zobrazeno: 8587x

Představuje se Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha

zdroj: Unie 3-4/2008 publikováno: 11/06/2008


Předseda pražské ČUN Martin Novák
Milí čtenáři, dnešní štafeta je předána České unii neslyšících, oblastní organizaci Praha (dále jen ČUN Praha). Sídlo této oblasti najdete v překrásné matičce Praze, v památném renesančním domě U Zlatého stromu nebo podle jiných pramenů U Zeleného stromu, jehož historie pamatuje jistě dobu vlády Karla IV. Dům se nachází v Dlouhé třídě 37 na Praze 1. Dříve sloužil podle dobových historických pramenů jako pivovar a vinopalna s překrásnými hlubokými dochovanými sklepy. Poslední zásadní stavební přestavba tohoto domu byla provedena v letech 1926–27 ing. arch. Karlem Pecánkem do dnešní podoby. Historická budova je již 14 let sídlem oblastní organizace ČUN Praha.

Trochu ze známé / neznámé historie naší oblastní organizace

ČUN Praha vznikla 25. února 1991 v blízké Rybné ulici 25–27 v Praze 1. O tři roky později se přestěhovala do dnešní Dlouhé třídy. Během téměř 17leté historie se zapsala do mysli snad všech pražských obyvatel se sluchovým postižením, a nejen jich. Například první ustavující schůze ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) dne 7. října 1992 proběhla v tehdejším sídle ČUN Praha.

Neslyšící zde nacházejí neformální půdu pro svou komunikaci v přirozeném prostředí a centrum životních potřeb. Vystřídalo se zde již 6 předsedů, někteří dokonce několikrát. Byli to Vladimír Buberle, Jiří Dachovský, Václav Ptáček, Václav Scheichl, František Tichý st. a v současné době Martin Novák.

Oblastní organizace zajišťuje činnost a provoz Centra sociálních služeb pražské oblasti, zpracovává žádosti o dotace a granty na místní úrovni (u městských částí a měst) pro jednotlivé činnosti (dofinancování sociálních služeb, kulturní aktivity a přednáškové činnosti) i jejich zpracování. A dále se věnuje následujícím aktivitám:


Jak to vypadalo na dvorku v Dlouhé v 19. století…

Sociální služby (Centrum sociálních služeb)

Na základě registrace sociálních služeb magistrátu hlavního města Prahy poskytuje oblastní organizace podle zákona č. 108/2006 preventivní služby a to tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením v rámci projektu Centra sociálních služeb (dále jen Centra).

Během 17leté historie se zde vystřídala spousta pracovníků a dobrovolníků, měnily se názvy a způsob poskytování služeb. V historii ČUN Praha najdeme zastaralé pojmy mající už jiný význam jako stacionář, centrum denních služeb anebo tajemník. Služby jsou k dispozici jakémukoliv klientovi se sluchovým postižením (= nemusí být členem).

Druhy poskytovaných služeb jsou následující:

Dle § 56 zákona č. 108/2006 jsou poskytovány následující služby:

Tlumočnické služby

a) Pro jednotlivce
V rámci ambulantní (na místě) služby pracovníci poskytují zajištění tlumočení telefonních hovorů, překlad textů či pomoc při vyplňování formulářů. Ve výjimečných případech je služba poskytována i terénně.

b) Pro skupinu klientů
Pro skupinu klientů je zajišťováno tlumočení p¸řednášek z mluvené češtiny do znakového jazyka a simultánní přepis mluveného slova do psané podoby. Služby mohou být poskytovány i terénně. Studenti, praktikanti nebo dobrovolníci nabízející pomoc v rámci své tlumočnické praxe jsou vítáni.


Mladí cvičí s Bárou
Doba poskytování služby je každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:30 hodin.

Dle § 66 zákona č. 108/2006 jsou poskytovány následující služby:

Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením

a) Pro jednotlivce

Šíření informací o službách Centra, pomoc při porozumění textu, zajištění pomoci při pořádání aktivit sociálního zaměření. Sociálně právní pomoc při vyřizování či obhajobě práv neslyšícího klienta. Pomoc při zprostředkování pracovního místa a další.

b) Pro skupinu klientů
Zajištění prostor pro kluby a zájmovou činnost, zprostředkování přednáškové činnosti z oblasti kulturní, sociální a zdravotnické. Pomoc při realizaci kulturních akcí. Studenti nebo praktikanti oborů sociálního zaměření jsou vítáni.

Pracovníci Centra poskytují služby každý pracovní den v pondělí a středu od 9–17 hodin, v úterý a čtvrtek od 9–19 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin.

