dětí do základní školy.
5. 1. 1970 – před 36 lety zemřel Eduard Hradil (1887 – 1970), ředitel Moravského zemského ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí
6. 1. 1412 – před 594 lety se narodila Jana z Arku (Panna Orleánská, 1412 - 1431), francouzská národní mučednice, osvoboditelka Francouzů od Angličanů. Historikové se domnívají, že byla nedoslýchavá.
6. 1. 1925 – před 81 lety je v Praze založena Rada pražských spolků
7. 1. 1579 – před 427 lety se narodil Juan Martin Pablo Bonet (1579 – 1633), španělský učitel neslyšícího dítěte. Vydal známou knihu „Zjednodušení zvuků a umění naučit němé mluvit“.
7. 1. 1950 – před 56 lety bylo v Praze založeno družstvo tělesně vadných Drutěva
10. 1. 1846 – před 160 lety se v Praze narodil Karel Malý (1846 – 1916), jeden z nejvýznamnějších českých učitelů neslyšících. Dlouholetý učitel Pražského ústavu pro hluchoněmé.
13. 1. 1951 – před 55 lety se narodila Zoja Mikotová, vedoucí Ateliéru výchovné dramatiky neslyšících na JAMU v Brně
14. 1. 1914 – před 92 lety se narodil Rudolf Grulich (1914 – 1994), ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové
16. 1. 1767 – před 239 roky se narodil švédský chemik Anders Gustav Ekeberg (1767 – 1813), objevitel prvku tantal. Od narození nedoslýchavý a po výbuchu v roce 1801 oslepl.
17. 1. 1912 – před 94 lety se narodil Karel Staněk, ředitel Prvního českého ústavu pro hluchoněmé v Praze – Radlicích
19. 1. 1861 – před 145 roky se narodil kněz František Husar (1861 – 1903), od roku 1894 ředitel Diecézního ústavu pro hluchoněmé v Českých Budějovicích
19. 1. 1922 – před 84 roky se narodil Bohuslav Škabraha, ředitel ústavu ve Valašském Meziříčí
19. 1. 1987 – před 19 lety byla v Československu provedena první úspěšná operace kochleárního implantátu
20. 1. 1921 – před 85 lety byl v Praze založen Ústřední spolek židovských hluchoněmých a nedoslýchavých v ČSR
20. 1. 1948 – před 58 roky zemřel Richard Poláček (1886 – 1948), vzdělaný vyučený knihař a první předseda Ústředního spolku židovských hluchoněmých a nedoslýchavých v ČSR
22. 1. 1955 – před 51 lety se narodil Pavel Šturm, předseda Pražského spolku neslyšících
22. 1. 1988 – před 18 lety zemřela v Praze Mobi Urbanová (1914 – 1988), vynikající a populární neslyšící česká tanečnice
23. 1. 1913 – před 93 lety se narodil František Zahradníček (1913 – 1984), ředitel Národní školy a domova pro nedoslýchavé v Liberci 23. 1. 1941 – před 65 lety zemřel František Kudyn (1864 – 1941), jeden z prvních neslyšících učitelů na Pražském ústavu pro hluchoněmé, dlouholetý knihovník v Holečkově
23. 1. 1950 – do Ječné ulice v Praze se z Karlína stěhovala Veřejná škola pro nedoslýchavé
28. 1. 1906 – před 100 lety se narodil Antonín Autrata (1906 – 1966), ředitel školy pro neslyšící v Brně, původního Moravsko-slezského ústavu pro hluchoněmé
28. 1. 1942 – před 64 roky se narodil český akademický malíř, grafik a řezbář Jiří Altman, nedoslýchavý od narození
30. 1. 1950 – před 56 lety se narodil Miloš Pártl, ředitel Střední průmyslové školy oděvní v Brně
leden 1887 – před 119 lety se Anne Mansfield Sullivanová (1886 – 1936) stala osobní učitelkou hluchoslepé Heleny Kellerové z USA
leden 1972 – před 34 roky začal vycházet časopis Gong

