zobrazeno: 9634x

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava

se představuje

zdroj: Unie 5-6/2008 publikováno: 13/07/2008

Trochu z historie

Z prvopočátku se ČUN Ostrava zabývala hlavně volnočasovými aktivitami pro své členy. Sociálními službami pro neslyšící se začala zabývat pozvolna v průběhu let. Na výši byly po celou dobu jen tlumočnické služby, a to i přes neustálé finanční problémy. Od počátku byla činnost dotována MPSV a ze sponzorství. Postupem doby začal přispívat i Magistrát města Ostravy a v nynější době i Moravskoslezský kraj, ale bohužel odpadla pomoc od sponzorů.

V době vzniku sídlila naše ČUN v prostorách bývalé MŠ v Ostravě – Porubě. Po ukončení nájmu se v roce 1998 přestěhovala do prostor v Mlýnské ulici 5, v centru města. V roce 2001 byly městem tyto prostory prodány Ostravské univerzitě a ČUN se začátkem roku 2002 znovu stěhovala, tentokrát do nájemních prostor fy DIAMO v ul. Vítkovická u dolu Hlubina, kde je dodnes.

Na postu předsedy začínal od roku 1991 Jiří Hudec, od roku 1998 byl zvolen Ladislav Bojar a po jeho zvolení na post prezidenta ČUN v roce 2006 je předsedkyní Ilona Bojarová.

Personální složení ČUN Ostrava

Vedoucím ČUN Ostrava je Ladislav Bojar, který celou ostravskou organizaci řídí. Jelikož jeho hlavní povinnosti, jako statutárního zástupce ČUN, jsou v Praze, vede organizaci v jeho zastoupení Ilona Bojarová. Paní Bojarová byla zvolena jako předsedkyně ČUN Ostrava, takže zodpovídá za projekty, finanční stránku a volnočasové aktivity. Je zároveň zaměstnaná v ČUN Ostrava na plný úvazek jako sociální pracovnice. Dále jsou tam zaměstnané, na plný úvazek, poradce kompenzačních pomůcek Martina Věřbová, a na částečný úvazek Emilie Špoková na úklid. Jako dobrovolní pracovnici pracují především pro volnočasové aktivity zvolení členové výboru ČUN Ostrava, manželé Jiří a Jana Krčmovi, Emilie Špoková a Miroslav Janošec.

Sociální služby

Tlumočnické služby neslyšícím byly poskytovány od počátku vzniku organizace. Postupem času k nim přibyly služby, jako jsou pomoc při vyřizování písemností, při vyřizování na úřadech, při zajišťování kompenzačních pomůcek, při vyřizování problémů s bydlením, zaměstnáním apod. Přímo ve stacionáři se již konalo nespočet besed, a to především s lékaři, jelikož tyto besedy patří mezi velmi oblíbené. Dále to byly besedy s právníky, psychology, hygieniky, policií, apod. Mezi tyto služby musíme zařadit i organizování volnočasových aktivit. Proto u nás vznikly klub turistů, klub žen, klub důchodců, klub šipkařů, klub hráčů JOKER a PC Internet.

Organizovány jsou i různé sportovní turnaje – bowling, kuželky, tenis, šipky, dříve malá kopaná a volejbal, který se koná vždy u příležitosti rekondičních či víkendových pobytů. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje jsme dostali v roce 2003 počítače, takže se otevřela neslyšícím nová cesta v získávání informací – na internetu, který je u nás v provozu nonstop. Tuto službu nám každoročně dotuje Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava.

Rekondiční a edukační pobyty

První rekondiční pobyt se konal v roce 1994 a zorganizoval ho, stejně jako v následujícím roce, Bohuslav Pernický. V roce 1996 se nekonal žádný pobyt a od roku 1997 již organizoval pobyty nový předseda L. Bojar. Tyto pobyty jsou velmi oblíbené a počet účastníků nikdy nepoklesl pod 40 osob. Škoda, že MPSV nedotuje pobyty na Slovensku. Z Ostravy je tam blízko a jsou tam moc krásná místa. Poslední rekondiční pobyt na Slovensku se konal v r. 1997 ve Vysokých Tatrách. Za tu dobu se naši členové zúčastnili pobytů skoro v celé České republice.

