zobrazeno: 10954x

Kalendárium neslyšících

září, říjen

zdroj: Unie 9-10/2005 publikováno: 18/07/2009

časové údaje v této části jsou počítané k roku 2005

Září

1. 9. 1988 - před 17 roky se začalo vyučovat na Středním odborném učilišti a Střední průmyslové škole oděvní v Brně
1. 9. 1994 - před 11 lety byla otevřena v Berouně Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené
1. 9. 1996 - před 9 lety se začalo vyučovat v Bilingvální mateřské škole pro sluchově postižené v Praze (Pipan)
1. 9. 1998 - před 7 lety je založena Českomoravská jednota neslyšících
1. – 7. 9. 1957 - před 48 lety se na Mezinárodním sjezdu neslyšících v Římě usneslo, že každá poslední neděle v září bude Mezinárodním dnem neslyšících
2. 9. 1962 - před 43 lety zemřel Bohumil Bažil (1890 – 1962), první výrazná česká postava pozdějšího celosvětového emancipačního hnutí neslyšících. Tento vyučený knihař byl velmi všestranný a podnikavý. Spoluzakládal spolek „Jirsík“, vydával noviny Svépomoc Neslyšících, podporoval v té době „neznámé“ termíny znakový jazyk a Neslyšící (s velkým N!), podílel se na přípravách Mezinárodního sjezdu neslyšících a byl druhým předsedou (po Jaroslavu Čápovi) Československého svazu spolků hluchoněmých (předchůdce dnešního ASNEPu).
4. 9. 1871 - před 134 roky je založen Spolek k vydržování diecézního ústavu pro hluchoněmé v Českých Budějovicích
6. 9. 1868 - před 137 roky byl slavnostně založen Podpůrný spolek hluchoněmých sv. Františka Saleského v Praze (dnešní Pražský spolek neslyšících),
7. nejstarší spolek neslyšících v Evropě. Prvním předsedou se stal Václav Josef Wilczek (Vlček).
6. 9. 1880 - před 125 lety byl zahájen v Itálii Milánský kongres, který doslova zakázal používání znakového jazyka ve školách pro neslyšící. Neslyšící děti měly být vzdělávány orální metodou.
10. 9. 1673 - před 332 lety se narodil v Německu Georg Raphel. Z jeho 6 dětí byly 3 dcery neslyšící. V jejich vzdělávání dosáhl znamenitých výsledků, napsal o tom úspěšnou knihu.
15. 9. 1834 - před 171 lety se narodil význačný německý historik, básník a publicista Heinrich Gotthard von Treitschke (1834 – 1896). Přispěl k rozpoutání 1. světové války, protože obhajoval sjednocení a velmocenskou politiku Německa a považoval Německo za nástupce Říše římské. V dětství zcela ohluchl.
15. 9. 1859 - před 146 lety zemřel autor 57 divadelních her Václav Kliment Klicpera (1792 – 1859), jeden z tvůrců českého divadla. Byl těžce nedoslýchavý.
15. 9. 1948 - před 57 lety je ve Zlíně založena Základní odborná škola pro neslyšící, o rok později rozšířená na Lidovou akademii pro neslyšící, kterou ve večerních kurzech navštěvovali také dospělí neslyšící zaměstnanci Baťových závodů.
16. 9. 1894 - před 111 lety se začalo vyučovat v Moravském zemském ústavu pro hluchoněmé v Lipníku.
16. 9. 1902 - před 103 lety se stal ředitelem Ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové Vladislav Sekera. Ředitelem byl dlouhých (a úspěšných) 34 roků.
16. 9. 1916 - před 89 lety bylo v domě „U zlatého lva“ v Kateřinské ulici zahájeno vyučování na Prvním českém ústavu pro hluchoněmé v Praze. O 10 let později se škola stěhovala do nové budovy v Radlicích.

