zobrazeno: 4054x

Stali jste se obětí domácího násilí?

zdroj: www.gong.cz publikováno: 26/04/2011

Pro většinu z nás představuje domov a rodina lásku, jistotu, pocit bezpečí a pochopení. Může se však stát, že časem se v domě zabydlí strach, bolest a trápení. Co je příčinou? Domácí násilí. Jak mu čelit? Sebrat odvahu, překonat ostych a vyhledat pomoc.

Co je domácí násilí?

Násilí je problém, který se ve společnosti vyskytuje až s nebezpečnou samozřejmostí. V ohrožení se může ocitnout každý: ženy, muži, děti, dospělí i staří lidé. V případě domácího násilí tvoří největší procento právě ženy. Pachateli bývají převážně jejich současní či bývalí partneři. Citové vazby celou situaci značně komplikují, stejně jako dvojí tvář útočníka. Ten ve společnosti často působí dojmem příjemného, sympatického člověka, tyranské sklony se v něm probouzí teprve v ústraní domova, bez vědomí dalších osob. Násilné projevy se střídají s obdobím relativní pohody a usmiřování. Pro oběť je velmi těžké se takovému chování ubránit, zvláště jsou-li ve hře děti a existenční závislost na partnerovi. V každém případě je nejlepší obrátit se na odborníky, s jejichž pomocí se vše řeší snáz a rychleji.

Domácí násilí u osob se sluchovým postižením

Neslyšící lidé se v této vážné situaci potýkají s dalšími překážkami. Leckdy jim chybí zásadní informace: co lze posuzovat jako domácí násilí, jak se liší od běžné hádky, jak se bránit, jaké mají možnosti, ke komu se obrátit pro pomoc, jak postupovat, neznají organizace Elektra, Rosa, Bílý kruh Bezpečí atd., které pomáhají obětem násilných trestných činů. Největší komplikací však zůstává jazyková bariéra. Při jednání s policií, s lékaři a psychology, všude potřebují prostředníka. Mluvit o tak choulostivých problémech je velice nepříjemné, oběť se většinou stydí přiznat, že jí někdo ubližuje. Navíc se od ní očekává, že bude umět situaci správně vylíčit, k tomu ovšem potřebují tlumočníka. Skrze něj může být komunikace ještě obtížnější. Nehledě na to, že objednání tlumočnické služby trvá několik dní, zatímco bezprostřední hrozbu násilníka je nutné řešit okamžitě. S časovým odstupem emoce vyprchají, strach oběti se zvyšuje, a proto raději mlčí. Tím se ale nic nevyřeší.

Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, nás ujistila, že jejich organizace je schopná pomoci i neslyšícím: „Sluchově postižení lidé již naši poradnu vyhledali a vždy s sebou měli tlumočníka. Pro sluchově i kombinovaně postižené jsme v Praze a v Brně opakovaně na jejich žádost za pomoci tlumočníka přednášeli o primární prevenci kriminality, nutné obraně a jiných otázkách souvisejících s naší působností.“

Formy domácího násilí

Nejprve je třeba si uvědomit, že násilí nemusí být jen fyzické podoby (napadení, fackování, bití atd.) často mnohem horší může být i násilí psychické (ponižování, vyhrožování, zastrašování, omezování osobní svobody, apod.). Domácí násilí se projevuje hned několika způsoby:

  • Fyzické – zahrnuje bití, kopance, facky, tahání za vlasy, ohrožování zbraní a jiná fyzická napadení, včetně sexuálního obtěžování a znásilnění. Patří sem i ničení majetku a osobních věcí oběti.
  • Psychické – představuje citové vydírání, ponižování, nadávky, obviňování, zastrašování, zesměšňování na veřejnosti, vyhrožování, špehování, ale také odepření spánku, jídla, oblíbených činností apod.
  • Sociální – zabraňuje oběti kontaktu s dalšími lidmi, zejména rodinou a přáteli. Násilník se snaží svou oběť co nejvíce izolovat od okolního světa, zamyká ji v bytě, blokuje telefonní hovory atd.
  • Ekonomické – spočítá v omezení přístupu k penězům, k bankovnímu účtu, oběť často ani nesmí chodit do práce, aby měla vlastní příjem. Zůstává tak zcela bez prostředků, což jí ztěžuje násilníka opustit.
  • Emocionální – je zaměřené na osoby (např. děti, sourozence), zvířata a věci, na kterých oběť citově lpí, bojí se o ně a nechce o ně přijít.