Zásluhou dotace ze Statutárního města Ostravy začala naše organizace pořádat od roku 1999 edukační víkendové pobyty. Během let to byly pobyty s dětmi či pobyty se studenty kurzů znakového jazyka. Mezi nejoblíbenější patří pobyty na Slovensku, kde jsme již navštívili všechna známá horská střediska.

Bohužel, klesající dotace ze strany MZ a zpřísnění dotací od MSK, které prakticky nemůžeme využívat, vedly letos k tomu, že pobyty se zdražily, a tím nastal pokles zájmu neslyšících. Z tohoto důvodu nás jede letos na rekondiční pobyt jen 16 a na edukační pobyt na Slovensko 22 neslyšících. Poprvé se tedy na Slovensko nepojede autobusem, ale osobními auty.

Kompenzační pomůcky

Od roku 2003 se zavádělo v Ostravě Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb, jehož iniciátorem bylo Statutární město Ostrava. Jedním z opatření byl vznik půjčovny kompenzačních pomůcek pro neslyšící. Slavnostní otevření této půjčovny se konalo 2. 9. 2005 a k dnešnímu dni využilo jejich služeb na 200 spokojených klientů. Týká se to především občanů se sluchovým postižením. Služeb využívají i hluchoslepí.

V půjčovně nabízíme poradenskou službu ohledně kompenzačních pomůcek, kdy se snažíme pomoci s výběrem, zajištěním, instalací a s legislativním postupem (na jednáních na sociálním úřadě) při zakoupení kompenzační pomůcky. Než si klienti pomůcku zakoupí, mají možnost si ji předem vybrat, a to i z několika druhů, a následně vyzkoušet. Od loňského dubna poskytujeme také servis sluchadel, který provádí firma Audionika s. r. o. Valašské Meziříčí, a to každých 14 dní ve čtvrtek od 9:00 do 15:00. Servis sluchadel provádí odborný pracovník – fonetik – a to v záruční době. Výrobní programy jsou GN ReSound a Audionika. Další měření a pozáruční servis, jako je poradenství, diagnostické vyšetření, opravy, čištění sluchadel atd., je podle dohody se zákazníkem.

Kurz znakového jazyka

V 90. letech se konalo několik ročníků kurzů znakového jazyka pro veřejnost a lektory byli slyšící – děti neslyšících rodičů. Po tříleté přestávce se od školního roků 2001 – 2002 konal první kurz znakového jazyka za účasti neslyšících lektorek. Od roku 2003 jsme otevřeli kurz ZJ i ve Valašském Meziříčí, jelikož bylo dost zájemců z této oblasti. Na žádost ředitele školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí děláme kurz u nich, pro jejich učitele a vychovatele. Od loňského roku skončil kurz ve Valašském Meziříčí pro veřejnost (není lektor), zato vznikl ve Frýdku – Místku. V současné době se kurzu zúčastní kolem 90 zájemců. Kurzy ZJ se vedou v 5 modulech, takže zájemci se mohou zdokonalovat až 5 let.

Grant ESF (75%) a MPSV (25%)

Od září 2006 do února 2008 čerpala naše organizace celkem 650 000 Kč z grantu EU, který dostala od NROS, na základě své žádosti o grant. Cílem tohoto grantu bylo toto:

1) školení pro neslyšící – o tom, jak se chovat na veřejnosti, jak postupovat při žádosti o práci, komunikace apod.

2) školení pro veřejnost – školení bylo určeno především pracovníkům na úřadech přicházejícím do styku s neslyšícími, pro zaměstnavatele apod. Byli především seznámení s tím, jak komunikovat s neslyšícími

3) kurzy PC gramotnosti pro neslyšící – s lektorkou, která sama neslyší a kurz vedla ve znakovém jazyce

4) školení pro vedoucí pracovníky ČUN Ostrava – grafické PC program Adobe Fotoshop a Corel Draw

