zobrazeno: 3461x

Neslyšící a právo na pracovní uplatnění odpovídající jejich schopnostem I.

Slyšet je snad právo? díl 9.

publikováno: 17/03/2014

Tento text je přepisem rádiového seriálu Slyšet je snad právo?, rádia Classic FM. Tento díl byl odvysílán 28. 4. 2008

Autor cyklu: Naďa Dingová, redaktor: Ivan Dlask, hosté Marie Horáková, Lenka Drozdová, garant cyklu: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, autorem přepisu: Jan Fikejs, Jana Kalendová, jazyková úprava: Štěpána Sirůčková


Ivan Dlask
Redaktor Ivan Dlask (R): V následujících dvou dílech našeho cyklu budeme mluvit o neslyšících a jejich právu na pracovní uplatnění tak, aby odpovídalo jejich schopnostem. A k tomu prvnímu dílu, který právě dnes začíná, jsem si pozval hned dvě zástupkyně Agentury (profesního poradenství) pro neslyšící. Jednak ředitelku této agentury paní Marii Horákovou. Dobrý den.

Marie Horáková (MH): Dobrý den.

R: A také konzultantku této agentury Lenku Drozdovou. Dobrý den.

Lenka Drozdová (LD): Dobrý den.

R: A moje první otázka: Mají neslyšící stejné možnosti pracovního uplatnění jako lidé, kteří slyší?


Marie Horáková

MH: Tak, neslyšící mají stejné možnosti pracovního uplatnění, ale musíme si uvědomit, že jde o jazykovou menšinu a jako jakákoliv jiná menšina naráží i na obavy a předsudky většinové společnosti. A proto vlastně vznikla naše agentura, díky Evropským fondům, a my se snažíme předsudky a tyto obavy zaměstnavatelů snížit a přesvědčit je, že opravdu neslyšící mohou zastávat jakýkoliv pracovní post.

R: Hovoříte právě o těch obavách na straně zaměstnavatelů. A s tím souvisí také další otázka: Na jaké problémy neslyšící při hledání práce narážejí nejvíce?

LH: Tak především hlavním problémem je komunikace. Samozřejmě ze stran zaměstnavatelů, kteří se obávají toho, jakým způsobem se vlastně domluví s tím neslyšícím. A stejně tak ti neslyšící mají obavu, jestli budou dobře rozumět tomu zaměstnavateli a podobně. Naše agentura se vlastně snaží o to, abychom poskytli takové širší informace těm zaměstnavatelům a vůbec té slyšící veřejnosti: jakým způsobem lze komunikovat s neslyšícími, a vůbec jim trošičku osvětlit tu problematiku sluchového postižení a podobně. Snažíme se vlastně na začátku, když zkontaktujeme zaměstnavatele, tak se snažíme vysvětlit na jaké skupiny se sluchové postižení dělí, protože na to se navazuje také ten způsob komunikace s tím člověkem. To znamená, že když je to neslyšící, který se narodí jako neslyšící, tak většinou se snažíme vysvětlit, že pro ně je velice složité odezírat, komunikovat mluvenou řečí - většinou toho nejsou schopni. A pokud se jedná o lidi nedoslýchavé, tak ti většinou, ale není to pravidlo, dokáží komunikovat mluvenou řečí. Někteří jsou schopni dobře odezírat. Pokud jsou to lidé, kteří jsou ohluchlí, tak ti většinou komunikují mluvenou řečí, ale snažíme se zaměstnavateli vysvětlit, že třeba nebude dobře rozumět, takže jakým způsobem by měl s tím člověkem mluvit.

MH: Snažíme se třeba zaměstnavatelům vysvětlit, že mohou pracovat na jakémkoliv postu, pouze je potřeba upravit nápl� práce, což naši profesionální pracovní konzultanti jsou schopni: doprovodit neslyšícího na pracoviště, uzpůsobit mu prostředí tak, aby mu naprosto vyhovovalo a docházelo jen k nějakým úplně minimálním pracovním nedorozuměním.

R: Vy jste hovořili o tom, že vstupujete v kontakt s těmi zaměstnavateli. Jak tohleto probíhá? Ten zaměstnavatel se třeba sám s vámi zkontaktuje, v případě, že se chystá zaměstnat neslyšícího člověka nebo ohluchlého, a nebo je to z druhé strany, když neslyšící se někam chystá jít a požádá vás o pomoc?

LH: Je to různé. Na začátku, když jsme vznikli, tak jsme nejdříve zaměstnavatele kontaktovali my. Teď díky tomu, že naše agentura se dostává do povědomí i té slyšící veřejnosti, nás zaměstnavatelé kontaktují již sami. Informace najdou samozřejmě na našich webových stránkách, kde nás mohou kontaktovat jak neslyšící, tak zaměstnavatelé: www.appn.cz. Tam také naleznou různé nabídky práce, takže za námi neslyšící přijdou a přímo se zeptají, že by měli zájem o tu práci. A potom vlastně ten postup je takový, že pracovní konzultantka zavolá zaměstnavatele, domluvíme si většinou schůzku. Mezitím tedy já ještě vysvětlím, jak už jsem říkala předtím, jakým způsobem s tím člověkem komunikovat. Většinou klienta na schůzku doprovázíme. Tam samozřejmě pomáháme i s tou komunikací, takže pro klienta tlumočíme do znakového jazyka. Potom, když ten klient by rád nastoupil do té práce a zaměstnavatel s tím také souhlasí, tak potom nabízíme pracovní asistenci – to znamená, že když ten klient nastoupí poprvé do zaměstnání , tak jsme na tom pracovišti většinou celý den s ním a snažíme se mu pomoci především v té komunikaci. Potom už jen sledujeme – v případě nějakého problému nebo kdyby klient něčemu nerozuměl, tak mu zase můžeme pomoci. Tím nástupem samozřejmě spolupráce s klientem nekončí, ale snažíme se s ním dále spolupracovat, takže alespo� po dobu zkušební doby – 3 nebo 4 měsíce – se na nás může zaměstnavatel nebo klient kdykoliv obrátit a opět můžeme samozřejmě poskytnout pomoc či poradenství podle potřeby.