Kulturní aktivity

Přednášková činnost z oblasti kulturní, sociální či zdravotní dává neslyšícím možnost získávat informace o dění ve světě. Společenský ples neslyšících je pravidelnou každoroční akcí pražské organizace, je prezentací kultury neslyšících. Mezi další kulturní činnosti patří Dny otevřených dveří, Valentýnská párty, Vepřové hody, Den matek, Arteterapeutické dílny, Mikulášská zábava, Rozlučka se starým rokem apod.


Ateterapie s Věrou Macháčkovou

Klubová a zájmová činnost

(klubovou a zájmovou činnost všichni členové dělají bez nároku na honorář)

Klub ohluchlých – roku 2006 vznikl Klub ohluchlých, který převzal veškeré činnosti v rámci sociálních služeb od ČKO (Českého klubu ohluchlých) pod ČUN Praha. Více informací o činnosti klubu lze získat na www.ko.cun.cz. Členové tohoto klubu se schází jednou za 14 dní ve středu. Vedoucím klubu je Zdeněk Straka.

Klub seniorů – aktivity klubu seniorů jsou pravidelně každý čtvrtek. Senioři se schází v prostorách Dlouhé v neformálním prostředí jim blízkém. Vedoucím klubu je Blanka Štěpánková.

Klub Joker – aktivity klubu Joker jsou pravidelně jednou za 14 dní ve středu. Vedoucím je Jiřina Slivenecká.

Klub šipek – aktivity klubu šipek jsou pravidelně každou středu. Vedoucím je Václav Scheichl.

Klub turistů – podle počasí a nálady členové ČUN Praha pořádají výlety za kulturou a přírodními krásami nejen po Praze a okolí. Vedoucím klubu je Karel Julák.

Psychorehabilitační pobyty

ČUN Praha připravuje i pro klienty a členy psychorehabilitační pobyty. Pro letošní rok jsou v plánu Lázně Bohdaneč (vyřizuje Zdeněk Straka), Janské Lázně – bez dotace (vyřizuje Liliana Slánská) a opět Janské Lázně (vyřizuje sociální pracovník Centra).

Nabídka prostor Centra

Od roku 2007 máme možnost pronajímat prostory i jiným právním subjektům. Díky této výjimce nabízíme jiným organizacím zaměřeným na osoby se sluchovým postižením spolupráci.


... a dnes

Spolupráce s jinými organizacemi :

NRZP
Projekt „Místa pro zaregistrování OZP do databáze IZS hl. m. Prahy“ nabízí registraci do databáze (elektronického seznamu) osob se zdravotním postižením. Registrace do databáze vám v budoucnu může pomoci při mimořádných událostech (povodeň, havárie…).

Klub přátel červenobílé hole o. s.
Tato organizace poskytuje služby pro osoby s kombinovaným postižením sluchu a zraku (hluchoslepotou). V rámci spolupráce s ČUN Praha využívá Klub přátel červenobílé hole prostory oblastní organizace v Dlouhé ulici. Jeho aktivity mohou využívat i členové ČUN Praha, jedná se o turistické akce a chráněné dílny pro hluchoslepé.

Provoz a činnost ČUN Praha je v plné míře závislá na finanční podpoře (nemáme možnost získávat peníze z vlastní činnosti). Závěrem bych si dovolil dodat, že současná situace v sociálních službách velmi administrativně zatěžuje činnost oblastní organizace. Každým rokem se situace zhoršuje, a to především na poli finančního zajištění. Je to z důvodu přehodnocování dotační politiky, kdy je vyžadováno krytí projektů z více zdrojů. Proto vítáme jakoukoliv pomoc. Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme na naší kontaktní emailové adrese praha@cun.cz.

text: Martin Novák foto: Petr Pánek a archiv čun praha

Slovníček

OZP – Ochrana zdravotně postižených
IZS – integrovaný (spojený, jednotný) záchranný systém
vinopalna – malá výrobna alkoholu
arteterapie – léčba uměním

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Projekt Jablíčko
Spolek neslyšících Plzeň podruhé
Spolek neslyšících Plzeň
Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé
Deaf Friendly
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž
Centrum pro dětský sluch Tamtam
ASNEP
Ostravský spolek neslyšících
Pantomima neslyšících + Labyrint Brno /2/
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Seznam organizací
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava
Slyšící děti neslyšících rodičů – CODA organizace
Informační centrum o hluchotě
Jazykové centrum ULITA
Představuje se Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha
CDY - Czech Deaf Youth
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
ČUN Brno se představuje
Plzeňská unie neslyšících (TKN)

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 11
celkem: 11
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]