Na koho se obrátit?

1) Policie – v celé ČR můžete pomoc přivolat nejen na telefonním čísle 158 (vhodné pro slyšící a nedoslýchavé), ale také formou SMS zprávy na čísle 603 111 158.

Do SMS zprávy nezapomeňte uvést:

Své jméno a příjmení

Místo kde se událost stala (např. adresu bydliště)

Popis události (např. manžel mne napadl a zbil)

Zda došlo ke zranění (např. bolí mne ruka, asi je zlomená)

2) První pomoc – slyšící mohou přivolat první pomoc na čísle 155, lidem se sluchovým postižením slouží SMS linka první pomoci na čísle 724 333 155.

I zde opět uveďte:

Své jméno a příjmení

Místo kde se událost stala (např. adresu bydliště)

K jakému zranění došlo (např. modřiny, pád ze schodů apod.)

3) Intervenční centrum Praha (kontakty na www.csspraha.cz)

Intervenční centrum je zaměřeno výhradně na pomoc osobám ohroženým domácím násilím, tj. ženám, mužům, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Ze zákona musí tuto službu zajistit každý z krajů.

Kontakty na intervenční centra v ostatních krajích je možné vyhledat na www.mpsv.cz – registr poskytovatelů sociálních služeb.

4) Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Sociální poradna nabízí mj. poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím např. pomoc se sepsáním žádosti o rozvod, návrhy ve věci svěření dětí do péče, pomoc při řešení bytové situace a další sociální poradenství viz www.nrzp.cz.

Adresa:

Partyzánská 7, 170 00, Praha 7- Holešovice

budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332

Poradce pro neslyšící – Bc. Jitka Vrchotová, DiS.

tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431

5) Bílý kruh bezpečí – na pomoc obětem a svědkům všech trestných činů

(www.bkb.cz, www.domacinasili.cz)

6) Donalinka (www.donalinka.cz)

7) Rosa – centrum pro týrané a osamělé ženy, poskytuje bezplatnou komplexní pomoc (www.rosa-os.cz)

8 ) proFem – konzultační středisko pro ženské projekty, zajišťuje poradenství ženám, které se staly obětí dlouhodobého násilí (www.profem.cz)

9) Élektra – centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, pomoc obětem sexuálního násilí

(www.centrumelektra.cz)

10) Acorus – psychosociální centrum poskytující pomoc obětem domácího násilí (www.acorus.cz)

Přestože domácí násilí je v poslední době často diskutované téma, mnoho objetí nemá odvahu násilníkovi vzdorovat, přihlásit se na policii, či vyhledat jiného odborníka. Stále je však třeba mít na paměti, že násilník sám od sebe s týráním nepřestane. Pamatujte na to, že čím dříve pomoc vyhledáte, tím snazší bude řešení a tím menší budou následky.

Více informací najdete v tištěném GONGu.

Foto: katalog.estranky.cz

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Finanční gramotnost
Diskriminace neslyšících
Problémy s otěhotněním
Migrace, kultura, náboženství
Život a smrt - energie všude kolem nás
Jsem ohluchlý hudebník a hudba mi je lhostejná
Příběh Pavla a Adélky se ztrátou KI
Audismus
Návrat k přirozené výchově
Počet ztracených dětí je i nadále alarmující
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Kyberšikana, aneb Nikdy nevíš kdo je na druhé straně
Hrozně tmavej svět (o drogách)
Tato cesta nikam nevede (o gamblerství)
Falešní neslyšící aneb jak prodávat přívěsky v restauraci
Jak se žije neslyšícím: "Dnes je lepší doba"
Smrtící polibek
Můj milenec chat
Řvala jsem jako nikdy v životě
Jsem gay
Vzal jsem kuchyňský nůž a šel do koupelny…

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 17
celkem: 17
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]