zobrazeno: 635x
22/10/2020 09:27

Smět se bude jen do práce a na procházku, obchody zavřou.

Od čtvrtka začne platit omezení volného pohybu v podobném rozsahu jako na jaře – bude možné chodit do práce, na vycházky a na nákupy. Bude však uzavřen maloobchod s výjimkou prodejen základního sortimentu. Rozhodla o tom vláda, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dosavadní opatření proti šíření nového typu koronaviru zatím nezabrala. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) odmítl, že by nová opatření bylo možné označit jako lockdown, ten by podle něj byl ještě přísnější.

Tisková konference po jednání vlády:
Přehrát video v novém okně


Omezení volného pohybu: jako na jaře, jen hranice zůstanou otevřené

Vláda od čtvrtečních 06:00 nařídila omezení pohybu a omezila kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti.

Výjimky z omezení pohybu platí pro cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, zajištění životních potřeb, dobrovolnickou výpomoc, poskytování zdravotní, sociální nebo duchovní péče, vyřízení neodkladné úřední záležitosti, účast na svatbách či pohřbech nebo vycestování z Česka.

Povolen je také pobyt v parcích nebo na chatách a chalupách, ovšem nanejvýš ve dvou lidech, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Prymula na Twitteru napsal, že ministerstvo zdravotnictví pobyt na čerstvém vzduchu doporučuje. Dovolená v hotelu nebo penzionu ale možná není.

Omezuje se také účast na demonstracích na 100 osob, dosud se mohlo scházet 500 lidí. Na svatby a pohřby bude moci dorazit nanejvýš deset lidí, od pondělí platilo omezení na 30 osob.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) je omezení volného pohybu osob nejúčinnější forma prevence před šířením pandemie a dosavadní opatření to účinně nezajišťovala. Nynější opatření podle něj začnou účinkovat za dva až tři týdny. Prozatím jsou vyhlášena na necelé dva týdny, což ale souvisí s tím, že 3. listopadu skončí nouzový stav.

Volný pohyb lidí byl omezen i v jarní vlně epidemie. Tehdy omezení trvalo od poloviny března do 24. dubna, lidé se mohli pohybovat pouze ve dvou a z domovů mohli vycházet jen kvůli cestě do zaměstnání, nezbytné cestě za rodinou nebo osobami blízkými, cestě k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb.
Fakta Usnesení vlády o omezení volného pohybu osob
Usnesení vlády o omezení volného pohybu osob

    V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5
    a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
    České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
    /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
    písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
    (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla
    o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
    krizového zákona.

    Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59
    hod.

    I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

    1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
    2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
    3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin,
    léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
    zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,
    zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních
    a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
    4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro
    jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
    5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
    doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
    6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
    doprovodu příbuzných a osob blízkých,
    7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
    a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
    b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
    činnosti,
    c) individuální duchovní péče a služby,
    d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
    e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
    f) veterinární péče,
    8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních
    rekreačních objektů a pobytu v nich,
    9. cest za účelem vycestování z České republiky,
    10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
    11. cest zpět do místa svého bydliště;

    II. nařizuje

    1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě
    svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
    2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
    3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
    - členů domácnosti,
    - zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
    - osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
    - osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
    činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
    - dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
    a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

    III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
    shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit
    celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
    zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník
    je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

    IV. doporučuje

    1. zaměstnavatelům
    a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
    vykonávat v místě bydliště,
    b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
    v kolektivní smlouvě,
    c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
    2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
    2 metry (např. při nákupu),
    3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
    4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se
    zákazníky;

    V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
    podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž
    dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

    VI. zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020 Sb.

Na jaře byl součástí omezení volného pohybu osob i zákaz cest do zahraničí, protože v řadě evropských zemí byla tehdy epidemická situace horší než v Česku a vláda se obávala zavlékání nemoci do země. Nyní kabinet k podobnému kroku nepřistoupil. Počty nově nakažených v Česku v přepočtu na 100 tisíc obyvatel jsou nejvyšší v EU.

Prymula odmítl, že by bylo možné režim, který v Česku od čtvrtka znovu nastane, označit za lockdown. „My to nazýváme zpřísněním opatření. Lockdown znamená uzavření celé společnosti v tom slova smyslu, že se naprosto zásadně omezuje i průmysl, obchod, v podstatě dochází k tomu, že kromě kritické infrastruktury, která funguje, vše ostatní neexistuje a lidé jsou doma. Příbytky smí opustit jen do určité vzdálenosti, třeba 300 metrů. To je lockdown a to se v těchto podmínkách rozhodně nerealizuje,“ řekl ministr zdravotnictví.

