zobrazeno: 6437x

Miss (ne)slyšících světa 2006

zdroj: Unie 7-8/2006 publikováno: 23/11/2006

Každoročně v červenci je od roku 2002 zvykem pořádat v Praze MISS DEAF WORLD. Červen 2006 uplynul a nikde se neobjevily žádné informace! Aha, už to asi nebude, pomyslel jsem si. Náhodou se dokonce dovídám, že dle hlášky na radnici Prahy 5 se bude 27. května pořádat MISS NESLYŠÍCÍ ČR v Národním domě. Jak mi to mohlo uniknout? Dost [sem se divil. Druhý týden v červenci čtu onu žhavou novinku, 15. července bude MISS neslyšících světa v TOP Hotelu Praha. Teč zbývá jen sehnat lístky, řekl jsem si. Ale kde? Na webu jsem našel email na pořádající agenturu, a pak přímo od agentury i číslo mobilu na hlavního pořadatele a jeto.

V očekávaný den a hodinu jsem dorazil na místo a hned mě překvapila největší změna oproti loňsku. Kde jsou obvyklá dvě obří plátna?! Seděl jsem až v osmnácté řadě a pódium je ode mě až dvacet metrů daleko. No, doufal jsem, že budou zajištěny dva tlumočníci, kteří budou na každém rohu jeviště. To by se ještě při zvýšení citlivostí mých očí snad dalo vydržet, ale v mém zorném poli je příliš hlav a ramen, ach jo.

Po patnácti minutách na pódium nastupují mažoretky a Miss světa 2006 právě začíná. Na scéně se objevuje moderátorská celebrita Aleš Cibulka a jediná slyšící tlumočnice do "české znakové řeči" a neslyšící tlumočnice tlumočící do IS (international sign = mezinárodního znakovéno systému). Moderátor všechny představí a také neopomene zdůraznit přítomnost dvou tlumočnic. Já se od tlumočnice do "české znakové řeči" (dále ČZŘ) dovídám, že ČZJ a IS jsou stejné, to snad ne?! Tlumočnice do IS vysvětlí, že oba jazyky jsou rozdílné. Ptal jsem se sám sebe, zda je možné, aby tlumočnice do ČZŘ zapomněla ke znaku "STEJNÁ" uvést zápor? Asi jsem se přehlédl...

Daleko příjemnější bylo pro mě sledovat překlad do IS, který sice dokonale neovládám, ale na Miss se mi jevil srozumitelnější. Co mi však dost vadilo, že jsem se často ne-dozvídal to, co moderátor říkal, neboť tlumočnice do ČZŘ netlumočila vše. Asi usoudila, že to není pro nás, neslyšící, důležité.

Pan Cibulka pak přešel k představování celé poroty - od hlavního sponzora jako je TOP HOTEL Praha, až po dodavatelé šatů, bižutérie pro tuto akci. A samozřejmě dva zástupci za neslyšící, pan exgenerální ředitel SNN ČR Luděk Černý a prezident Českého svazu neslyšících sportovců Vojtěch Volejník (mimochodem tlumočnice přetlumočila, že e z organizace Českého svazu sportovců, a e znak neslyšících jaksi vypadl).

A konečně přicházejí na scénu Missky s následujícími čísly: 1. Litva, 2. Slovensko, 3. Izrael, 4. Itálie, 5. Česká republika, 6. Srbsko-Černá hora, 7. Polsko, 8. Ukrajina, 9. Belgie a 10. Makedonie. Otočím se k divákům a vidím, jak se neustále ptají, která dívka je z Polska, která je z Litvy. Dokonce se ptali na to, zda dívka s číslem 6 je z České republiky. Někteří neslyšící se spoléhali na informace z webových stránek a tvrdili, že dívka č. 9 je Rakušanka. Já sám jsem se musel také pro jistotu znovu ptát, zda jsem se nespletl. Však se říká, že ve dvou se to lépe táhne.

Na programu bylo vystoupení malých dětí, mám pocit, že tato skupina se jmenovala HIP HOP, ale nejsem si jist (vystupovali i na předešlých soutěžích MISS). Mimochodem, malá dítka nebyla na pódiu ani vidět, jelikož v zorném poli diváků byly samé hlavy a ramena diváků sedících vepředu. A co se dělo na jevišti, bylo v podstatě možné shlédnout na "lepší" úrovni jen z několika prvních řad...

