zobrazeno: 17019x

Co to je kultura Neslyšících?

zdroj: Info-Zpravodaj 2005, roč. 13, č. 4, s. 3. publikováno: 09/12/2006

Když mluvíme o kultuře, obvykle si pod tímto pojmem představíme zvyklosti toho kterého národa, tradice, které toto společenství lidí vyznává, jejich povahu (otevřenost nebo spíše uzavřenost), pravidla chování, to, jak lidé rádi tráví čas, co považují za důležité... Spojujeme si s ní i historii národa, jazyk, kterým tento národ mluví, umělecká a jiná díla, která společenství vytvořilo za dlouhou dobu své existence... Kulturu tedy spojujeme většinou s nějakým národem. Jak je to ale v případě, že jde o lidi, kteří mají nějakou sluchovou vadu, kteří neslyší? Dá se zde vůbec mluvit o nějaké kultuře, když neslyšící lidé netvoří národ, když jsou "rozeseti" po různých místech na světě, vlastně prakticky v každé zemi, na kterou si vzpomenete? Nebo jinak, co se myslí tím, když se mluví o kultuře Neslyšících? A proč se třeba nemluví o kultuře Nevidomých?

Jazyk

Neslyšící lidé tvoří specifickou skupinu lidí, které spojuje velmi silný pocit sounáležitosti. Proč je tomu tak? Je to tím, že spolu sdílejí společný jazyk - znakový jazyk, který reaguje na jejich změněné potřeby: je dokonale postižitelný zrakem.

Znakový jazyk prošel historickým vývojem a má všechny rysy přirozeného jazyka. Vznikají v něm divadelní představení, povídky, poezie či vtipy, které jsou leckdy založené na jazykových hrách... Znakový jazyk tvoří jádro kultury Neslyšících. Znakovým jazykem se mohou neslyšící lidé bez potíží vyjadřovat a také mu bez potíží rozumět. Existence znakového jazyka odlišuje neslyšící lidi od lidí s jiným postižením. Žádná jiná skupina lidí s postižením nemá jazyk, který by se lišil od jazyka, který užívá většinová (slyšící, nebo obecně "nepostižená") společnost. Odtud plyne také poněkud problematická komunikace neslyšících lidí se slyšící většinovou společností a také jejich specifická pozice uvnitř této společnosti.

Pravidla chování

Od převážně zrakového vnímání skutečnosti se potom odvíjí i pravidla (komunikačního) chování neslyšících. Existují jasně stanovená komunikační pravidla, jak upoutávat pozornost neslyšícího člověka, jak s ním vést rozhovor, jak si vyměňovat role, jak rozhovor přerušit či ukončit. Existují i pravidla, jak se při komunikaci s neslyšícím určitě nechovat (např. brát ho za ruce, když znakuje; odvracet se od něj, když s vámi komunikuje...).

Zkušenosti a zážitky

Neslyšící lidé měli ve společnosti vždy poněkud obtížnou pozici. Více než 90% dětí se sluchovým postižením se rodí do slyšících rodin. Pro většinu z nich není znakový jazyk jazykem "mateřským" - pokud se s ním nesetkají v rodině, mnoho z nich ho pozná až později, ve škole či jinde, kde se potká s dalšími neslyšícími lidmi. Pro mnohé neslyšící lidi má absence znakového jazyka v jejich výchově citelné následky...

Společenství neslyšících lidí spojují stejné nebo podobné zkušenosti, které zažili při styku se slyšícím okolím. Historie je plná příkladů, jak byli neslyšící lidé otevřeně či skrytě utlačováni, jak se je slyšící lidé neustále snažili "předělat" na slyšící, jak se je snažili "normalizovat" a brali jim jejich identitu neslyšícího člověka. Jak je považovali za mentálně postižené, jak jim brali jejich jazyk, zakazovali jej ve vzdělávání, jak se jejich jazyku posmívali a považovali ho za nahodilou směsici gest a posunků... Pokud neslyšící lidé zcela nerezignovali vůči světu slyšících a zcela se neuzavřeli, museli tvrdě bojovat o své místo "na slunci". Dnes už se situace v mnohém změnila k lepšímu, základní nedůvěra ve svět slyšících však v neslyšících lidech mnohdy přetrvává.