Jako lockdown odmítl opatření označit i ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). „Opatření, která jsou, zavřela pouze polovinu maloobchodu. Zůstaly otevřeny potraviny, zůstaly otevřeny lékárny, zůstaly otevřeny drogerie, zůstaly otevřeny i dalších nezbytné služby,“ uvedl v pořadu Události, komentáře. Důležité je podle něj také zachování průmyslu a možnost vycestovat do zahraničí.
Video Tisková konference po jedná vlády 21. října
Tisková konference po jednání vlády 21. října
Zdroj: ČT24
Maloobchod a služby: od čtvrtka zavřeno až na 28 výjimek

Vláda dále rozhodla, že bude od čtvrtka od 06:00 do 3. listopadu uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Velkoobchodní prodej zůstane bez omezení.

Vláda stanovila 28 výjimek. Jde zejména o prodejny potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny.

V provozu dále budou autoservisy, poskytovatelé odtahů a odstraňování závad vozidel na silnicích, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodejny zahrádkářských potřeb, pokladní prodejny jízdenek, provozovny pohřební služby, květinářství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy výpočetní a telekomunikační techniky, prodejny spotřební elektroniky, zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu surovin či kompostárny.

Otevřené zůstanou i bankovní pobočky. „Panika není namístě, je to v identickém režimu jako na jaře. Je tam výjimka na činnosti, které nejsou podle živnostenského zákona, takže banky by měly zůstat otevřené,“ ujistil ministr zdravotnictví.
Video Roman Prymula k nově zavedeným opatřením
Roman Prymula k nově zavedeným opatřením
Zdroj: ČT24

Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny také pouze prodejny, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky. Restaurační zařízení v obchodních centrech budou uzavřena s možností nákupu jídla s sebou ve výdejových okéncích.
Fakta Usnesení vlády ke krizovým opatřením v obchodu a službách
Usnesení vlády ke krizovým opatřením v obchodu a službách

    V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

    Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

    I. zakazuje

    1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

    - prodejen potravin

    - prodejen pohonných hmot

    - prodejen paliv

    - prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

    - lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

    - prodejen malých domácích zvířat,

    - prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

    - prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

    - prodejen novin a časopisů,

    - prodejen tabákových výrobků,

    - prádelen a čistíren,

    - provozoven servisu a oprav silničních vozidel,

    - provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

    - prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

    - provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

    - prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

    - pokladen prodeje jízdenek,

    - květinářství,

    - provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

    - prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,

    - provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

    - provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

    - zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,

    - provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,

    - provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

    - myček automobilů,

    - prodejen domácích potřeb a železářství,

    - provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

    2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

    3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2,

    4.dále:

    - koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,

    - společný zpěv více než pěti osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,

    - poutě a podobné tradiční akce,

    - kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,

    - veletrhy,

    - provoz heren a kasin,

    - provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

    - provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

    - návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,

    - návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

    - provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle §2 vyhlášky č.74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

    5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

    - osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

    - osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

    - cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

    - osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

    - osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,

    - osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády,

    6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;

    II. omezuje

    1. provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2 tohoto usnesení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

    a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

    b) u jednoho stolu sedí nejvýše čtyři zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše čtyř zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň dva metry,

    c) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň dva metry, nejde-li o členy domácnosti,

    d) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

    e) zákaz produkce živé hudby a tance,

    f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

    2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

    3.činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2 tak, že:

    a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

    b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

    c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

    d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

    e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu dvou metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

    f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;

    III. nařizuje, aby v provozovnách podle bodu I/1 tohoto usnesení, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:

    - aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou dva metry,

    - zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy dva metry),

    - umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

    - zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

Hotely: jen na služebních cestách

Ubytovací zařízení nebudou moci od čtvrtka do 3. listopadu fungovat pro rekreační účely. Obsloužit budou moci hosty, kteří cestují za služebními účely. Týká se to Čechů i cizinců, uvedl ministr zdravotnictví.

Podle dřívějšího rozhodnutí vlády nesmějí být ani v hotelech v provozu vnitřní bazény, sauny nebo wellness. Naopak hotelovým hostům může být k dispozici restaurace, a to mezi 06:00 a 20:00.
Uzavřené provozy
Odkaz Stát proplatí mzdy i s odvody firmám zavřeným kvůli koronaviru

Opatření se týkají také lázní, které mohou zůstat v provozu. Platí, že jsou lázně uzavřeny pro wellness, ale přijímají klienty, kterým aktivity hradí pojišťovny. Bude ale nutné striktně oddělovat lidé pozitivní na onemocnění covid-19 od negativních. V budoucnu počítá ministerstvo zdravotnictví s tím, že každý, kdo do lázní přijede, podstoupí testování s využitím antigenní metody.