Karel Malý
16. 9. 1916 - před 89 lety zemřel Karel Malý (1846 – 1916), jeden z našich nejvýznamnějších českých učitelů neslyšících. Napsal Cvičení řeči pro hluchoněmé, Dopisy a písemnosti, Přírodopis, Dějiny vzdělávání hluchoněmých, …
17.  9. 1857 - před 148 lety se narodil ruský učitel a vědec Konstantin Edu-ardovič Ciolkovskij (1857 – 1935), který je považován za otce kosmonautiky. Odvodil rovnice pro raketové motory. Ohluchl po spále v 10 letech.
17. 9. 1873 - před 132 roky se narodil Jan Sedláček (1873 – 1934), dlouholetý ředitel Ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí, redaktor Novin pro hluchoněmé a předseda Spolku učitelů hluchoněmých na Moravě a ve Slezsku.
19. 9. 1832 - před 173 lety se narodil známý švédský malíř Joseph Albert Soult Berg (1832 – 1916). Od narození neslyšící.
20.  9. 1975 - před 30 lety zemřel rakouský sochař a básník Gustinus Ambrosi (1893 – 1975). Pracoval v Praze a ve Štýrském Hradci. Ohluchl v 7 letech po meningitidě.
20. 9. 1998 - před 7 roky je v Brně založeno Evropské centrum pantomimy neslyšících
27. 9. 1925 - před 80 roky je slavnostně otevřen Domov hluchoněmých v Brně – Králově Poli. Náklady na výstavbu přesáhly 300 000 Kčs.

František Kudyn
28.  9. 1864 - před 141 roky se narodil František Kudyn, oblíbený neslyšící učitel na Pražském ústavu pro hluchoněmé. Byl samoukem, staral se tam také o ústavní knihovnik
28. 9. 1892 - před 113 roky se narodil český neslyšící umělecký knihař a výtvarník Václav Fleissig (1892 -?). Ohluchl v 5 letech po meningitidě.
28. 9. 1918 - před 87 lety začal vycházet časopis Obzor hluchoněmých, druhé nejstarší noviny pro neslyšící v českých zemích. Vydával jej Podpůrný spolek hluchoněmých spolu se Zemským spolkem pro péči o hluchoněmé.
28.  9. 1919 - před 86 lety byl založen Východočeský podpůrný spolek hluchoněmých v Hradci Králové.
29.   9. 1989 - před 16 lety zemřel MUDr. Miloš Sovák, zakladatel Logopedického ústavu hl. m. Prahy (1946)
30. 9. 1874 - před 131 lety zemřel vlivný německý učitel neslyšících dětí, zastánce orální metody Friedrich Moritz Hill (1805 – 1874).

Abbé d`lEppé
září 1770 - před 235 roky založil abbé de l’Epée (1712 – 1789) svou školu pro neslyšící – Národní institut pro neslyšící. Je to nejstarší škola pro neslyšící na světě.
září 1938 - před 67 lety se sešli zástupci šesti pražských spolků a pod vlivem zhoršujících se mezinárodních vztahů vytvořili Sdružení pražských spolků hluchoněmých.

Říjen

1. 10. 1907 - před 98 roky byl slavnostně otevřen Moravský zemský ústav pro hluchoněmé v Šumperku s 15 žáky, prozatímně otevřený v Olomouci.
1. 10. 1935 - před 70 lety zemřel MUDr. Karel Výmola, vynikající ušní lékař a profesor na Karlově univerzitě, který však nepřál neslyšícím.

Karel Výmola
Byl dlouholetým předsedou Zemského spolku pro péči o hluchoněmé v Království českém. Zasadil se významně o postavení Prvního českého ústavu pro hluchoněmé v Praze, později po něm nazvaným Výmolovým ústavem, v Radlicích a o zřízení Domova hluchoněmých učňů. V dějinách našich neslyšících však bohužel prof. Výmola zůstane přes všechny své obrovské zásluhy postavou spíše temnou, protože dal svůj organizační talent do služeb likvidace znakového jazyka v ČSR.
3. 10. 1955 - před 50 lety zahájila provoz Národní škola a domov pro nedoslýchavé v Liberci
4. 10. 1832 - před 173 roky byl slavnostně otevřen Moravsko-slezský ústav pro hluchoněmé v Brně (dnes sídlí v Novoměstské ulici). V prvním roce do něj nastoupilo 15 hochů.
4. 10. 1881 - před 124 lety byl slavnostně vysvěcen Diecézní ústav pro hluchoněmé v Hradci Králové (dnes sídlí ve Štefánikově ulici). Také sem nastoupilo v prvním roce vyučování 15 chovanců – 7 chlapců a 8 dívek.
7. 10. 1992 - před 13 lety byl v klubovně České unie neslyšících založena ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
8. 10. 1885 - před 120 roky se narodil Václav Jankovec (1885 – 1942), učitel a zakladatel prvního učiliště pro neslyšící v Čechách (1939 – Učebné dílny pro hluchoněmé v Praze; dnes na Smíchově). Prvními učebními obory byly pánský krejčí, dámská krejčová a obuvník.
8. 10. 1945 - před 60 lety byla v Libni,