A konečně volná disciplína. Copak to bude? Dívka číslo l z Litvy ušila sama troje šaty, které divákům a porotě předvedla spolu se dvěmi dalšími kolegyněmi, dívka ze Slovenska diváky oslnila vystoupením mažoretky otáčející hůlkou, dívka číslo 3 zastupující stát Izrael pobavila diváky několikaminutovým malováním velikánského portrétu s vy-špulenou pusou, čtvrtá dívka z Itálie zas národním italským tancem a pátá byla Češka, která měla pantomimické vystoupení s růží. Neměla to samé už vloni?

Pak následovala malinká přestávka - vystoupení módních šatů, mezi modelkami bylo i šest neslyšících dívek, které se v předchozích ročnících MISS DEAF WORLD zúčastnily jako Missky. Někteří neslyšící tuto akci spojovali s podobnou disciplínou jako měla litevská finalistka a domnívali se, že dívka ze Srbska - Černé hory toto vše sama ušila. Volná disciplína pokračovala, dívka číslo 6 předvedla tanec s šátkem, dívka č. 7 pantomimické vystoupení kašpárka, osmá národní ukrajinský tanec. Bohužel už nevím, co měly připravené dívky z Belgie (č. 9) a z Makedonie (č. 10), ale tuším, že to byl opět tanec.

Po této části programu opět vystoupily malé děti. A hurá! Viděli jsme MISSKY v plavkách, dovíme se také jejich míry a jména.^ Bohužel jména nebyla tlumočena do ČZŘ, tato tlumočnice překládala jen názvy států a věk a míry MISSEK. Å koda. Zato jsem si konečně vybral tu svou MISS, je to dívka z Ukrajiny s číslem 8.

Po promenádě v plavkách následovala zase módní přehlídka, vystoupení skupiny HIP HOP, novinka s kouzelníkem, který to uměl dobře nejen s kartami, záhadnými kruhy, ale i s látajícím stolem. A pak abstraktní vystoupení Já a robot" studentek z JAMU.

Netrpělivě jsme čekali na výsledky a je rozhodnuto. Miss sympatie je Belgičanka An-gelique Verstrateová. Druhou vicemiss se stala dvacetiletá Slovenka Viera Zliechovcová, První vicemiss Ukrajinka Maryna Chuhrijová a Miss Deaf World Srbka Ivana Novelic.

Co však na závěr říci? Hned druhý den se v médiích objevila spousta spekulací ohledně problémů s tímto pořádáním MISS. Někdo by se mohl ptát, nebyla náhodou zvolena Miss neslyšících světa slyšících? Nejhorší na této akci je nedostatečná komunikace, dezinformace a zbytečné spekulace. Rád bych upozornil, že tlumočník má právo odmítnout tlumočení, pokud se na to necítí. Proč to tlumočení dotyčná přijala? Myslím si, že úplně nejlepší v tomto případě by bylo moderování samotnými neslyšícími, vždyť ani ty Missky na pódiu nevěděly, o čem je řeč! Překlad moderátorů z českého znakového jazyka do mluvené formy by mohl byt z hlediska této mezinárodní akce neslyšících jistě méně komplikovanější než naopak, jak nám to potvrzuje "kvalita" tlumočení od roku 2000.

Reakce na článek

Autor tohoto článku nám popsal výstižně průběh akce MISS NESLYÅ ÁCÁ SVÄšTA a také její klady a zápory. Je dost smutné, že akce tohoto formátu, která umožňuje reprezentovat Českou republiku v celém světe, není lépe organizovaná. Pravda je, že zorganizovat MISS není jistě lehkou záležitost! a pokud by to byla premiéra, dalo by se nad Jím přimhouřit oči. Ale tento ročník MISS SVÄšTA NESLYÅ ÁCÁCH je v pořadí už šestý a bohužel pořád lze najít "mouchy".

Základním kamenem úrazu byl a je kvalitní tlumočník do českého znakového jazyka. Je s podivem, že organizátory nenapadlo, aby tuto akci moderovali sami neslyšící. A jak sám autor článku výše podotýká, je lehčí zajistit tlumočení z českého znakového jazyka do mluveného jazyka. Tím by se mnohem lépe zpřístupnila celá akce celé veřejnosti.