Společně sdílené aktivity

Formování společenství (komunity) Neslyšících bylo bolestné. Není divu, že se neslyšící vždy rádi scházeli, protože když byli spolu, mizely všechny komunikační problémy, mohli se cítit "jako rovný s rovným", mohli si povídat o svých zážitcích a zkušenostech, získat nějaké informace.

Centrem, kde se neslyšící scházeli, byly a jsou kluby Neslyšících (v poslední době, kdy přibývá nových možností komunikace, nových technologií, internet, sms na mobilních telefonech, se neslyšící lidé scházejí i jinde, navazují kontakty s neslyšícími z jiných zemí...). Kluby pořádaly různé kulturní a sportovní akce, akce pro děti i seniory, výlety, plesy a další aktivity, které mají velmi dlouhou tradici.

Pokud naše krátké povídání shrneme, kulturu Neslyšících tvoří každodenní zkušenosti. Neslyšící jsou jedineční svou ztrátou sluchu, zkušenostmi (se slyšícím světem), jazykem a svou oddaností ke komunitě Neslyšících.

Neslyšící vs. neslyšící

Svět Neslyšících má svá nepsaná pravidla, zvyklosti a tradice, trochu jiný pohled na svět..., v jeho centru je svébytný jazyk... V poslední době se proto o skupině neslyšících mluví jako o jazykové a kulturní menšině Neslyšících - Neslyšících s velkým písmenem "N". Pojem Neslyšící tedy odkazuje ke skupině lidí s různým typem sluchového postižení, kteří používají znakový jazyk a identifikují se se společenstvím Neslyšících a jeho aktivitami. Zvyky a chování jsou jen vnější projevy kultury, ale je zde důležitý i "vnitřní" faktor - nakolik se člověk cítí být jejich součástí a nakolik mu vyhovují. [...] nakolik člověk lpí na názorech v ní obvyklých a nakolik zachovává její zvyklosti. [...] Kulturní identita [...] znamená těsné vztahy s ostatními s ostatními [...] Je to sdílená životní zkušenost.

Sluchová vada samotná toho ale o člověku vypovídá jen málo. Neslyšící populace zahrnuje různé skupiny lidí. Ty se od sebe obvykle odlišují tím, pro jakou životní cestu nebo jinak, jaký způsob života se každý neslyšící jednotlivec rozhodl. Jsou tu lidé nedoslýchaví, kteří dávají přednost komunikaci mluveným jazykem. Ti se primárně pohybují ve společnosti mezi slyšícími lidmi. Podobné je to u neslyšících lidí, kteří preferují orální způsob komunikace (a kteří nepřijali znakový jazyk), a u lidí, kteří přišli o sluchu v dospělosti. Na druhé straně jsou lidé, kteří mají různě těžkou vadu sluchu, z nichž někteří dobře zvládají mluvenou formu jazyka, ale kteří se identifikují s kulturní skupinou Neslyšících. Pokud tedy v textu použijeme označení Neslyšící, budeme tím chtít zdůraznit, že dotyčný člověk se vědomě identifikuje s kulturní a jazykovou menšinou Neslyšících a vyznává její hodnoty, zvyky a tradice a je hrdý na svou identitu Neslyšícího člověka.

Neoznačené citace (psány kurzívou):
KYLE, J.: Společenství Neslyšících: Kultura, zvyky, tradice. In HOMOLÁČ, J. (ed.). Komunikace Neslyšících. Sociolingvistika (antologie textů). Praha: FF UK, 1998, s. 141-150.
Zpracovala Jitka Motejzíková

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Pohádky a pořady ve znakovém jazyce
Internetová skupina Zábava pro neslyšící
Místo zaslíbené... Chata Tesák
Neslyšící a právo na kulturní a společenský život II.
Neslyšící a právo na kulturní a společenský život I.
Mluvící ruce 2013 a Tichý dům neslyšících
Výstava děl Jakuba Schikanedera počítá i s neslyšícími návštěvníky
Varieté TKN
Svetový festival nepočujúcich v Remeši
AJ nepočujúci deti a mládež majú talent
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Co to je kultura Neslyšících?
Okénko do kultury Neslyšících
Slavnostní otevření Kulturního centra neslyšících v Anglii
Je kultura Neslyšících jen mýtem?
Kultura neslyšících (TKN)
Festival Deaf Way II.
Význam kultúry a umenia v živote SP (TKN-SK)
Novoroční přání.. (TKN)
O Jiřím Procházkovi a obrození neslyšících
Neslyšící a právo na kulturní a společenský život I.

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 12
celkem: 12
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]