zobrazeno: 7768x

Vztahy jazyka a myšlení

zdroj: Speciální pedagogika 8, 1998, 5, s. 54-55. publikováno: 20/01/2005

Marschark, M. - Siple, P. - Martin, D.L. - Campbell, R.: - Everhart, V.S.: Vztahy jazyka a myšlení. Hledisko znakového jazyka a neslyšících dětí New York - Oxford 1997, 189s.

"Liší se nějak kognitivní vývoj neslyšícího dítěte, jehož prvním jazykem je znakový jazyk, od vývoje dítěte slyšícího, jehož prvním jazykem je jazyk mluvený?" - to je "střechová" otázka, kterou si klade soubor studií amerických a britských znalců problematiky neslyšících. Vzhledem k zájmu o jazyk a komunikaci neslyšících, který v různých vědních disciplínách postupně narůstá, to není otázka neaktuální. A zvl. v takto specifikované podobě (hluchota - jazyk - myšlení) je zajímavá nejen pro lingvistiku a psychologii, ale i pro širokou oblast aplikace poznatků obou těchto disciplín, především pro rodinu a školu.

Soubor studií v lecčems navazuje na starší známou publikaci M. Marschacka o psychologickém vývoji neslyšícího dítěte (Psychological Development of Deaf Children, New York - Oxford, 1993, 275s.). Tam se otázky školy, nebo šíře - otázky výchovy a vzdělávání neslyšících, probírají i přímo (připomněla bych jen např. kapitolu věnovanou čtení a psaní). Přitom se zdůrazňuje, že zdaleka nejde jen o problém schopnosti neslyšících dětí vnímat mluvené slovo, mluvit a číst, ale o problém zásadnější povahy, totiž o kompetence neslyšících vyznat se ve světě.

Tuto kompetenci přímo podmiňují tři základní faktory. V první řadě je to (1) raná jazyková zkušenost, efektivní časná komunikace, užívání přirozeného jazyka (samozřejmě i znakového) pro symbolickou, lingvistickou interakci. Prostřednictvím této interakce dítě získává nejen fakta, ale také kognitivní a sociální strategie, uvědomuje si sebe sama a "jiné", usouvztažňuje své "já" s okolním světem. Druhý faktor je vymezen jako (2) různorodost zkušenosti. Dítě získává orientaci ve světě (vědomosti, dovednosti, návyky, včetně např. schopnosti učit se) prostřednictvím aktivního "výzkumu" svého okolí, prostřednictvím zkušenosti s lidmi, věcmi a jazykem. Třetím činitelem, který ovlivňuje uspokojivý vývoj neslyšícího dítěte, je (3) sociální interakce (těsně propojená s interakcí lingvistickou). Jejím prostřednictvím se dítě včleňuje do různorodých sociálních skupin; od toho se pak odvíjí jeho sebehodnocení, formulace cílů, jichž chce dosáhnout, rozvoj morálky.

Otázky vývoje neslyšícího dítěte a jeho výchovných a vzdělávacích potřeb je ovšem možné uspokojivě řešit jen na širším teoretickém pozadí a s hlubším vhledem do obecnějších problémů. Za klíčový je možné považovat - jak titul publikace naznačuje - problém vztahu jazyka a myšlení (kognitivních procesů). Ten je zde osvětlen z různých úhlů pohledu. V osmi kapitolách podávají autoři podrobný přehled o různých možných přístupech ke vztahu jazyka a myšlení, zabývají se problematikou osvojování jazyka a v souvislosti s tím lingvistickými a kognitivními univerzáliemi, specifikou osvojování jazyků existujících v různých "způsobech" (audioorální vs. vizuálněmotorický jazyk), úlohou, kterou nese v kognitivním vývoji neslyšícího dítěte odezírání.

Ne vždy jsou poznatky formulovány jako definitivní, ne vždy se jednotliví autoři ve svých dílčích tvrzeních úplně shodují. Shodná jsou ale jejich východiska a jejich závěry formulované na nejvyšší rovině zobecnění: jazyk jako systematický a arbitrární symbolický systém komunikace a mentální reprezentace umožňuje lidskému jedinci přesáhnout jeho "zde" a "nyní", vykročit za (jen) konkrétní a lineární. To je vlastnost jakéhokoliv jazyka - a to, jaký jazyk si dítě osvojuje jako první (mluvený nebo znakový), nemá na průběh jeho jazykového vývoje žádný trvalý dopad. Za předpokladu ovšem, že další faktory, které tento vývoj ovlivňují (např. sdílenost jazyka s rodiči nebo podnětuplné jazykové okolí), jsou shodné. Podstatu problému hluchoty je tak třeba odvozovat nikoli od typu jazyka (žádný jazyk není ani lepší, ani horší než jazyk jiný), ale spíše od komunikační a sociální izolace neslyšícího člověka.

Řadu svých zjištění autoři dokládají výzkumy, všechny své soudy formulují na širokém pozadí poznatků moderní lingvistiky, psychologie (a jejich "průniku" - psycholingvistiky), všechny své závěry cílí k specifické problematice hluchoty.

Publikace Vztahy jazyka a myšlení dokládá, že tato specifická problematika - dávajíc k dispozici nový, jiný než "tradiční" materiál (totiž materiál znakového jazyka) - pomáhá prohloubit pohled na řadu tradičních lingvistických otázek (např. na tzv. jazykové univerzálie). Dokládá také, že k poznání, resp. poznávání různorodých aspektů hluchoty mohou přispět i disciplíny, které se jí věnují relativně krátkou historickou dobu.

Alena Macurová

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Konference o vznikajícím Centru online komunikace
Když se řekne TKOSP
Diskriminace neslyšících u soudu?
Neverbální komunikace dětí
Končí diskriminace osob se sluchovým postižením před českými soudy?
Opravdu je to tam napsané?
Bariéry pre nepočucúcich. nedostatok kvalifikovaných tlmočníkov a asistentov
Jazyky v komunikaci českých neslyšících: český znakový jazyk a psaná čeština
Využití znakového jazyka u dětí s KI
Neslyšící lidé před českými soudy
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Jak komunikovat s neslyšícími
Některá pravidla chování ve společenství neslyšících
Desatero pro komunikaci s neslyšícím člověkem za přítomnosti tlumočníka
Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením
Gesta a mimika - a dorozumívání neslyšících
Bariéry pro neslyšící ve veřejné dopravě
Novela zákona o znakové řeči
Jazyk a hluchota
Jak komunikovat s neslyšícím klientem?

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 23
celkem: 23
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován
Festival Open House Worldwide

RSS kanály 

[CNW:Counter]