zobrazeno: 13442x

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava

se představuje

zdroj: Unie 5-6/2008 publikováno: 13/07/2008

Trochu z historie

Z prvopočátku se ČUN Ostrava zabývala hlavně volnočasovými aktivitami pro své členy. Sociálními službami pro neslyšící se začala zabývat pozvolna v průběhu let. Na výši byly po celou dobu jen tlumočnické služby, a to i přes neustálé finanční problémy. Od počátku byla činnost dotována MPSV a ze sponzorství. Postupem doby začal přispívat i Magistrát města Ostravy a v nynější době i Moravskoslezský kraj, ale bohužel odpadla pomoc od sponzorů.

V době vzniku sídlila naše ČUN v prostorách bývalé MŠ v Ostravě – Porubě. Po ukončení nájmu se v roce 1998 přestěhovala do prostor v Mlýnské ulici 5, v centru města. V roce 2001 byly městem tyto prostory prodány Ostravské univerzitě a ČUN se začátkem roku 2002 znovu stěhovala, tentokrát do nájemních prostor fy DIAMO v ul. Vítkovická u dolu Hlubina, kde je dodnes.

Na postu předsedy začínal od roku 1991 Jiří Hudec, od roku 1998 byl zvolen Ladislav Bojar a po jeho zvolení na post prezidenta ČUN v roce 2006 je předsedkyní Ilona Bojarová.

Personální složení ČUN Ostrava

Vedoucím ČUN Ostrava je Ladislav Bojar, který celou ostravskou organizaci řídí. Jelikož jeho hlavní povinnosti, jako statutárního zástupce ČUN, jsou v Praze, vede organizaci v jeho zastoupení Ilona Bojarová. Paní Bojarová byla zvolena jako předsedkyně ČUN Ostrava, takže zodpovídá za projekty, finanční stránku a volnočasové aktivity. Je zároveň zaměstnaná v ČUN Ostrava na plný úvazek jako sociální pracovnice. Dále jsou tam zaměstnané, na plný úvazek, poradce kompenzačních pomůcek Martina Věřbová, a na částečný úvazek Emilie Špoková na úklid. Jako dobrovolní pracovnici pracují především pro volnočasové aktivity zvolení členové výboru ČUN Ostrava, manželé Jiří a Jana Krčmovi, Emilie Špoková a Miroslav Janošec.

Sociální služby

Tlumočnické služby neslyšícím byly poskytovány od počátku vzniku organizace. Postupem času k nim přibyly služby, jako jsou pomoc při vyřizování písemností, při vyřizování na úřadech, při zajišťování kompenzačních pomůcek, při vyřizování problémů s bydlením, zaměstnáním apod. Přímo ve stacionáři se již konalo nespočet besed, a to především s lékaři, jelikož tyto besedy patří mezi velmi oblíbené. Dále to byly besedy s právníky, psychology, hygieniky, policií, apod. Mezi tyto služby musíme zařadit i organizování volnočasových aktivit. Proto u nás vznikly klub turistů, klub žen, klub důchodců, klub šipkařů, klub hráčů JOKER a PC Internet.

Organizovány jsou i různé sportovní turnaje – bowling, kuželky, tenis, šipky, dříve malá kopaná a volejbal, který se koná vždy u příležitosti rekondičních či víkendových pobytů. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje jsme dostali v roce 2003 počítače, takže se otevřela neslyšícím nová cesta v získávání informací – na internetu, který je u nás v provozu nonstop. Tuto službu nám každoročně dotuje Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava.

Rekondiční a edukační pobyty

První rekondiční pobyt se konal v roce 1994 a zorganizoval ho, stejně jako v následujícím roce, Bohuslav Pernický. V roce 1996 se nekonal žádný pobyt a od roku 1997 již organizoval pobyty nový předseda L. Bojar. Tyto pobyty jsou velmi oblíbené a počet účastníků nikdy nepoklesl pod 40 osob. Škoda, že MPSV nedotuje pobyty na Slovensku. Z Ostravy je tam blízko a jsou tam moc krásná místa. Poslední rekondiční pobyt na Slovensku se konal v r. 1997 ve Vysokých Tatrách. Za tu dobu se naši členové zúčastnili pobytů skoro v celé České republice.

Zásluhou dotace ze Statutárního města Ostravy začala naše organizace pořádat od roku 1999 edukační víkendové pobyty. Během let to byly pobyty s dětmi či pobyty se studenty kurzů znakového jazyka. Mezi nejoblíbenější patří pobyty na Slovensku, kde jsme již navštívili všechna známá horská střediska.

Bohužel, klesající dotace ze strany MZ a zpřísnění dotací od MSK, které prakticky nemůžeme využívat, vedly letos k tomu, že pobyty se zdražily, a tím nastal pokles zájmu neslyšících. Z tohoto důvodu nás jede letos na rekondiční pobyt jen 16 a na edukační pobyt na Slovensko 22 neslyšících. Poprvé se tedy na Slovensko nepojede autobusem, ale osobními auty.

Kompenzační pomůcky

Od roku 2003 se zavádělo v Ostravě Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb, jehož iniciátorem bylo Statutární město Ostrava. Jedním z opatření byl vznik půjčovny kompenzačních pomůcek pro neslyšící. Slavnostní otevření této půjčovny se konalo 2. 9. 2005 a k dnešnímu dni využilo jejich služeb na 200 spokojených klientů. Týká se to především občanů se sluchovým postižením. Služeb využívají i hluchoslepí.