Volnočasové aktivity

Jsou u nás velmi bohaté. Jedná se především o besedy, které se konají skoro 1× měsíčně. Nejoblíbenější jsou besedy na lékařské téma, dále to jsou besedy s psychology, policií, pracovníky pojišťoven a financí apod. Také máme u nás různé kluby. Nejdéle pracuje klub turistů – organizují své akce aspoň 1× měsíčně. Dříve oblíbené kuželky nyní nahradil bowling a šipky karetní hra JOKER. Karty se dříve hodně hrály ve spolupráci s polskými kluby, a to dle jejich pravidel. Nyní se hraje především po celé Moravě a dle našich pravidel. Tenis se hrává především na pobytech. Velmi nepravidelně se scházejí ženy v rámci svého klubu. Nyní je hodně oblíbený internet. Díky kurzům PC gramotnosti se hodně neslyšících naučilo s počítačem zacházet a při návštěvě našeho centra často zasedají i k počítači.

Ladislav Bojar, ČUN Ostrava
Název: Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava
Založena: 8. února 1991
Adresa: Vítkovická 11, 702 00 Ostrava 2
E-mail: cun@cun-ostrava.org a pujcovna@cun-ostrava.org
www stránky: www.cun-ostrava.org
Telefon/fax: 596 115 680, 595 627 239 (půjčovna kompenzačních pomůcek)
Poskytované služby: tlumočení do/ze znakového jazyka; poradenská, vzdělávací, rehabilitační a sociální činnost; pomoc při vyřizování na úřadech; besedy; volnočasové aktivity; půjčování kompenzačních pomůcek
Vzdělávací kurzy: kurz znakového jazyka, kurz počítačové gramotnosti
Další činnost: psychorehabilitační a víkendové pobyty, zájezdy, turistika a rekreační sport
Dosavadní úspěchy: kurzy znakového jazyka pro slyšící; zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek Grant ESF a M PSV: od září 2006 do února 2008
Dotace poskytují: MPSV, MZ, MK, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Statutární město Havířov, SMO – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
Beseda ve věznici
02/07/2016 - Martin Müller
Hlasy tichého sveta 4
10/05/2016 - RTVS
Hlasy tichého sveta 3
07/05/2016 - RTVS
Nová Vyšší odborná škola pro tlumočníky znakového jazyka
05/05/2016 - Tiché zprávy
Rozhovor s Petrem Vysučkem o SPC
01/05/2016 - Tiché zprávy
Centrum pro dětský sluch Tamtam
20/04/2016 - Česká televize
Zubní technici po 18 letech
15/04/2016 - Česká televize
Internetová skupina Zábava pro neslyšící
06/03/2016 - Česká televize
Dívčí katolická škola
05/03/2016 - Česká televize
ASNEP
04/03/2016 - Česká televize
Historie televizního vysílání pro neslyšící
03/03/2016 - Česká televize
Neslyšící cestují..
02/03/2016 - Česká televize
Konference o hluchoslepotě
02/03/2016 - Česká televize
Jablíčko dětem
01/03/2016 - Česká televize
Místo zaslíbené... Chata Tesák
27/02/2016 - Česká televize
Vánoční království
25/02/2016 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Centrum pro dětský sluch Tamtam
ASNEP
Ostravský spolek neslyšících
Pantomima neslyšících + Labyrint Brno /2/
Zimné športové hry nepočujúcich žiakov v Kremnici + 7. výročie materského centra - Prešpor /2/
Adresář služeb poskytovaným osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji
Výročí a jubilea organizací, center a služeb v uplynulém měsíci
Dvacet let ve službách rodičů neslyšících dětí
ČUN na severní moravě
CDY - Czech Deaf Youth
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Seznam organizací
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava
Informační centrum o hluchotě
Slyšící děti neslyšících rodičů – CODA organizace
CDY - Czech Deaf Youth
Představuje se Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha
Jazykové centrum ULITA
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
ČUN Brno se představuje
Plzeňská unie neslyšících (TKN)

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 8
celkem: 8
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Módní přehlídka Ostrov tiché krásy podpořil
EPHATA zve na psychorehabilitační pohyb
Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné tele
Letní číslo Gongu
Pozvánka na módní přehlídku
Módní přehlídka Ostrov tiché krásy
Konference Znakové jazyky ve vysokoškolském vzd

RSS kanály 

[CNW:Counter]