Karel Kmoch
v ulici Na Košince č. 502, otevřena Ve řejná škola pro nedoslýchavé. Dnes sídlí v Ječné.
12. 10. 1839 - před 166 lety se narodil kněz Karel Kmoch (1839 – 1913), dlouholetý ředitel (1876 – 1912) Pražského ústavu pro hluchoněmé. Neslyšícími žáky byl nazýván otcem a byl skutečným „umělcem znakového jazyka“.
14. 10. 1894 - před 111 lety byl slavnostně vysvěcen Moravský zemský ústav pro hluchoněmé v Ivančicích. Do Ivančic byly z Brna převedeny všechny české děti – 36 chlapců a 25 děvčat.
15. 10. 1912 - před 93 lety byl slavnostně vysvěcen Moravský zemský ústav pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí. Prvním ředitelem se stal dosavadní ředitel z Lipníku Antonín Schell, rozhodný oralista.
15. 10. 1926 - před 79 roky bylo zahájeno vyučování v nové budově Výmolo-va ústavu v Radlicích. Prvním ředitelem se stal zemský školní inspektor Viktor Parma.
17. 10. 1931 - před 74 lety zemřel kněz Antonín Vetešník (1869 – 1931), další z ředitelů (1913 – 1931) Pražského ústavu pro hluchoněmé. Výborně ovládal znakový jazyk.

Thomas Alva Edison
18.    10. 1931 - před 74 lety zemřel americký vynálezce žárovky a fonografu Thomas Alva Edison (1847 – 1931), autor více než 3 000 patentů. Od 15 let po výprasku od železničního zaměstnance (při svých pokusech málem zapálil železniční vagón) těžce nedoslýchavý.
19. 10. 1745 - před 260 lety zemřel anglický spisovatel Jonathan Swift (1667 – 1745), autor Gulliverových cest. Ohluchl asi ve 20 letech.
24. 10. 1990 - před 15 roky založili Český a Slovenský svaz sluchově postižených Asociaci svazů sluchově postižených
27. 10. 1970 - před 35 lety zemřel František Kopřiva (1903 – 1970). Tento všestranný neslyšící kovář a podnikatel založil v roce 1932 Sokol neslyšících, vydával noviny Zájmy hluchých a spolufinancoval stavbu Domova hluchoněmých v Brně – Králově Poli.
27. – 30. 10. 1950 – před 55 lety vznikl sloučením Spolku neslyšících ve Zlíně a Sportovního klubu neslyšících Zlín TJ Sokol neslyšících Gottwaldov
28. 10. 1927 - před 77 lety je v Brně při Zemské ústřední jednotě hluchoněmých pro Moravu založena Ústřední poradna pro hluchoněmé. Poradna se snažila neslyšícím pomáhat nalézt práci a vyřizovat různé nejen právní záležitosti.

Václav Koťátko
29. 10. 1876 - před 129 lety zemřel kněz Václav Koťátko (1810 – 1876), v letech 1865 – 1876 ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé. Napsal první české učebnice pro neslyšící (slabikář, čítanku, tři sešity mluvnických cvičení a sbírku povídek).
říjen 1923 - před 82 lety se prvním zemským odborným inspektorem péče o hluchoněmé stává Viktor Parma, dosavadní ředitel Ústavu pro hluchoněmé v Dolní Lukavici
říjen 1982 - před 23 lety zemřel vynikající český neslyšící organizátor Vilém B. Hauner (1903 – 1982), syn neméně úspěšné Jitky Haunerové-Staňkové. Tento všestranný umělecký knihař uměl francouzsky a německy, byl redaktorem Obzoru hluchoněmých, Svépomoci neslyšících a Československého neslyšícího. Spolu se svou matkou organizátor Mezinárodního sjezdu neslyšících v roce 1928. V roce 1931 založil tenisový klub Latech.
říjen 1992 - před 13 lety začal vycházet časopis UNIE

Zdroj: Jaroslav Hrubý: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku
22/11/2018 12:32 - Ivous
<a href="http://www.seznam.cz">lehátko</a>  seznam
https://www.seznam.cz/

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Letem tichým světem
Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR
Kalendárium neslyšících /6/
Kalendárium neslyšících /5/
Kalendárium neslyšících /4/
Kalendárium neslyšících /3/
Kalendárium neslyšících /2/
Kalendárium neslyšících
Jak kontaktovat neslyšící
Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Terminologie
Svět neslyšících
Slavné osobnosti v historii Neslyšících
Historie Neslyšících
Neslyšící; jazyková a kulturní menšina vs. hluchota jako postižení
Kalendárium neslyšících
Svět neslyšících III.
Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně
Letem tichým světem
Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 4
celkem: 4
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]