„Máme i negativní signály od německých partnerů, kteří tvrdí, že dochází k zavlékání onemocnění na jejich území od lázeňských hostů, kteří byli v České republice,“ upozornil Roman Prymula.
Úřady: kontakt lidí se státní správou vláda omezila na deset hodin týdně

Vláda také omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Na Twitteru to uvedl ministr zdravotnictví. Na tiskové konferenci upřesnil, že by se neměly tvořit fronty a lidé by se měli objednávat předem.

„Všude tam, kde je to možné, nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office,“ uvedl ministr. Upřednostnit je podle něj třeba písemný nebo telefonický kontakt, dokumenty předávat jen přes podatelnu.

Některé úřady už provoz omezily dříve, tvořily se ale velké fronty. Ministerstvo dopravy kvůli tomu prodloužilo platnost končících řidičských průkazů.
Fakta Usnesení vlády o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
Usnesení vlády o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

    V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

    Vláda
    s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

    I. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

    1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),

    2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

    a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

    b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

    c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

    d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci
    orgánu,

    3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy

    a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením,

    b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,

    c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu,

    4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,

    5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku);

    II. zrušuje usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 994, vyhlášené pod č. 398/2020 Sb.

Opatření mají podle vlády bránit kolapsu. Nezbývá už mnoho kroků proti šíření covidu-19, řekl Prymula

Opatření proti covidu-19 z posledních týdnů zatím nefungují, odůvodnil nová pravidla premiér Andrej Babiš. Omluvil se občanům, podnikatelům či zaměstnancům, že jim kroky vlády zkomplikují život. Mají však zabránit přehlcení zdravotnického systému. Podle ministerstva zdravotnictví je nyní hodnota reprodukčního čísla 1,35, za poslední týden tedy pokleslo o desetinu, což nestačí – dokud neklesne pod 1, budou počty infikovaných dále růst. Při současné hodnotě by se počet nakažených zdvojnásobil přiblině jednou za deset dnů.

Babiš řekl, že životy občanů jsou na prvním místě. „Důvod, proč to děláme, je kapacita lůžek. I když máme jeden z nejrobustnějších zdravotnických systémů v Evropě, tak pokud bychom opatření neudělali, zdravotnický systém by zkolaboval kolem 7. až 11. listopadu,“ uvedl. Ministr zdravotnictví podotkl, že podle údajů mobilních operátorů se lidé venku pohybují mnohem více než na jaře. „Někde jsme s poklesem 50 procent, někde pouze 30 procent,“ vyčíslil.

Z nemocnic ale zní kromě varování před nedostatkem lůžek také volání po personálních posilách – mnoho zdravotníků je nemocných. Podle Romana Prymuly přijede do Česka vypomoci mimo jiné 28 lékařů z Národní gardy v amerických státech Nebraska a Texas. „Mají zkušenosti s bojem proti covidu z USA. Nyní dolaďujeme konkrétní detaily,“ upřesnil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Prymula uvedl, že příjezd s americkým velvyslancem Stephenem Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Po zaslání žádosti do USA přišla nabídka lékařů z Národní gardy.

Babiš připustil, že kabinet se po odeznění první vlny covidu-19 dopustil chyb. „Můžeme říct, že jsme udělali různé chyby v minulosti možná od té první vlny, ale myslím, že teď jsme ve fázi, kdy to vláda musí zvládnout. Žádná vláda na světě to nezvládne bez podpory občanů, bez toho, aby občané dodržovali opatření,“ apeloval na občany Babiš. V Událostech uvedl, že se vláda domnívala, že druhá vlna přijde až později, v období chřipkové sezony. Očekává, že se bude o chybách a jejich příčinách hovořit celý příští rok. „Teď se musíme semknout a vzít to vážně, jde o riziko kolapsu českého zdravotnického systému,“ dodal.

Ministr Prymula uvedl, že nyní již nezbývá mnoho kroků, které lze proti šíření covidu-19 podniknout. „Můžeme omezit ještě aktivity, které tam jsou, tak, že uzavřeme téměř všechny služby, nebudou téměř žádné výjimky,“ naznačil. Jakákoli další opatření by však podle něj již zasáhla do průmyslové infrastruktury, což považuje Prymula za nepřijatelné.
O nutnosti prodloužit nouzový stav vláda rozhodne 30. října. Školy možná neotevřou v termínu, připustil Prymula

Jak dlouho budou platit čerstvě vyhlášená opatření, která podle ministra Prymuly nejsou lockdownem, se ukáže až na konci října. Zatím je konec stanoven termínem 3. listopadu, kdy by měl skončit nouzový stav. Zda požádá Poslaneckou sněmovnu o jeho prodloužení, se vláda rozhodne až v pátek 30. října, uvedl premiér Babiš. Bude to podle něj záležet na vývoji epidemické situace.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) je ale již nyní přesvědčen, že žádost o prodloužení nouzového stavu bude nutná. „Představa, že do čtrnácti dnů nebudeme potřebovat nouzový stav a všechna opatření, je z říše snů. Takže jsem přesvědčen, že vláda požádá o prodloužení,“ uvedl. Podle Prymuly je potřeba počítat s tím, že některá opatření budou platit ještě během adventu. Upřesnil, že rozvolňování začne, když se reprodukční číslo sníží pod 0,8.