V půjčovně nabízíme poradenskou službu ohledně kompenzačních pomůcek, kdy se snažíme pomoci s výběrem, zajištěním, instalací a s legislativním postupem (na jednáních na sociálním úřadě) při zakoupení kompenzační pomůcky. Než si klienti pomůcku zakoupí, mají možnost si ji předem vybrat, a to i z několika druhů, a následně vyzkoušet. Od loňského dubna poskytujeme také servis sluchadel, který provádí firma Audionika s. r. o. Valašské Meziříčí, a to každých 14 dní ve čtvrtek od 9:00 do 15:00. Servis sluchadel provádí odborný pracovník – fonetik – a to v záruční době. Výrobní programy jsou GN ReSound a Audionika. Další měření a pozáruční servis, jako je poradenství, diagnostické vyšetření, opravy, čištění sluchadel atd., je podle dohody se zákazníkem.

Kurz znakového jazyka

V 90. letech se konalo několik ročníků kurzů znakového jazyka pro veřejnost a lektory byli slyšící – děti neslyšících rodičů. Po tříleté přestávce se od školního roků 2001 – 2002 konal první kurz znakového jazyka za účasti neslyšících lektorek. Od roku 2003 jsme otevřeli kurz ZJ i ve Valašském Meziříčí, jelikož bylo dost zájemců z této oblasti. Na žádost ředitele školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí děláme kurz u nich, pro jejich učitele a vychovatele. Od loňského roku skončil kurz ve Valašském Meziříčí pro veřejnost (není lektor), zato vznikl ve Frýdku – Místku. V současné době se kurzu zúčastní kolem 90 zájemců. Kurzy ZJ se vedou v 5 modulech, takže zájemci se mohou zdokonalovat až 5 let.

Grant ESF (75%) a MPSV (25%)

Od září 2006 do února 2008 čerpala naše organizace celkem 650 000 Kč z grantu EU, který dostala od NROS, na základě své žádosti o grant. Cílem tohoto grantu bylo toto:

1) školení pro neslyšící – o tom, jak se chovat na veřejnosti, jak postupovat při žádosti o práci, komunikace apod.

2) školení pro veřejnost – školení bylo určeno především pracovníkům na úřadech přicházejícím do styku s neslyšícími, pro zaměstnavatele apod. Byli především seznámení s tím, jak komunikovat s neslyšícími

3) kurzy PC gramotnosti pro neslyšící – s lektorkou, která sama neslyší a kurz vedla ve znakovém jazyce

4) školení pro vedoucí pracovníky ČUN Ostrava – grafické PC program Adobe Fotoshop a Corel Draw

Volnočasové aktivity

Jsou u nás velmi bohaté. Jedná se především o besedy, které se konají skoro 1× měsíčně. Nejoblíbenější jsou besedy na lékařské téma, dále to jsou besedy s psychology, policií, pracovníky pojišťoven a financí apod. Také máme u nás různé kluby. Nejdéle pracuje klub turistů – organizují své akce aspoň 1× měsíčně. Dříve oblíbené kuželky nyní nahradil bowling a šipky karetní hra JOKER. Karty se dříve hodně hrály ve spolupráci s polskými kluby, a to dle jejich pravidel. Nyní se hraje především po celé Moravě a dle našich pravidel. Tenis se hrává především na pobytech. Velmi nepravidelně se scházejí ženy v rámci svého klubu. Nyní je hodně oblíbený internet. Díky kurzům PC gramotnosti se hodně neslyšících naučilo s počítačem zacházet a při návštěvě našeho centra často zasedají i k počítači.

Ladislav Bojar, ČUN Ostrava
Název: Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava
Založena: 8. února 1991
Adresa: Vítkovická 11, 702 00 Ostrava 2
E-mail: cun@cun-ostrava.org a pujcovna@cun-ostrava.org
www stránky: www.cun-ostrava.org
Telefon/fax: 596 115 680, 595 627 239 (půjčovna kompenzačních pomůcek)
Poskytované služby: tlumočení do/ze znakového jazyka; poradenská, vzdělávací, rehabilitační a sociální činnost; pomoc při vyřizování na úřadech; besedy; volnočasové aktivity; půjčování kompenzačních pomůcek
Vzdělávací kurzy: kurz znakového jazyka, kurz počítačové gramotnosti
Další činnost: psychorehabilitační a víkendové pobyty, zájezdy, turistika a rekreační sport
Dosavadní úspěchy: kurzy znakového jazyka pro slyšící; zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek Grant ESF a M PSV: od září 2006 do února 2008
Dotace poskytují: MPSV, MZ, MK, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Statutární město Havířov, SMO – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Projekt Jablíčko
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
Spolek neslyšících Plzeň
Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé
Deaf Friendly
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž
Centrum pro dětský sluch Tamtam
ASNEP
Ostravský spolek neslyšících
Pantomima neslyšících + Labyrint Brno /2/
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Seznam organizací
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava
Slyšící děti neslyšících rodičů – CODA organizace
Informační centrum o hluchotě
Představuje se Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha
Jazykové centrum ULITA
CDY - Czech Deaf Youth
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
ČUN Brno se představuje
Plzeňská unie neslyšících (TKN)

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 14
celkem: 14
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]