Únor

1. 2. 1911 – před 95 lety se stal ředitelem Moravského zemského ústavu pro hluchoněmé v Lipníku učitel z Ivančic Josef Rozsypal
2. 2. 1864 – před 142 lety se narodil Josef Kolář (1864 – 1942), ředitel ústavu v Ivančicích a později i Výmolova ústavu v Praze, dlouholetý kronikář Zemského spolku o péči o hluchoněmé a redaktor časopisu Obzor hluchoněmých. Podle jeho požadavků byla postavena v roce 1926 škola v Radlicích.
3. 2. 1920 – před 86 lety se narodil Bohumír Holotík, ředitel ústavu ve Valašském Meziříčí
3. 2. 1925 – před 81 lety zemřel Oliver Heavisi-de (1850 – 1925), geniální anglický fyzik,objevitel ionosféry a operátorového počtu, kterým bylo možno snadno řešit soustavy diferenciálních rovnic. Ohluchl ve 13 letech po spále.
3. 2. 1966 – před 40 lety zemřel Augustin Konečný, ředitel ústavu ve Valašském Meziříčí
3. 2. 1990 – před 16 lety byla založena Federace rodičů a přátel sluchově postižených
4. 2. 1870 – před 136 lety se narodil Julius Baudisch (1870 – 1931), v pořadí třetí předseda Podpůrného spolku hluchoněmých v Praze. Později také předsedou Spolku německých neslyšících v Republice československé a od roku 1925 předseda Svazu spolků hluchoněmých v RČS.
5. 2. 1743 – před 263 lety se narodil páter Karel Berger (1743 – 1806), první ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé, založeného v roce 1786
9. 2. 1864 – před 142 lety se narodil MUDr. Karel Výmola (1864 – 1935), vynikající ušní lékař a profesor na Karlově univerzitě, který však nepřál neslyšícím. Byl dlouholetým předsedou Zemského spolku pro péči o hluchoněmé v Království českém. Zasadil se významně o postavení Prvního českého ústavu pro hluchoněmé v Praze, později po něm nazvaným Výmolovým ústavem, v Radlicích.
9. 2. 1868 – před 138 lety se narodil zubní lékař František Svátek (1868 – 1962), spoluzakladatel a pozdější předseda Efety. Byl první zcela ohluchlým absolventem Univerzity Karlovy.
9. 2. 1931 – před 75 lety byla v Ivančicích zřízena Živnostenská škola pokračovací pro hluchoněmé
9. 2. 1940 – před 66 lety zemřel Vladislav Sekera, dlouholetý ředitel Diecézního ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové
14. 2. 1814 – před 192 roky se narodil kněz Václav Frost (1814 – 1865), třetí ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé. Vytvořil vlastní vyučovací metodu, která se stala známá jako Frostova metoda nebo Pražská škola.
14. 2. 1945 – před 61 lety byla během amerického náletu na Prahu omylem zničena ubytovna neslyšících učnic v ulici Na Moráni 7. Děvčata však byla naštěstí v době náletu v práci.
15. 2. 1892 – před 114 lety se narodil Miloslav Seeman, zakladatel foniatrie v Československu
16. 2. 1994 – před 12 lety byl v Plzni založen Český klub nedoslýchavých Help
17. 2. 1841 – před 165 lety se narodil kněz Josef Beran (1841 – 1907), první ředitel Diecézního ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové
17. 2. 1892 – před 114 lety se narodil Jiří Mlynář, ředitel ústavu ve Valašském Meziříčí
18. 2. 1943 – před 63 roky se narodila Jana Barešová, ředitelka školy pro neslyšící v Radlicích 20. 2. 1956 – před 50 lety byla v Brně založena základní organizace Svazarmu neslyšících
23. 2. 1792 – před 214 lety zemřel Joshua Rey-nolds (1723 – 1792), nejúspěšnější anglický portrétista 18. století, dvorní malíř krále Jiřího III. Známý mj. autoportrétem „Podobizna hluchého muže“. Od 26 let byl těžce nedoslýchavý.
23. 2. 1883 – před 123 lety zemřel biskup Valerián Johannes Jirsík (1798 – 1883), zakladatel Diecézního ústavu pro hluchoněmé v Českých Budějovicích
24. 2. 1839 – před 167 roky zemřel Roch Amb-roise Auguste Bébian (1789 – 1839), po abbé de lęEpéem a Sicardovi třetí ředitel francouzského Národního institutu pro neslyšící
24. 2. 1925 – před 81 lety se narodil Vladimír Buberle, zakladatel České unie neslyšících a v letech 1967 – 1972 prezident Mezinárodní federace neslyšících motoristů
26. 2. 1802 – před 204 lety se narodil významný francouzský spisovatel Victor Hugo (1802 – 1885), autor románu Chrám Matky Boží v Paříži. Ve stáří trpěl silnou nedoslýchavostí.
26. 2. 1941 – před 65 lety se narodil Oldřich Indrák, ředitel ústavu ve Valašském Meziříčí
27. 2. 1899 – před 107 roky se narodil Jaroslav Pouzar (1899 – 1945), učitel na Prvním pražském ústavu pro hluchoněmé a předseda Spolku učitelů hluchoněmých v Čechách. V roce 1925 založil Spolek nedoslýchavých a později ohluchlých Efeta a stal se také prvním redaktorem stejnojmenného časopisu.
28. 2. 1902 – před 104 lety byla slavnostně otevřena nová budova Ústavu pro hluchoněmé v Praze – Smíchově v Holečkově ulici
29. 2. 1952 – před 54 lety byl nuceně přestěhován Ústav pro hluchoněmé v Hradci Králové do 50 km vzdálených Hořiček v okrese Náchod. Ústav se stěhoval na 105 nákladních autech.


Zdroj: Jaroslav Hrubý: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu

 

 
sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku
22/11/2018 12:32 - Ivous
<a href="http://www.seznam.cz">lehátko</a>  seznam
https://www.seznam.cz/

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Letem tichým světem
Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR
Kalendárium neslyšících /6/
Kalendárium neslyšících /5/
Kalendárium neslyšících /4/
Kalendárium neslyšících /3/
Kalendárium neslyšících /2/
Kalendárium neslyšících
Jak kontaktovat neslyšící
Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Terminologie
Svět neslyšících
Slavné osobnosti v historii Neslyšících
Historie Neslyšících
Neslyšící; jazyková a kulturní menšina vs. hluchota jako postižení
Kalendárium neslyšících
Svět neslyšících III.
Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně
Letem tichým světem
Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 10
celkem: 10
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]