zobrazeno: 7551x

Proč je důležitý kontakt s dospělými neslyšícími?

zdroj: Info-Zpravodaj 2005, roč. 13, č. 2, s. 17. publikováno: 11/12/2006

V minulém čísle jsme se zabývali tématem zaměstnání a tím, s čím se v této oblasti neslyšící nejvíce potýkají. Mnohdy se zdá, že základním problémem je komunikační bariéra. Mnohé z bariér vznikající mezi slyšícími a neslyšícími lidmi však mohou mít mnohem hlubší kořeny, než je setkání dvou jazyků. Vyšlo jasně najevo, že pro úspěšné uplatnění v zaměstnání a vůbec v životě je rozhodující to, zda jsme schopni jednat a rozhodovat za sebe a o sobě samostatně a s dostatečným sebevědomím.

Na úvod

Proč je pro dítě důležité žít v blízkosti dospělých a sledovat je? Prostředí, v němž dítě žije, a nejvíce dospělí v něm jsou totiž pro dítě zdrojem mnoha podnětů pro učení. Dospělý člověk je dítěti vzorem. Nějakým způsobem se chová, dítě to bedlivě vnímá a ze své přirozenosti se všemu od dospělého člověka učí, začne dělat to, co u něj vidí. Děti mají toto odkoukávání dáno geneticky. Učit se bezděčně a později záměrně je nejen základní dispoziční schopnost, ale i jedna ze základních potřeb.

Dospělý je nejen vzor, zároveň má schopnost dítěti poskytovat pocit jistoty a důvěry v mnoha směrech. Dítěti je geneticky mimo jiné také dáno důvěřovat těm dospělým, kteří jsou s ním v nejužším kontaktu a pečují o něj, a to ve všem, co s ním provádějí. Dospělí by proto pro dítě měli být zdrojem uspokojení jeho potřeb, zdrojem příjemných zážitků a podnětů různého druhu a hlavně zdrojem lásky, lásky akceptující a vstřícné.

Rozvinout zdravé sebevědomí

Pojčme si povědět o jedné velmi zajímavé psychologické teorii a zároveň psychoterapeutické metodě, která klade důraz na rozvíjení schopnosti samostatně se rozhodovat a ovlivňovat svůj život. Cílem přístupu je vést rodiče a všechny, kdo pečují o děti, k tomu, aby při výchově považovali dítě za rovnocenného partnera a respektovali jeho individualitu a stále k němu přistupovali s láskou.

Autorem této teorie je americký terapeut Albert Pesso a jeho manželka Dianne Boyden. Tento přístup se osvědčil v terapii mnoha dospělých lidí, dětí a jejich rodin. Velmi úspěšně se ho využívá v péči o opuštěné a citově deprivované děti (v České republice tuto metodu používá a prosazuje Institut náhradní rodinné péče NATAMA, případný kontakt ve Stodůlecké psychologické poradně - pozn.aut.).

Tato teorie je velmi obsáhlá, zaměřím se zde jen na jednu její část. A. Pesso zdůrazňuje, že dítě potřebuje v sobě rozvinout zdravé sebevědomí. Podle něho mezi potřeby člověka patří rozvoj vědomí sebe (jinými slovy sebevědomí, sebeúcta). Znamená to najít a poznat smysl svého života. Součástí je i uvědomění si své role a svého úkolu v životě. S tím souvisí další potřeba realizovat svoji jedinečnost.

Vytvoření sebeidentity

Dítě si během svého růstu a procesu učení vytváří svou identitu. Co je to sebeidentita a jak se tvoří? Sebeidentitou rozumíme pohled na sebe sama. To, jak se vnímáme, jak se přijímáme, jaký vztah k sobě máme apod. (Sebe)indentita se vytváří po celý náš život. Nejdůležitějším obdobím je dětství a dospívání. Dítě si vytváří identitu podle toho, jak k němu přistupuje jeho okolí. Je-li dítě milováno a přijímáno takové, jaké je, zcela bez výčitek, pak také jeho obraz o sobě, jeho identita, bude pozitivní. Je nasnadě, že z něho vyroste sebevědomý člověk mající dostatek důvěry ve vnější svět. Pokud ti, kdo mají dítě zabezpečit a věnovat se mu, ho odmítají či mají jinak negativní přístup, pak to negativně ovlivní i identitu dítěte. Bude křehká a fragmentovitá a jejím základem bude negativní pohled na sebe sama. Takový člověk nepozná svoji cenu a jeho sebevědomí bude značně podlomené. Tito lidé tíhnou k oblastem, které jsou ve společnosti považovány za nevhodné a špatné. Často totiž nevěří, že by mohli žít i jiným způsobem.

Identita v dětství se tvoří převážně tím, že dítě se tzv. identifikuje s dospělým. To znamená, že ty vzorce chování, které vnímá u dospělého, si postupně osvojuje a začlení do svého vlastního chování.

Neslyšící děti

Mnohé z neslyšících dětí jsou jedinými neslyšícími v rodině. Jejich slyšící rodiny se často brání kontaktu s komunitou neslyšících v domnění, že se jejich dítě naučí mluvený jazyk a stýkat se s neslyšícími lidmi tedy nebude potřebovat. Pokud však svým dětem kontakt s neslyšícími (lidmi) neumožní, pak nastává nebezpečí, že při jejich vývoji bude chybět jeden velmi důležitý a nezastupitelný článek. Tento nedostatek může vést i k narušení jejich identity. V naší poradně máme několik klientů s narušenou identitou, jejíž nejvýraznějším projevem je neschopnost přijmout sám sebe, což velmi škodí v mnoha složkách života těchto lidí. Počáteční příčinou je, že slyšící rodiče těchto neslyšících nebyli schopni své děti přijmout takové, jaké se narodily, a ony po celý svůj život, ať vědomě či nevědomě, vnímaly jejich tichou výčitku.

Naštěstí je dnes již mnoho rodičů, kteří svým neslyšícím dětem dopřávají pobyt mezi neslyšícími lidmi. Pobyt s neslyšícími vrstevníky a dospělými je nesmírně důležitý a prospěšný. Sluchově postižené děti, ať už jsou vychovávány a vzdělávány orálně či s využitím znakového jazyka, mají právo dostat tuto možnost. Mohou se totiž od dospělých neslyšících lidí učit různé zvyky a vzorce chování, které jsou velmi užitečné pro jejich budoucí život, a zároveň mohou dospělí neslyšící lidé napomoct dětem na cestě k sebepoznání a sebepřijetí.

Věra Procházková

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící děti a slyšící rodiče
Větší vzájemné setkávání by bylo ku prospěchu slyšícím i neslyšícím
Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí
Nejhorší bylo to, že jsme nevěděli, jakou může mít neslyšící dítě budoucnost
Autismus neslyšících dětí
Mosty do dětského světa neslyšících (TKN)
Jak se neslyšící děti učí znakový jazyk? (TKN)
Narození dítěte neslyšícím rodičům
Proč je důležitý kontakt s dospělými neslyšícími?
Vývoj znakového jazyka u neslyšících dětí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí
Vývoj znakového jazyka u neslyšících dětí
Narození dítěte neslyšícím rodičům
Proč je důležitý kontakt s dospělými neslyšícími?
Autismus neslyšících dětí
Nejhorší bylo to, že jsme nevěděli, jakou může mít neslyšící dítě budoucnost
Jak se neslyšící děti učí znakový jazyk? (TKN)
Mosty do dětského světa neslyšících (TKN)
Neslyšící děti a slyšící rodiče
Větší vzájemné setkávání by bylo ku prospěchu slyšícím i neslyšícím

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 20
celkem: 20
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]