R: Už na začátku jste hovořily o Evropských fondech – je to jediný způsob financování? Protože činnost Agentury samozřejmě vyžaduje finanční prostředky. Platí něco klient nebo zaměstnavatel?

MH: Klient platí drobný manipulační poplatek, aby si vážil naší práce. Zjistili jsme, že takové spolufinancování je opravdu velmi motivující pro spolupráci, pro vytváření individuálního plánu a vůbec pro uvědomění si toho, co klient opravdu chce. Jedná se opravdu o symbolickou částku. Jak jsem již řekla, jsme placeni z Evropských fondů a nyní jsme dostali i státní dotace. Takže tyto dva zdroje dohromady vytváří finanční a ekonomickou základnu pro naši činnost.

LD: Pro zaměstnavatele je tato služba zdarma, takže se na nás mohou kdykoliv obrátit a my budeme vždy rádi, když nám vytvoří pracovní místo pro naše klienty, a do budoucna snad budeme s firmami ještě více spolupracovat.

R: Kdybychom tedy na závěr našeho rozhovoru měli shrnout alespo� v krátkosti celý ten postup – jakým způsobem a kam se obrátit? Prosím samozřejmě také o kontaktní informace.

LD: Všichni sluchově postižení, ať už neslyšící, nedoslýchaví nebo ohluchlí, se mohou obrátit na Agenturu profesního poradenství pro neslyšící. Veškeré informace naleznou na webových stránkách www.appn.cz, případně mohou přijít osobně. Naleznou nás v ulici Vratislavova 12, Praha 2. Sídlíme pod Vyšehradem (pozn.: Adresa APPN se od doby vysílání změnila, aktuální adresu lze najít na uvedených webových stránkách). Když k nám přijde klient, tak se setká s první pracovní konzultantkou, která má na starosti první kontakt. Zde se s klientem seznámí, zapíše ho. V současné době jsme už museli vytvořit pořadník, takže ho zapíše do pořadníku, sepíše s ním základní informace: jméno a kontaktní údaje, a vysvětlí mu celý proces toho, jak funguje spolupráce s pracovním konzultantem. Poté, když na toho člověka přijde řada, se ho ujme pracovní konzultant a začne samotná spolupráce. Není to tak, že by ten konzultant hledal práci za neslyšícího, ale naopak se ho snaží podpořit, aby si práci našel on sám. Potom už jenom konzultujeme, zda ta práce je či není vhodná. Vše to ale necháváme na klientovi, aby se rozhodl on sám. Když se nám povede nějakou práci najít, tak, jak jsem již říkala, doprovodíme klienta na pracovní pohovor, pomáháme s komunikací, na pracovišti nabízíme pracovní asistenci a spolupráce dále pokračuje po dobu 3-4 měsíců. Je to opravdu velice individuální, takže vše záleží na potřebě zaměstnavatele a klienta.

R: Protože rádio Classic FM je slyšet také mimo hlavní město Prahu, tak mě ještě napadá, jaká je vaše působnost?

MH: Naše působnost je v současné době Praha a okolí. Vzhledem k tomu, že je teď vypsaný další operační program, tak se do něj přihlásíme a máme zájemce o další pobočky, hlavně na Moravě. Takže se budeme rozšiřovat a budou vznikat pobočky po celé republice. (pozn.: Agentura v současnosti působí v Praze, v Českých Budějovicích, Liberci, na Kladně, v Hradci Králové a v Plzni. Více na uvedených webových stránkách).

R: Já děkuji za informace dvěma zástupkyním Agentury profesního poradenství pro neslyšící. Byly jimi ředitelka této Agentury, Marie Horáková, a její konzultantka, Lenka Drozdová. Vám oběma děkuji, přeji hodně úspěchů ve vaší práci s neslyšícími a děkuji za návštěvu v našem studiu. Na shledanou.

MH, LD: Na shledanou.

zvukový předěl

Tento pořad (zvuková podoba) vznikl za laskavé podpory ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci plnění programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Zlaté české ručičky
Neslyšící řidičem kamionu
Splněná dětská přání
Tichý svět
I neslyšící chtějí pracovat
Neslyšící řidiči a taxikáři
Lékařka Eva Francová
Pracovní příležitosti pro neslyšící
Zubní technici po 18 letech
Neslyšící pracují, kde slyšící znakují
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Nejlepší palačinky v Praze
Neslyšící lékař
Zaměstnání - Firmy neslyšící často nevyslyší
Rozhovor s neslyšícím taxikářem Danielem Pilařem
Když je krásná práce i krásným koníčkem
Mám pohodové kolegy
S hledáním práce byl obrovský problém
Tomáš Koutný - zaměstnavatel, který dává šanci neslyšícím
Nejlepší kuchař TKN (TKN)
Neslyšící kadeřnice; Bydlíme jako doma (TKN)

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 23
celkem: 23
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]