Pokud by se však nedal zajistit překlad z ČZJ do češtiny, pak je potřeba myslet na to, aby na jevišti byli minimálně dva tlumočníci a další dva kvůli střídání. Optimálně dva na každé straně pódia a k tomu dvě promítací plátna, kde by byli tlumočníci zvětšení pro neslyšící diváky sedící v zadních řadách.

Co se týče sedacího uspořádání, v tomto případě, kdy je v předních řadách porota a další čestní hosté, je velmi nešťastné. Protože neslyšící, i když má dobrý zrak, nemůže vše sledovat, jelikož ho ruší hlavy a ramena sedících diváku před ním. Řešení této situace je několik. Například by mohlo být dobré divadelní uspořádání sedadel (vzestupně), aby každý viděl, co se děje na pódiu. Nebo alespoň více vyvýšit pódium. Další, třetí varianta by mohla být ve tvaru jeviště T, na jedné straně by mohla být porota a na druhé straně by mohli být diváci. Také obří plátna by nebyla marná.

Další velké mínus je oblečení a "všestrannost" tlumočníka. Ačkoliv slečna, která tlumočila do IS, byla skvělá. Tak velkým nedostatkem bylo světlé oblečení, které není vhodným pozadím pro ruce. Také to, že tlumočnice do IS v některých chvílích chyběla, jelikož se právě připravovala na vystoupení! Tohoto tlumočníka jsme viděli v několika rolích, jako tlumočníka, manekýnu a herečku. A to už nemluvíme o tom, že by tam měli být dva tlumočníci do IS.

Dále by se mělo pamatovat na to, že pokud tlumočník do IS je neslyšící, měl by v první řadě (či někde v zorném poli tlumočníka IS) sedět další tlumočník do ČZJ, který by tlumočil, co je právě řečeno. Tento tlumočník by byl i pro soutěžící, kteří jsou právě na pódiu. Také se tím urychlí průběh konverzace. Stávalo se, že moderátor a tlumočník do ČZŘ čekali, až dotlumočí tlumočník do IS.

A v neposlední řadě by organizátoři měli pamatovat na samotnou propagaci. Ta by měla být ne méně půl roku dopředu. Poslat informace hlavně organizacím pro neslyšící nejen v ČR, ale samozřejmě i ve světě (WFD, EUD, EDDY apod.). Tyto organizace se už postarají o to, aby se informace dostaly mezi neslyšící dál. Vždyť tato akce by měla být primárně určena neslyšícím, měla by tedy být i jimi řízena. Málokteří neslyšící ve světě o této akci vědí, i když proběhla již po-šesté, což je veliká škoda jak pro ně, tak pro organizátory této akce, která má velké předpoklady být úspěšnou a jednou z nejnavštěvovanějších pravidelných světových akci neslyšících. Navíc Praha leží v samém srdci Evropy a tudíž je snadno dostupná mnoha zahraničním návštěvníkům. Je škoda, že se tato akce ve světě neujala z důvodů slabé propagace. A je dost neveselé vědět, že letošní kvalita této akce bude chutnat dost hořce, protože boje mezi organizacemi jsou z pohledů většiny neslyšících nesmyslné.

kolektiv redakce UNIE

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Miss nepočujúci Slovenska 2011
Miss Deaf World 2011
Jsem slyšící, ale zároveň i neslyšící
Miss nepočujúci Slovenska 2009 (TKN)
Miss neslyšící světa roku 2005 je Slovenka
Miss Deaf Czech 2007
Miss Deaf World 2008
První rozhovor s novou Miss neslyšících ČR Michaelou Theimerovou
Neslyšící to vidí z jednoho pohledu
Tlumočníci jsou zárukou úspěšné komunikace
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Rozhovory s neslyšícími Miss o Miss Deaf World 2007
Miss neslyšících ČR 2006
Jsem slyšící, ale zároveň i neslyšící
První rozhovor s novou Miss neslyšících ČR Michaelou Theimerovou
Neslyšící to vidí z jednoho pohledu
Miss neslyšící světa roku 2005 je Slovenka
Miss (ne)slyšících světa 2006
Tlumočníci jsou zárukou úspěšné komunikace
Miss Deaf World 2005
Miss nepočujúci Slovenska 2009 (TKN)

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 31
celkem: 31
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]