Nejde ale jen o omezení volného pobytu a uzavření obchodů. V minulém týdnu se zavřely restaurace či školy, opatření bylo vyhlášeno do 2. listopadu. Ministři dosud ujišťovali, že počátkem listopadu přinejmenším začnou děti opět chodit alespoň na první stupeň základních škol. Že by se školy v tomto termínu nemusely otevřít, připustil již dříve ministr školství Robert Plaga (ANO), označil to však za hypotetickou situaci. Nyní ale o možnosti, že se první stupeň neotevře, hovořil i Roman Prymula.

„Bude nutné to posoudit v kontextu celé té situace. Může dojít k tomu, že budou do systému vráceny třeba jen první, druhá třída. Uvidíme podle dat, která k dispozici budou. Každopádně je to první priorita z hlediska otevírání opatření, která tady budou,“ řekl ministr zdravotnictví.

Naopak by se mohli vrátit sportovci na stadiony. Nejvyšší ligové soutěže by podle Prymuly mohly pokračovat. „Jednáme o tom, že by ligové zápasy, a bude se to týkat opravdu jenom nejvyšších soutěží, mohly fungovat za předpokladu pravidelného testování. Tam jednání ještě probíhají. Bez diváků, logicky,“ upřesnil ministr. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička řekl Frekvenci 1, že usiluje o obnovení soutěží na dobu omezení pohybu, „aby se lidé měli na co dívat, aby měli o něco jednodušší dodržovat ta opatření vlády“.

V počtu hospitalizací je Česko podle ministra zdravotnictví na 80 procentech původní avizované kapacity nemocnic. Současnými opatřeními se zatím nepodařilo snížit reprodukční číslo, které je nyní 1,36. Další nově přijatá opatření jako omezení většiny obchodů a služeb jsou proto nezbytná, uvedl Prymula.

„Reprodukční číslo se nepodařilo stabilizovat na hodnotách, které by umožnily opatření nejen zmírnit, ale i ponechat na úrovni, která tady je. Při reprodukčním čísle 1,36 jsme bohužel na úrovni, která vede k vyčerpání kapacit, ať jsou ty kapacity jakékoliv,“ varoval ministr. Reprodukční číslo v podstatě udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden nakažený pacient.

Ministr zdravotnictví už v úterý v Poslanecké sněmovně naznačil, že bude nutné brzy přijmout další restrikce, protože i za současných omezení je kontaktů mezi lidmi stále příliš mnoho. V Česku dál rekordně přibývá nakažených, hospitalizovaných, pacientů ve vážném stavu i obětí.

V úterý přibylo v Česku 11 984 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie. Ve středu však jen do 18 hodin přibylo dalších 8840 případů, což naznačuje, že za celý den bude počet infikovaných opět „rekordní“. V zemi je nyní téměř 118 tisíc nakažených. Většina z nich má mírný průběh nemoci. Hospitalizovaných ale přibývá, momentálně jich je více než 4400, z toho 657 ve vážném stavu.
zdroj: ceskatelevize.cz
Email Print
sdílet na Facebooku     Google záložky          vybrali.sme.sk vybrali.sme.skDalší oznámení v této rubrice od autora webmaster
24/12/2021
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
06/09/2021
Koronavirus v září
20/01/2021
Sociální služby Tichého světa v době covidové
22/10/2020
Smět se bude jen do práce a na procházku, obchody zavřou.
09/10/2020
Nová opatření proti koronaviru od 12. 10. 2020
11/08/2020
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchovým postižením
05/05/2020
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou použít díky online přepisu hovoru i neslyšící
06/02/2020
Přehled změn u příspěvků na kompenzační pomůcky
18/03/2019
Čichové pexeso nebo největší semeno na světě? INSPO ukáže, jak poznávat květiny všemi smysly
07/01/2019
Začala registrace na konferenci INSPO 2019
30/10/2018
Tiché osudy aneb Neslyšící vyprávějí
19/09/2018
Královská cesta pro neslyšící
Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

jsme na facebooku 

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 12
celkem: 12
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Vánoční pohádky pro neslyšící v ČT
EUDY projekt workshop 17.-18.9.2021
Koronavirus v září
Konference INSPO o technologiích pro osoby se spe
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován

RSS kanály 

[CNW:Counter]